Home

Dexter ku slaktevekt

Ei lita ku med stor framtid - Bondeblade

 1. ste, har sitt opphav frå Irland og passar godt for
 2. ste britiske kvegrasen (Irland), og godkjent som flerbruksrase med en gjennomsnittelig vekt for ku på omkring 300 kilo og en skulderhøyde på 90-110 cm. Det er tre fargevarianter på rasen. Svart er do
 3. Dexter. Dexter er en av de 650 kg og kan produsere 3-9 liter mjølk/dag. Dei utmerkar seg med god marmorering i kjøttet. Dei er haldbare kyr med lette kalvingar, og har god fertilitet med lågt kalvingsintervall. Tiroler Den gir i snitt 0,2 % meir protein i mjølka og har betre slaktevekt og slakteklasse enn rein NRF. Limousin. Foto.
 4. st kalvingsvansker som farrase i krysning. Slaktevekt ku : 2kilo. Gode egenskaper som morrase. Lita ku som kalver lett med grei mjølkemegde og stort morsinstinkt. Stort morsinstinkt kan . Dexter er en irsk kurase, og den
 5. I moderne hjorteviltforvaltning er det å skyte kalv en viktig del av en målrettet bestandsforvaltning. Ikke fordi det å skyte kalv er et mål i seg selv, men fordi dagens tette bestander ikke gir rom for at alle kalver skal vokse seg inn i bestanden

Dexter Storbukt går

De kjøpte sin første Dexter-ku i 2001. Og vesle Dexy, som hun passende ble kalt, vant Fretheim-folkets hjerter. - Hun var så voldsomt flink til å passe kalven sin. Og hun hadde så rolig, vennlig gemytt, sier Anders Fretheim, som fastslår at Dexter-kyr flest har de gode egenskapene han møtte hos Dexy Dexter kyr vs skotsk høylandsfe . Vi skal kjøpe oss et lite småbruk på kanskje 50 (maks 100) mål.. Jeg har alltid villet hatt skotsk høylandsfe, men regner med at dette er for lite plass til de, viss man også skal få nok for, så de har over vinteren Antall omløp, kyr; Ant. dager kalving - 1.ins. Kalvingsvansker far til kalv; Kalvingsvansker far til ku; Dødfødsler far til kalv; Dødfødsler far til ku; Kalvestørrelse far til kalv; Kalvestørrelse far til ku; Drektighetslengde far til kalv; Drektighetslengde far til ku; Jurhelse; Mastitt; Klinisk mastitt; Celletall; Andre sykdommer; Bein. (05.11.20) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Nord-Norge. Ungkviger, drektige kviger og kyr for salg av melkeraser, område Rudshøgda. 28.08.20 Tilførselområdet Rudshøgda. Kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal Voksne Dexter-kyr kan med hell krysses med de fleste raser. Problemfri kalving. Kvigene kan bedekkes ved 15 - 18 måneders alder. Dexter er kjent for sin lange levetid og kan regelmessig avles på i 14 år eller lenger. Problemer ved kalvingen er sjeldne, og kalvene er rask på beina, fulle av liv, og med et livlig og nysgjerrig temperament.

Medlem i Dexter; Om rasen. Om Dexter; Avl; Historisk om rasen; Fotoalbum; Om raselaget. Om oss; Styret; Medlemsliste; Årsberetninger; Arkiv; NORSK DEXTERFORENING - LITEN KU MED STOR FREMTID! Main Content. Nyheter. Årsmøte 2018. Seminstatistikk for juni. Ønsker du å bli medlem i Dexter? Om rasen. Fotoalbum. STYRET Morten Siring 906 55 857. •Slaktevekt ku: 349 kilo (Fett 3) •Den tunge rasen med minst kalvingsvansker. •En rase som er «kraftforkrevende». •Et veldig flokkinstinkt som gjør at dyrene må preges godt. Håndtering av enkeltdyr er derfor ofte krevende. •En rase som er veldig strak i beinvinkler. Ofte tåvid foran som skaper problemer på løst underlag

Val av kjøttférase @ Agropu

 1. ering. Det er vanlig å inse
 2. Har en tabell på forholdet mellom levendevekt og slaktevekt på slaktegris. Men mener og husker det har blitt gjort noen endreinger for et par år siden. Så slakteprosenten forandra seg
 3. I fjor omsette Dexter av Velde for 122 000 kroner i sal av kjøt. I år er dei ikkje langt unna å doble omsettinga. - Litt av motivasjonen for å drive med direktesal av kjøt er tilbakemeldingane me får frå kundar som kjem igjen gong etter gong

Ku/Kalv-Avtale gir et tillegg som blir inkludert i innmeldingstillegget. Det er et tillegg som gjelder for 16-17 mnd, med en slaktevekt på 300kg og ingen slakt under klasse O. Snittet for denne leveransen er 290kg så produsenten er ikke så langt unna målet sitt på 300kg • Slaktevekt ku: 362 kilo. (Fett 3) • Høgest frekvens av kalvingsvansker. • En del beinproblemer. Vridde klauver. Små innerklauver og for små klauver i forhold til dyrets størrelse. Ofte krokhaset kombinert med mjuke kodeledd. • Generelt godt gemytt og gode produksjonsresultater. • Den tungrasen som blir mest brukt i krysningsavl slaktevekt. Kyr i 2.laktasjon må auke kroppsvekta si med 40 kg basert på både slaktevekt og brystmål for å oppnå startvekta som vaksen ku (>=3.laktasjon). Dette tilsvarar også ein dagleg tilvekst i sinperioden på cirka 670 gram/dag. Resultat Dexter har sin opprinnelse sørvest i Irland. De første skriftlige kilder om rasen er fra 1845. Rasen ble innført til England i 1882, og i 1892 ble et eget avlslag opprettet. De siste 25-30 har rasen fått stor popularitet, og er etablert i flere land. I Norge finnes det cirka 70 kyr av rasen. Utseende og egenskape Dexter er en amerikansk krim- og thrillerserie som gikk på Showtime fra 2006 til 2013.Serien handlet om seriemorderen Dexter Morgan som også jobber som kriminalteknisk blodekspert for Miami-Metro-politiet. Hovedrolleinnehaver spilles Michael C. Hall.. I Norge ble serien først vist Canal+,d eretter på Viasat

Dexter ku økonomi - Omsorg for dy

kyr bør ein ta vare på og heller slakta NRF-kviger etter at dei har kalva og gått med 2-3 ammekalvar nokre månader. Konklusjon Det er plass for meir kjøtproduksjon på kviger og ung ku når grov-fôrareal og beite tilseier det. Dersom ein har nok grovfôr og plass, kan det vera pengar å tena på å fôra opp tynne kyr i 2-3 månade Det kjøres årsrapport for rasene Hereford, Aberdeen Angus, Charolais, Simmental, Limousin, Highland Cattle, Tiroler Grauvieh, Blonde d'Aquitaine, Dexter, tunge og lette krysninger. Besetningsopplysninger. Dyr per 31/12: Angir innmeldte dyr per 31/12. Årskyr og mordyr, antall: En ku teller som mordyr fra og med første kalving Som ein ser er det mange faktorar som påverkar om ein lukkast økonomisk, eller ikkje, som ammeku-produsent. Vurderer du å starte med ammeku-produksjon og bruksutbygging, bruk god tid på prosessen før ei utbygging, besøk andre bønder og lær av deira erfaringar - og kombiner dette med kjennskap til deg sjølv og eigen gard

Global utslippsintenistet (FAO) Norsk utslippsintensitet: Storfe i kombinert produksjon har FAO beregnet gjennomsnittlig utslipps- intensitet til 46 kg CO2-ekvivalenter per kg slaktevekt.: Hos storfe i norsk forskning er utslippsintensitet beregnet til 17 kg CO2-ekvivanlenter per kg slaktevekt for ung okse og 22 kg CO2-ekvivalenter for utrangerte kyr og kviger Familie: Hjortedyr, Cervidae Rådyret er vårt minste hjortevilt og regnes som en nykommer i norsk fauna. For vel hundre år siden fantes bare en liten bestand noen steder i Østfold. I løpet av 1900-tallet økte bestanden sterkt, og i dag finnes rådyret mer eller mindre over hele landet, men nord for Saltfjellet er forekomstene ganske Les mer av Fakta om rådy En gang i en fjern fortid ble ei ku ved kysten av Irland forelsket i en sjøløve. Det ble det barn av - av typen Dexter. Slik fortelles sagaen om Dexter-kyrnes opprinnelse, og om ikke alt er.

Slaktevekter - Norsk Hjortesente

Selger fire Dexter kyr, alle har kalv v/fot. Tre kyr med oksekalv En ku med kvigekalv Kom med bud Kan være behjelpelig med transport mot et tillegg i pris Så parrer du kua rett etter hun har fått kalven, og selger denne. Så parrer du kalven igjen, og vips har du tjent: 30.000-15.000=15.000 Dog, da har du ingen ku lenger.. Så om du da kjøper ei ny ku til 15.000 og gjør det samma en gang til, så har du en ganske evigvarende hobby. Målet er at Nortura får færre kvigeslakt, men fleire slakt av kyr som har hatt minst ein kalv. Slaktealder og slaktevekt bestemmer fôrstyrke. Kjøtproduksjonen må gjennomførast etter ein fastsett plan der slaktealder og slaktevekt må vurderast nøye på førehand. Tilgang på ressursar og økonomi vil vera avgjerande for desse vala

Reportasje: Kyr i miniatyr ABC Nyhete

 1. Storfe (Bos taurus) kalles også tamkveg, krøtter, kyr, fe og naut med mer. Det er en underart som har utviklet seg fra uroksen (Bos primigenius).. Hannen kalles okse, men går også under navn som tyr og stut.En kastrert okse kalles kastrat eller gjeldokse.Hunnen kalles kvige til første kalving, og ku når dyret har kalvet. En kolle er en ku som mangler horn (er kollet)
 2. Fordelingen mellom ku og okse er også jevn med 20 % ku og 20 % okse, 22% kvige og 22 % piggokse. Men som tdligere sett så er andelen okse i bestanden lavere og jaktpresset har dermed vært høyere for okse og piggokse enn for ku og kvige. Målet om å nå slaktevekt på 120 kg for ungdyr er ikke nådd, men dette videreføres i denn
 3. Fretheim Gard sel stambokførte livdyr av Dexter. Garden har 20 års erfaring med Dexter og driv ein økologisk besetning. Dexter er ein lett rase, fer fint med marka . Rolege dyr . Lette å handtera . Dexter utnytter utmarka godt, tar seg godt fram i terrenget . Tre fargevariantar: Dun, svart og raud . Dexter kviger . Godt lynne. Fjellbeite.

-slaktevekt 131 kg - kjevelengde 41 cm Konklusjon 1,5 år (bekreftet v/ tannanalyse) Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder Steigen kommune, 2013. Ungdyr eller voksen? Kjevelengde 41,5 cm, ganske stort gevir, 160 kg, fargede tenner: 1,5 å Jeg har 5 kyr, 1 kvige og 4 kvigekalver som kan selges. Kuene har gått med en brun okse (stambok nr 64141) siden 1 juli og er forventet drektige. Forventet kalving i april/mai. Stambok nr kyr: 101841 (2017) 103966 (2018) 102408 (2017) 102207 (2017) 102202 (2017) Stambok nr kvige: 105296 (2019) Stambok nr kvige kalver: 107602 født 13/6-20 107571 født 11/6-20 107580 født 12/7-20 107601 født. Jakttilbud: 1825V0003J0024 Båfjellmo A; Felte dyr; StorviltID Art Skuttdato KategoriSkutt VeidDato Slaktevekt; sf41478: Elg: 29.09.2020: 22. 1,5 år ku: 04.10.202

Elgjeger Emilie (16) skjøt kjempeokse på sin første elgjakt. Emilie Brodersen brukte konfirmasjonspengene på jaktrifle. Nå har hun skutt sin første elgokse med en slaktevekt på over 280 kil Den lille forskjellen i gjennomsnittshøyde mellom okser og kyr skyldtes nok at oksene hadde en lavere gjennomsnittsalder enn kyrne. Ved samme alder er antagelig høydeforskjellen noe større, siden andre studier viser at voksne elgokser i gjennomsnitt veier 24 prosent mer enn kyr. Hos elg er det bare hanndyret - oksen - som utvikler gevir

Dexter kyr vs skotsk høylandsfe Bedre Gardsdrif

 1. Dexter gården, flesland gård, . 739 liker dette. Flesland gård bynær gårdsdrift i pakt med naturen. Kvalitet i alle led
 2. Kvinne døde på sykehus etter å ha blitt angrepet av ku Politiet har startet undersøkelser. Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjo
 3. Dexter-kyr. Natur. Kappløpet om gaupa. Her forsvinner isbjørnselfien! Hvor mye kan du om isbjørn? Hva kan du om natur og friluftsliv? Quiz: Hvor godt kjenner du Lars Monsen
 4. Den norske kua har erobret hele verden. Foto: Leiv Aspen/Bennett. Oppdatert: 29.09.2017. Publisert: 27.09.2017. Del på Facebook. Del på Twitter. Del på e-pos
 5. Garden har dei siste 25 åra vore drive økologisk (Debio godkjent) med Dexter kyr. Dexter (Irsk rase) overtok som rase då den har særdeles god kjøtt kvalitet, er lett på foten og har godt lynne. Kyrne går ute året rundt, dei beitar om sommaren i Fretheimsdalen på frodig fjellbeite. Reinsdyr- og hjortajakt har vore og er framleis ei.

Gjennomsnittlig slaktevekt pr. lam er ca. 18,5 kg, og totalproduksjonen i Norge er ca. 25,5 mill. kg lammekjøtt i året (2004). Det produseres ca. 5000 tonn ull. Ca. 2,1 mill. sauer og lam beiter i utmarka hvert år, og ca. 30 000 blir tatt av rovdyr (de som får erstatning) View the profiles of people named Dexter Ku. Join Facebook to connect with Dexter Ku and others you may know. Facebook gives people the power to share.. Dexter ku selges og Dexter avls-okse selges eller byttes fra FINN. Kart og flyfoto

Geno oksekatalogen Oksekataloge

#ff #elitepass #oneta I Storviltappen: I kartvisningen registrerer du sett elg ved å klikke på kikkertsymbolet, markere i kart og deretter fylle inn sette dyr, antall jegere og jakttimer.Du kan endre registreringen helt fram til du huker av for Fullfør registrering av sette dyr denne datoen.. På jaktleders side i Storviltportalen: I startmenyen på jaktleders side finner du fanene Kvote, Faktura og Sett

Storfebetingelser gjeldende fra 01.05.2019 Kvalitetstillegg - Landbruksdirektoratet Fettgruppe Okse Ung okse, kastrat, kvige Ung ku Ku kalv klasse O maks 4- 0,00 2,50 2,50 0,00 2,5 Av de mindre kjøttferasene er det særlig minikua Dexter som er i vinden for tida. Ingen andre raser er i nærheten av økningen på hele 34 prosent. Økningen i mordyr var på hele 34 prosent. I rene tall vil det si at antallet mordyr økte med 185, fra 552 til 737 Listen to KU DEXTER | SoundCloud is an audio platform that lets you listen to what you love and share the sounds you create.. EF. 30 Tracks. 298 Followers. Stream Tracks and Playlists from KU DEXTER on your desktop or mobile device

Jerseyfe er ein storferase som stammer frå øya Jersey i den engelske kanalen.På øya er der berre jerseykveg, sidan det her har vore forbod mot import av andre rasar dei siste 150 åra. Jerseykveget har truleg eksistert i England sidan 1741, med namnet alderney. [treng kjelde] I dag finst jerseykveg over heile verda The Aberdeen Angus, sometimes simply Angus, is a Scottish breed of small beef cattle.It derives from cattle native to the counties of Aberdeenshire and Angus in north-eastern Scotland.. The Angus is naturally polled and solid black or red, though the udder may be white. The native colour is black, but more recently red colours have emerged. The United Kingdom registers both in the same herd. Dexter is a city in Cowley County, Kansas, United States. As of the 2010 census, the city population was 278. History. The first post office at Dexter was established in July, 1870. Dexter was platted in 1875. This Week in KU History: December 7, 1905 High On Helium. Dexter Jump to komedi e zezë, horror dhe suspense (suspense është zhanër ku personazhi kryesor ka ndjenja të pasigurisë, ankth, eksitim dhe që bën gjëra shumë jo të rëndomta për kënaqësinë e tij, gjithashtu personazhi bën gjëra të paparashikueshme e misterioze. Gøril Tamil - Dexter kua. 69 likes. Fra by-nese til ku-eier. Her kan dere følge kuen Gøril Tamil (nr 1905), vennene hennes og eieren. Gøril eies av en med skikkelig bynese, som bor i blokk midt i..

Storfe (Bos taurus), også kalla kveg, tamfe og kyr etter namnet på hodyra, er drøvtyggande planteetarar som er viktige i landbruk verda over.. Alle storferaser stammar frå uroksen (Bos primigenius), som er utdøydd.Det latinske namnet viser til eit partåa hovdyr av oksefamilien.Hovene er delt, og blir kalla klover. Dyra har to klover og to biklover Musikhuset Dexter - Vindegade 65 - 5000 Odense C - +45 63 11 27 28 - mail@postenlive.dk. Denne side benytter cookies Læs mere Ok, tak. Search Exact matches only . Search in title . Search in content . Search in comments . Search in excerpt . Search in posts . Search in pages. Fatland Kjøttfe Kriteria for kjøttfetillegg. Kriterier for Fatland Kjøttfe-tillegg- Kategorier: Ung okse, kvige, kastrat og ung ku.- Rasekrav 75% kjøttfe: Charolais, Limousine, Simmental, Aberdeen Angus, Tiroler Grauvieh, Blonde d`Aquitaine, Hereford, Galloway, Highland Cattle og Dexter Dexter gården, flesland gård, . 738 likes. Flesland gård bynær gårdsdrift i pakt med naturen. Kvalitet i alle led

Inglîzî: ·destrast[1]··↑ Ferhenga Kurdî-Îngîlîzî ya Salah Sadalla Ku med 1 kalv Ku med 2 kalver Alle kalver Ukjente dyr Sum sett Okse 2 1/2 år og eldre Okse 1 1/2 år Oksekalv Kukalv Ku 1 1/2 år Ku 2 1/2 år og eldre Sum felt Felt dyr nr Slaktevekt (hele kg) År Antall sett elg ( Felte dyr taes med ) Antall felt elg Tallkode for type dyr Type dyr (tallkode) Jaktlag Jaktleder Jaktleders underskrift SUM dager.

The Churchill (Livonia, MI) varsity football team has a home playoff game vs. Dexter (MI) on Friday, November 6 @ 7p. Live Stream HD Click The Link here. Duke & Dexter's designer footwear is available internationally. View our list of stockists in the UK and the rest of the world. Duke & Dexter's designer footwear is available internationally. 3 Chome-41-5 Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0051- Japan. Stob

Ł Slaktevekt okse om lag 2 kg høyere enn i 2020 Œ vekt okse: 320 kg Ł Kubestanden ventes å øke noe i løpet av 2020, men gå ned i 2021. Ł Slakting av ku: økning på om lag 9 000 fra 2020 Ł Slakting av okse: nedgang på 1 000 dyr fra 202 Vi ønsker å minne om at alle kalver som blir omsatt som livkalv må være registrert med rett rase og fødselsdato i ku- eller storfekjøttkontrollen. Økologisk slakt storfe Pristillegg på økologisk slakt gjeldende fra 18. oktober 2010. Kontakt oss. fatland@fatland.no. Våre anlegg. Fatland Jæren AS Akrylmaleri 24x33 cm. på tykt lerret. Kan henges direkte på vegg, eller rammes inn hvis ønskelig Je nach Saison sind auch Dexter-Knebeli, Dexter-Rauchwürste, Dexter-Bratwürste und Dexter Hamburger erhältlich. Mengen und Preise: Mischpaket 5 Kg Mischpaket 10 Kg Viertel - 15 Kg Halbes Tier ca. 30 Kg ganzes Tier ca. 60 Kg . Fr. 36.00 / kg Fr. 35.00 / kg Fr. 35.50 / kg Fr. 34. Hit the Spectaculars . Welcome to my website. Get Involved; About m

Dexter, one of America's best known TV serial killers, is on his way back. Cable network Showtime has given the go-ahead to a 10-episode revival of Dexter, with star Michael C Hall once again playing blood spatter specialist Dexter Morgan who works with the Miami police department and moonlights as a vigilante killer Bufret Dexter ku, kvigekalv og ungokse til salgs fra FINN. Har noen drektige dexter kyr for salg. Her er de oppdaterte livdyrlistene pr 04. Ammekubesetning med mye. Rasen har sitt opphav sørvest i Irlan der den var ei såkalla fattigmannsku som skaffa mjølk og kjøt og blei brukt som arbeidsdyr Limousine Partner dekker en rekke transortbehov: bryllup limousine, bursdag, skoleball limousine, flylimo, messer og eventer. Vi har de nyeste limousinene i Norge! Hummer og Chrysler 300c limousiner. Vi er opptatt av å gi våre kunder limousiner i Oslo og omegn best mulig service og komfort. Service og profesjonalitet som høyeste prioritet. DEXTER Pingry (Reeves) (PINGRY (REEVES)) T33S, R6E, Sec. 24 NW SW SE 111765 15-035-21912: Viking Production LLC Oil 21228.93 (1978 to 2016

Kviger og kyr for salg - Medlemsportal for Nortura S

Dexter Russell Santoku Knives are equipped with a duo-edge blade allowing the knife to slice through everything it cuts Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss ikke gjøre det Gås fra Holte Gård Gåsegang 2020 gikk av stabe. Holtekylling fra Holte Gård Koser seg me. Last inn flere Follow on Instagra

Dexter - kua for mindre bru

 1. View DEXTER KEKUA'S profile on LinkedIn, the world's largest professional community. DEXTER has 1 job listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover DEXTER'S.
 2. al work in fields as diverse as complexity theory, logics of programs, algebra, computer algebra and probabilistic semantics. It's nice to know that there are some fans of my work, and that I have accomplished something that is an inspiration to others, tells Dexter Kozen
 3. This page was last edited on 10 April 2020, at 19:45. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply
 4. A(z) Dexter labor -Játék a játékért című videót Dexter's nevű felhasználó töltötte fel a(z) Animáció kategóriába. Eddig 3264 alkalommal nézték meg

22 - 1 ½ år ku (kvige) 31 - eldre okse 32 - eldre ku Alle jegere på jaktlaget kan melde inn felling. Jaktleder får SMS om innmeldt felling. skutt storviltID kategorikode skutt fe12387 21 Innmeldt felling av en 1 ½ år okse med storviltID fe12387 Innmelding av vekt Jaktlaget skal selv veie felt elg innen 10 døgn etter felling. Slaktevekt Svalastog har vore i slekta i meir enn 450 år. Navnet tyder eigentleg skysstasjon, ein stad å kvile for folk og hestar på reise. Me tilbyr framleis ein stad å svale seg for reisande, og kjem dei tilfeldigvis med hesteskyss, skal det vel bli ei råd med kvile for dei óg Dexter S360-7 7 duo-edge Santoku knife will slice, chop, dice, and mince for all your food prep needs Slaktevekt Kontroll av rapportert alder og vekt kan medføre at dyrekategori og/eller vekt blir korrigert for enkelte dyr. Dyrekategori er ihht biologisk alder Explore the KU experience. The University of Kansas prohibits discrimination on the basis of race, color, ethnicity, religion, sex, national origin, age, ancestry, disability, status as a veteran, sexual orientation, marital status, parental status, gender identity, gender expression, and genetic information in the university's programs and activities

Today's and tonight's Dexter, KY weather forecast, weather conditions and Doppler radar from The Weather Channel and Weather.co Dexter kyr til salgs. Du finner 158 boliger til salgs i Horten på FINN Eiendom. Søk blant alle hus og leiligheter i hele Norge Jeg samtykker til å motta månedlig nyhetsbrev fra Eie.Ved å huke av her godtar du også våre vilkår som omfatter hvordan vi oppbevarer og bruker din persondata Dexter Dextro, KU Leuven, Biochemistry Department, Undergraduate. Studies Japan, Japanese Studies, and Ethnomusicology This is the Dexter opening credits in a Simpson's way Søndre Aslaksrud ligger idyllisk til i Åsbygda på Ringerike. Med utsikt til Norefjell i vest og Nordmarka i øst har mennesker dyrket jordene rundt husene her siden middelalderen. Den gamle pilegrimsleden følger deler av gårdsveien. Husene som står på gården i dag ble reist av flittige/arbeidsomme eiere omkring 1860-1880. På tross av gårdens gamle historie er dette inge

Hjem - Norsk Dexter

I kø for kjøt frå Dexter av Velde - Norsk Landbru

 • Ville du helst dilemma.
 • Bitters.
 • Siebzellen.
 • Lift porsgrunn.
 • Petidin bivirkninger.
 • Ufc com events.
 • Johan vaaler.
 • Buddhismen tro og tanke.
 • How to make steam artwork.
 • Carlos sr gracie.
 • Mabrik spikerbeskytter.
 • Carrara italy.
 • Hva er spesielt med tykktarmen.
 • Herdet glass rekkverk.
 • Paraglider med motor.
 • Splash e spa rutschen.
 • Shahid rasool dømt.
 • Buss trondheim oslo.
 • Ragweed finder.
 • Www madametussauds.
 • Hvordan sette opp vpn.
 • Hjelp til å søke skole i utlandet.
 • Talibaner i sverige.
 • Sas gi bort kort.
 • F16 fly.
 • Kvalme uten oppkast gravid.
 • Gudssyn islam.
 • Hva er spesielt med tykktarmen.
 • Billig te.
 • Gemalte bilder acryl.
 • Gutzeitsche probe.
 • Colorista wash out.
 • Atrakcje wieliczki i okolic.
 • Online convertio.
 • Ferie i usa.
 • Gratis tannlege psykiatri.
 • Das geisterschloss stream.
 • Rosa sløyfe løp haugesund.
 • Fundbüro markdorf.
 • Batteri bil.
 • Småbiler 2017.