Home

Anmeldte lovbrudd 2021

Anmeldte lovbrudd og ofre - SS

2016 - 2017 2012 - 2017 2007 - 2017 2002 - 2017; Lovbrudd anmeldt: 318 617-5,3-19,1-20,0-27,1: Lovbrudd anmeldt per 1 000 innbyggere: 60,6-6,0-23,3-28,8-37,3: Kilde: Statistisk sentralbyrå. Standardtegn i tabeller . Finn flere tall. Finn detaljerte tall for Anmeldte lovbrudd . Kontakt. Robin Håset Drager. E-post: robin.drager@ssb.no. tlf.: 21. Anmeldte lovbrudd, i alt: 310 120 ¬ Eiendomstyveri: 94 966 ¬ Annet vinningslovbrudd: 28 869 ¬ Eiendomsskade: 17 651 ¬ Vold og mishandling: 38 013 ¬ Seksuallovbrudd: 6 744 ¬ Rusmiddellovbrudd: 41 873 ¬ Ordens- og integritetskrenkelse: 34 304 ¬ Trafikkovertredelse: 43 188 ¬ Annet lovbrudd: 4 512 : Anmeldte lovbrudd med personofre, i alt. CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet

Søk - SS

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet I 2016 var det på landsbasis 60 % flere mindreårige som ble anmeldt for voldtekt eller seksuell omgang med barn under 14 år, enn det årlige gjennomsnittet i perioden 2012-2015. Dette utgjør en økning på 144 flere anmeldte mindreårige enn gjennomsnittet i perioden 2012-2015. Følgende hovedfunn er basert på et utvalg av 225 vold

Vinningslovbrudd utgjorde nesten halvparten av de anmeldte lovbruddene i 2018. Men det er en trend med færre anmeldte eiendomstyverier og rusmiddellovbrudd. Dette året ble det anmeldt noen færre lovbrudd enn siste år, men likevel ser vi at det i de siste 50 årene har skjedd en kraftig økning i antall registrerte lovbrudd anmeldte lovbrudd har vi måtte inkludere forseelser i det tallmaterialet som gjaldt før 1. oktober 2015. En annen 2013-2016 og antallet anmeldelser pr 1000 innbygger. Jæren, Sandnes og Dalane har flest anmeldelser totalt, mens Haugesund og Karmøy har fles Statistisk sentralbyrå (SSB) har innarbeidet nye regionale spredningsmål i de årlige statistikkene over Anmeldte lovbrudd. Lovbruddets gjerningssted er fordelt etter kommunestørrelser og kommunenes sentralitetsnivå. I tillegg publiseres nå detaljert kommunestatistikk for utvalgte lovbruddsgrupper, etter de anmeldte lovbruddenes gjerningssted Her finner du tall og fakta om anmeldte lovbrudd og politiets behandling av straffesaker. Tallene gir en indikasjon på utviklingen av kriminaliteten i samfunnet. Last ned rapport. Anmeldt kriminalitet (Strasak) andre tertial 2020 - Bokmål (956 kB Flere anmeldte seksuallovbrudd og voldtekter. I dag kom SSBs nye tall for anmeldte lovbrudd 2016. Mens SSB gjerne vil fokusere på det positive med hvilke lovbrudd det blir færre av, så viser tallene nye og dystre rekorder for voldtekter. Det gjelder ikke minst voldtekter av barn

Anmeldte lovbrudd - Om statistikken - SS

 1. Koronapandemien har ført til færre anmeldte lovbrudd. I årets åtte første måneder ble det anmeldt 4,7 prosent færre lovbrudd enn i samme periode i fjor, viser nye tall fra politiet. Publisert: Publisert: 2. november. Koronapandemien har ført til færre anmeldte lovbrudd
 2. Dette er henholdsvis 39 og 54 prosent flere enn i 2016. Færre narkotikalovbrudd. Ser man på de totale tallene for i fjor, var det 24.000 oppklarte narkotikalovbrudd. Her ble 8.000 avgjort med forelegg, og 10.900 endte med tiltale i domstolene. Totalt avsluttet politiet og påtalemyndigheten etterforskningen av 288.100 lovbrudd i fjor
 3. Det som tidligere ble betegnet som seksuell omgang med barn under 14 år, er etter den nye straffeloven klassifisert som voldtekt. I 2018 dreide 850 av voldtektsanmeldelsene seg om voldtekt av barn under 14 år, og disse utgjør den største delen av økningen i voldtektsanmeldelser de siste to årene, viser Statistisk sentralbyrås oversikt over anmeldte lovbrudd i fjor
 4. Flere anmeldte lovbrudd. Nesten 155.000 lovbrudd ble anmeldt i Norge i løpet av årets første seks måneder. Det er 10.000 flere anmeldelser enn i samme periode i fjor
 5. 08485: Anmeldte lovbrudd, etter lovbruddsgruppe og politidistrikt. Antall og per 1 000 innbyggere 2002 - 201
 6. nesider for hele Norge finner du her på portalen. Vi har 99 % dekning av alle dødsannonser og dødsfall og du kan søke på navn, sted og dato
 7. Rekordmange anmeldte seksuallovbrudd i fjor. Det ble anmeldt nesten 7.100 seksuallovbrudd her i landet i 2016. Det er 24 prosent flere enn året før og en økning på hele 48 prosent sammenlignet.
Koronapandemien har ført til færre anmeldte lovbrudd

Anmeldte lovbrudd og ofre - Tabeller - SS

Anmeldte seksuallovbrudd og voldtekter øker Justisminister Anders Anundsen (Frp) og politidirektør Odd Reidar Humlegård på pressekonferanse i Politidirektoratet tirsdag 19. januar 2016. Foto. Det ble anmeldt 226.000 lovbrudd her i landet i andre tertial 2016. Det er 9.000 færre enn i samme periode i fjor. Samtidig fortsetter økningen i tallet på anmeldte overgrep- og voldtektssaker Forklaringen er færre anmeldte tyverier og narkotikalovbrudd. I 2016 ble det til sammen anmeldt 336.500 lovbrudd her i landet. Det er 4,3 prosent færre enn året før, og 9,6 prosent færre enn. Antall anmeldte narkotikalovbrudd har vært nedadgående siden 2013. Unge menn dominerer blant dem som var siktet for narkotikalovbrudd i 2016. Straffereaksjoner for narkotikalovbrudd var sterkt økende på nittitallet og frem til tusenårsskiftet, mens antall slike reaksjoner har vært mer stabilt de senere år

Antallet anmeldte lovbrudd i Norge falt med 5,8 prosent i løpet av årets elleve første måneder. I Østfinnmark har asylstrømmen ført til at spesielt narkotikakriminalitet er blitt nedprioritert Anmeldte lovbrudd har gått markant ned de siste årene, men nedgangen ser nå ut til å stoppe opp, ifølge politiets ferske rapport for 2018. OSLO 20190219. Konstituert politidirektør Håkon Skulstad presenterer de nasjonale tallene for anmeldte politisaker i 2018 Foto: Berit Roald / NTB scanpi Fra 1999 til 2014 har anmeldte lovbrudd sunket med 8,6%. Hva skyldes dette? Det har blitt flere folk men færre lovbrudd. Antar at kriminaliteten også har gått ned når anmeldte lovbrudd har gått ned i de fleste tilfeller utenom muligens seksuelle forbrytelser som har en tendens til å ikke bli anmeldt Grafikken under viser utviklingen i antall lovbrudd per 1000 innbygger. Med færre lovbrudd å ta seg av, så er politiet blitt i stand til å oppklare flere forbrytelser. Den aller siste kriminalstatistikken fra SSB SSB sin kriminalstatistikk: «Anmeldte lovbrudd, 2015-2016.

Tall fra SSB viser også at antall ofre for lovbrudd i Oslo har falt fra 64,2 per 1000 innbyggere i 2004 til 42,3 i 2016. Det er ikke bare i Oslo at kriminaliteten har vært høyere før. Slik er det også hvis man ser på landet som helhet. I 2003 var det 91 anmeldte lovbrudd per 1000 personer i Norge. I 2016 var det 62,3, viser tall fra SSB Anmeldte lovbrudd. Årlig blir det anmeldt omkring 20 000 voldslovbrudd. Antall ofre for anmeldte lovbrudd er noe lavere, og de fleste er i alderen 20-70 år, se tabell 3a og 3b. For fysisk vold er det store mørketall i kriminalstatistikken, i og med at mange voldshendelser ikke anmeldes. Spørreundersøkelse Ditt innspill sendes redaksjonen for den generelle informasjonen på domstol.no. Vi ber om at du ikke oppgir sensitive personopplysninger.Har du derimot spørsmål om en konkret sak eller ønsker veiledning, må du henvende deg direkte til den aktuelle domstolen.. E-post Du må oppgi en gyldig e-postadresse, slik at vi kan kontakte deg. Kommentar/beskrivelse Kommentar/beskrivelse. Du må oppgi. Færre anmeldte lovbrudd. I 2001 ble det anmeldt 444.400 lovbrudd på landsbasis. Dette er en nedgang på 2 prosent i forhold til året før. Publisert: Publisert: 31. januar 2002. Odd Steinsholt. Denne artikkelen er over 18 år gammel. Anmeldelsene for vinningskriminalitet er redusert med sju prosent siste år

Anmeldte lovbrudd og ofre - Om statistikken - SS

 1. Anmeldte dødsfall februar 2016. Anmeldte dødsfall mars 2016. Anmeldte dødsfall april 2016. Anmeldte dødsfall mai 2016. Anmeldte dødsfall juni 2016. Anmeldte dødsfall juli 2016. Anmeldte dødsfall august 2016. Anmeldte dødsfall september 2016. Anmeldte dødsfall oktober 2016. Anmeldte dødsfall november 2016. Anmeldte dødsfall desember 2016
 2. Anmeldte dødsfall januar 2017 (pdf) 2016. Her finner du anmeldte dødsfall i 2016. Del siden; Skriv ut; Fant du det du lette etter? Ditt innspill sendes redaksjonen for den generelle informasjonen på domstol.no. Vi ber om at du ikke oppgir sensitive personopplysninger
 3. I 2016 ble det anmeldt 337 111 lovbrudd i Norge. Dette er en nedgang på 4,3 prosent i forhold til 2015, og en nedgang på 14,6 prosent i forhold til 2012. Hvert år i den siste femårsperioden har det vært en nedgang i antall anmeldte lovbrudd opplyser politidirektoratet. Tallene er hentet ut fra politiets driftsstatistikk

Per andre tertial 2020 (januar-august) var det anmeldt 4,7 prosent færre lovbrudd sammenlignet med samme periode i fjor, viser tall fra politiets Strasak-rapport. Går vi tilbake til 2016 er. Rekordmange anmeldte seksuallovbrudd i fjor. Det ble anmeldt nesten 7.100 seksuallovbrudd her i landet i 2016. Det er 24 prosent flere enn året før og en økning på hele 48 prosent sammenlignet med 2014

Antall anmeldte saker har nemlig gått kraftig ned sammenlignet med tidligere år. Per andre tertial 2020 var det anmeldt 4,7 prosent færre lovbrudd sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge politidirektoratet. Sammenlignet med 2016 er nedgangen på 12,4 prosent Samlet har antallet anmeldte lovbrudd sunket med 6,2 prosent under pandemien. Og for enkelte typer kriminalitet har det blitt betydelig færre anmeldelser, skriver Nationen. - Vi tror dette hovedsakelig henger sammen med smitteverntiltakene som følge av pandemien, sier førstestatsadvokat Trond Eirik Schea hos Riksadvokaten Oslo (NTB): Det ble anmeldt 226.000 lovbrudd her i landet i andre tertial 2016. Det er 9.000 færre enn i samme periode i fjor. Samtidig fortsetter økningen i tallet på anmeldte overgrep— og voldtektssaker

Anmeldte lovbrudd har gått markant ned de siste årene, men nedgangen ser nå ut til å stoppe opp, ifølge politiets ferske rapport for 2018. Det ble anmeldt flere seksuallovbrudd, over 8000 saker Nedgangen i antall anmeldte lovbrudd samsvarer med erfaringen som flere forsikringsselskaper gjorde da grensene ble stengt, og flere nordmenn ble i hjemlandet framfor å feriere i utlandet. I mai kunne Gjensidige melde at selskapets erstatninger etter boliginnbrudd da var en tredjedel av hva det pleide å være Totalt ble det i årets første fire måneder anmeldt knappe 100.000 lovbrudd, en nedgang på 6,4 prosent sammenlignet med i fjor og en nedgang på 17,9 prosent i forhold til 2013. Nedgangen skyldes først og fremst færre anmeldte vinningslovbrudd

I følge SSB ble det anmeldt 336 500 lovbrudd i Norge i 2016. Det er 4,3 prosent færre enn året før, og hele 9,6 prosent færre enn i 2014. Tar man høyde for befolkningsveksten, er nivået av anmeldte lovbrudd i 2016 det klart laveste som er registrert i de 24 årene SSB har hatt med denne typen statistikk Det er Bergens Tidende som har samlet inn oppdaterte tall fra Politidirektoratet om anmeldelser etter brudd på bestemmelsene som er koblet opp mot pandemien. Til og med uke 43 var det i alt 428 personer i Norge som var anmeldt for slike lovbrudd og 326 av dem var også påtalemessig avgjort. 99 av sakene var avgjort med forelegg, mens det i 18 av sakene var tatt ut tiltale. Åtte personer. Samlet var det 1,4 anmeldte seksuallovbrudd per 1.000 innbyggere i 2016, noe som er det klart høyeste nivået som noen gang er registrert med denne typen statistikk, ifølge SSB Nedgangen skyldes først og fremst færre anmeldte vinningslovbrudd. - Hvert år i den siste femårsperioden har det vært nedgang i antall anmeldte lovbrudd, skriver Politidirektoratet (POD) Helse > Anmeldte lovbrudd > Din Region Modulen viser utviklingen i antall anmeldte lovbrudd - i alt og per 1000 innbyggere. Modulen bygger på Statistikken om Anmeldte lovbrudd fra SSB På regionalt nivå publiserer SSB statistikken som to-årlige gjennomsnitt

Nedgang i anmeldte lovbrudd - Dagblade

Lovbrudd. Koronapandemien har ført til færre anmeldte lovbrudd. Til toppen Ticogården, Åkersgt. 4, Postboks 43, 6600 Sunndalsøra; Ansvarlig redaktør/daglig leder Ingrid Ellevset: 901 02 821; Journalist Yngve Lie: 468 05 908; Journalist Tommy Rustad: 418 54 669 Anmeldte lovbrudd har gått markant ned de siste årene, men nedgangen ser nå ut til å stoppe opp, ifølge politiets ferske rapport for 2018. - Den markante nedgangen ser nå ut til å ha stagnert, men de mest arbeidskrevende, komplekse sakene fortsetter å øke, sier konstituert politidirektør Håkon Sku Antallet anmeldte voldtekter med fornærmede under 14 år fortsetter å øke (11 prosent fra 2016 til 2017). I 45 prosent av sakene som gjelder voldtekt av barn under 14 år, er det en familierelasjon mellom den anmeldte og barnet, og i 61 prosent av disse sakene ble far eller stefar anmeldt. Festrelaterte voldtekter er fortsatt den størst Færre anmeldte seksuallovbrudd i fjor Antall anmeldte narkotika- og seksuallovbrudd falt fra 2018 til 2019, mens antall vold- og vinningssaker lå på et stabilt nivå Koronapandemien har ført til færre anmeldte lovbrudd. I årets åtte første måneder ble det anmeldt 4,7 prosent færre lovbrudd enn i samme periode i fjor, viser nye tall fra politiet. Koronapandemien har ført til færre anmeldte lovbrudd. Foto: Gorm Kallestad / NT

Anmeldte lovbrudd har gått markant ned de siste årene, men nedgangen ser nå ut til å stoppe opp. Økning i seksuallovbrudd og voldssaker er årsaken. NTB 19. feb. 2019 13:04 - Oppdatert 19. feb. 2019 15:5 319.282 anmeldte lovbrudd Også antallet voldsanmeldelser stiger med 2,6 prosent siden 2016. Den største økningen ligger i anmeldelser av mishandling i nære relasjoner, som har steget med 8,1. Anmeldte lovbrudd i kategorien vold og mishandling (dette omfatter ikke seksuallovbrudd) oppgitt i antall anmeldelser og per 1000 innbyggere. Statistikken omfatter alle lovbrudd registrert av politiet og påtalemyndigheten som anmeldt i løpet av statistikkåret

Voldsom økning i tallet på anmeldte voldtekter

Ofre for anmeldte lovbrudd , 2015-2016 - SS

 1. Laveste antallet anmeldelser av lovbrudd på 25 år i 2017. Tallene viser at det var 790 anmeldte tilfeller av seksuell omgang med barn under 14 år, som etter endringene i straffeloven i 2015 klassifiseres som voldtekt. Dette er en økning på 17 prosent sammenlignet med 2016
 2. dre kri
 3. I 2016 var det 68.600 lovbrudd som endte med tiltale for endelig avgjørelse i domstolene, noe som er på nivå med de siste årene, men langt færre enn i perioden 1999 til 2008
 4. Færre anmeldte narkotika- og sedelighetslovbrudd i 2019, mens det ble registrert en økning i andelen vinnings- og skadeverkslovbrudd. For første gang siden 2015 utgjør voldslovbrudd en like stor andel av totalt anmeldte saker som narkotikalovbrudd. I løpet av perioden 2015-2019 har anmeldte lovbrudd innen økonomi, sedelighet
 5. 30. september 2020 kl. 10:58 Flest lovbrudd i kjæledyrhold. Mattilsynet har avdekket vanskjøtsel i 18 dyrehold og anmeldte 37 dyreholdere for lovbrudd hittil i år
 6. Antall anmeldte seksuelle lovbrudd i Møre og Romsdal økte med nesten 50 prosent fra 2015 til 2016. Grete Hjelle og Kjell Sigve Haugland jobber med seksuelle overgrep, nå er det mer bruk for de enn noensinne
 7. Antallet anmeldte lovbrudd i Norge sank med 5,8 prosent de første 11 månedene i 2015, sammenlignet med samme periode i fjor. Det viser tall fra Politidirektoratet. Det er på vestlandet (Sogn og Fjordane og Hordaland) og i Øst- og Vestfinnmark politidistrikter anmeldelsesstallene peker brattest nedover

Antall anmeldte lovbrudd i første halvår var 11 pst lavere enn til samme tid i fjor. Størst er nedgangen for narko-saker, med 24 pst, men også antall sex-lovbrudd har gått ned Selv om anmeldte lovbrudd gikk ned med seks prosent i fjor, 19.01.2016. Kraftig nedgang i antall anmeldelser i Oslo. Aftenposten. 24.01.2018. Ett av tre anmeldte seksuallovbrudd i 2017 gjelder.

19. januar 2016 kl. 14:31 Nedgang i antall anmeldte lovbrudd. Statistikken over anmeldte lovbrudd for 2015 viser en nedgang i antall registrerte straffesaker i Søndre Buskerud politidistrikt på. Antall anmeldte lovbrudd i Norge falt med nærmere seks prosent i løpet av årets elleve første måneder. Det melder NTB. Av Merete Vikre Fredag 25.12 2015. Del. Tall fra Politidirektoratet viser at i Sogn og Fjordane, Hordaland og Vestfinnmark har antallet anmeldelser sunket med mellom 11 og 13 prosent Onsdag presenterer Politidirektoratet overordnede tall for kriminalitetsbildet i året som gikk.. Et av funnene som peker seg ut, er nedgangen i antall anmeldte narkotikalovbrudd. Fra 2018 til 2019 var det en nedgang på 11,3 prosentpoeng SVAR: Hei Å anmelde betyr flere ting. En betydning av ordet er å gi melding om noe til en offentlig myndighet, for eksempel å anmelde en forbrytelse til politiet. En annen betydning er å gi en kri..

Samfunnsfag YF Vg2 - Kriminalitet i Norge - NDL

 1. Anmeldte dødsfall. Det tas forbehold om at listen ikke er fullstendig. Dette skyldes pårørende som selv ikke ønsker at dødsfallet skal offentliggjøres. 2020. 2019. 2018. 2017 2016 2015. 2014. 2013. 2012. 2011 . 2010. 2009. 2008. 2007. 2006 . Del siden; Skriv ut; Fant du det du lette etter
 2. alitetsnivået på 24 år, med 336.500 anmeldte lovbrudd. Les også: Menn sto bak de aller fleste drap i 2017 Les også: Tallet på drepte økte igjen i.
 3. Antall anmeldte lovbrudd gikk tilbake med 14 000 i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå
 4. Det ble anmeldt 226.000 lovbrudd her i landet i andre tertial 2016

Anmeldt kriminalitet - Politiet

Nedgang i anmeldte lovbrudd under korona. Antallet anmeldte lovbrudd har gått ned under koronapandemien. Antallet alvorlige straffesaker som skal opp i domstolen har derimot hopet seg opp. Førstestatsadvokat Trond Eirik Schea hos Riksadvokaten tror ikke antallet lovbrudd har gått ned like mye som antallet anmeldelser 140 263 personoffer for anmeldte lovbrudd i 2017, ifølge Statistisk sentralbyrå

Kriminalitet | THM blogging

LOVBRUDD. Hvert år finner det sted i snitt 26 anmeldte lovbrudd per tusen innbygger i Gjerdrum kommune. Det er minst i hele fylket. I Ullensaker er tallet 7078 takket være mange tyverier på Oslo Lufthavn, blant annet fra taxfreeutsalgene Anmeldte lovbrudd etter lovbruddsgruppe Definisjoner. Tabellen viser anmeldte lovbrudd med gjerningssted i Oslo, etter lovbruddsgruppe. Antall lovbrudd og antall lovbrudd per 1000 innbyggere. Anmeldte lovbrudd er definert som: Alle lovbrudd registrert av politiet og påtalemyndigheten som anmeldt i løpet av statistikkåret Nær 162.000 personer ble registrert som ofre for anmeldte lovbrudd i fjor. Dette er 9.700 færre enn året før, en nedgang på 6,4 prosent, viser nye tall fra SSB Det ble anmeldt nesten 7.100 seksuallovbrudd her i landet i 2016. Det er 24 prosent flere enn året før og en økning på hele 48 prosent sammenlignet med 2014 Kartet viser anmeldte lovbrudd for de ulike politidistriktene. Fargene i kartet viser antall anmeldte lovbrudd pr. 1000 innbygger: 40 - 60 anmeldte lovbrudd pr. 1000 61 - 80 anmeldte lovbrudd pr. 1000 81 - 100 anmeldte lovbrudd pr. 1000 101+ anmeldte lovbrudd pr. 1000; Kilde: SS

Flere anmeldte seksuallovbrudd og voldtekter - Human

Flere anmeldte voldtekter og færre innbrudd og lang saksbehandlingstid er noen av trekkene ved kriminalitetsstatistikken for 2016. Les også: Slik blir det nye politi-kartet Antallet anmeldte. Koronapandemien har ført til færre anmeldte lovbrudd I årets åtte første måneder ble det anmeldt 4,7 prosent færre lovbrudd enn i samme periode i fjor, viser nye tall fra politiet. Per andre tertial 2020 (januar-august) var det anmeldt 4,7 prosent færre lovbrudd sammenlignet med samme periode i fjor, viser tall fra politiets Strasak-rapport Medisin og helse: Per andre tertial 2020 (januar-august) var det anmeldt 4,7 prosent færre lovbrudd sammenlignet med samme periode i fjor, viser tall fra politiets Strasak-rapport.. Nedgangen skyldes særlig reduksjon i antall registrerte vinnings-, narkotika- og økonomilovbrudd. - Vi ser at restriksjoner og tiltak som ble iverksatt som følge av koronaepidemien, har ført til mindre.

Koronapandemien har ført til færre anmeldte lovbrudd

Ny forskning: Avslører nye lovbrudd I bare 4 av 10 tvangsadopsjonssaker er de involverte barna gitt en stemme, viser ny forskning. (2011-2016). Totalt utgjorde dette 169 vedtak Helse > Anmeldte lovbrudd > Benchmarking Modulen rangerer kommuner og fylker mv etter anmeldte lovbrudd per 1000 innbyggere. Modulen bygger på Statistikken om Anmeldte lovbrudd fra SSB På regionalt nivå publiserer SSB statistikken som to-årlige gjennomsnitt. Tabell 1 viser antall lovbrudd per 1000 innbyggere

Figur 1 Anmeldte lovbrudd etter kriminalitetstype, 1993-2012 Per 1000 innbyggere Kilde: SSB. Kilde: Statistisk sentralbyrå. Lovbrudd anmeldt, etter lovbruddsgruppe. 1993-2012. Per 1 000 innbyggere 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2012 Økonomisk kriminalitet Annen vinningskriminalitet Voldskriminalite Antall lovbrudd anmeldt per 1000 innbyggere. 40. 50. 60. 70. 80. Kilde: SSB|OpenStreetMap|LeafletOpenStreetMap|Leafle

Totalt registrerte politiet 421.000 anmeldte lovbrudd i 2003. Det er noe lavere enn det årlige gjennomsnittet i femårsperioden 1999-2003, melder SSB Figur 1 viser anmeldte dopinglovbrudd i perioden 2003 til 2016 og figur 2 viser antall straffereaksjoner for dopinglovbrudd i perioden 2002 til 2015. Som det fremgår av figurene, var både antall anmeldte lovbrudd og antall straffereaksjoner relativt stabilt frem til lovendringen i 2013, men økte i årene etter Nedgangen i anmeldte saker fortsetter i Øst politidistrikt. I 2017 ble det registrert 45.892 anmeldte lovbrudd i politidistriktet. Det er en nedgang på 3,6 prosent sammenlignet med 2016 Mannen i 30-åra anmeldte Ludvigsen for å ha utnyttet ham til seksuelle formål allerede i 2015. Saken ble henlagt i april 2016 på grunn av bevisets stilling, men ble tatt inn i etterforskningen.

TELEMARK: Bare Oslo er foran oss i lovbrudd per 1000

Porsanger topper statistikken for antall anmeldte lovbrudd når det gjelder eiendomstyveri. Politiet forteller at det har sammenheng med flere aktive gjengangere Rekordfå anmeldte lovbrudd i 2017 Artikkeltags. samfunn; nyhet; Av NTB. Publisert: 25. mars 2018, kl. 10:00 Sist oppdatert: 25. mars 2018, kl. 10:00. Artikkelen er over 2 år gammel Til toppen Ticogården Til sammen ble det politianmeldt 318.600 lovbrudd i fjor,. I 2019 anmeldte politiet driftslederen på Arctic Explorer-skipet MV «Quest» for å ha drevet skipet som hotell i Anmelder Hurtigruten for lovbrudd på Tom Cruise-skip. Aftenposten. 11.09.2020 Anmeldte dødsfall 25.10.2016 16:46 Saker innkommet fra og med 01.06.2016 til og med 30.06.2016 Dødsdato Bostedskommune Offentlig 26.05.2016 Ja 05.06.2016 Ja 29.05.2016 Ja 18.04.2016 Ja 16.06.2016 Ja 12.06.2016 Ja 08.06.2016 Ja 28.05.2016 Bergen Ja.

Lovbrudd begått av ungdom mellom 12 og 17 år (U18) har falt gjennom flere år, men i 2017 registrerte Sør-Vest en økning i antall anmeldelser. Denne økningen fortsatte i 2018 Malmö er hovedstaden i Skåne län i Sverige.Med sine 301 706 innbyggere er Malmö Sveriges tredje største by, med 324 908 innbyggere i Malmö kommune og 17 549 innbyggere i Burlöv.. Malmö vokste frem på 1200-tallet, og er administrasjonssenter for både Skåne län og Malmö kommune.Malmö er Sveriges tredje største by, og hadde 301 706 innbyggere i 2015, og 324 908 i Malmö kommune og.

Anmeldte lovbrudd - SS

Antall anmeldte seksuallovbrudd ble redusert med 19,4 prosent fra 2018 til 2019 - fra 8.374 til 6.748 saker. Det viser Politidirektoratets foreløpige straffesakstall for året som gikk. - I 2017 og 2018 ble det avdekket flere overgrepssaker på nett med svært mange fornærmede Fra mai til august ble det levert 211.860 anmeldelser til politiet, en nedgang på 6,1 prosent fra samme periode i 2016. Men flere anmeldte seksualforbrytelser Helse > Anmeldte lovbrudd > Byer Modulen rangerer landets byer etter anmeldte lovbrudd per 1000 innbyggere. Modulen bygger på Statistikken om Anmeldte lovbrudd fra SSB På regionalt nivå publiserer SSB statistikken som to-årlige gjennomsnitt. Tabell 1 viser antall lovbrudd per 1000 innbyggere

Stanset og anmeldte mange i 16 ble anmeldt for diverse lovbrudd og 4,8 millioner kroner ble inndratt til fellesskapet. Les også: Lover mer uro i Trøndelag. Byggebransjen mer fornøyd - Vi var aktive i 2016, og det gir gode resultater. Tallene for unndratt inntekt og mva. er i realiteten enda større fordi mange av a-krimsakene. Færre anmeldte saker i 2015. 22 januar 2016 11:14 Sist oppdatert: 22 januar 2016 12:37. Ronald Johansen (foto) Dette utgjør 25 prosent av alle registrerte lovbrudd

KRIMINALITET-WEB

SSB: Flere barn ble siktet for lovbrudd i fjo

 1. Flere voldtekter og mer vold anmeldt i Norge i fjo
 2. Flere anmeldte lovbrudd - V
 3. 08485: Anmeldte lovbrudd, etter lovbruddsgruppe og
 4. Ofre for anmeldte lovbrudd - Om statistikken - SS
 5. Dødsannonser, dødsfall og minnesider for hele Norge
 • Forfait orange sans engagement.
 • Oljeproduksjon verden 2016.
 • Beta vs vhs.
 • Screenshot hp chromebook.
 • Haben präteritum.
 • Ben 10 games cartoon network.
 • La guerra civil española resumen.
 • Tipps für den alltag bei gonarthrose.
 • Ns facebookpagina.
 • Jærradioen spilleliste.
 • Or tre på engelsk.
 • What to do in vancouver.
 • Tining av vannrør plast.
 • Daybed holz garten.
 • Ernst kirchsteiger design rea.
 • Hemnet slutpriser.
 • Filemail pro.
 • Super short iq test.
 • Krokhol sandbakken.
 • Arcus aorta.
 • Nytt nødnummer norge.
 • Demokrati problemer.
 • Best back exercises for v shape.
 • Imacillin utslett.
 • God morgen norge vinni.
 • Sommerkurs dans.
 • Månemannen karsten og petra.
 • Affe zeichnen kinder.
 • Tourismusbüro wörthersee.
 • Julefilmer viaplay.
 • Sofia die erste auf einmal prinzessin deutsch ganzer film.
 • Omhändertagna hästar polisen.
 • Culottesteg udskæring.
 • Handball em.
 • Ulefoss dalen.
 • Shuaib khan familie.
 • Kitt vindu.
 • Samtidskunst engelsk.
 • Liftutleie mo i rana.
 • Schlaflos jennifer rostock lyrics.
 • Maze runner i dödens stad.