Home

Seniordager fagforbundet

Fagforbundet Fagforbund i Norge Sterkere samme

Antall seniordager. Jeg jobber i staten og er over 62 år. Hos oss får man ta ut åtte seniordager i året etter avtale med arbeidsgiver. Dette synes jeg er veldig rart, ettersom jeg har en venninne som også jobber i staten og som har 14 seniordager i året. Dette kan vel ikke være riktig Styresmaktene legg opp til at alle skal vere i arbeid så lenge dei kan, gjerne fram til den øvre aldergrensa på 72 år. Etter som føresetnadene for å gjere ein god jobb endrar seg gjennom eit langt liv, krev eit slikt mål at arbeidsgivarane følger opp plikta til å legge slik til rette at sjukdom og skadar ikkje oppstår som konsekvens av arbeidet Fagforbundet Mette Nord (s) Anne Green Nilsen (s) 4 Hovedtariffavtalen Den enkelte arbeidstakerorganisasjon er part i Hovedtariffavtalen. Dette gjelder følgende arbeidstakerorganisasjoner: LO Kommune EL & IT forbundet Fagforbundet Fellesforbundet Fellesorganisasjonen Musikernes.

Fagforbundet er fornøyd med at oppgjøret har en klar prioritering av alle fagarbeiderne. I tillegg styrkes arbeidet med å få til flere heltidsstillinger på sykehusene betraktelig. Lønnsutviklingen på 1,7 prosent ivaretar en reallønnsvekst for alle yrkesgrupper i helseforetakene Ny lønn og seniordager ble hovedsaker i oppgjøret for Posten Norge Fagforbundet Post og finans har oppnådd et generelt tillegg på minst 4.400 og har lykkes med å videreføre store... Frykter mangel på fagarbeider

Oppgjøret ga en lønnsøkning på minimum 11.000 kroner til alle, bedre pensjon og ingen endringer i antall seniordager. Foto: Morten Hansen Øystein Moen 2018-05-03T09:17:55+02:0 I 2010 gjennomførte Arbeidsforskningsinsituttet (AFI) en undersøkelse på oppdrag fra daværende Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) om bruk av seniordager. Rapporten sier noe om hva som skal til for at seniorer skal velge å ikke gå av med tidligpensjon ved første anledning, og hvordan seniordager påvirker dette valget Leder Gerd Øiahals i Fagforbundet Post og finans sier seg godt fornøyd med resultatet av forhandlingene. - Vi forhandlet frem et generelt tillegg på minst 4.400 kroner til alle, og har lykkes med å videreføre store deler av ordningen med seniordager. Begge deler var helt sentrale krav for medlemmene, sier Øiahals tariff fagforbundet deltid Nyheter. MEST LEST: OMSTRIDT: Jan-Olav Helmo luktet ugler i mosen da han stakk nesen opp i søppelcontainere som på papiret skulle vært vasket for hundretusenvis av kroner. Werner Juvik. Slik førte nesa til Jan-Olav (58) til storoppvask i Søppel-Oslo Fagforbundet Post og finans har oppnådd et generelt tillegg på minst 4400 og har lykkes med å videreføre store deler av ordningen med seniordager. Det er også oppnådd enighet i datterselskapet Bring Courier & Express

Rettigheter i arbeidslivet Fagforbundet

UVANLIG JEVNT: Leder Gerd Øiahals (t.h.) i Fagforbundet Post og finans slår fast at uravstemningen ble uvanlig jevn og spennende. - Et uttrykk for at mange medlemmer hadde større forventninger til årets oppgjør enn det som var mulig å oppnå innenfor frontfagsrammen, sier Øiahals Vi skal i denne artikkelen ta for oss noen av de mest sentrale rettighetene og bestemmelsene som gjelder ferietiden.For spørsmål om feriepenger, se artikkelen «Feriepenger - hva har du rett på?. Temaene vi tar for oss er (klikk for snarvei) NSF Rogaland får hvert år en rekke henvendelser om ferie. Her har vi samlet noen av dem og bevarer dem på en måte som forhåpentligvis er til hjelp for våre lesere Kontakt oss. Besøksadresse: Haakon VIIs gt. 9, 0161 Oslo Postadresse: Pb. 1378 Vika, 0114 Oslo Org. nr. 971 032 146. Sentralbord: 24 13 26 00 Send e-pos

Fjerner seniortiltakene for 500 ansatte - Fagbladet

Slik er reglene for overføring av ferie. Det er begrenset hvor mye ferie man kan avtale å overføre til neste år. Her er det du må vite om overføring av ferie Ansatte har krav på 25 virkedager ferie hvert år. Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte tar ut full ferie. Ved sykdom gir loven mulighet for å.. Loven er iflg. res. 17 juni 2005 nr. 609 med visse unntak og presiseringer satt ikr. fra 1 jan 2006, se § 20-1 med fotnote. Jf. EØS-avtalen vedlegg XVIII. Jf. tidligere lover 7 des 1956 nr. 2, 19 des 1958 nr. 3, 4 feb 1977 nr. 4 Norsk Sykepleierforbund jobber for dine rettigheter og anerkjennelse som sykepleier. Vi er Norges fjerde største fagforbund, med 120 000 medlemmer

En tariffavtale er en avtale om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold. Tariffavtaler deles normalt inn i hovedavtaler og overenskomster. Hovedavtalene er avtaler mellom hovedorganisasjonene og regulerer de overordnede rammene mellom hovedorganisasjoner. Overenskomster inngås normalt. Med over 180.000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon og den desidert største i utdanningssystemet

Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker gis feriefritid på 25 virkedager hvert ferieår. Arbeidstaker plikter å avvikle feriefritiden hvert år, jf. likevel denne paragraf nr. 5, § 7 nr. 3 første ledd og § 9 nr. 1 og 2 Statens personalhåndbok (SPH) er et oppslagsverk for lønns- og personalspørsmål i staten. Her finner du oppdatert informasjon om lov, avtaler, administrative bestemmelser og annet regelverk som setter rammer for og regulerer rettigheter og plikter for alle som er ansatt eller søker stilling i staten

En samling av tariffavtaler sortert etter tariffområde. God oversikt for medlemmer og tillitsvalgte Fagforbundet Nordstrand har for tiden ikke tilgang på mobil. Ring kontor telefon på 23495410 eller send en mail så... Aktuelt fra fylket Ny lønn og seniordager ble hovedsaker i oppgjøret for Posten Norge Fagforbundet Post og finans har oppnådd et generelt tillegg på minst 4.400 og har lykkes med å videreføre store. Etter fylte 62 år har du rett på 8 seniordager. Disse dagene skal bidra til at arbeids-taker kan stå lengre i arbeid. Hensikten med dem er at de tas ut i fridager. Det skal inngås avtale med instituttet tidlig i året om en ønsker å ta ut seniordagene eller om en ønsker dem utbetalt. Avtalever

Jobber du kommuner, fylkeskommune, helseforetak eller bedrift med offentlig tilknytning har du normalt offentlig tjenestepensjon som inkluderer alderspensjon, uførepensjon, AFP og etterlattepensjon (2) Arbeidstaker som regelmessig arbeider om natten har rett til fritak fra den arbeidstidsordning som gjelder for arbeidstakergruppen, dersom vedkommende av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det og fritaket kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten Ny lønn og seniordager ble hovedsaker i oppgjøret for Posten Norge Fagforbundet Post og finans har oppnådd et generelt tillegg på minst 4.400 og har lykkes med å videreføre store Fagforbundet gamle oslo. Postboks 9087 Grønland 0133 OSLO. Tlf: 22171500. Faks: 22171502 ID-porten/MinID/BankID ID-porten er den primære innloggingskanalen til Altinn og er en felles innloggingsløsning for mange offentlige tjenester

- Alle får et generelt tillegg på minst 4.400 kroner, og vi lyktes med å videreføre seniordagene med moderate kutt, sier leder Gerd Øiahals i Fagforbundet Post og finans til FriFagbevegelse.. Seniordager og ny lønn ble hovedsaker i lønnsoppgjøret for Posten Norge, som startet onsdag forrige uke Vi har ingen nye smittede i Nome denne uka. Smitten har økt raskt de siste ukene, og det er betydelig smitte i alle landets fylker. Med bakgrunn i dette, har kommunene i Vestfold og Telemark i dag hatt møte med Fylkesmannen

Seniordagene - Wiki - innsida

 1. st 4.400 og har lykkes med å videreføre store... Kontakt. Postboks 6782 St. Olavs Plass 0130 OSLO. Sentralbord: Kontortid: Kontakt oss.
 2. Seniordager ous. Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler av Oslo-området, regionsykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale oppgaver Etter fylte 62 år har du rett på 8 seniordager.Disse dagene skal bidra til at arbeids-taker kan stå lengre i arbeid
 3. Som klar hovedregel skal det beregnes feriepenger av bonus fordi denne som oftest er direkte knyttet til ytt arbeidsinnsats. Dette gjelder også dersom bonusen er knyttet til resultatet i et team, avdeling eller til virksomheten som helhet
 4. LO Stat, Unio og YS Stat . 4 . Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2018 - 30. april 2020 1 Sentrale bestemmelser . 1.1 Innledning . 1.1.1 Parter . Hovedtariffavtalen er inngått mellom staten ved Kommunal- og moderniserings
 5. Hovedtariffavtalen. Hovedtariffavtalen (HTA) er den viktigste tariffavtalen i KS-området med bestemmelser blant annet om lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon
 6. Finn en ansatt Se oversikt over ansatte i Molde kommune.; Meld feil Angi hva slags type feil, og i hvilket område feilen befinner seg.; Ledige stillinger Se en oversikt over alle utlyste stillinger i Molde kommune

Rettigheter ved seniordag ? - Juss - Diskusjon

Velkommen til Oslo kommune. Her finner du oversikt over kommunens tjenester på nett Velkommen til Viken fylkeskommune. Her finner du informasjon om våre tjenester, politikk og om fylkeskommunens organisasjon og virksomheter Skrevet av Bjørn Willumsen, leder i Fagforbundet avdeling 177 Pb.8906 Youngstorget, 0028 Oslo Org.nr: 971 526 556. Besøksadresse. Hammersborggata 9, 0181 Osl Dette tiltaket er ekstra fr idager («seniordager »), jamfør . Hoved-tariffa vtalen i staten, punk t 5.6. I tillegg til den nevnte avtalebestemte ordningen

Senior­politiske tiltak - Statens pensjonskass

Ny lønn og seniordager ble hovedsaker i oppgjøret for Posten Norge Fagforbundet Post og finans har oppnådd et generelt tillegg på minst 4.400 og har lykkes med å videreføre store... Kontakt. Hausmannsgt. 6 0186 OSLO. Sentralbord: 22204710. Kontortid: Kontakt oss. Du står. Haakon VIIs gt. 9, 0161 Oslo Postadresse: Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo Org. nr. 971 032 14 Ny lønn og seniordager ble hovedsaker i oppgjøret for Posten Norge Fagforbundet Post og finans har oppnådd et generelt tillegg på minst 4.400 og har lykkes med å videreføre store FAGFORBUNDET avd 653 Sunnaas Fagforening. Sunnås Sykehus 1450 NESODDTANGEN Som medlem i Handel og Kontor har du en rekke fordeler. Vi gir deg her en oversikt

Video: Antall seniordager Para

Fagforbundet Grorud ønsker alle våre medlemmer en god jul og et riktig godt nytt år. Varsel om Årsmøte. Det blir avholdt årsmøte tirsdag 24.1.2012 i Ammerudveien 22, 2.etg. Ny lønn og seniordager ble hovedsaker i oppgjøret for Posten Norg Et mer utadvendt sykehus. Stadig mer av behandlingen ved Sykehuset Telemark skjer hjemme hos pasienten eller i nærheten av der pasienten bor. - Det er viktig for sykehuset å legge til rette for behandling på pasientenes premisser, sier klinikksjef Per Urdahl Formannskapsmøte 11. november Formannskapet møtes onsdag 11. november klokken 11.00 i bystyresalen. Møtet sendes direkte via kommunens nett-TV

ut seniordager neppe er det beste tiltaket for å forhindre tidligpensjon, noe som er i overensstemmelse Fagforbundet ved Helgelandssykehuset HF avd Sandnessjøen ved undertegnede stiller seg bak samme innspill til høringsrunde vedr seniorpolitiske tiltak i Helse Nord RHF som FTV Elsa Enge tidligere ha Ny lønn og seniordager ble hovedsaker i oppgjøret for Posten Norge Fagforbundet Post og finans har oppnådd et generelt tillegg på minst 4.400 og har lykkes med å videreføre store... Kontakt. Tvetenveien 7 0661 OSLO. Sentralbord: 223124580. Kontortid: Kontakt oss. Du står. Fagforbundet Oslo har i henhold til ordinære prosedyrer ved sympatistreik, meldt plassfratredelse for 1461 medlemmer, fordelt... Menn får erstatning - kvinner får ingenting Ny lønn og seniordager ble hovedsaker i oppgjøret for Posten Norg

TeoLOgene avd 727 av Fagforbundet; Nyheter. Vis alle. Nytt styre i Nordre Aker Fagforening På årsmøtet 26/1 - 2011 ble følgende personer valgt inn i styret Ny lønn og seniordager ble hovedsaker i oppgjøret for Posten Norge. Ny lønn og seniordager ble hovedsaker i oppgjøret for Posten Norge Fagforbundet Post og finans har oppnådd et generelt tillegg på minst 4.400 og har lykkes med å videreføre store... Kontakt. Pb 4604 Sofienberg 0506 OSLO. Sentralbord: 23 43 72 99 Leder. Kontortid:.

TeoLOgene avd 727 av Fagforbundet; Nyheter. Vis alle. Nytt styre i Nordre Aker Fagforening På årsmøtet 26/1 - 2011 ble følgende personer valgt inn i styret Høyresidens usolidariske kutt Nordre Aker. TeoLOgene avd 727 av Fagforbundet; Nyheter. Vis alle. Årsmøtedato og frist for forslag til årsmøtet. Årsmøtet vil bli avholdt tirsdag den 22. januar 2013 i Sangerhallen på Majorstuen kl. 18:30. Oversikt over tillitsvalgte i Oslo Sporveiers Personalforening 2012 Her er oversikt. Fagforbundet Østensjø avd.635 starter det nye året med grillfest på Skullerudstua den 29.08.2013 kl: 18:00 Omorganisering i Fagforbundet Plasstillitsvalgt og Verneombudsamling Vi har hatt en flott Ny lønn og seniordager ble hovedsaker i oppgjøret for Posten Norge. Ny lønn og seniordager ble hovedsaker i oppgjøret for Posten Norge Fagforbundet Oslo konstaterer at stadig flere arbeidsgivere undergraver tariffavtalene og det regulerte... Kontakt. Postboks 13, Økern 0508 OSLO. Sentralbord: 23 43 99 66 / 23 43 99 68

Søk på stilling. Alle våre stillinger utlyses på Webcruiter. Ønsker du å søke jobb i Kristiansand kommune må du registrere deg, og søke via Webcruiter Styresmaktene innførte i dag ny nasjonal skjenkestopp kl. 24.00. I tillegg kan ikkje dei som har skjenkeløyve sleppe inn nye gjestar etter kl. 22.00 Det ble holdt merkefest for medlemmer med 25 års medlemskap i Fagforbundet og med 40 års medlemskap i LO Fagforbunds uka Var rundt å hilste på medlemmene Tillisvalgt konferanse Ny lønn og seniordager ble hovedsaker i oppgjøret for Posten Norge. Ny lønn og seniordager ble hovedsaker i oppgjøret for Posten Norge Fagforbundet Post og finans har oppnådd et generelt tillegg på minst 4.400 og har lykkes med å videreføre store Fagforbundet bjerke fagforening. Postboks 13, Øker Fagforbundet Stovner innkaller til medlemsmøte om ny fagforenigsstruktur. Innledning med Fagforbundet Oslos nestleder Roger Dehlin Årsfest på Linne Hotel Fagforbundet Stovner inviterer alle medlemmer til årsfest på Linne Hotel, fredag 25/1-13 - kl.1900 Markering av 25- og 40 års.

Senior i arbeidslivet - Arbeidstilsyne

29. mai hadde Fagforbundet Grünerløkka og Fagforbundet Gamle Oslo felles samling for tillitsvalgte. Hovedtema for samlingen... Pensjonister i Grünerløkka fagforening Aktuelt fra Ny lønn og seniordager ble hovedsaker i oppgjøret for Posten Norg Tjenestemannsforeningen ved Rådhuset ble lagt ned ved årsmøtet 31. januar 2013. Medlemmer vil overføres til ny fagforeningen for forvaltning, avd 073. Den nye fagforeningen vil ledes av et interimsstyre frem til nytt styre velges i juni 2013. Grete Møistad Olsen er leder for den nye fagforeningen, og kontaktinformasjonen under kan benyttes Fagforbundet Nordstrand har for tiden ikke tilgang på mobil. Ring kontor telefon på 23495410 eller send en mail så... Aktuelt fra fylket. Vis alle. Et krevende Oslobudsjett med noen lysglimt Ny lønn og seniordager ble hovedsaker i oppgjøret for Posten Norg Ny lønn og seniordager ble hovedsaker i oppgjøret for Posten Norge Fagforbundet Post og finans har oppnådd et generelt tillegg på minst 4.400 og har lykkes med å videreføre store Fagforbundet nordstrand. Postboks 136 Lambertseter 1101 OSLO. Tlf: 23 49 54 10 / 15

Sogn og Fjordane er et geografisk område, nåværende valgkrets til stortingsvalg og et tidligere fylke på Vestlandet i Norge, fra 2020 en del av Vestland fylke. Fylket Sogn og Fjordane grenset til Hordaland i sør, Møre og Romsdal i nord, Oppland i øst og Buskerud i sørøst. I vest har Sogn og Fjordane en kyststripe mot Norskehavet.Sogn og Fjordane består av de to distriktene Sogn og. Om ferieloven. Ferielovens bestemmelser og reglene for avtalefestet ferie er mer utfyllende kommentert i Kommunenes personalhåndbok, kapittel 9 Lov- og avtalefestet ferie

Spekter Tariff Fagforbundet

 1. avd487.fagforbundet.no - Kulturpersonalets fagforenin
 2. seniordager Postko
 3. Seniorpolitikk i staten Arbeidsgiverportale
 4. Minst 4400 kroner til alle postansatte - moderate kutt i
 5. Hvor mye ferie har du krav på når du jobber deltid
 6. Lønnstillegg på minst 4400 kroner til ansatte i posten
 7. Fagforbundet avd Hamar - Hamar kommun

Ekstra ferieuke for deg over 60 år - Delt

 1. Ekstra ferieuke for 60-åringer - Nei, du får ikke seks
 2. Seniortiltak i Bærum kommune - Fagforbundet Bæru
 3. Postkom Norsk Post og Kommunikasjonsforbun
 4. Norsk Tjenestemannslag (NTL
 • Köp och sälj sidor sverige.
 • Freizeittreff unna.
 • Ufo fenomen.
 • Gammeldags kjøkkenvekt.
 • Kuma a s.
 • Spd pedals.
 • Meine kleine schwester sprüche.
 • Print screen windows 10 svenska.
 • Service fox gaffel.
 • Sipadan diving.
 • Https twitter fortnite.
 • Buspirone orion rus.
 • Login live office.
 • Jalta ukraina.
 • Om å bli gammel.
 • Is i takrenne.
 • Woodlii dukkehus.
 • Lage ting av betong.
 • Marilyn monroe facts.
 • Schimanski loverboy mediathek.
 • Psykisk helse alkohol.
 • El proffen oslo.
 • Belgisk flagg.
 • Irische namen aussprache.
 • Vits dåp.
 • Middagsforslag.
 • Jack russell terrier hodowla kraków.
 • Kalk magnet.
 • Barbra streisand age.
 • Colorista wash out.
 • Nordpeis london.
 • Canica skøyen.
 • Semesterferien fachhochschule.
 • Idealer fra antikken.
 • Rema 1000 gulost.
 • Anderes wort für schönheit.
 • Standesamt holzwickede.
 • Røde videomic pro w rycote.
 • Wohnungen aurich innenstadt.
 • Seilskuter.
 • Taleopptak iphone hvor lenge.