Home

Hvorfor forsvant det norrøne språket

norrønt - Store norske leksiko

Norsk - Fra norrønt til moderne norsk - NDL

Det finnes til og med ord som har dratt fra Norge for så å komme tilbake igjen. Norrøne baggi kom til England med vikingene. Det ble tatt opp i språket som et slags ord for bærenett. Det forsvant fra Norge, mest sannsynlig i løpet av svartedauden, men har nå kommet tilbake igjen, som ordet bag Det går an å lese og forstå deler av norrønt språk. Norrønt ble utbredt over et stort område: foruten Skandinavia også Shetland,Færøyene,Island,Grønnland,Orknøyene,Hebridene,Man og deler av skottland og Irland. Norrønt ca 750-1350. Med kristendommen (rundt år 1000) kom det latinske alfabetet,og det avslørte etter hvert runene Norrønt er betegnelsen på det språket som ble brukt i norden ca. 700 til 1350. Språket hører til den germanske grenen på det store språktreet som kalles indoeuropeisk. Moderne norske dialekter er videreutviklinger av det norrøne språket, og det finnes fortsatt mange spor etter det norrøne i vårt språk i dag Det er et faktum at vi nordmenn låner mange ord fra det engelske språket, og det er delte meninger om utviklingen til det norske språket. Mange mener vi skal holde på det norske språket så godt vi bare kan. Derimot er det andre som vil vi skal ta i bruk mer av det engelske språket, for å bli litt mer internasjonale

Språk i det hele tatt er i konstant forandring og har vært det siden mennesket har hatt et språk. Å kjempe for å beholde et språk slik det er nå er ikke bare latterlig men meningsløst, språk som er statiske er døde. Språket kommer til å forandre seg og få innslag fra andre språk i hovedsak engelsk Les på side 90 om hvorfor det gammelnorske skriftspråket gikk til grunne, og sett inn De ble langt på vei , og dermed forsvant også mye av , og ressursene til kulturlivet ble langt på vei borte. Svenske, danske og nordtyske ble giftet inn i restene av den norske adelen, og tok over forsvant disse områdene også for det språket

Det gammelnorske (norrøne) språket døde gradvis ut etter 1300-tallet.Noen sentrale årsaker til dette var: 1. Politisk utvikling: Det var særlig konge og overklasse som brukte skriftspråket. Vanlige mennesker skrev i liten grad. Dersom denne lederklassen ble skiftet ut med en utenlandsk, ville også det gamle språket lett kunne skiftes ut. 2 Funnet kan være en brikke til oppklaringen av et uløst mysterium: Hvorfor forsvant norrøne folk fra Grønland? - Man har snakket mye om hvorfor bosettingene forsvant, og det finnes alle mulige teorier, sier Willerslev. Ifølge sagaene bosatte norrøne folk seg på Grønland omkring år 985 og forsvant sporløst mot slutten av 1400-tallet Norrønt sammenliknet med moderne norsk. Den norrøne tiden var fra år 800 til ca 1350. Det norrøne språket ble både skrevet og snakket i Norge, Island, Shetland, i deler av Skottland og i flere andre nordiske land.I den første halvdelen av 1000-tallet ble Kristendommen innført og den kom med en ny skrivekunst Men hvorfor klarer da det norrøne språket å ha samme betydning uansett ordstilling? Jo, dette er fordi det er endelsen på substantivene som sier hvem som gjør hva. Vi finner mye like ord blant norrønt og moderne norsk som gjør at vi får en lettere forståelse av språket Et eksempel er bokstaven þ (uttales som th, som i det engelske ordet thing) som er bevart fra det norrøne språket. En annen viktig forskjell og faktor til at språkene stadig er forskjellige er at Island er veldig strenge når det kommer til nye ord. En av grunnene til hvorfor islenderne verner så mye om språket sitt, er at de er en liten nasjon og at språket er en stor del av.

Derfor forsvant vikingenes etterkommere fra Grønland Det bodde norrøne folk på Grønland i nesten 500 år, men plutselig forsvant de på mystisk vis. Nå kommer danske forskere med en mulig forklaring Hansen mente han hadde funnet svaret på hvorfor de norrøne grønlendingene forsvant (Hansen 1924:432, Lynnerup 2009:19). Det første funnet her var imidlertid en gravsten med runeinskripsjoner, som ble funnet allerede i 1830 Det norrøne skriftspråket forsvant. Svartedauden reduserte folketallet fra 450 000 til 200 000. Overklassen, som var de skrivekyndige, ble sterkt redusert. Svenske, danske og nordtyske adelsmenn tok over mye av makten. Det ble ikke skrevet originallitteratur på norrønt. Norge kom under dansk styre i 1380. Konfirmasjonsopplæring ble. Det norrøne språket kjennetegnes av at mange ordklasser kan bøyes, det vil si at orda får lagt til bestemte endinger. Det er endingene som avgjør hvilket setningsledd vi har med å gjøre. Substantiv, adjektiv, personlige pronomen, bestemmerord og verb er eksempel på ordklasser som kan bøyes Det er ikke så veldig rart. Rundt år 2000 f. kr. så snakket nesten alle i Europa indoeuropeisk, så utviklet det seg til bl.a urgermansk. I Norden fikk vi så urnordisk -> norrønt som utviklet seg videre til dagens nordiske språk. Engelsk er er ordrikt språk fordi det har ord fra både germansk og latinsk

Norrønt - lokalhistoriewiki

Likevel menes det at det moderne norske og islandske språket stammer direkte fra det norrøne språket. Ingen vet eller kan si med sikkerhet hvordan lydene ble uttalt i det norrøne språket, men likheten til det islandske språket mener man er et godt utgangspunkt. Dette blir derimot heller en usikker metode Det er like lett for dem å lese norrøne tekster som det er for nordmenn å lese norske tekster fra 1800-tallet. Utviklingen av det norske språket Det norske språket er et nordisk språk som først og fremst blir snakt i Norge, hvor det er det offisielle språket. Rundt 4,5 millioner mennesker har norsk som morsmål Det norrøne språket går i oppløsning etter svartedauden. Det muntlige språket forandrer seg hele tiden, men så lenge vi har et stabilt skriftspråk, vil det regulere eller forsinke utviklingen. Administrasjonsspråket ble etter hvert dansk, og hanseatene tok med seg mange tyske ord inn i det norske språket I Fortid nr. 4, 2019 har Arnved Nedkvitne en interessant artikkel om den norske bosettingen på Grønland i middelalderen basert på en bok han nettopp har utgitt på engelsk. Den dreier seg om hvorfor den norrøne bosettingen på Grønland forsvant i senmiddelalderen. Nedkvitne avviser at det skyldtes overgang til et kaldere klima, han hevder at befolkningen ble drept av eskimoene Det norrøne språket som var i bruk fra vikingtiden av på Shetland (Hjaltland), Orknøyene, Hebridene (Suderøyene) og deler av det skotske fastlandet, blir kalt norn. Orknøyene og Shetland På Orknøyene og Shetland holdt norn seg til 1700-tallet, og enkelte rester (mest stedsnavn) ble opptatt i gælisk og skotsk

De tre viktigste norrøne sjangere er eddadikt, kvad og sagalitteratur. Det meste av disse tekstene skrives på Island, men vi regner det som begynnelsen på norsk litteraturhistorie. Språket tekstene er skrevet på er norrønt, et språk man snakket i Norge frem til rundt midten av 1300-tallet Historien til det norske språket Norges eldste språk er urnordisk. Dette språket ble skrevet med runene i den eldre runerekken. Språket ble også snakket i Danmark og Sverige, og ble snakket allerede før år 200 e.Kr. Rundt år 600 endret språket seg, og det norrøne språket oppsto Hva vil det si at norsk språk endret seg fra å være et bøyningsspråk (syntetisk) til å bli et ordstillingsspråk (analyttisk)? På norrønt hadde de fullvokalene 'a, u, i' i endelsene. Hva skjedde med disse? Hva skjedde med den norrøne flertallsendelsen '-ar'? På norrønt hadde de parlydene 'Þ' og 'ð'

Hvorfor kjenner vi deg Norsk statsborgerskap skiller ikke på rase, språk, tro Da Norge gikk tom for kongsemner og ble en del av det danske kongerike ble våre norrøne forfedre. I norrøn tro er verden rund som en flat skive omringet av Jotunheimen og Utheim. I midten av denne skiven lå Midtgard, menneskenes hjem. Æsene ryddet plass og skaffet bosteder for både mennesker og æser. Dette kan tyde på at en stor del av norrøn mytologi er en beretning om hva som har skjedd. Kanskj Den norrøne innvandring fra nord var nødvendig for å forklare at man fant de reneste nordiske språkformer i de nordlige områder, og at den norrøne bosetning skjedde i tidligere ubebodde områder, gav forklaring på de opprinnelig demokratiske samfunnsformer i det som ble Norge og Sverige, dvs. den overveiende likhet i status og makt mellom innbyggerne Hvis man ønsker lære litt om det språket de snakket i Norge for tusen år siden, holder det da å lære islandsk? Og, hvorfor og når forsvant tegnet for th-lyden, som var vanlig i gammelt norsk språk? C. jardarab+ (Jardar Eggesbø Abrahamsen) 2005-02-06 10:22:05 UTC. De norrøne / islandske tegnene på PC'en, anyone

Språk som ble snakket i hele Europa på 1000-tallet; Språk som ble snakket fra omkring 850-1350 i Norge, deler av Sverige, Island, Hvorfor gikk det norrøne språket til grunne? Svartedauden kom, og svært mange av de skrivekyndige døde. Dansk overtok. Vikingene døde Her var det en fin forklaring på hvorfor det norrønte språket sakte men sikkert døde ut. Har lest en annen plass om noen flere grunner til at det ble mindre og mindre brukt men er ikke noe jeg kommer på nå dessverre. 5. mars 2008 kl. 13:2 Det norrøne skriftspråket er dokumentert gjennom For å få et bilde av hvordan det norrøne språket ble talt, kan man ta utgangspunkt i det islandske.. Kjennetegn ved fortellingen Kjennetegn ved multimodalitet - sammensatte tekster Sammensatte tekster • Ulike semiotiske ressurser - ulike uttrykksformer (affordances) • Skrift og bilder - visuelle. Fagstoff: Om hvordan det norske språket har forandret seg i løpet av de siste to. Moderne norsk har mange spor etter det norrøne språket. Forskjeller mellom moderne norsk og norrønt. Spørsmål og oppsummering - Språk i kontakt. Disse lydene er aldri blitt brukt i norsk språk etter norrønt , og det er

VGSkole: Overgangen fra norrønt til moderne nors

 1. Det at ordbøkene lister opp disse eksotiskklingende suffiksene under -logi, -fili, -sfære osv. i stedet for -ologi, -ofili eller -osfære, viser også at -o-ikke er en helt inkorporert del av disse suffiksene, sjøl om det henger seg tett opp mot dem. Et eget suffiks som har som funksjon å brukes foran greskklingende endelser, det er typisk språk, spør du meg
 2. Språket er i stadig endring. Noen ord forkastes etter hvert, andre kommer til. Faktisk har norsk språk mer enn 30 ganger så mange ord som vi trenger for å gjøre oss forstått
 3. Det ur- germanske språket er utgangspunktet til både hollandsk, tysk, engelsk og alle skandinaviske språk. Det finnes ikke noe sted i verden hvor norrønt har fått lov til å utvikle seg uavhengig. Selv om norsk, dansk, svensk, islandsk, tysk, hollandsk etc har utviklet seg forskjellig så er det i prakis det samme språket

Norsk språkhistorie 800-1938 . We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads Det er ikke bare mennesker som flytter på seg. Det gjør også språk. Mange engelske ord kommer fra det norske språket, fordi vikingene tok det med seg er for eksempel norrøne. Derfor vet vi også ganske mye om hvor vikingene bosatte seg. Illustrasjon: Melkeveien designkontor. Låner ord . Men hvorfor låne ord fra andre land, om man. - Derfor var det viktig å markere avstand til Sverige gjennom å presisere at norsk språk skulle brukes i lovtekster, i behandling av norske saker og til undervisningen av tronarvingen, sier Tove Bull. 200 år. Rett etter unionsoppløsningen i 1905 forsvant de tre paragrafene som omtalte det påbudte bruksområdet for det norske språket Det vil seie at i staden for å bruke nemningar på ord- og bøyingsklasser frå urnordisk, brukar grammatikken ei inndeling som synkront er i samsvar med det norrøne språket, og som dermed er lettare å jamføre med moderne norsk. Odd Einar Haugen er professor i norrøn filologi ved Universitetet i Bergen De norrøne sagatekstene kalte aldri berserkene gale eller sinnssyke, noe de ellers hadde både begreper for og skildringer av. Ut fra tekstene kan det synes som om man anså berserkene som noe mer enn bare sosialt problematiske eller uvanlig aggressive: De var preget av et individuelt avvik, de hadde en «natur» som «ikke var som andre menn»

Norsk - Norrønt språk og moderne norsk - NDL

 1. SPRÅK TIL HIMMELS: NRKs dramaserie Himmelblå hadde over 1 million seere og kan hjelpe med å bevare det norske språket, mener ekspert. Foto: NRK Ungdom vil ha engelsk, ikke nors
 2. Under undervisningen i Norsk språkhistorie tok vi for oss både det norske skriftspråket og det norske talespråket og utviklingen av disse. Vi lærte en del om de ulike språkgrenene, blant annet at østnorsk og vestnorsk har hver sin gren. Østnorsk sammen med dansk og svensk, og vestnorsk med islandsk og færøysk. Vi lærte også e
 3. - Det latinske alfabetet er tilpasningsdyktig, og det er blitt gjort regionale tilpasninger nesten overalt hvor det er tatt i bruk. Heller ikke i Norge var de latinske bokstavene tilstrekkelige for det norrøne språket, så vi måtte innføre noen tilleggsbokstaver, for eksempel for stemt og ustemt th-lyd (som i engelsk): ð og þ
 4. Vikingene forsvant uten et spor. Nå vet vi litt mer om hvorfor vikingene på Grønland ble borte. Men det endelige svaret på hva som skjedde med de norrøne bosetterne, får vi kanskje aldri

På denne studieretningen studerer du norrønt og nabokulturen keltisk, hvor det var tett kontakt i vikingtiden og middelalderen. Du kan velge om du vil fordype deg i keltisk eller norrønt, men alle må sette seg noe inn i både det norrøne og keltiske. Studiet består av språk, litteratur, religion og kulturhistorie Språk: Språket utvikler seg gjennom de tre periodene, og skiller seg fra hverandre. Det går fra det eldgamle norrøne, til dansknorsk til gammelnorsk. Det norrøne språket er kanskje det mest ulike fra det moderne talemålet i dag, det dansknorske blir litt mer gjenkjennelig, imens språket i Aftensalme, er så å si likt Norrøn litteratur finner vi fra den norrøne perioden ca. 700 e.kr. til 1350 e.kr. som er betegnelse på litteratur fra middelalderen. I Norge, Sverige, Danmark, Island, Færøyene og Grønnland ble norrønt språk brukt muntlig og skriftlig. Det er ikke bare språket vi hadde felles med disse landene, vi fikk og mange like kulturelle trekk Det er sannsynlig at det i denne kontakten oppsto et slags pidginspråk, som i sin tur påvirka det norske språket. Det er ikke tilfeldig at talemålet i Bergen er den norske dialekten som har bevega seg lengst bort fra det norrøne utgangspunktet De forsvant absolutt ikke inn i tidens slør, Norn er et utdødd språk som var nær beslektet med det norrøne (gammelnorske) språket som vikingbosetterne snakket. Hvorfor ser du denne.

Norrønt språk - Arild Haug

 1. Bokstavene i det norrøne språket. Hva er runer. 100. Førte til at det norrøne skriftspråket forsvant. Hva er svartedauden? 100. De to skriftspråkene i Norge. Hva er riksmål og landsmål (nynorsk, bokmål) 100. Blanding av nynorsk og bokmål. Hva er samnorsk? 100
 2. Samisk språk forsvant dog ikke helt. I de indre delene av Finnmark har Vi som bruker samisk i det offentlige rom har en enorm jobb med å forsvare hvorfor samisk faktisk SKAL kunne brukes og høres uten Vi er veldig glade i språket vårt. Vi nekter fortsatt å godta samisk som det forbudte språk. Lik Nordnorsk Debatt på Facebook..
 3. Noen forsvant så å si sporløst, andre overlevde i nye former. Noen, som de norrøne bosetningene på Grønland, har vært borte i mange hundre år. Andre, som det folkemordherjede Rwanda, er forandret for alltid. Vikinger i vest Jared Diamonds ferskeste bok har altså fått tittelen Kollaps

norsk språkhistorie - Store norske leksiko

 1. dre opplagt, når vi legger til at neandertalerne hadde større hjerner enn oss, var fysisk større og sterkere, og hadde en kultur som ikke åpenbart sto tilbake fra vår
 2. Språket som grunnlag for samarbeid . og hvis vi ikke passer godt på språkfellesskapet risikerer vi å miste det. Dette skjedde for eksempel med det norrøne språkfellesskapet mellom Skandinavia og Island / Færøyene på 1300-tallet, Det krever bare at man jevnlig blir utsatt for nabospråkene
 3. Dersom vi skal forstå hvorfor konflikter oppstår og personer handler slik de gjør i en islendingesaga, må vi vite litt om familiens rolle i det norrøne samfunnet og hvor Kapittel 1: Å.
 4. Dermed forsvant mange samiske slektsnavn. LES OGSÅ. Fakta om samiske språk . Forbudt å snakke samisk på skolen. På skolen var det også fokus på det norske språket. Fra 1880 var det ikke lenger lov å bruke samisk eller finsk språk i Nordland, Troms og langs kysten av Vest-Finnmark
 5. Det innebærer kunnskap om tradisjonelle norske dialekter og hovedinndelingen av dem, den historiske sammenhengen mellom dialektene og det norrøne språktrinnet, samt hvordan og hvorfor det tradisjonelle dialektlandskapet har endret seg de siste tiårene
 6. Det eneste jeg finner på nettet er fjortiser som synes nynorsk er teit, og ikke skjønner hvorfor vi skal lære det. Det representerer den lille resten vi har att frå det norrøne språket. Problemet er at medan dette eigentleg skulle vera nynorsken sitt sterke punkt, er det i dag eigentleg nynorsken sitt svakaste punkt
 7. Mellomnorsk er et stadium av norsk språk som varte fra tida etter svartedauden og fram til reformasjonen i 1536.. Mellomnorsk tok gradvis over for det norrøne språket etter svartedauden hadde herja landet omkring 1349. Talemålet i Norge hadde da begynt å endre seg betydelig fra den klassiske norrøne grammatikken og det innfløkte norrøne bøyingssystemet blei kraftig forenkla

Norsk språkhistorie (1400-1800) - Wikipedi

Den enkle forklaringen på hvorfor stavemåten er slik den er, er naturligvis fordi myntene er preget for Isle of Man, som er engelsktalende. Dermed blir den engelske stavemåten brukt. Men hvem har egentlig rett? Hva sa de på norrøn tid? Det viser seg at norsk ikke er det beste språket å bruke for å gjenskape de gamle navnene I tysk er det en del regler og unntak som ofte kan forvirre folk i starten. For å oppnå en god kompetanse er det viktig å arbeide med språket, men etter hvert vil reglene sitte, og hele prosessen vil gå mer automatisk. En fordel med at grammatikken er litt vanskeligere, er at man får bedre forståelse for grammatikk i andre språk Hvorfor velge denne retningen? Med denne studieretningen vil vi utdanne spesialister i norrøn filologi. Norrønfilologens fremste oppgave er å lese, fortolke norrøne kildetekster og gjøre dem tilgjengelige for et moderne allment publikum og for forskere Kirken ville frigjøre det norrøne menneske fra blodhevnens åk og umenneskelige barbari. Men også her skulle det ta århundre med from forkynnelse og tålmodig oppdragelse i kristen sivilisasjon før blodhevnen forsvant

De Nordiske språk kan også bli referert til som de skandinaviske eller norrøne språk. Forresten, de er relatert til engelsk, som også er et germansk språk. Dette forklarer hvorfor engelsk har mange ord i alminnelighet med norrøne språk, selv om noen av disse ordene er falske venner, som betyr at selv om de høres det samme, de har forskjellige betydninger Forskerne vet ikke med sikkerhet hvorfor neandertalerne forsvant. Men én av flere teorier er at de døde av sykdommer som de moderne menneskene brakte med seg da de to artene for første gang støtte på hverandre for omkring 100.000 år siden Latin var språket til innbyggerne i Romerriket. Og de oppkalte de sju ukedagene etter månen, planetene og sola: Luna (månen), Mars, Merkur, Jupiter, Venus, Saturn og sola. Allerede nå ser vi at det begynner å ligne litt: Mandag er så klart månedag og søndag er soldag Så er det påske igjen, men vet du hvorfor? Her tar vi kortversjonen. Språk: Dette betyr de Benevnelsen skjærtorsdag kommer fra det norrøne ordet skíra som betyr rense,. Hvorfor heter øl øl - og beer og I det latinsk språket finnes også verbet Bibere, som betyr å drikke. Gjennom tidene har dette blitt til Beer i England og Bier i Tyskland. I Norge hadde vi i middelalderen den samme ordstammen i Bjor som ble dette har gjennom tidene blitt til Alut videre til det norrøne Alu og så til Aul

hvorfor det norske språket utviklet seg fra norrønt språk. Hvordan oppsto det norrøne språket, og hva var grunnene til at språket døde ut? Hvordan snakka folk i Norge under dansketiden, og hva slags betydning fikk det for utviklingen av de norske skriftspråkene Ordforrådet i nordiske språk. Ordforrådet i alle språk er sammensatt både av såkalte arveord, dvs. ord som alltid har vært der, dvs. ord som er overlevert fra tidligere generasjoner som har snakka det samme språket, og av importord, dvs. ord som er overtatt fra folk som har snakka andre språk.Dette gjelder sjølsagt også de nordiske språka, og mengden av importord i et språk. Etter at Svartedauden i 1349-50 nærmest hadde radert ut den skrivende norske eliten, forsvant det meste av den norrøne skriftkulturen som hadde vært så sterk i middelalderen. Det gammelnorske språket gikk ut av bruk, og de nokså få nordmennene som fortsatt skrev, benyttet et nokså rotete dansk Det avgjørende kjennetegnet på at et språk befinner seg på dødsleiet, er at foreldre slutter å oppdra sine barn i det språket de selv har som morsmål og dagligspråk, fordi de tror at barnas muligheter i livet blir bedre om de i stedet oppdras i et majoritetsspråk som samtidig er det dominerende språket i det samfunnet der barna vokser opp. Det er ikke bare noe som skjer i fjerne.

Norrøn litteratur - Daria

Ei kortfatta, engasjert innføring i språkhistoria frå urnordisk til 1800-talet.Denne boka fortel historia om språket me kallar norsk. Ho byrjar på eit tidspunkt då det slett ikkje er opplagt at det var same språket som me snakkar i dag, og fylgjer det fr Vi arbeider nå med en faktabok om de sporene som finnes etter den norrøne befolkningen på Grønland som forsvant «sporløst» etter nesten 500 års kolonisering der. Sporene er mange, de finnes i tillegg til i språket også i mytologien, i jorda og i blodet, avslutter Frode Th. Omdahl

Hvorfor fikk vi to skriftspråk når flertallet ville ha et norsk skriftspråk? Det var to debatter når det kom til utviklingen av det norske språket, der den ene gruppen ville fornorske det danske språket, mens den andre gruppen ville lage et helt eget norsk skriftspråk basert på det norske talemålet og det norrøne språket (SIDE2): At ordet jul kommer av det norrøne jól, er det mange som har fått med seg.Men hvor kommer alle de andre juleordene fra? Les også: Språk: Derfor heter det olabukse. Vi har funnet bakgrunnen til noen ord vi bruker på denne tiden av året: Romju

Det norrøne opphavet for både hvilken og vekken, er hvílíkr, og tilsvarande spørjeord er kjent frå alle dei germanske språka (jf. engelsk which og tysk welcher).Opphavet til ordet er. Study Norrøn litteratur og folkediktning 800-1350 flashcards from Ken Sparby's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition Språket forteller mye om tiden da lovene ble skrevet. De norrøne lovene ga regler for et oversiktlig bondesamfunn og var mer eksempelorienterte og personlige enn i dag. For eksempel brukte de pronomenet «vi» i lovene. I middelalderen utviklet det seg et rettsspråk som hadde klare innslag av fagspråk, men som også var hjemlig og folkelig Forestillinger om det norske. På 1800-tallet foregikk det et nasjonsbyggingsprosjekt i Norge. I kunst, litteratur og historieskriving forsøkte man å rendyrke visse ideer om hva som er typisk norsk, for å gi landet vårt en tydelig identitet Det finnes æser (guder) og åsynjer (gudinner), vaner (vaneguder), jotner og gygrer, norner, valkyrjer, diser, dverger, alver og volver ; Barnefar ville at begge barna skulle ha norrøne navn. For meg er ikke det så viktig, men vi fant en side med masse navn og plukket ut noen vi syntes var fine. Hva synes du om disse navnene og hvorfor synes.

Norrønt og moderne norsk - en språkreise i tiden Skole

Om engelsk i norsk språk og samfunn. Høyskoleforlaget. 2002), kampanjene til Norsk språkråd på 90-tallet, og det pågående prosjektet «Importord i Norden» i regi av Nordisk språkråd. I forbindelse med førstnevnte prosjekt er det blant annet skrevet et par hovedoppgaver med diakrone undersøkelser; de vil bli omtalt nedenfor Dette emnet tar for seg hovedlinjene i utviklingen av norsk språk fra de eldste tider og fram til i dag. Du får også innsikt i historisk, geografisk og sosialt betinget talemålsvariasjon i Norge. NORD1106 omfatter hovedkomponentene språkhistorie og talemål

Språket endrer seg - Daria

Derfor var det enkelt og naturlig for den norrøne, germanske folkestamme, å fortrenge de samiske nomadene til de ytterste utkanter, eller delvis utrydde dem under innvandringa. Der de germanske folkestammene slo seg ned, var det kun de som eide jord og etablerte staten. Samene var trolig også nordmennenes første treller (Bilde: Trollet som grunner på hvor gammelt det er. Theodor Kittelsen 1911) Av M. Michael Brady* Hvis du slår opp ordet «troll» i en norsk-engelsk ordbok, eller omvendt - i en engelsk-norsk ordbok - vil du finne det samme ordet. Dette er fordi «troll» på engelsk er et lånord fra norsk. I eventyrenes ordforråd beskriver det Antakelig det vanligste norske banneordet, hentet fra det norrøne ordet for djevelen, «fjándinn». Eks: «Hva faen er det?!» Fuck (3) Stammer antakelig fra det norrøne «fokka» (slå eller ødelegge), men er siden tatt inn i det engelske språket og lånt tilbake til norsk, noen ganger omskrevet til «føkk». Eks: «Fuck deg!» Fy (1

norrønt språk - skolesid

Det var først på 1200-tallet at de til nå muntlig overleverte tekstene ble skrevet ned. Språket fikk en varig form, noe som virket overnaturlig. Finn to eksempler fra den norrøne litteraturen. Allitterasjon er et annet ord for bokstavrim Litt annerledes var kommunikasjonen med myndigheter og presteskapet, men også her var språket dansk. Derfor har dansk frem til midten av 1900-tallet vært det offisielle språket både i skolen og i offentligheten. Færøysk ble først hovedspråket i skolen og administrasjon etter andre verdenskrig. Færøysk er et nordisk språk Konsekvensen av dette førte til at alle skriveskyndige døde og det norrøne språket forsvant. Period: 1350. to . 1550. Mellomnorsk periode 1350 - 1550 På denne tiden så handlet Norge med Tyskland. Det var Hansaforbundet som hadde kontroll oveer handelen med Norge. Mange av. På 1200-tallet kan det norrøne samfunnet på Grønland ha nådd opp i ca. 4000 mennesker. har vært sett på som hovedgrunnen til at den norrøne kulturen på øya forsvant For å forstå hvordan et språk fungerer, enten det er eget eller andres, må man kjenne byggesteinene. Når elevene kan så lite grammatikk fra skolen at foreleserne på universitetene må forklare de enkleste ting, er det på tide å gjøre noen grep. Og det er læreplanene vi må starte med, for det er de som styrer undervisningen

Bygdeposten - Er det norske språket i ferd med å forsvinne

Kan arkeologiske spor på havbunnen skjule sannheten om hvor det ble av det norrøne folket? Eller kan prøver av sedimentene på bunnen i det minste si noe om hvorfor de forsvant? Ekspedisjonen venter ikke å finne et intakt, fullrigget vikingskip på havbunnen, men med moderne teknologi vil det være mulig å finne nøkkelen til hva som kanskje er forseglet under bølgene.. Studiet i norrøn filologi gir ei brei innføring i det norrøne språket og den norrøne litteraturen, og begge vert sette inn i eit vidare kulturelt perspektiv. Norrønt er ein fellesnemnar for språket og litteraturen både i Noreg og på Færøyane og Island i mellomalderen, og dessutan på vesterhavsøyane - Vi hører det på tonefallet vi uttaler navnet med. Hvis Møller uttales annerledes enn «en møller», så er det innvandret utenfra, forklarer Torp. Det er flere forklaringer på hvorfor vi i Norge har så mange gårdsnavn som etternavn: - Geografisk tilhørighet har vært mye viktigere hos oss enn i nabolandene, slår Torp fast Grepstad referer til pikterne, som «budde i sine små jordhus til dei måtte over i norrøne Langhus». Det vil si, de som var så heldige å overleve. Språket deres forsvant og i dag «er der knapt eit stadnamn på den skotske vestkysten som var der før vikingane kom,» skriver han

Vil det norske språket forsvinne i framtida? - Språk og

Er det alle sammen kan du forsøke å høyreklikke på skrivebordet, velge Visning, og sørge for at vis skrivebordsikoner er aktivert. Mvh Husk å merke som svar hvis svaret du fikk var nyttig for deg. Det hjelper andre med samme problem SPRÅK: Vi blir stadig mindre formelle i vår omgangsform. «De» er blitt «du», og etternavn er byttet ut med fornavn, også på sjefer. Og hva skjedde med gode gamle faster? Her vil jeg forsøke å gi et innblikk i avformaliseringens historie Hvorfor/Hvorfor ikke? Hva pleier dere å gjøre om våren? Dette gjorde jeg for å få en liten introduksjon for å se hva barna kan fra før av. Her så jeg at barna hadde kunnskap for eksempel visste de at blomster begynte å blomstre og det kommer blader på trærne Her var det en fin forklaring på hvorfor det norrønte språket sakte men sikkert døde ut. Har lest en annen plass om noen flere grunner til at det ble mindre og mindre brukt men er ikke noe jeg kommer på nå dessverre

Utfyllingsoppgave Oppgave 4: Hvorfor gikk det gammelnorske

Det er huggorm, buorm og slettsnok. Bare huggormen er giftig. Isen la landet øde. Når vi har så få arter her nord, kan det være fordi vi har hatt istid. Det sier Peter Funch, som er forsker ved Aarhus Universitet i Danmark, til videnskab.dk. Da landet vårt ble dekket av is, døde veldig mange dyr døde ut og forsvant Mange språk, som for eksempel de samiske språkene, finsk, tysk og tyrkisk, har imidlertid også kasus i andre ordklasser enn pronomen. Det islandske språket er også et slikt kasusspråk, og dette er en arv etter det norrøne språket. Vi skal se på tre av kasusformene til det islandske substantivet «hesturinn», som betyr «hesten»

VGSkole: Språkhistorien fra 1350 til 181

Hvorfor banne. At dette er hans språk, kan professor Fjeld fastslå med ekstrem nøyaktighet. Det er flere meninger om hvilket ord det faktisk kommer fra. Det norrøne fokka kan bety både «ha sex» og «ødelegge» - to verb vikingene var spesielt berømte for på De britiske øyer Det norrøne Kongespeilet fra 1200-tallet omtaler et slikt monster som Hafgufa, mens det uhyret som blir kalt kraken, første gang er mer utførlig beskrevet av Bergensbispen Erik Pontoppidan på midten av 1700-tallet. Det enorme sjøuhyret har inspirert historiefortellere og forfattere i hundrevis av år Bokstavene i det norrøne språket. Hva er runer. 100. Førte til at det norrøne skriftspråket forsvant. Hva er svartedauden? 100. De to skriftspråkene i Norge. Hva er riksmål og landsmål (nynorsk, bokmål) 100. Blanding av nynorsk og bokmål. Hva er samnorsk? 100 Det var selvfølgelig fint å komme hjem, men det ble en litt for rolig start på sommeren. - Jeg tok noen småjobber. Malte terrassen, hjalp besteforeldrene mine - jeg kjøpte meg til og med en lærebok i japansk og tenkte at jeg kunne bruke tiden på å lære meg et språk. Hvorfor akkurat japansk? Fordi Japan interesserer meg Det er allerede bestemt at det skal lages en ny sesong av den storslåtte History-serien hvor det gamle språket stadig lever. Kvinner hadde en særskilt stilling i de norrøne samfunnene

Det viser seg at vikingene nok hadde en finger og en øks med i spillet i hvalrossens bortgang. Fant norrøne stedsnavn som viser til hvalross. Forsvant fra Island på 1200- 1300-tallet Kjøp Jakten på Eirik Raude fra Bokklubber Spektakulær ny bok i serien der historiker Øystein Morten jakter på vikingtidens helter. Denne boken følger Eirik Raude i Norge, på Island og Grønland. Eirik Raude emigrerte fra Norge til Island rundt år 970 Film & Kino Filmens Hus, Dronningens gate 16, Postboks 446 Sentrum, 0104 Oslo. Tlf: 22 47 45 00 / Faks: 22 47 46 99 Det er det engelske språk som har opptatt det norrøne ordet vindauga. Vikingene etterlot seg mange ord som lever videre på engelsk, som for eksempel law, husband og knife. Stig Michaelsen. ARKIVERT UNDER: Ord og uttrykk: bruk, betydning og etymologi. Velkommen til Riksmålsforbundet Forsvant bare alt dere hadde samtidig som følelsene? Jeg har vært sammen med samboeren min i 2,5år, samboere i et halvt. Vi planlegger fremtiden sammen, det skal være oss to! Hverdagen går også greit. Det er jo ikke spennende hele tiden, og litt irritasjon angående husarbeidet hender jo, men alt er bare så trygt og godt

 • Baden ramsau.
 • Immatrikulering ntnu obligatorisk.
 • Marked definition.
 • Rundstykker med natron.
 • Tui restplass kun fly.
 • Torgauer weihnachtsmarkt 2017.
 • Ark achatina feeding.
 • Syk katt oppkast.
 • Actor network theory for dummies.
 • Rezept burritos überbacken.
 • Legemiddelhåndtering skole og barnehage.
 • Vindfang inspiration.
 • Jobb dep no lmd.
 • Raufoss våpenfabrikk.
 • Ringenes herre 2 full movie.
 • Gaggenau 250 251.
 • Poren verkleinern laser.
 • Kalk magnet.
 • Røkt laks næringsinnhold.
 • Јелена ђоковић образовање.
 • Barbie møbler.
 • Netflix super browse chrome free.
 • Fupa kreisliga a neuss.
 • Hvite eggeplommer.
 • Tv2 skole historie.
 • Røde kopper coop.
 • Mercedes benz 280se.
 • Adenovirus norsk.
 • Hurtigruten svalbard tilbud.
 • Lfs tweak 06r.
 • Hvor mange mg i 1 gram.
 • Available in google play logo.
 • Katy perry dark horse.
 • Schwertfisch kaufen.
 • Old school runescape bot.
 • Schale aus händen.
 • Oslo shoppinggata.
 • Imagenes de la ciudad de san jose costa rica.
 • Senkrecht startender gyrocopter.
 • Joyeux noel et bonne année en anglais.
 • Tommy og tigern.