Home

Kvinnelige filosofer

Også på dette området har kvinnelige filosofer markert seg. En viktig bidragsyter er professor Christel Fricke. Hun har publisert et stort antall tekster om Kants filosofi, særlig med søkelys på hans estetikk. I tillegg har Fricke forsket inngående på Adam Smith, som hun også har publisert et mangfold av tekster om Vitenskapelig arbeid har generelt vært et mannsdominert felt, og først på 1900-tallet har andelen kvinner begynt å stige. Andelen kvinnelige forskere per verdensdel var i 2007 mellom 18 og 45 prosent, ifølge UNESCO. Naturvitenskapelige områder er spesielt mannsdominert, ettersom kvinner oftere søker seg til samfunnsvitenskapelige emner som psykologi, der de i flere land dominerer feltet 10 Kvinnelige Filosofer Som Vil Forandre Livet Ditt. Forfatter: Craig Ball | Sist Oppdatert: Februar 2020. Diotima av Mantinea, rundt 350-380 f.Kr. Historikere vet lite om Diotima, men hennes ord og ideer ble bevart i Platons. Symposium , hans store avhandling om naturens kjærlighet Tre kvinnelige filosofer du sannsynligvis aldri har hørt om innen feltet med stor bevissthet. Skrevet av Emily Thomas. La oss rette søkelyset mot tre kvinner: Mary Calkins, May Sinclair og Hilda Oakeley. Alle de tre filosofene avanserte store 'idealistiske' bevissthetsteorier

Kvinnelige filosofer som Theodora av Alexandria ble omtalt, mens kinesiske Konfucius ble viet hele 90 sider. Så slo den nye kolonitiden og rasismen inn over faget. Kant erklærte at «en kvinnes menneskelighet er av null interesse» for en mann Simone de Beauvoir, fransk forfatter og filosof, den mest fremtredende i kretsen omkring Jean-Paul Sartre. I romaner, dramatikk og essays diskuterer hun filosofiske problemer: spørsmål om frihet og ansvar, mål og middel. Blant hennes tidligste verker kan nevnes romanene L'Invitée (1943) og Le Sang des autres (1944) og dramaet Les Bouches inutiles Kjente filosofer. Thales Thales var gresk og regnes som den aller første filosofen. Han mente at alt er vann og at døde ting har sjel - og at det er døde ting i alt. Levde i Hellas fra cirka. 50 mest innflytelsesrike filosofer i dag. 29. august 2016. 887. The Best Schools har nylig publisert en oversikt over de femti mest innflytelsesrike filosofene i dag, med en flott honnør til nettopp avdøde Hilary Putnam. Svært interessant lesning. Sjekk den ut her Filosofien i innenfor den vestlige sivilisasjon, vestlig filosofi, konvensjonelt inndelt i fire store områder: antikkens, middelalderens, moderne og samtiden. Antikkens epoke går fra antikkens Hellas, via hellenismen og romersk tid, og omfatter betydningsfulle filosofer som blant annet Sokrates, Platon og Aristoteles, og ender med Vest-Romerrikets fall på 500-tallet e.Kr. Middelalderen som.

NTNU tilbyr jobb til tre kvinnelige filosofer Leder for institutt for filosofi og religionsvitenskap ved NTNU er glad for at kvinneandelen nå øker, etter at de i fjor ansatte ti menn på en gang. — Vi tok med oss flere ting videre fra komiteens rapport, sier dekan ved Det humanistiske fakultet, NTNU, Anne Kristine Børresen Boka tar for seg hva filosofer i historien har sagt om kvinner. Den løfter fram noen kvinnelige filosofer, og omtaler moderne feministisk filosofi. - Filosofi handler blant annet om å være i dialog med en fagtradisjon, og jeg ønsker å lage noen forbindelseslinjer til enkelte av de glemte kvinnelige filosofene, sier forfatteren Tre kvinnelige filosofer får tilbud om NTNU-jobb Tre kvinner og én mann får i neste uke tilbud om jobb ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap. NTNU har benyttet kallelse for en av kvinnene Etter at ex. phil. gjennomgikk en reform i 2003, så resulterte dette i en betydelig styrking av både kvinnelige filosofer på pensum og ikke minst av feministisk filosofi og feministisk etikk. I dag leser en ex. phil.student tekster av kvinnelige filosofer som Simone de Beauvoir, Philippa Foot ,Virginia Held, Rosalind Hursthouse, Inga Bostad, Tove Pettersen, Camilla Serck-Hanssen og Else. Filosof, person som sysler med filosofi, tenker. I dag brukes begrepet mest om noen som har mastergrad eller hovedfag i filosofi fra et universitet. Det er hos Sokrates' disipler Platon og Xenofon vi for første gang treffer på skillet mellom sofos (fagmannen, «sofisten») og filosofos (visdomselskeren). Denne distinksjon går sannsynligvis tilbake til Sokrates selv

Hvem er kvinnene i norsk filosofi? - Salonge

 1. Den første varianten uttrykker i verste fall et syn om at det aldri har eksistert kvinnelige filosofer. Den andre varianten risikerer å indikere at de få man kjenner til er av relativt marginal betydning, men at man muligens må ta dem med for å oppfylle en politisk fastsatt kvinnekvote
 2. dre plass i historiebøkene enn menn. Likevel kan vi takke kvinner for mange av de store oppfinnelsene
 3. Skrev egentlig de kvinnelige filosofene om noe annet enn sine mannlige samtidige, og hvem eller hva bestemmer hva som er god filosofi? Jeg diskuterer om trekk som dualismer, for eksempel fornuft versus følelser, og sentrale antagelser - slik som rasjonalitet og universalitet - kombinert med visse uttrykksformer, har hatt noe å si for eksklusjonene av kvinnelige filosofer
 4. dre konstitueres i noen respekt i strid med naturen, er av natur mer ekspert på ledende enn den kvinnelige, og den eldste og komplett enn den yngre og ufullstendi
 5. Li Zhi argumenterte da også, i en egen tekst om kvinnelige tenkere, for at kvinnelige filosofer kan være like klartenkte som selv Konfucius. Ja, han mener at det kan være nettopp derfor Konfucius gikk rundt i verden - for å treffe sin kvinnelige like, «med håp om å møte henne kun én gang». 16 Som Li Zhi selv sier: «Mei Danran er en opplyst tenker ( zhangfu ) (
 6. Tror, som flere her, at en må klargjøre hva en norsk kvinnelig filosof egentlig er - og tenke godt igjennom hvilke kriterier en i så fall vil legge vekt på. I den forbindelse tror jeg en skal være forsiktig med å sette opp skiller mellom kvinnelige filosofer og kvinner/kvinnelige filosofer som skriver om kjønnstematikk

Kvinner i vitenskapen - Wikipedi

Kvinnelige filosofer, finnes de da? Det var og er et spørsmål jeg ofte får når jeg forteller om masteroppgaven min i filosofi: Hvor ble det av kvinnene? En analyse av kvinnelige filosofers fravær i.. Med sitt syn på lovmessighet og årsakssammenheng i naturen, beredte de gamle greske filosofer grunnen for det vitenskapelige verdensbilde. Filosofenes lære ble spredt med sofistene (dvs. visdomsdyrkerne) som vandret fra bystat til bystat og med sin veltalenhet samlet tilhørerskarer på torvene, drevne som de var i diskusjonskunst og retorikk

10 Kvinnelige Filosofer Som Vil Forandre Livet Ditt - 202

 1. Hun påpeker at flere kvinnelige tenkere fra 1600- tallet og opp til 1900-tallet er blitt «gjenoppdaget» de seinere årene. I tillegg finnes det betydelige kvinnelige filosofer fra vår nære samtid, blant andre Hannah Arendt (1906-75) og Martha Nussbaum (1947-), som med fordel kan studeres nærmere
 2. Vil du sparke deg i utstyret? Se ikke lenger enn disse 10 fantastiske kvinnelige filosofer
 3. Slik skal instituttet få flere kvinnelige filosofer. Fakultetet må søke aktivt etter kvinner for å bedre kjønnsbalansen. Dette var ett av flere innspill fra fakultetsstyret da de mandag diskuterte ansettelsene på filosofi. Styreleder Einar Lie skrøt av utvalget som har skrevet rapport om manglende kjønnsbalanse
 4. Hvor ble det av kvinnene? : en analyse av kvinnelige filosofers fravær i den filosofiske kano
 5. Kvinnelige filosofistudenter må ha noen forelesere som er kvinner. - Noen professorer er veldig bevisste. Hvis du tar opp et tema så tipser de om den tenkeren som hvordan filosofistudenter i vår gikk til aksjon ved å klistre opp plakater i trappeoppgangene med bilder av mannlige filosofer påført teksten «All men are created.
 6. Om filosofer og kvinnelige filosofer Et fagfelt kan presenteres på flere måter: Fremstillingen kan organiseres kronologisk med fokus på enkeltpersoners bidrag og inn-flytelse. Fagfeltet kan også ordnes mer tema-tisk, slik redaktørene av dette nummeret av NFT har gjort, ved å dele norsk filosofi inn i ulike retninger og miljøer
 7. ELSE WIESTAD. antyder i en Dagblad-kronikk (14.6.) at den tyske filosofen Immanuel Kants (1724-1804) syn på kjønnsforskjellene er bakt inn i selve kjernen av hans berømte pliktetikk

Til venstre på bildet ser vi hennes livspartner, filosofen Jean Paul Sartre. For mange på 1960- og 1970-tallet var Simone de Beauvoir og Sartre et forbilde på hvordan to mennesker kunne leve sammen i et fritt forhold. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår - Når studentene ikke møter kvinnelige filosofer i pensumlitteraturen, gir det inntrykk av at det ikke finnes noen kvinnelige filosofer av betydning. Når lærebøkene er skrevet av fagfilosofer, er jo studentene i god tro, og en ond sirkel av selvefererende inkompetanse kan oppstå, sier Tove Pettersen de kvinnelige filosofene ved våre universiteter bedriver)? Verdibørsen på NRK radio kan være et interessant sted for å finne ut noe om hvilke tema kvinnelige filosofer har vært med på å diskutere. Vigdis Kvam Anne Granberg sekretær bnkf leder bnkf. Author: Vigdis Kvam. utgangspunkt i å få hit dyktige kvinnelige filosofer fra andre universitet. Jesse og Vibeke vil stå for planlegging av hvem som skal holde innlegg på konferansen. Eventuelt: Det var ingen saker til eventuelt, men det ble pratet en del om hva som bør være hovedfokus for nettverket fremover

Hvorfor kvinner har blitt oversett i filosofihistorien

Filosofer kan imidlertid undersøke om ubegrunnede eller dårlig begrunnede antakelser om kjønn ligger som uutalte premisser i teorien. Om en filosof antar at menn og kvinner har ulik natur, vil teorien trolig avspeile dette, for eksempel ved å foreslå ulike dygder for menn og kvinner Prosjektet søker å situere romantikkens britiske kvinnelige filosofer i deres sosiale nettverk, både med henblikk på hvordan de selv bidro til å formulere teoretiske former for subjektivitet og i forhold til deres bidrag til samtidige ideologiske og teoretiske kontroverser

• Kvinnelige professorer har litt høyere lønn enn sine mannlige kolleger. • Det er store muligheter til å rette opp kjønnsbalansen i professorstillinger de neste årene pga. høy andel professorer mellom 60 og 69 år. Kilde: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011, UiO (2) Kritisk, historisk studie av filosofiske tekster med formål om å bidra til kanonrekonstruksjon, og da med særlig blikk på presentasjon og resepsjon av kvinnelige filosofer. I strategiplanen for HSL-fakultetet heter det at «Likestilling mellom kjønnene skal [] være grunnleggende for hele den faglige virksomheten Neste år kommer UiO med en ny pensumbok for exphil, hvor andelen kvinnelige filosofer skal opp til 33 prosent, fra 9 prosent i pensumboken UiO bruker i dag. Haslanger er blant de nye filosofene som skal inn på pensum, og hun er tydelig på at det er stor verdi å hente i et mangfoldig pensum in Gjort on Linda - arbeidsoppgaver. Linda Noor renamed Ringe Dag Herbjørnsrud pamflett kvinnelige filosofer (from Dag Herbjørnsrud pamflett kvinnelige filosofer Forskningsgruppe i feministisk filosofi . Trykk Ctrl/Cmd-tasten og + eller - for å forstørre eller forminske nettsiden

International party a great success | Høgskolen i Moldes

Tre kvinnelige filosofer du sannsynligvis aldri har hørt

Feministisk filosofi midler er enten filosofi ved stiftelsen av feminisms eller og kreativ bruk av feministiske kritikken av tradisjonelle filosofi NTNU tilbyr jobb til tre kvinnelige filosofer. Khrono. 05.06.2020. Leder for institutt for filosofi og religionsvitenskap ved NTNU er glad for at kvinneandelen nå øker, etter at de i fjor ansatte ti menn på en gang I det greske teateret, ble alle roller, også kvinnelige rollefigurer, spilt av menn. Det ble da tatt i bruk rekvisitter som kjoler, parykker, og ikke minst masker, for å gjøre de mannlige skuespillerne så feminine som mulig

Holbergprisen til verdenskjent filosof. Den britiske filosofiforskeren og baronessen Onora O`Neill tildeles årets Holbergpris. Hun regnes som en av verdens fremste nålevende filosofer. Foto: Martin Dijkstra / Holbergprisvinner / NTB scanpix Foto: NTB scanpix teresse for oversette kvinnelige filosofer i den tidlig moderne perioden, noe som har resul-tert i nye faglige ressurser og aktiv debatt om deres originale bidrag. Å støtte opp under denne utviklingen i det nåværende nummeret av Norsk filosofisk tidsskrift har vært en annen målsetting Et mulig svar er at kvinnelige filosofer ikke fantes, eller at deres intellektuelle bidrag simpelthen ikke var fremragende nok til å fortjene en plass på filosofihistoriens stjernehimmel. I møte med fremstillinger av filosofihistorien som kun presenterer mannlige tenkere, er det enkelt å slå seg til ro med slike svar Denne lørdagen holder litteraturprofessor Toril Moi et foredrag på det nyåpnende Litteraturhuset med tittelen Jeg er ikke en kvinnelig forfatter. holder litteraturprofessor Toril Moi et foredrag på det nyåpnende Litteraturhuset med tittelen Jeg er ikke en kvinnelig forfatter Foredrag ved Eilin Dehli. Nylig ga studenttidsskriftet Filosofisk supplement ut et nummer om feminisme. I den anledning inviterer FS i samarbeid med Feministisk forum til foredrag ved Eilin Dehli om hvorfor kvinnelige filosofer ser ut til å være fraværende i filosofihistorien

Filosofen Georg Wilhelm Friedrich Hegel, som levde for 250 år siden, Medienettverket presenterte onsdag kveld finalistene til Årets talent og Årets kvinnelige medieleder. - Medienettverket har som mål å bidra til å utvikle godt lederskap i bransjen. Journalisten 11.11.2020 En bok for dem som er uenig i at kvinner er andrerangs tenkere. Feministisk prosjekt: Birgitte Huitfeldt Midttun synliggjør kvinnelige tenkere Europeiske og amerikanske forskere har nylig oppdaget det uvanlige oppsvinget av kvinnelige forfattere og filosofer i det tidligmoderne Italia (1350-1700), et antall som langt overskrider kvinnelige forfattere i andre land i renessansen. I den samme perioden sirkulerte forfatterskapet til Den Hellige Birgitta av Sverige rundt om i Italia

Kvinnelige tenkere skjules i filosofien Kilde

Av 7 kvinnelige vernepliktige i det ene kompaniet med «stormere» i Panserbataljonen er to jenter fotsoldater, og kun én jente er vognfører på stormpanservogn (liten «tanks»). Med unntak av én kvinnelig sersjant i staben er det ingen kvinnelige befal i kompaniet. I det andre kompaniet med «stormere» er bildet ganske likt blant. Filosofen Georg Wilhelm Friedrich Hegel, som levde for 250 år siden, er en av de fremste tenkerne innen dialektikk. Hegel gir en god begrunnelse for hvorfor åpen og fri debatt, der ulike syn brynes mot hverandre, er så viktig for vår kollektive og individuelle sannhetssøken Eva von Hirsch (70) var en av Norges første kvinnelige styregrossister. - Kvinner i styrerommene er blitt som mennene. - Vi var annerledes og tenkte annerledes, ble hun del av et team med filosofer, samfunnsvitere, religionshistorikere og økonomer. Oppdraget hennes var å gå inn i selskaper som Telenor vurderte å kjøpe,. Kvinnelige filosofistudenter må ha noen forelesere som er kvinner. - Noen professorer er veldig bevisste. Hvis du tar opp et tema så tipser de om den tenkeren som er best på det, Anne Kristine Børresen, men hun sier til Universitetsavisa at hun vil jobbe aktivt for at det blir tilsatt flest mulig kvinnelige filosofer

Simone de Beauvoir - Store norske leksiko

Kjente filosofer - V

 1. e hovedfagstudenter, Gro Rørstadbotten, arbeider med en hovedoppgave om Sapfo som filosof. Der viser hun at Sapfo er svært forskjellig fra sine mannlige kollegaer
 2. Med kvinnelig prestetjeneste er situasjonen annerledes. Her står vi overfor en ordning som kan begrunnes bibelsk, og som i 1900 år var selvsagt. Og fortsatt reserverer en rekke kirkesamfunn, herunder Den katolske kirke, prestetjenesten for menn. Selv har jeg stor respekt for dem som ut fra Bibelen åpner for kvinnelig prestetjeneste
 3. Debatten har rast etter at ei ny ex.phil.-bok bare har seks kvinner på pensumlista - mot 66 menn. Mange har tatt til orde for at flere kvinnelige filosofer må inn på pensum. Men ikke alle er enige i det. «Skal man fortelle en filosofihistorie til studentene, må den først og fremst være sann», sa førsteamanuensis Øyvind Eikrem, som mener kjønnsbalanse i filosofifaget er en.
 4. Heller ikke filosofene slipper unna, da det at filosofene skal være konger - eller omvendt - byr på et paradoks, som også Sokrates påpeker: For sanne filosofer ønsker å bruke all sin tid å på søke visdom og de tar avstand fra politikken. Kun de som styres av et begjær etter personlig makt søker seg til politikken
 5. Som den danske filosofen og forfatteren Klaus Kjøller har sagt: «Kun genier og idioter overlever uten nettverk, og kun de heldigste lever godt uten». Justitias Døtre ble etablert i 2004, og er en møteplass for kvinnelige jurister og advokater
 6. Det er ufattelig at det kan bli så mye mas og skriverier om Norske Selskab. Klubben som ble stiftet som en litterær selskalubb for norske studenter i København i 1772, med forfattere, diktere og filosofer som medlemmer, tillater ikke kvinner som medlemmer, og da har vi det gående
 7. Klassekampen har sett på antall ansatte filosofer - unntatt stipendiater og pensjonerte professorer - ved universitetene i Tromsø, Oslo, Bergen og Trondheim. Ingen av lærestedene har en høyere kvinneandel enn 34 prosent. Professor emerita Else Wiestad var den første kvinnelige professoren i filosofi ved Universitetet i Oslo

Det kvinnelige er blitt holdt utenfor defini-sjonen av fornuft som det sanselige, det partikulære eller det private. Selven feministisk filosof som Simone de Beauvoir tenker innenfor en modell som favoriserer menn. Forfatteren er filosofiprofessor i Australia. Litt. liste Et forhold til en 17-årig kvinnelig elev kostet de Beauvoir en karriere som gymnaslærer. I 1943 mistet hun permanent retten til å undervise i Frankrike. Simone de Beauvoir: De viktigste tankene. Filosofen så imidlertid ikke på menn som fiender, men som medofre

50 mest innflytelsesrike filosofer i dag - danieljoachim

Om det eksisterer et slikt separat kvinnelig subjekt, hvordan ser utviklingen av det ut og hvilke problemer kan oppstå når man forsøker å utvikle det. Jeg vil også se på forskjellene som oppstår når forskjellige kvinner, med forskjellige forutsetninger jobber mot et lignende prosjekt, jeg har derfor valgt å fokusere på tre kvinnelige filosofer som har en noen likhetstrekk for å. Skrev egentlig de kvinnelige filosofene om noe annet enn sine mannlige samtidige, og hvem eller hva bestemmer hva som er god filosofi? Jeg diskuterer om trekk som dualismer, for eksempel fornuft versus følelser, og sentrale antagelser - slik som rasjonalitet og universalitet - kombinert med visse uttrykksformer, har hatt noe å si for eksklusjonene av kvinnelige filosofer

Filosofiens historie - Wikipedi

Vår første kvinnelige fotturist «Mosjon og frisk luft er den beste medisinen», Hennes far, Kristian Kølle, var en noe ukonvensjonell teolog, som var opptatt av opplysningstidens filosofer og som aldri fikk stilling som prest. Moren, Elisabeth Monrad, ble erklært sinnssyk og sendt på et hjem,. Innenfor temaene kjønn og kjønnsroller er det mulig å finne fellesnevnere hos alle de tre filosofene, nettopp ideen rundt likestilling. Platon, kjent for sine radikale tanker om kjønnsroller i sin samtid, var en filosof som hadde et annet syn på menn og kvinner, noe. som skapte reaksjoner i samfunnet han levde i En kvinnelig filosof som har lagt vekt på kjønnsforskjellenes betydning og som var kritisk til mange av de tradisjonelle oppfatningene om forholdet mellom kjønnene. Humanistisk menneskesyn. Dette menneskesynet legger vekt på det som er særpreget for mennesket. Protagoras Europeiske og amerikanske forskere har nylig oppdaget det uvanlige oppsvinget av kvinnelige forfattere og filosofer i det tidligmoderne Italia, et antall som langt overskrider kvinnelige forfattere i andre land i renessansen. I den samme perioden sirkulerte forfatterskapet til Den Hellige Birgitta av Sverige rundt om i Italia

NTNU tilbyr jobb til tre kvinnelige filosofer

- Jeg tar utgangspunkt i den kvinnelige filosofen Luce Irigaray, som har skrevet en kritikk av den vestlige filosofihistorien i boken Speculum (1974). Hun skriver at begreper som rasjonalitet, distanse og objektivitet er knyttet til det maskuline. Tradisjonelt har kvinnen blitt knyttet til natur og mannen til kultur Kvinnelige vitner Mange mener at dette at kvinner ble de første vitner til oppstandelsen er så uforutsett og forunderlig, at det beviser at fortellingen ikke er diktet opp i etterkant. Kvinner ble ikke sett på som troverdige vitner. Deres vitnemål var ubrukelige i rettssaker. Noen menn mente ti

De glemte tenkerne - Forskning

- Det tenker jeg også. 66 mannlige filosofer og seks kvinnelige. Fytterakkærnsin. - Ja, og hvem har skrevet denne læreboka jo, tre menn. Jeg tenker på en måte at de er noen fæle mannsjåvinistiske råner som fantaserer om å gjengvoldta unge, kvinnelige studenter «Hvis ikke filosofene blir konger, Blant de åtte nominerte til årets Ungdommens kritikerpris finner vi en roman om en ensom kvinnelig misjonær, og en forfatter med hemmelig identitet Simone De Beauvoir forklarer i sin oppsiktsvekkende roman Det annet kjønn hvorfor kvinnen har blitt Den andre i forhold til mannen. Hun ser på ulike myter om kvinnen og kritiserer disse sterkt. Hun skriver om hvordan kvinner i Frankrike ble oppdratt til å oppfatte seg selv som Den andre. Hun ønsket at kvinner skulle frigjøre se Behov for synonymer til FABELVESEN for å løse et kryssord? Fabelvesen har 114 treff. Vi har også synonym til dverg, kjempe og norrøn dverg Alle store filosofer må mene at kvinner og menn er likestilte, uten dermed å rakke ned på kvinnene (ja, jeg snakker om deg, du kvinnelige filosof som tråkker i salaten når det gjelder kvinnerettigheter. Du tråkket hvertfall, nå har du jo forlengst forlatt verden), uten det - ingen filosof! Uten å fremvise noen feministtanker her nå

Tre kvinnelige filosofer får tilbud om NTNU-jobb

fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Skolepiker i Guinea. Del av en serie om: Feminism * Få kvinnelige filosofer fra tidligere, de markerte seg mer ettersom likestilling og kvinnekjemping ble populært. * Platon moderne, grunnet hans syn på kvinner, at de kunne delta like mye i samfunnet, og at de biologiske forskjellene på mann og kvinne spilte liten rolle Den tredje filosofen jeg skal sammenligne er Simone de Beauvoir. Jeg valgte henne, fordi hun er en kvinnelig filosof, slik at vi også kan få en kvinnes syn på saken. Hun levde på 1900-tallet, altså over 2000 år senere enn Aristoteles og Platon Få kvinnelige filosofilærere ved norske universiteter. En natt i slutten av mai hadde studentene ved NTNU fått nok. Da ansatte kom på jobb om morgenen, var tavlene i trappeoppgangen klistret over med plakater med bilder av mannlige filosofer og teksten «All men are created equal» Oppgave om den greske filosofen Sokrates. Bokmål Temaoppgave. Sokrates (ca.470-399 f.kr) Kort om filosofen Sokrates. Bokmål Temaoppgave. St. Thomas Aquinas liv og virke. Middelalderprosjekt som omhandler Thomas Aquinas' biografi, filosofi, teologi og arbeider. Bokmål.

Kvinner og filosofi Kronikk universitas

Tenkepauser (Heftet) av forfatter Hilde Bondevik. Pris kr 439. Se flere bøker fra Hilde Bondevik De norske Bokklubbene - De beste forfatterne - rett hjem. Maks rabatt på nye bøker og fri frakt på ordre over 299,- . Hovedbøkene sendes alltid portofritt Også idag er det flere kvinnelige filosofer, som ikke vil kalle seg filosof. Vi kan nok si at dette er verre for filosofien enn for kvinnene - at det er filosofiens rammer, og ikke kvinnenes evner, som er mangelfulle. Men det aner meg likevel at det er noe ved det å kalle seg filosof som kan virke skremmende, pretansiøst og selvhøytidelig Som den engelske filosofen John Stuart Mill skrev allerede på midten av 1800-tallet: «Alt som er vanlig virker naturlig. Etter som det er vanlig praksis (i vårt samfunn) Her skal Gunnar Danbolt ta for seg kvinnelige kunstnere både i Norden, i det øvrige Europa og i USA

filosof - Store norske leksiko

Logg inn. Cart. 0 Handlekur 8 mot 66 - det er forholdet mellom antall kvinnelige og mannlige filosofer som blir omtalt i ny lærerbok. Hårreisende, mener tidligere filosofistudent. Viktig å ikke gi et skjevt bilde, svarer forfatt Den kvinnelige Tvillingen trenger din medlidenhet, ikke din vrede. Det er smertelig vanskelig for henne å virkelig forplikte seg til én person om gangen. Alt mens hun lar seg imponere av en manns mentale evner og intelligente vidd, legger en annen side av henne samtidig merke til hans antipati mot kunst eller manglende respons på musikk og poesi Den greske filosofen og matematikeren Platon (427-347 f.Kr) kom fra Athen. Han var elev av den nok så berømte filosofen Sokrates og filosofien hans har betydd mye for den vestlige verden. Det er vanskelig å si noe om Platons oppvekst---Simone de Beauvoir Den kvinnelige franske filosofen, Simone de Beavoir kom fra en borgerlig familie

Filosofiske kjønnsforviklinger - MannsForumThomas og Harald i helikopter til campus | Høgskolen i

Espen Ottosen. Teolog og filosof, informasjonsleder i NLM. Denne høstens debatt om kvinnelige prester i Den norske kirke startet med at domprost Stig Lægdene uttalte at et nei til kvinnelig prestetjeneste «bryter med helt avgjørende sider ved den kristne tro».Han sammenlignet endog et slikt ståsted med rasisme: «Om en bytter ut «kvinne» med «hudfarge» ser en hvor uholdbart praksisen. En sak som har rysta mange lutheranere verden over, er utviklinga i den lutherske kirken i Latvia. De åpna for ordinasjon av kvinnelige prester i 1975. Etter et skifte av erkebiskop i 1993 snudde stemningen. Det ble vanskeligere og vanskeligere for kvinner å bli ordinert. Siden 1995 har ikke en eneste kvinne blitt ordinert i Latvia Misogyny ( / m ɪ s ɒ dʒ ɪ n i /) er den hat, forakt for, eller fordom mot kvinner eller piker.Det håndhever sexisme ved å straffe de som avviser en dårligere status for kvinner og belønne de som aksepterer det. Misogyni manifesterer seg på mange måter, inkludert sosial ekskludering, kjønnsdiskriminering, fiendtlighet og androsentrisme, patriarki, mannlig privilegium, nedsettelse av.

 • Bert sesame street.
 • Test trådløse øreplugger 2017.
 • Stadfesting.
 • Torild brende.
 • Clinton europazentrale verkaufsoffener sonntag.
 • Toad kostüm herren.
 • Stories from norway episode.
 • Finansklagenemnda.
 • Pris bytte ventil dekk.
 • Psg squad.
 • Betennelsesreaksjon faser.
 • Daybed holz garten.
 • Cubus ull baby.
 • Steve mcqueen.
 • Motorredskap på vei.
 • Ledig stilling fortoller.
 • Bahia feliz monte feliz.
 • Hjortejakt film.
 • Rules don't apply to me.
 • Garten kunsthandwerk heilbronn.
 • Elskerinne med kjærlighetssorg.
 • Bmw bimmer vin.
 • Fotos direkt auf sd karte speichern.
 • Speed dating hannover sea life.
 • Helsebygget legesenter lillestrøm.
 • Bohemian rhapsody musical.
 • Skopelos kart.
 • Epiduralanestesi.
 • Frankenberger zeitung traueranzeigen.
 • Metin2 roter wald bonis.
 • Kajol alter.
 • Chicken quesadilla.
 • Piggdekk kristiansand.
 • Alfabetsangen på norsk.
 • Dhbw stuttgart shibboleth.
 • Amningsnapp nackdelar.
 • Psykisk helse alkohol.
 • Gaming navn.
 • Office 365 student.
 • Infiniti q30 afmetingen.
 • Kd55xe8096 review.