Home

Nigeria bnp per innbygger

Nigeria - BNP per innbygger PP

Gjeldende verdier, historiske data, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender - Nigeria - BNP per innbygger PPP Nigeria. Bruttonasjonalprodukt (BNP) er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, Målet for BNP per innbygger brukes ofte som et mål på velstandsnivået i et land. Her er BNP per innbygger uttrykt i amerikanske dollar. Kilde: World Bank Nigeria BNP Siste Forrige Høyeste Laveste Enhet; Bnp Vekstrate -5.00-14.30: 10.59-14.30: Prosent: Bnp Årlig Vekstrat

BNP per innbygger i PPP-dollar i Nigeria Sult. Andel av befolkningen som er underernært. 1,3 av 10 personer er underernærte i Nigeria Klima CO2-utslipp. Antall tonn CO2-utslipp per person. 0,55. Bruttonasjonalprodukt per innbygger kan anses som et produksjons- og velstandsnivå for en stat eller et område, målt som total verdiskaping i løpet av et år, delt på antall hjemhørende innbyggere i landet.Bruttonasjonalproduktet (BNP) viser verdien av alt som produseres i et land i løpet av et år, også kalt verdiskaping. . Nasjonalregnskap ble utviklet i Europa i årene før og etter. Nigeria er rikt på olje, men grunnet korrupsjon og økonomisk kaos er ikke rikdommen kommet landets innbyggere til gode.Oljen står for 20 % av BNP, 95 % av de utenlandske investeringene i landet og 65 % av inntektene på statsbudsjettet.Nigeria er medlem av OPEC, og landets oljereserver anslås til ca. 25 milliarder fat.Staten regulerer og deltar i landets petroleumsvirksomhet gjennom det. Målet for BNP per innbygger brukes ofte som et mål på velstandsnivået i et land. Her er BNP per innbygger uttrykt i amerikanske dollar

Nigeria - fn.n

 1. Liste over land etter BNP viser land i verden sortert etter deres bruttonasjonalprodukt (BNP), markedsverdien av alle endelige varer og tjenester produsert i et land i løpet av et år. Denne verdiskapingen angis som BNP målt i løpende amerikanske dollar ($) beregnet utfra markedskurser eller offentlige offisielle valutakurser.Tallene er altså ikke justert hverken for prisnivåer eller for.
 2. erende gruppene er yoruba, hausa og ibo
 3. us de varer som bliver brugt i denne produktion. Summen divideres med antal indbyggere i landet. BNP per indbygger er en noget usikker størrelse og viser ikke de uligheder eller skæv fordeling af indkomsten, der kan være i et land

Nigeria - BNP vekstrat

 1. Gjeldende verdier, historiske data, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender - Niger - BNP per innbygger
 2. us de varene som blir brukt under denne produksjonen. Denne summen deles her på antall innbyggere i landet. Kilde: World Bank. Bygg inn. Søylediagram Linje.
 3. BNP per innbygger, prisnivåjustert. Utvalgte land. 2019 2019 Albania 31 Hellas 68.
 4. Her er bruttonasjonalinntekten (BNI) per innbygger uttrykt i såkalte PPP-dollar. PPP står for Purchasing Power Parities, eller kjøpekraftenheter på norsk. Når BNI måles ved hjelp av PPP, tas det hensyn til prisnivået og kjøpekraften i hvert enkelt land ved utregningen
 5. Nigeria 2387 2396: 2019-12: USD Honduras BNP per innbygger - Liste over land - Gjeldende verdier, tidligere verdier, prognoser, statistikk og diagrammer. BNP BNP Bnp Årlig Vekstrate Bnp Faste Priser Bnp.
 6. dre enn en tredel av verdensgjennomsnittet, ligger hele 35 i Afrika
 7. I europeisk sammenheng hadde Norge et BNP per innbygger som lå 46 prosent over gjennomsnittet i EU i 2017 (her er det tatt hensyn til forskjeller i prisnivå mellom landene). Luxembourg ligger spesielt høyt på denne målingen. Årsaken til dette er at mange av landets arbeidstakere er bosatt i nabolandene

Bruttonasjonalprodukt per innbygger var 530 000 kroner i Norge dette året. Det er bare Luxembourg som har høyere BNP per innbygger enn Norge i Europa, når man justerer for ulikheter i prisnivå mellom landene. Zimbabwe, et av verdens fattige land, har til sammenligning ca. 1 000 kroner i BNP per innbygger. [trenger referans fnr, Fylkesfordelt nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, BNP per innbygger, bruttoinvesteringer, konsum i husholdningene, inntekter i. Målt i BNP per innbygger ligger Norge helt i toppsjiktet. Målt i total BNP, størrelsen på hele landets økonomi, må vi se oss slått av land som Thailand, Nigeria, Polen - og ikke minst Sverige. Nederst i artikkelen kan du se oversikt over de samme tallene for hele verden BNP vs BNP per innbygger. BNP og BNP per innbygger er to av tiltakene som staver den økonomiske tilstanden til et land. Bruttonasjonalprodukt (BNP) er et kriterium for å bedømme helsen til økonomien til en nasjon. Den representerer den totale verdien av varer og tjenester produsert over en bestemt periode i dollar

Nigeria - F

 1. dre enn snittet til verdiskapningen
 2. BNP 2004-2006: Små endringer, vekst i Estland og Latvia Hvis vi sammenlikner befolkningens levekår i ulike land ved hjelp av bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger korrigert for landenes relative prisnivå, har det generelt vært små endringer i perioden 2004-2006. Unntakene er flere land i øst-Europa
 3. Luxembourg, Norge og Sveits hadde i 2013 Europas høyeste prisnivåjusterte bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger. Norge hadde dessuten det høyeste prisnivået ifølge EUs statistikkontor, Eurostat. Særlig de baltiske landene har hatt en positiv økonomisk utvikling de siste årene
 4. Resultatet fra Eurostats årlige BNP-sammenligning, viser at Luxembourg, Irland, Sveits og Norge var de fire Europeiske landene med høyest i prisnivåjustert bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger i 2018, viser nye tall fra statistikken BNP per innbygger, prisnivåjustert.Luxembourg, Irland, Sveits og Norge hadde BNP henholdsvis 161, 89, 55 og 51 prosent over EU-snittet EU28
 5. Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet

Men BNP per innbygger sier ingen ting om inntektsfordelingen, sier professor Karen-Helene Ulltveit-Moe ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. - Det er ikke akkurat slik at disse. BNP per innbygger er mye brukt som et mål på velstandsnivået, men SSB peker på at konsumnivået ofte gir et bedre inntrykk av velstandsnivået. På denne oversikten havner Norge på topp. Vis mer - Konsumet av varer og tjenester til private husholdninger i Norge ligger omkring 15-20 prosent høyere enn i de andre nordiske landene

BNP per innbygger = BNP / Gjennomsnittlig Befolknings. Så hvis et land har en reell BNP på $ 1.000.000, og befolkningen er 10 000, vil den virkelige BNP per innbygger være $ 100. Nevnt nedenfor er informasjon om den virkelige BNP per innbygger i noen utviklede landene i verden Aktuella värden, historiska data, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender - Nigeria - BNP per capita Aktuelle værdier, historiske data, prognoser, statistik, diagrammer og økonomisk kalender - Nigeria - BNP per capita PPP

For å finne BNP per innbygger, deler man landets BNP med befolkningstallet, slik at man får gjennomsnittet til hver enkelt innbygger. Nedenfor finner du en liste over verdens rikeste land i 2020. Denne listen inneholder data fra Det internasjonale pengefondet (IMF) Diskusjon:Liste over land etter BNP per innbygger. Hopp til navigering Hopp til søk. Det er ikke angitt hvilket år dataene gjelder. I kilden (CIA World Factbook) brukes forskjellige år som utgangspunkt for anslaget. Det burde også vært tatt med her. Guaca 19. mar 2009 kl. 16:50. BNP per innbygger Som nevnt tidligere, BNP per innbygger er verdien av varer og tjenester som brukes av hver person i et land. Jo høyere BNP, bedre levestandard. Imidlertid innebærer dette bare teoretisk. Årsaken bak det, er at det er flere faktorer som er inkludert ved beregning BNP 3. Ta utgangspunkt i figuren under. Figuren viser hvert lands BNP per innbygger som andel av BNP i USA det samme året. a. Figuren viser at avstanden mellom USA og de andre landene i figuren (med unntak av Storbritannia) økte fra 1820 til 1910, og for noen land fram videre til 1950), mens avstanden deretter er blitt mindre BNP per innbygger NYTT TEMA. ChrisPalm Innlegg: 3845. 02.02.07 21:11. Del. Har prøvd å finne dette på nettet, men uten noe veldig relevant resultat. Noen som har eller kan gi en link med en oversikt over BNP per innbyggere i de forskjellige land i verden? Om det ikke er mulig, finne BNP per innbygger i norge kontra england! takk. Upassende.

Liste over land etter BNP per innbygger - Wikipedi

Nigeria, offisielt Forbundsrepublikken Nigeria (engelsk: Federal Republic of Nigeria), er en føderal republikk bestående av 36 delstater i tillegg til hovedstaden Abuja.Landet ligger i Vest-Afrika og grenser til Benin i vest, Tsjad og Kamerun i øst og Niger i nord. Nigeria har kyst til Guineabukta i Atlanterhavet.Nigeria har både den høyeste befolkningen og den største økonomien (samlet. Aktuelle værdier, historiske data, prognoser, statistik, diagrammer og økonomisk kalender - Nigeria - BNP per capita BNP per innbygger beregnes ved å bruke formelen nedenfor. BNP per innbygger = BNP / Befolkning. Land prøver kontinuerlig å opprettholde et økende BNP per innbygger siden det er et tegn på økonomisk produktivitet. Videre brukes dette som en indikator på levestandard, der høyere BNP per innbygger indikerer en høyere levestandard

Nigeria - Wikipedi

Det gjør emiratet på Den arabiske halvøy til verdens desidert rikeste. Som nummer seks på listen ventes Norge å ha en BNP på totalt 67 400 dollar per innbygger i 2015, justert for kjøpekraft This page is a list of the countries of the world by gross domestic product (at purchasing power parity) per capita, i.e., the purchasing power parity (PPP) value of all final goods and services produced within a country in a given year, divided by the average (or mid-year) population for the same year Mens BNP per innbygger vil gi et mer komplett bilde av den økonomiske helsen til et gitt land enn en enkel BNP, er det fortsatt ufullstendig. Selv om det gir et gjennomsnitt på hver borger økonomiske produktivitet, andre økonomiske beregninger - som median inntekt, arbeidsledighet, eller rikdom distribusjoner - må også undersøkes I oversikten fra IMF måles BNP per innbygger i såkalte PPP (purchase-parity-power)-dollar, som brukes for å sammenligne kjøpekraft. Målet tar høyde for hva man faktisk får kjøpt for én dollar i hvert land når man sammenligner BNP på tvers av land. Listen viser altså hva kjøpekraftsjustert BNP per innbygger er i hvert enkelt land

Her er bruttonationalproduktet (BNP) per indbygger udtrykt i såkaldte PPP-dollars. PPP står for Purchasing Power Parities, eller købekraftsenheder på dansk Når man måler BNP ved hjælp af PPP, tager man hensyn til prisniveauet og købekraften i hvert enkelt land ved udregningen BNP per innbygger i Storbritannia i 1990 internasj onale dollar. 5 . 6 Måling av økonomisk vekst • Materiell levestandard og vekst måles gjerne ved BNP per innbygger. • For å kunne sammenligne, må en bruke sammenlignbare priser o Over tid: måle veksten i BNP i faste priser Bnp per innbygger norge 2020. Norge er et av verdens rikeste land. I europeisk sammenheng har Norge et prisnivåjustert BNP per innbygger som ligger godt over gjennomsnittet i EU. Prisnivåjustert vil si at resultatene tar høyde for forskjeller i prisnivå mellom landene

The Gross Domestic Product per capita in Nigeria was last recorded at 2386.90 US dollars in 2019. The GDP per Capita in Nigeria is equivalent to 19 percent of the world's average. GDP per capita in Nigeria averaged 1746.99 USD from 1960 until 2019, reaching an all time high of 2563.90 USD in 2014 and a record low of 1145.80 USD in 1968. This page provides the latest reported value for. Nigeria BNP Sidste Forrige Højeste Laveste Unit; Bnp-Vækst -5.00-14.30: 10.59-14.30: Procent: Bnp, Årlig Growth Rat Folkerepublikken kina bnp per innbygger. Kina. Bruttonasjonalprodukt (BNP) er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, Målet for BNP per innbygger brukes ofte som et mål på velstandsnivået i et land

BNP per innbygger - F

Med et BNP per innbygger på $ 45,723 per år, Canada er i tjuefem posisjon. 22. Danmark. Danmark er et av landene med høyest inntekt per innbygger i verden, med $ 45 451 per år. 23. Island. Island har a BNP per innbygger på 45.269, noe som gjør det til det tjuefemte landet med det høyeste nivået av rikdom i befolkningen. 24. Belgi BNP per innbygger brukes ofte som mål på den materielle velstanden i et land. Oversikten fra Eurostat viser at det er store økonomiske forskjeller mellom landene i Europa Somalia bnp per innbygger BNP per innbygger - F . Målet for BNP per innbygger brukes ofte som et mål på velstandsnivået i et land. Her er BNP per innbygger uttrykt i amerikanske dollar. Abonner på nyhetsbrev: Send. Undervisning Tema Land Statistikk Konflikter Verdenskart Om FN Nyheter Om oss English Nye tall fra Verdensbanken har rangert verdens land fra rikest til fattigst ut fra bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger.. På toppen troner Luxembourg, i år som i fjor, med 688.349 norske kroner pr. innbygger. Norge ligger på en solid nummer to med 624.301 kroner pr. innbygger Forretningsklima og BNP per innbygger i land og landgrupper. 2016: Figur 2.6A: Tollsats i avanserte og fremvoksende og �konomier: Figur 2.6B: Handelstiltak: Figur 2.7A: Vekst i realinntekt etter globalt inntektsniv� mellom 1988 og 2008: Figur 2.7B: Vekst i husholdningenes disponible inntekt og BNP per innbygger i OECD: Figur 2.7

Liste over land etter BNP - Wikipedi

Nigeria er ein republikk i Vest-Afrika, og det folkerikaste landet i Afrika med opp mot 130 millionar innbyggjarar. Landet grensar til Niger i nord, Benin i vest, Tsjad i nordaust og Kamerun i søraust. Den tidlegare britiske kolonien har vore demokratisk sidan 1999 etter seksten år med ulike militærdiktatorar og kupp.. Landet har fått namn etter elva Niger, som er den lengste i landet. Hver innbygger koster 225.000 kroner i år Dette vil bremse den norske renteoppgangen Norge har nest høyest BNP per innbygger i Europ

Uke 51: NB-prognoser og rentemøte, NAV-ledighet, byggeareal, inntektsfordeling og BNP per innbygger Ingen renteendring, stabil NAV-ledighet og igangsettingen av nye bygg moderat på veg ned. Medianhusholdningen hadde lavere realinntekt i 2018 enn fem år tidligere Han påpeker at veksten i BNP per innbygger i fjor var svakere enn i samtlige 28 EU-land, og mener at den politiske diskusjonen om økonomien bør handle om hvorfor veksten er så lav. Selv om Sverige har hatt god vekst i sin totale BNP de siste årene, har vårt naboland også gjennomlevd en periode av kraftig befolkningsvekst, fremst grunnet ikke-vestlig innvandring

Nigeria - Store norske leksiko

Politikk: Nylig publiserte tall fra Eurostat viser at Norge i 2018 hadde 50 prosent høyere bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger (prisnivåjustert), enn gjennomsnittet av europeiske land. Den løfter altså verdiskapning i Norge til 50 % høyere enn gjennomsnittet i Europa. - For oss er det viktig å fortsatt gi gode rammevilkår til næringen som vil gi gode inntekter til Norge i flere. Norge bruker 23 prosent mer enn Sverige per innbygger. Norge bruker 23 prosent mer enn Sverige per innbygger. Hopp til I snitt brukte EU-landene 29 prosent av BNP på denne typen ytelser i. Sverige, en av de rikeste landene i EU, er nødt til å spytte inn 15.000 kroner per innbygger. - Dette er 2-3 prosent av BNP, noe som er svært mye penger Medianinntekt og BNP per innbygger i USA og Fastlands-Norge: Figur 1.7B: Uf�retrygd i Norge og enkelte andre land: Figur 1.8: Sysselsatte i offentlig sektor i utvalgte OECD-land: Figur 1.9: Antall bosatte etter sentralitet: Figur 1.10: Finansiering av velferdsordningene. Behov for �kt finansiering og inndekning regnet per ti� Kina fokus, BNP per innbygger BNP per person har tredoblet seg i perioden 2000 - 2010, og dette vil medføre at privat konsum kommer til å spille en viktigere rolle i tiden fremover. I dag er den kinesiske økonomien hovedsakelig drevet av eksport og investeringer, og privat konsum utgjør kun 35 prosent av BNP veksten.

TABELL 2 BIDRAG TIL VEKST I BNP. GJENNOMSNITT PER ÅR. PROSENT Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet. Avtakende olje- og gassproduksjon bidrar til å dempe veksten i samlet BNP frem mot 2060. Brutto-produktet i petroleumsvirksomheten anslås å avta fra 20,6 pst. av samlet BNP i 2015 til under 3 pst Dette er en norsk versjon som av den engelske rapporten «Norway: Health System Review» som inngår i rapportserien «Health Systems in Transition» (rapport nummer 8, 2013). Rapportserien utgis. Kun fire fylker har en BNP per innbygger som er høyere enn landsgjennomsnittet Aktuella värden, historiska data, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender - Italien - BNP per capita

Sverige har EUs svakeste vekst i BNP per innbygger | Resett. Lommelegen - P-NT-proBNP. NOU 2016: 3 - regjeringen.no. Utredning av dyspne med ekko EKG og BNP, av Peder Johansson. Hva er hjertesvikt. NOU 2016: 3 - regjeringen.no. Hjertesvikt. - ppt laste ned. NOU 2016: 3 - regjeringen.no liste over land etter bnp per innbygger - dofaq.co. dofaq.co liste over land etter bnp per innbygger. Twitter; Facebook; Google+; Linkedin; - Om 14 år er land som Nigeria og Irak rikere enn oss Teknisk Ukeblad - 27 Dec 2013 - Om 14 år er land som Nigeria og Irak rikere enn oss. GDP per capita, PPP (current international $) from The World Bank: Data Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Ou Lists of countries by GDP per capita list the countries in the world by their gross domestic product (GDP) per capita. The lists may be based on nominal or purchasing power parity GDP. Gross national income (GNI) per capita accounts for inflows and outflows of foreign capital. Income inequality metrics measure the distribution of income between rich and poor

Video: BNP per indbygger - Globalis

Aktuella värden, historiska data, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender - Marocko - BNP per capita BNP per innbygger gir en mye bedre bestemmelse av levestandard i forhold til BNP alene. Nasjonalinntekten er naturlig proporsjonal til folketallet så er det bare passende at med økningen av antall mennesker, er det også en økning i BNP. men det betyr ikke helt bety at med høy BNP, en høy levestandard også resultater per bruker (demografi) Figur 11.10: Antall timeverk per innbygger i alderen 15-74 år. Faktisk utvikling og ulike forløp fremover: Figur 11.11: Timeverk per innbygger i offentlig sivil forvaltning. Faktisk utvikling og ulike forløp fremover: Figur 11.12: Privat medfinansiering. Brukerbetalinger i prosent av Fastlands-BNP Figur 6.1A: Prosentvis forskjell i BNP per innbygger sammen-liknet med øvre halvdel av OECD-land: Polen-50,6: Spania-25,4: Italia-23,6: EU-20,8: OEC

Niger - BNP per innbygger - TRADINGECONOMICS

BNP Paribas announced earnings per share of €1.47 on revenue of €10.89B. Analysts polled by Investing.com anticipated EPS of €1.21 on revenue of €10.71B Bangladesh, Nov. 11 -- BNP senior leader Gayeshwar Chandra Roy on Wednesday wanted to know whether the main accused in the Major (retd) Sinha Md Rashed Khan killing case are now behind bars.Major. Start studying Ak h1 paragraaf 1-3 Nigeria. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Premier League scrap pay-per-view fixtures as matches return to regular subscription services NASA 'unlikely' to achieve moon landing by 2024, says audit Nigeria to get new looted art galler

Holtz expects BNP Paribas SA to post earnings per share (EPS) of $0.88 for the fourth quarter of 2020. The current consensus among 2 TipRanks analysts is for a Hold rating of shares in BNP Paribas. Most proximate births: Gloria Kuehn, of Lemay, Missouri, gave birth to a daughter on June 9, 1978, and a son on January 19, 1979, at only 224 days later. Australia's first IVF ba The MarketWatch News Department was not involved in the creation of this content. Nov 10, 2020 (AB Digital via COMTEX) -- AMA Research published a new research publication on Trade Finance Market.

An attempt to buy KPN for 8 euros per share in 2013, by America Movil, floundered on KPN's poison pill defences, which are still in place. Buyout fund EQT in early takeover talks with KPN: source. SWIFT Codes of Milano, BNP Paribas Securities Services Italy, Italy. Swift Code; Fin Motilal Oswal Institutional Equities has a buy rating on the stock of Motherson Sumi with a target price of Rs 150, implying an 18 per cent upside from current levels The latest earnings, revenues and financial reports for BNP Paribas Polska (BNP1)

Gedetailleerde technische analyse en trading-signalen voor het Blackrock Global Funds -world Technology A2 Usd-fonds Press Release Trade Finance Market is Thriving Worldwide: Societe Generale, China Exim Bank, BNP Paribas Published: Nov. 11, 2020 at 1:54 a.m. E David Klimas, MSc, ITIL | Bastogne, Wallonia, Belgium | Datacenter Deputy Manager Belgium at BNP Paribas Partners for Innovation (BP²I) | 500+ connections | View David's homepage, profile, activity, article 13/11/2020 Not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States or any jurisdiction in which such distribution would be unlawful. CENTURION BIDCO S.P.A. Post-stabilisation Period Announcement Further to the pre-stabilisation period announcement dated 01/10/2020 and to the mid-stabilisation period announcement dated 09/10/2020 BNP PARIBAS contact: STANFORD HARTMAN.

 • Pickles strikkehjelp.
 • Philadelphia kirke.
 • Tourismusbüro wörthersee.
 • München fußgängerzone geschäfte.
 • Playstation 4 slim 500gb test.
 • Støtte fra lånekassen utover 8 år.
 • Gnagsår engelsk.
 • Xbox one super mario.
 • Deadpool stream deutsch streamcloud.
 • Take my breath away lyrics.
 • Reggaeton tanzen freiburg.
 • Stjernekamp vinnere.
 • Hva er et departement.
 • Bauchtanz wiener neustadt.
 • Vanuatu reise.
 • Yellowstone national park wolf story.
 • Ip address space.
 • Branas skisenter.
 • Abfrager klasse 5 realschule.
 • Rema 1000 gulost.
 • Mainzelmännchen anton kostüm.
 • Nephritic syndrome.
 • Planteimporten.
 • Dodi diana.
 • Hoverboard regler norge.
 • Hva skal man finne på.
 • Abiball athenaeum 2017.
 • Helstekt svinefilet med fløtesaus.
 • 2 barneseter i varebil.
 • Uber berlin telefonnummer.
 • Hotel admiral københavn historie.
 • Erstatning felling av trær.
 • Karstadt dresden öffnungszeiten.
 • Kemper mindhunter.
 • Fotos direkt auf sd karte speichern.
 • Vulkane referat.
 • Sternbilder karte online.
 • Yrkesgrupper og samarbeid.
 • Hotmail.no konto.
 • Karstadt dresden öffnungszeiten.
 • Site uri matrimoniale romanesti gratis.