Home

Kjønnslemlestelse snl

infibulasjon - Store medisinske leksiko

 1. Infibulasjon er sammensying av det kvinnelige kjønnsorgan og er et element i kvinnelig omskjæring (kjønnslemlestelse). Dette gjøres rituelt i enkelte kulturer. Etter at de ytre og/eller indre kjønnslepper og klitoris er fjernet, lukkes såret slik at det gror sammen. Som et resultat blir det en liten åpning der urin og menstruasjonsblod kan slippe ut
 2. Innvandring til Norge fra ikke-vestlige land som Pakistan og Tyrkia begynte for alvor i slutten av 1960-årene. Disse kom til Norge både som arbeidssøkere og som ektefeller til menn som innvandret. I 1975 ble innvandringsstoppen vedtatt, med unntak for kvoteflyktninger, godkjente asylsøkere og de som kom på familiegjenforening. De fleste som fikk opphold på grunnlag av familiegjenforening.
 3. Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll (bufdir.no) De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriell. Helsekonsekvenser og helsehjelp etter kjønnslemlestelse
 4. kjønnslemlestelse: kommentar lagt til av Line Marie Berteussen for 1 dag siden kjønnslemlestelse: kommentar lagt til av terje tollefsen for 16 dager siden kjønnslemlestelse: kommentar lagt til av Mari Paus (SNL) for 17 dager side
 5. Omskjæring er et operativt inngrep på mannlige og kvinnelige kjønnsorganer som utføres av medisinske grunner eller i henhold til religiøse eller kulturelle påbud. I sin opprinnelige betydning av ordet innebærer omskjæring fjerning av forhuden hos gutter eller menn (circumcision), mens begrepet i dag også omfatter kjønnslemlestelse (mutilering), det vil si rituelle og religiøst.
 6. For å forebygge kjønnslemlestelse og fange opp de som trenger helsehjelp som følge av slike inngrep, er det bestemt at helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal tilby samtale om kjønnslemlestelse til foreldre og jenter med bakgrunn fra aktuelle land, på 1.trinn og på 5.trinn
 7. Taushetsplikt er en plikt til å holde visse opplysninger man har fått hemmelige. Personer som gjennom sitt arbeid eller sin stilling får kunnskap om andres personlige, økonomiske eller forretningsmessige forhold, har etter norsk rett som regel taushetsplikt. Av særlig praktisk betydning er taushetsplikten for offentlige tjenestepersoner, prester, advokater, leger, tannleger, farmasøyter.

Kinshasa, hovedstad i Den demokratiske republikken Kongo, ved nedre ende av Malebo Pool, rett ovenfor Brazzaville (hovedstad i Republikken Kongo), vel 500 km ovenfor munningen. Storbyområdet Kinshasa har 11 587 000 innbyggere (estimat for 2015, FNs befolkningsdivisjon), og er en av Afrikas største byer. Kinshasa er endestasjon for jernbanen fra Matadi og Boma som ligger nærmere elven Kongos. Irak er en republikk i Vest-Asia (Midtøsten). Landet grenser til Syria i nordvest, Tyrkia i nord, Iran i øst, Kuwait i sør og Saudi-Arabia og Jordan i vest. Irak har kyststripe mot Persiabukta (Golfen) i sør. Irak er ressursrikt, med verdens antatt nest største forekomster av olje og gass. Det er derfor, men også på grunn av politisk innflytelse, av strategisk betydning Kjønnslemlestelse er også dokumentert i andre land i Midtøsten: blant annet Iran, Oman og De forente arabiske emirater, samt blant noen nomadegrupper i Israel og Palestina. Ulike former for KLL er også funnet i flere land i Asia, deriblant hos bora-muslimene i India og Pakistan, på Sri Lanka, i Malaysia og Thailand Tidligere handlingsplaner. Det systematiske arbeidet mot kjønnslemlestelse i Norge startet med en statlig handlingsplan i år 2000. Like etter ble det fireårige OK-prosjektet lansert, der O sto for omsorg og K for kunnskap ().Strategien i prosjektet gikk bl.a. ut på å bygge tillit hos berørte grupper, å samarbeide med dem om forebygging og å gi omsorg til jenter og kvinner som allerede.

Kvinnelig omskjæring eller kjønnslemlestelse er en samlebetegnelse på ulike former for omskjæring, som er kirurgiske inngrep på de kvinnelige kjønnsorganene som føre til varierende grad av ødeleggelse avhengig av typen prosedyre som brukes. Praksisen er kulturelt betinget, og foregår tradisjonelt i 30 land, først og fremst i Afrika kjønnslemlestelse: kommentert av Britt-Ingjerd Nesheim (UiO) 1 dag siden Synøve Kamøy (SNL) godkjente et endringsforslag fra Erlend Hem (UiO) for artikkelen spontan abort. 6 måneder siden familieplanlegging: oppdatert av Line Marie Berteussen. 6 måneder side Jeg er bekymret for at kjønnslemlestelse skal skje. Jeg er bekymret for at kjønnslemlestelse har skjedd. Jeg vet at kjønnslemlestelse har skjedd. Om kjønnslemlestelse. Ressurser. Hjelpeinstanser Hvordan snakke om kjønnslemlestelse Ressurser og infomateriell Begrunnelser for kjønnslemlestelse Om veiviseren kjønnslemlestelse: kommentert av terje tollefsen. 4 dager siden optikusatrofi: oppdatert av Halvard Hiis (SNL) 4 dager siden Halvard Hiis (SNL) godkjente et endringsforslag fra Johan Jansen for artikkelen tungebåndet. 7 dager siden diabetes: oppdatert av Odd Egil Hoprekstad Kjønnslemlestelse forekommer blant jenter og kvinner fra deler av Afrika, Midt-Østen og noen steder i Asia. Det er forskjellige typer kjønnslemlestelse. Det vanligste er at hele eller deler av klitoris og indre kjønnslepper fjernes

kjønnslemlestelse: kommentert av Britt-Ingjerd Nesheim (UiO) rundt 1 måned siden kjønnslemlestelse: kommentert av terje tollefsen. Halvard Hiis (SNL) redigerte og publiserte et endringsforslag fra Per Holck (UiO) for artikkelen ektoderm. 10 måneder side Øregangsbetennelse er betennelse i det ytre øret eller øregangen. Betennelse i det ytre øret er sjeldent og skyldes infeksjon med beta-hemolytiske streptokokker, som regel gruppe A (rosen) eller virus (helvetesild). Mer vanlig er betennelse i øregangen som forekommer i en diffus form (otitis externa diffusa) og en lokalisert form (otitis externa circumscripta) Kjønnslemlestelse er helseskadelig. Jentene kan bli påført skader for resten av livet. Det er derfor forbudt i de fleste land. Inngrepet skjer oftest når jentene er i alderen 5-14 år, men gjøres også på spedbarn, ungdom og voksne kvinner. I Norge er alle former for kjønnslemlestelse forbudt, også sunna-omskjæring kjønnslemlestelse: kommentar lagt til av Mari Paus (SNL) for 5 dager siden kjønnslemlestelse: kommentar lagt til av Britt-Ingjerd Nesheim (UiO) for 6 dager siden kjønnslemlestelse: kommentar lagt til av terje tollefsen for 7 dager siden Se all aktivite

Innvandrernes kvinnebevegelse i Norge - Store norske leksiko

 1. Kjønnslemlestelse av kvinner innebærer delvis eller total fjerning av de ytre kjønnsorganene og medfører varige medisinske og seksuelle problemer for kvinnen, heter det i SNL
 2. Igjen er kjønnslemlestelse på den offentlige agendaen, nesten 16 år etter at temaet ettertrykkelig kom opp til debatt gjennom avsløringer i TV2. Det er vel ingen gruppe i Norge som har presset mer på i årenes løp enn HRS for å beskytte sårbare jentebarn fra dette bestialske overgrepet
 3. Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling
 4. utter siden parabellum: oppdatert av Thomas Winje Øijord for rundt 3 timer siden Vang: oppdatert av Guro Djupvik (SNL) for rundt 3 timer siden Adresseavisen: oppdatert av Kjell-Olav Hovde (SNL) for rundt 3 timer siden Se all aktivite
 5. Kjønnslemlestelse (KLL) er en gammel barneoppdragelsestradisjon der mødre har tenkt at inngrepet var det beste for barnet og hvor jenters ytre kjønnsorgan ofte blir fjernet. Vi kan også betegne KLL som en sosial konvensjon I de verste tilfeller..
 6. utter siden Gunnar Brunvoll : oppdatert av Guro Djupvik (SNL) for 5

Kjønnslemlestelse - Helsedirektorate

Teolog. Foreldre: Kjøpmann Olaf Johansen (1874-1958) og Hilda Charlotte Elise Holmsen (1874-1953). Gift 1922 med Søren Alexius Bjerkås (27.8.1895-12.5.1965), sønn av tapetsermester og møbelhandler Søren Alexius Bjerkås (1863-1947) og Karoline Johansen (1862-1926).Ingrid Bjerkås var den første kvinne som ble ansatt som prest i Den norske kirke.Hun tok examen artium 1920 Det vil gi dem muligheten til å både motarbeide den og/eller søke hjelp (www.rvtsost.no, www.snl.no ) «Når vi ikke snakker om denne uretten, er vi med å bidra til at den får fortsette [] at mennesker mister seg sjøl, sin identitet, mister retten til å leve et fritt liv», sier Nancy Hertz i videoen øverst på denne siden, som er en nylig lansert nettressurs fra RVTS Øst Se også veileder IS-1746 Forebygging av kjønnslemlestelse: Tilbud om samtale og frivillig underlivsundersøkelse - Veileder for helsestasjon og skolehelsetjenesten utgitt av Helsedirektoratet februar 2011 og rundskriv 1-2/2010 Forebygging av kjønnslemlestelse - tilbud om samtale og frivillige underlivsundersøkelser til jenter/kvinner med innvandringsbakgrunn, utgitt av Helse- og. Kjønnslemlestelse Kjønnslemlestelse av jenter og kvinner er et inngrep som endrer eller fjerner ytre kjønnsdeler, og er en gammel tradisjon flere steder i verden. Kjønnslemlestelse praktiseres i omkring 30 land i verden, de aller fleste av disse i Afrika og Midtøsten. De fleste inngrepene skjer innen jentene er 15 år gamle Hun mener at dette bør bli en av de store utfordringene også i den norske debatten i årene som kommer Kjønnslemlestelse av kvinner innebærer delvis eller total fjerning av de ytre kjønnsorganene og medfører varige medisinske og seksuelle problemer for kvinnen, heter det i SNL Det pågår for tiden en viktig debatt om omskjæring av guttebarn i Norge og flere andre vestlige land

Mannlig omskjæring (også kalt omskjærelse) er et kirurgisk inngrep som består i at man fjerner forhuden på penis hos en gutt eller mann.Behandlingen kan bli utført av medisinske eller av religiøse og kulturelle grunner. Omskjæring av religiøse-kulturelle grunner er en omstridt prosedyre i Vesten, fordi man gjør et permanent kirurgisk inngrep på barn uten samtykkekompetanse Kjønnslemlestelse er vanlig, og det anslås at 98 prosent av kvinner er omskjært. De mest skadelige formene for kjønnslemlestelse er forbudt, men loven håndheves ikke. 3 Helsedirektoratet Vitaminveien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo. Nyheter. Press Dette temaet omhandler vold i nære relasjoner, herunder tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. (Lagre først, før du åpner fra ditt eget filområde) Bokmål: Læringsressurs del 6: Vold i nære relasjoner (ppt) Bokmål: Læringsressurs del 6: Vold i nære relasjoner (pdf Sparer 10-12 timer i uka! Laerervikaren.no sparer oss for 10-12 timer i uka! Vikarhåndteringen har blitt mye enklere, og løsningen sikrer god kommunikasjon mellom ledelse, vikarer og lærere

Kjønnslemlestelse fortsatt. Per Ulven, norsk travtrener. Vant de fleste av norsk travsports klassiske løp, bl.a. Home. Ulven i norge snl. Per Ulven, norsk travtrener. Vant de fleste av norsk travsports klassiske løp, bl.a. Norsk Travderby ni ganger (noe bare han og Gunnar Eggen har klart). I Etiopia ble kjønnslemlestelse forbudt ved lov i 2004, men praksisen er fortsatt utbredt. Tall fra 2016 viser at 65 prosent av kvinner/jenter mellom 14 og 49 år har blitt omskjært. I Mali har en nøkkel vært å få både kristne og muslimske ledere til å gå ut med at den skadelige tradisjonen ikke er religiøst dokumentert SVAR: Hei! Det er mange bivirkninger av å snuse. Nikotinet i tobakksprodukter er sterkt avhengighetsskapende. Snus virker irriterende på munnens slimhinne, og ved langvarig bruk oppstår det ofte..

Reproduktiv helse - Store norske leksiko

 1. Seksuelle overgrep snl. Seksuell omgang er et juridisk begrep for visse alvorlige seksuallovbrudd.Straffeloven skiller mellom tre hovedkategorier av seksuelle overgrep: «seksuell omgang», «seksuell handling» og «seksuelt krenkende adferd»
 2. SVAR: Hei! Menneskerettigheter er rettighetene alle mennesker har. De er slått fast i FNs verdenserklæring om menneskerettigehetene - dem finner du her. Begrepet menneskeverd brukes som oftest om.
 3. Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Vi gir deg informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter. Sist oppdatert: 10/11/202
 4. kjønnslemlestelse benyttes. I det følgende velger vi å benytte det norske begrepet kvinnelig omskjæring. Definisjon og undergrupper WHO definerer kvinnelig omskjæring som: all procedures that involve partial or total removal of the external female genitalia, or other injuries to the female genital organs for non-medical reasons(6)

Kjønnslemlestelse er definert som å utføre[r] et inngrep i en kvinnes kjønnsorgan som skader kjønnsorganet eller påfører det varige forandringer. Den øvre strafferamme er fengsel inntil 3 år, men inntil 6 år dersom inngrepet har som følge sykdom eller arbeidsudyktighet som varer over 2 uker, eller en uhelbredelig lyte, feil eller skade er voldt kjønnslemlestelse: kommentar lagt til av Mari Paus (SNL) for 3 minutter siden Isabel Perón: oppdatert av Stig Arild Pettersen (SNL) for 6 minutter siden skinnebenet: oppdatert av Per Holck (UiO) for 10 minutter siden Norsk ReiselivsForum: oppdatert av Per Roger Lauritzen for 13 minutter side

omskjæring - Store medisinske leksikon - sml

2001: Avslørte holdninger til kjønnslemlestelse blant imamer tilknyttet norske moskeer i «Rikets tilstand» på TV 2. Har frilanset for blant annet Henne og TVNorge Slik gjør du: Velg en enkel og fengende overskrift. Det bør være noe som sier noe om innholdet og hovedpoenget ditt. Innledningen din bør presentere standpunktet ditt på en måte som gjør at leseren får lyst til å lese videre

Forebygging av kjønnslemlestelse: Tilbud om samtale og

Røde Kors har en hjelpetelefon for de som vil snakke om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Nummeret er 815 55 201. Mer informasjon finner du på rodekorstelefonen.no Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har også en nettside med informasjon rundt tvangsekteskap, æresrelatert vold og kjønnslemlestelse. Den finner du ved å klikke he Etter studiereiser i utlandet ble H. knyttet til Verdens Gang og Folkebladet, som den gang var redigert av Jacob B. Bull. H. og hans eldre bror Carl H. var blant de få xylografer i Norge på denne tid. H. hadde verksted i Svaneapotekets gård. Han utførte genrebilder og portretter av 1890-årenes kjente personer, Fridtjof Nansen, Bjørnstjerne Bjørnson, Samuel Eide, Gustav Vigeland og.

taushetsplikt - Store norske leksiko

 1. utter siden lienorenal: oppdatert av Per Holck (UiO) for 14
 2. S. arbeider både i sort-hvitt og farger. Han tar opp emner som mellommenneskelige forhold, religion og politikk i sine bilder, og gir dem en ofte grotesk og fantasifull fortolkning. Titlene hos S. er viktige, de underbygger og utfyller bildene, ofte med en ironisk snert. Han er motstander av forenklinger og båstenkning og vil med sine arbeider vise sammenhengen mellom de forskjellige emnene.
 3. Rent vann redder liv. Rent vann forandrer liv. Sammen forandrer vi verden, ett liv om gangen. Gi vann - redd liv
 4. Etter å ha sett på hvordan SNL gjør det, samt hva som er det vanlige bruken av begrepet kjønnslemlestelse, så er det klart at dette uttrykket blir brukt om overgrep mot kvinner. Operasjonen mot menn blir svært, svært sjelden omtalt som dette
 5. Erna Solberg, Abid Raja og Dag-Inge Ulstein har i Aftenposten (11/10) åpnet for å styrke innsatsen mot et verdensomspennende uvesen - deriblant skadelige skikker som kjønnslemlestelse. I naiv tro på at islam vil akseptere det, skal den norske fortroppen satse på seksualitetsundervisning i skolen

Kinshasa - Store norske leksiko

Her finner du eksempler på leserinnlegg i norsk. Hent inspirasjon fra eksemplene I Etiopia har Kirkens Nødhjelp bidratt til å endre holdninger som har ført til reduksjon av kjønnslemlestelse. I Pakistan førte Kirkens Nødhjelps arbeid til at 61% av planlagte tvangsekteskap ble forhindret og 66% av kvinnene i prosjektområdene fikk arverettigheter. I Malawi ble 897 kvinner og barn reddet fra menneskehandel Omskjæring av kvinner afghanistan. Afghanistan og Kongo er - ikke overraskende - verdens farligste land for kvinner. Men når vi spør kvinnene selv, er det ikke selvmordsbombere eller voldtektsforbrytere som skremmer mest Afghanistan er verdens verste land å leve i for kvinner, fulgt av Somalia og Kongo, viser en liste som hjelpeorganisasjonen CARE la fram på den internasjonale kvinnedagen.

Islam i norge snl. Islam er den yngste av verdensreligionene og ble til på Den arabiske halvøy på 600-tallet evt.Islam er den nest største av verdensreligionene (etter kristendommen) med anslagsvis 1,7 milliarder tilhengere (2017).Islam er en aktivt misjonerende religion og i sterk vekst I Norge er Profetens Ummah et uttrykk for salafi-jihadisme, mens den muslimske ungdomsbevegelsen Islam. 5.3) Avskaffe all skadelig praksis, som barneekteskap, tidlige ekteskap og tvangsekteskap, og kjønnslemlestelse. 5.4) Anerkjenne og verdsette ubetalt omsorgs- og husholdsarbeid gjennom offentlige tjenester, infrastruktur og sosialpolitikk, og fremme delt ansvar i husholdet og familien, alt etter hva som passer i det enkelte lan

Irak - Store norske leksiko

Telefon: 40 42 77 77 E-post: barnevernvakten@bfe.oslo.kommune.no Åpningstider: Døgnåpen vakt. Besøksadresse: Politihuset i Oslo Grønlandsleiret 4 Kadra slakter handlingsplanen mot kjønnslemlestelse, som ble laget som følge av at hun sto frem på TV 2 Kvinnelig omskjæring - etter Kadra. Kvinnelig omskjæring - etter Kadra. Antropologen R. Elise B. Johansen har de siste tre årene ledet den offentlige innsatsen mot omskjæring av jenter Sør-Sudan erklærte uavhengighet fra Sudan i 2011, og er verdens yngste stat. Siden selvstendigheten har konflikter mellom ulike etniske grupper ført landet ut i en blodig borgerkrig. Det er inngått en fredsavtale, men det forekommer fremdeles voldelige sammenstøt

Hvor i verden praktiseres kjønnslemlestelse

Norge har vært aktivt engasjert i Verdens helseorganisasjon - WHO - siden organisasjonen ble opprettet i 1948. Her kan du lese mer om WHOs oppbygging og arbeid, og finne lenker til WHO-relaterte sider Jeg mener det alternative begrepet kjønnslemlestelse også må omtales i innledningen. Kjønnslemlestelse eller Male Genital Mutilation (MGM) er et utbredt begrep som brukes i faglitteratur og som gir 350 000 treff på Google. Både når det gjelder mannlig omskjæring og kvinnelig omskjæring er kjønnslemlestelse og hhv I forrige uke kunne VG bekrefte at Norge hentet hjem en IS-kvinne (29) og hennes to barn, noe som skapte voldsom debatt.Ett av temaene var hva operasjonen har kostet. Det har ikke UD kunnet svare på

Kjønnslemlestelse av kvinner - stigma og behandling

I Somalia har det vært mer eller mindre konflikt og krig siden 80-tallet.I 1991 falt regimet til Siad Barre, etter at opprørsgrupper hadde vært aktive i en 10-års-periode Sudan har slitt med borgerkrig og uroligheter siden selvstendigheten i 1956. Landet fikk en fredsavtale i 2005 og etter en folkeavstemning i 2011 ble Sør- Sudan løsrevet fra nord. Landets oljeinntekter har blitt forvaltet på en uforsvarlig måte, og nesten halvparten av landets befolkning lever under den nasjonale fattigdomsgrensen Irak (arabisk: العراق), offisielt Republikken Irak (arabisk: جمهورية العراق, turkmensk: Irak Cumhuriyeti, kurdisk: كؤماری عێراق, Komara Îraqê,)) er et land i Midtøsten.Det grenser til Saudi-Arabia og Kuwait i syd, Tyrkia i nord, Syria i nordvest, Jordan i vest og Iran i øst. Irak har ca. 29 millioner innbyggere (2009) og dekker et areal på 434 128 km² og 'kjønnslemlestelse' refererer til inngrep som fjerner eller endrer deler av jenters kjønnsorganer uten at dette er medisinsk nødvendig (WHO 2008). Inngrepet har stor utbredelse i flere afrikanske land, som Gambia, Senegal og Somalia, men forekommer også blant etniske grupper i Midtøsten og Asia (Burki 2010) - Det beste er at du prøver å leve sammen med mannen din, var rådet fra Forsvarets nye feltimam til tvangsgift kvinne. - Forbli i ekteskapet, er rådet tvangsgiftet kvinne får i et innlegg på nettsiden til World Islamic Mission. Teksten er skrevet av deres talsperson Najeeb ur Rehman Naz.

Kvinnelig omskjæring - Wikipedi

 1. Demokratenes program vedtatt av landsmøtet 2019 Programmet kan lastes ned som PDF-dokument her. Vårt kortere prinsipprogram finner du her. 1 DEMOKRATENES IDEOLOGI OG GRUNNSYN 2 LANDETS STYRING 2.1 SELVSTYRE 2.2 KOMMUNEN 2.3 MONARKIET 2.4 DET NORSKE FLAGG OG RIKSVÅPEN 2
 2. Slikt ingen burde oppleveSaynab Mohamud beskriver seg selv som «ekstremt voldelig». Denne boken forklarer kanskje noe om hvorfor, og om hva vi - og hun - kan gjøre med det.Saynab Mohamud var tolv år gammel da hun kom til Norge i 1990, fra Somalia. Hennes barndom var preget av borgerkrig, kaos, vold, død og flukt, [
 3. § 284. Kjønnslemlestelse § 285. Grov kjønnslemlestelse § 286. Vold mot særskilt utsatte yrkesgrupper § 287. Forsømmelse av hjelpeplikt § 288. Hensettelse i hjelpeløs tilstand mv. Kapittel 26. Seksuallovbrudd (§§ 291 - 320) § 291. Voldtekt § 292. Minstestraff for voldtekt til samleie mv. § 293. Grov voldtekt § 294. Grovt uaktsom.
 4. veien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo 0483 Oslo. Nyheter. Presse. Abonnere på innhold
 5. Forebygging av kjønnslemlestelse Nasjonal veileder PDF Forebygging av selvmord i psykisk helsevern Nasjonal faglig retningslinje PDF Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge Nasjonal faglig retningslinje PDF Forskrift om.

Årsaken til at jeg i denne oppgaven valgte å skrive om Jehovas vitner, er at dette er et trosamfunn vi ofte hører om i media. Det er mennesker som er ivrige i sin tro og er flinke med å spre sitt buskap Verdenserklæringen er grunndokumentet i det internasjonale arbeidet for menneskerettigheter. Den består av 30 artikler, og gjelder for alle FNs medlemsland Her presenteres vårt prinsipprogram som er en kortere versjon av vårt mer omfattende arbiedsprogram som er tilgjengelig på demokratene.no/program. Leserne kan også laste ned en PDF versjon på 15 sider av prinsipprogrammet Begrepene voldtekt, overgrep og overfall er begreper som i stor grad overlapper, og som det er vanskelig å angi en klar definisjon av. Begrepet «voldtekt» er, i motsetning til «overgrep» og «overfall», definert i straffeloven. Definisjonen danner grunnlaget for hva som rettslig sett anses som en voldtekt. Voldtekt Begrepet voldtekt er det eneste av begrepene Les mer Les me UDI har ansvar for behandling av søknader fra utlendinger som vil besøke eller bo i Norge, drift av asylmottak og utvisningssaker

'Voldskriminelle menn', 'undertrykte slørkledde kvinner' og 'mistilpassede barn og unge' dominerer mange nordmenns forestillinger om norsksomaliere. Bak mediemyten har forsker Katrine Fangen funnet et mer nyansert bilde av Norges fjerde største innvandrerbefolkning Sentralt for Jehovas vitners tro er stridsspørsmålet om det universelle overherredømmet. I Edens hage stiller Satan spørsmål ved Guds rett til å herske over jorden, og Satan lyktes i å få det første menneskepar Adam og Eva, til å gjøre opprør mot Gud Salgskommisjon. Salgskommisjon betyr. Denne siden inneholder synonymer, betydninger og viser forekomsten i kryssord for Salgskommisjon, i både bokmål og nynorsk Salgskommisjon Ved kommisjonssalg skjer omsetningen i kommisjonærens eget navn, men etter oppdrag fra og for regning av en kommittent Pedofili betegner en voksen persons seksuelle tiltrekning til barn som ikke har kommet i puberteten enda. Ifølge enkelte studier er én til to prosent av befolkningen i Norge pedofile. I tillegg til dette er det grunn til å tro at det finnes mørketall. Pedofili er en seksuell orientering og psykiatrisk diagnose. Begrepet referer til en voksen persons Les mer Les me

Video: Store norske leksikon - snl

Share your videos with friends, family, and the worl I et innlegg her på Kontrovers blir det hevdet at SIAN og NDL ikke er rasister, og at det er «rasisme» å kalle dem for det de er, nemlig to høyreekstreme, rasistiske organisasjoner.. Denne antagelsen bygger på flere faktafeil, men jeg skal i denne korte oppklarigsartikkelen bare ta for meg EN av feilene: Rasisme er ikke et begrep som går bare på «Rase» Safia Abdi Haase har siden hun kom til Norge tatt høyere utdanning, og er kjent for sitt arbeid mot kjønnslemlestelse. (Kilder: snl.no/ Norad) Norgesglasset NRK P Kjønnslemlestelse I - Jødisk Perversitet Kjønnslemlestelse II - Jødisk Perversitet Abortepidemi er Folkemord Abortlegen ble Abortert Hollywood - Jødisk Hatsentral Jødene dominerte sexslavehandelen Jødisk Maktstrategi Martha Steinsvik om Jødene Den usynlige elefanten Den Jødiske Pesten Kosher - Jødisk Svindel Jødisk Ritualmord. I mange muslimske kulturer blir kvinner undertrykt. Fordi dette er en del av kulturen, og den eneste virkeligheten disse kvinnene kjenner til, så vet ikke de fleste av disse kvinnene at de blir undertrykt. Det er mange eksempler på slike overgrep. I noen muslimske kulturer er det en vanlig skikk å kjønnslemleste jenter for a

Forside - Kjønnslemlestelse

Cirka 15 prosent av tanzanianske kvinner er utsatt for kvinnelig kjønnslemlestelse. Nærmere 40 prosent gifter seg før de fyller 18 år. Abort tillates kun hvis det er fare for mors liv, og for eksempel ikke ved incest eller voldtekt I en analyse av norske partiprogrammer fra perioden 2009-2013 viste Beret Bråten (2013) at partiene i denne perioden har en flerdimensjonal tilnærming til likestillingspolitikk, men at denne er avgrenset til å rette seg mot «minoritetskvinner» og at politikken i stor grad fokuserer på tre temaer, nemlig tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og problemer knyttet til arbeidsdeltakelse Når det gjelder omskjæring av jenter som med rette kalles kjønnslemlestelse, er de medisinske følgende store og utelukkende negative. Det bør derfor være forbudt. Etter min mening er det å sammenlikne kjønnslemlestelse av jenter med omskjæring av guttebarn nok et eksempel på en debatt der følelser overstyrer saklige fakta og grunnleggende verdier

kjønnslemlestelse; Vold i nære relasjoner rettet mot jenter og kvinner er utbredt, men sosialt akseptert. Denne typen vold får derfor sjeldent konsekvenser for voldsutøveren. Det finnes ellers lite data som dokumenterer vold mot kvinner. En oppdatering fra UNICEF i 2016 antyder at 95 prosent av alle kvinner i Somalia er ofre for. Hva er postoperative komplikasjoner. Postoperative komplikasjoner fører til en forlenget periode med dårlig livskvalitet og til økt postoperativ mortalitet SVAR: Hei og takk for at du skriver til ung.no. Samer er et urfolk, og har derfor rettigheter som gir samer vern mot at deres språk og tradisjoner ikke blir respektert. Disse rettighetene er viktige for.. SVAR: Hei Det er nok litt utenfor det vi skal svare på, men du må gjerne søke litt på nettet så får du tips. Begynn med enkle kryssord, så får du taket på det. Les f.eks. her: https://snl.no/krysso..

- Jeg kan ikke være somalier i Norge. Jeg må være norsksomalier. Nomadelivet med ansvar for kamelkalvene var hardt og lærerikt. Det er bra erfaring når Bashe Musse, en av Norges mest profilerte norsksomaliere, fronter kritikk mot somaliere og drapstrusler fra «sine egne» I forbindelse med ramadan vil Åshild Bruun-Gundersen (Frp) forby alle under 18 år å faste. Faste har ikke noe med religionsfrihet å gjøre, mener hun Politiet slår alarm om æreskultur Jenter blir innelåst, overvåket og truet på livet: - Det er bare toppen av isfjellet Langt flere jenter enn vi tror, lever under en sterk sosial kontroll av.

SVAR: Hei gutt 20, og takk for at du skriver til ung.no! Det er nok noe usikkerhet rundt eksakt hvor arvelig bipolar lidelse er. Ved en gigantisk undersøkelse i sverige, fant man en arvelighet på mellom 5.. Verdidebatt.no er Vårt Lands diskusjonsforum - landets viktigste nettforum for debatt om verdier, religion, livssyn og samfunn. Alle brukere må registrere seg med fullt navn. Vi oppfordrer til konstruktiv og respektfull dialog Fra SNL; SEIF. Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) er en norsk uavhengig organisasjon som ble opprettet i Oslo 1986 for å drive med informasjon, råd og veiledning overfor innvandrere og flyktninger i Norge

 • Encore las vegas hotel.
 • Pole emploi tarbes offres d'emploi.
 • John stamos instagram.
 • Mini yorkshire terrier charakter.
 • Åpningstider cc.
 • Bioteknologiske teknikker.
 • Visum egypten blankett.
 • Jason segel family.
 • Volkshaus strausberg.
 • Ver eller vær.
 • Skrubbeflyndre.
 • Speedcart hjul.
 • Rennrad urlaub italien.
 • Kvalitetssystem i landbruket.
 • Db connect gmbh halle.
 • Lengde randonee ski.
 • Seniordager fagforbundet.
 • Sigural epoksymaling.
 • Vippe extensions trondheim pris.
 • U dal.
 • Kontakt moelven.
 • Gratis filmer på youtube.
 • Heracles logo.
 • Røde øyne sykdom.
 • Forfait orange sans engagement.
 • Røyke laks hjemme.
 • Etiske dimensjonen islam.
 • Highland park einar age.
 • Dr schiwago handlung.
 • Trezo krakow.
 • Speiltvillingene sengehimmel.
 • Sinsheim museum flugzeug.
 • Benjamin wahlgren ingrosso bianca wahlgren ingrosso.
 • Kruger national park safari.
 • Dab eller dab i bilen.
 • Uhu dvd.
 • Delta airlines 1141.
 • Grenuttak 3m.
 • Dachplatten kunststoff toom.
 • Portteorin.
 • Telting island.