Home

Rettigheter ved borett

Rettigheter med livsvarig borett. Publisert: 20.12.2019. Emneord: Borett, Økonomi. Har en søster som har overtatt huset til mine foreldre. De har livsvarig borett tinglyst. Hvilke rettigheter har mine foreldre når de gjelder eiendommen (ikke leiligheten som de bor i) Ved salg vil en borett følge med boligen. Dermed vil en borett alltid redusere eiendommens verdi - de fleste kjøpere vil jo helst kjøpe en bolig uten beboere. Dersom du har planer om å selge boligen din, vil det altså være en ekstremt dårlig idé å lage en ikke-tidsbestemt avtale om borett med noen Rettigheter ved borett NYTT TEMA. MrBaker Innlegg: 1. 18.07.19 08:05. Del. Jeg lurer på hvilke rettigheter den som har borett egentlig har? Min samboers mor har borett der hun bor. Husen(e) og tomten er for flere år siden overført til min samboer Planlegging av hva som skal skje ved dødsfall er viktig og for mange vanskelig å vite hva som er mulig og hva som ikke er mulig. Det viktigste for de fleste som tar kontakt med oss er å sikre at samboeren har rett til fortsatt å bo i felles bolig ved død. Det enkleste er ofte da å gi samboeren en tinglyst borett på eiendommen I grunnboken kan du tinglyse nye eller endrede rettigheter og plikter som gjelder en eiendom. Eksempler på dette kan være avtaler om leie, pant, feste, vei, forkjøpsrett, borett, fallrett

borett til samboer rettigheter samboer samboers borett sikre samboer ved død tinglyst borett samboer Les mer om tjenesten her: ( Barnerettstelefonen ) Dersom du er medlem hos Frisk3 får du en halvtimes gratis konsultasjon

Dette stemmer ikke helt, en borett skal være en signert avtale, munnlig enighet er ikke nok. Hvis det er beregningsmåten som anvendes ved fastsettelse av arveavgift du mener finnes disse tabellene i arveavgiftslovens § 13 Ok.slik jeg tolker tabellen nederst og ser at på 65 år står det mann 15 år og kvinne 19 år tillegg.Men da det er markedsverdi for leie som avgjør dette,så må jo skatteetaten godta store variasjoner.Tusen takk for all hjelp,det var neimen ikke lett å finne utav dette.Sjøl på telefon til skatteetaten fikk jeg bare svar på at jeg ville lignes for 24000 for borett,og de sa det brukes. Kan sees ved enkelte landbrukseiendommer, og kalles da kår, det er i de tilfellene ikke uvanlig at bank krever at den med kår/borett viker panteprioritet til fordel for banken og det aktuelle lånet. Jeg vil tro at samme (i alle fall) bør kreves av banken ved et vanlig bolighus som påhviler borett Dersom din mor har en vederlagsfri (tinglyst) borett, vil en kunne benytte arveagiftsloven § 13 for å fastsette verdien av denne, som kan danne utgangspunkt for verdireduksjon ved kjøpet. En må da finne en kapitaliseringsfaktor som skal multipliseres med en netto normal husleie pr. år. Borettens verdi vil da fremkomme

Borett - Advokaten hjelper de

Borett: Sørg for tydelig avtale Huseiern

 1. Dette er dine rettigheter Det avlyses arrangementer i rekordfart på grunn av koronavirus. Forbrukerrådet melder om stor pågang på folk som lurer på rettighetene sine i en slik situasjon
 2. Rettigheter ved manglende brannsikring. Utleier plikter å sørge for at den utleide bolig fyller kravene til brannsikkerhet, i hovedsak ved at den har røykvarsler, brannslukkingsapparat, tilstrekkelig med rømningsveier etc. Dersom utleier ikke oppfyller sine plikter på dette området har boligen en mangel, noe som i hovedsak gir deg følgende rettigheter/plikter
 3. Dersom du mener en av dine rettigheter er brutt, kan du ta kontakt med pasient- og brukerombudet i din helseregion hjelp og veiledning, eventuelt klage til de som har fattet vedtak og/eller fylkesmannen, jf. § 7-2. På fylkesmannens hjemmeside har de også lagt ut god informasjon om hvordan du går frem for å klage
 4. Borettslagets vedtekter fastsettes ved stiftelsen (burettslagslova § 2-1 og § 2-2), men de kan endres av generalforsamlingen med to tredjedels flertall (burettslagslova § 7-11 tredje ledd). Hovedregelen er at generalforsamlingen står fritt til å fastsette de vedtekter den ønsker - bare de ikke er i strid med andelseierens rettigheter etter loven
 5. Ved bedømmelse av om tingen har en mangel, skal det tidspunktet da risikoen går over på forbrukeren, legges til grunn, selv om mangelen først viser seg senere. Hvis ikke noe annet bevises, skal en mangel som viser seg innen seks måneder etter risikoens overgang, formodes å ha eksistert ved risikoens overgang

Demens og rettigheter. Personer med demens vil i ulike stadier av sykdomsforløpet ha ulike behov og rettigheter til helse- og omsorgstjenester. Angel Nieto/Mostphotos. Pasienten har også rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester Ved vedlikehold og oppretting av skader, er det tilsvarende ansvarsdeling. Borettslaget har felles forsikringer som dekker bygninger mot brann, vannskader etc. Borettslaget har ansvar for ytre vedlikehold, som for eksempel fasade, tak, ytterdører, oppganger, sentralfyr og utskiftning av hele vinduer med ramme Ved å beholde eiendomsretten til andelene, vil utbyggeren således formelt sett ha eierbeføyelser til andelen. Til disse beføyelser vil det dog ikke være knyttet noen borett. Også andre rettigheter kan tenkes fjernet fra eierens beføyelser Ved et skilsmisseoppgjør må dere derfor først se på hvor stor andel hver av dere eier i eiendommen, deretter trekker dere fra den gjelden hver av dere er ansvarlige for, sier advokaten. Dersom du alene for eksempel gikk inn med 50 prosent av boligens kjøpesum i egenkapital og der resterende ble betalt med felles lån, så har du krav på tre fjerdedeler ved delingen (50 + 25 prosent) Forbrukerkjøpsloven ble innført i 2002 for å styrke forbrukerens stilling i kjøpsforhold. Høyesterett har i ettertid avsagt flere dommer som har betydning for forståelsen av lovens bestemmelser. I denne artikkelen vil vi ha hovedfokus på når loven kommer til anvendelse, hvilke krav kunden kan stille til en vare, hva kunden kan kreve dersom varen er mangelfull og retten til retur og.

Rettigheter ved borett - Jus - VG Nett Debat

20.12.2015 / Passivitet - tap av rettigheter og krav ved passivitet Det finnes en rekke lovregler og rettslige prinsipper som medfører at rettigheter og krav kan gå tapt. Foreldelse av fordringer og hevd av eiendomsrett to kjente eksempler Rettigheter i arbeidslivet. Nedbemanning. Regler for nedbemanning. Det bør også utarbeides en bemanningsplan for organisasjonen som viser oppgavene og bemanningen ved den enkelte enhet før og etter nedbemanning. Hovedtariffavtalen i KS under kapittel 1 § 3 pkt. 3.3 slår fast at «under ellers like vilkår,. En borett er nemlig en en form for bruksrett som kan hefte ved/følge eiendommen. Dersom det foreligger en tinglyst borett på eiendommen, betyr at det at bestemte personer har rett til å bo i eiendommen/bruke eiendommen. Borett/ bruksrett er vanligvis inngått i forbindelse med overdragelse av eiendom til neste generasjon

Tenker å nevne i dokumentet som skal tinglyses at borett og bruksrett skal være livslang og vederlagsfri med eksklusiv og allmenn bruksrett. Tanken er at innehaver skal ha nærmest samme rettigheter som om han var grunneier Godkjenning ved passivitet Der det ikke kreves søknad om godkjenning av om fremleie behøver det heller ikke søkes. Der hvor det er krav til søknad og slik søknad er er sendt plikter styret og gi et avslag innen èn måned. Hvis ikke regnes søknaden som akseptert Rettigheter ved borett Dersom en borett skal vike prioritet, må den som innehar retten skrive en erklæring om dette - som tinglyses. Ja har man en tinglyst borett , kan man velge å benytte seg av den. Dere er fremdeles dere som eier boligen, så dere får ingen penger tilbake Jusinfo.no er laget for å være et slags juridisk oppslagsverk, der privatpersoner og bedrifter kan få mer informasjon om et rettsområde Det sentrale for å få rettigheter, ved siden av kravet om 2 års sambotid eller felles barn etter § 1, er at det foreligger sterke grunner. Sterke grunner er et strengt krav, som bygger på en helhetlig vurdering av blant annet den økonomiske stillingen mellom partene, felles barn, innrettelse under samboerskap og mulighetene for partene til å klare seg selv uten boligen mv

Hold deg oppdatert. Varsling. Abonnér. Copyright Forbrukerrådet 202 Rettigheter At du som pårørende har kunnskap om dine rettigheter, er til hjelp både for deg og den som er syk. I lovverket er involvering av pårørende i første rekke relatert til pasientens behov for helsehjelp

Sikre samboer borett etter min død - Advokatfirmaet Wulf

 1. Rettigheter når det gjelder valg av språk, gruppestørrelse, psykososialt miljø, teknisk tilrettelegging med mer. Artikkel Sist endret: 30.11.2016 Krav om kompetanse ved tilsetting av undervisningspersonell (lovdata) Kurs og tilbud om hørsel - for foreldre og fagpersoner
 2. Tidligere eiere av eiendommen kan regnes med ved utregning av denne perioden. Dersom denne bruken har vært «ei fast tilstelling» eller dersom det er tale om «naudsynt veg», er hevdstiden 20 år. I hele denne perioden må veien ha vært benyttet som om man var bruksrettshavere og man må ha vært i aktsom god tro med hensyn til å ha hatt rett til bruken som er utøvd
 3. Pasientombudet holder også kurs om rettigheter for hjerte- og lungesyke. I tillegg til å være pasientombud i LHL, er Atle Larsen juridisk rådgiver ved FFO's Rettighetssenter, medlem av Pasientskadenemnda og Helsepersonellnemnda og leder av Brukerutvalget ved Lovisenberg sykehus
 4. Magasinet / Arbeidsledig / Dagpenger og sosialhjelp - her er dine rettigheter som arbeidsledig . Relaterte temaer. (26) er trainee hos ABB, og jobber med et prosjekt som tar for seg biomasse-estimering av fisk i oppdrettsnæringen, ved bruk av artificial intelligence (AI)
 5. Lovens tittel endret ved lov 24 juni 2011 nr. 21.. - Jf. tidligere lover 9 aug 1839 nr. 2, 14 aug 1851, 12 okt 1857, 11 apr 1885, 6 aug 1897, 17 mars 1902, 8 juni 1907 nr. 6, 26 juni 1914 nr. 2, 24 juni 1915 nr. 4, 9 juni 1916 nr. 4, 18 juli 1917 nr. 2, 22 juni 1928 nr. 17
 6. gen din, kan du ha rett til støtte til forsinkelse ut over 60 studiepoeng / ett undervisningsår. Da blir hele basisstøtten,.

Tinglyse pant og rettigheter Kartverket

skal ved erverv av fast eiendom ikke anses som en del av kostprisen ved fordeling av inngangsverdien på de enkelte eiendeler som følger overdragelsen. I post A3 fratrekkes 75 % av den kapitaliserte verdi av kårytelser utenom borett Dine rettigheter når det kommer til refusjon og alternativ transport. Buss. Dine rettigheter til alternativ transport og kompensasjon. Taxi/drosje. Misfornøyd med turen? Slik går du frem for å klage. Hotellovernatting. Hvordan du bestiller, avgjør hvilke rettigheter du har. Informasjon. Kontakt oss Rettigheter ved seniordag ? Av kenny28, 14. juni 2012 i Juss. Svar i emnet; Start nytt emne; Anbefalte innlegg. kenny28 16 kenny28 16 Medlemmer; 16 1 055 innlegg; Rapporter innlegg; Skrevet 14. juni 2012. Min kollega er 69 år og jobber 100%. Han har noe. Enten ved at partene blir enige gjennom forhandlinger, frivillig eller tvungen mekling, eller ved lønnsnemd. Hvem beslutter streiken? Enten forhandlingsdelegasjonen (under meklingen), eller LOs representantskap. Hvem kan bli tatt ut i streik? Alle som er organisert og omfattet av den aktuelle overenskomsten

Ved tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern har den som i størst utstrekning har hatt varig og løpende kontakt med pasienten tilsvarende rettigheter som den nærmeste pårørende etter psykisk helsevernloven og loven her, dersom ikke særlige grunner taler mot dette * Ved oppsigelse fra arbeidstakers side er oppsigelsestiden aldri mer enn 3 måneder. Normalt regnes oppsigelsestiden fra den første dagen i måneden etter at oppsigelsen har funnet sted. Dersom for eksempel arbeidsgiver eller arbeidstaker mottar oppsigelsen 15. mars, så løper oppsigelsestiden fra 1. april Rettigheter ved behandling Barn og unge har rett på spesiell tilrettelegging på sykehus. Dette kan være at du, så langt det lar seg gjøres, skal legges inn på en barneavdeling. Du har rett til å ha minst én av foreldrene dine hos deg under oppholdet

Disse rettighetene har du ved forsinkelser og I tillegg vitner en kjapp titt inne på Facebook-siden «Togferie» om stor uvitenhet når det kommer til hvilke rettigheter du har som passasjer. Spørsmål om fastsetting av inngangsverdi ved gavesalg av boligeiendom der giveren forbeholder seg borett (FSFIN § 9-8-3 flg.) Publisert: 13.11.2002 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet, avgitt september 2002 (BFU 100/02 Dine rettigheter og plikter ved sykefravær Ved fravær på grunn av sykdom har du både rettigheter og plikter. Her får du en oversikt over hva disse innebærer. Ved egenmelding. Med egenmelding menes at du som arbeidstaker melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår som menn. Da hadde kvinnebevegelsen kjempet for dette i over 30 år. Norge var et av de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for kvinner. Les også kvinners rettigheter i Norge fra 1814 til 1913 Les også kvinners rettigheter i Norge fra 1913 til 1940 Les også Kvinners kamp for stemmerett internasjonalt De første. Råd og rettigheter. Til deg som har kreft, har hatt kreft eller står nær noen med kreft. Å leve med og etter kreft. Råd til pårørende. Kosthold ved kreft. Psykiske reaksjoner. Smerte. Seksualitet. Fysisk aktivitet. Rehabilitering. Sorg hos voksne. Pasientrettigheter. Hvilke rettigheter har du som pasient

tinglyst borett samboer - Advokatfirmaet Wulf

Du som er kommet opp i gjeldsproblemer, og som blir kontaktet av inkassobyråer, skal vite at du også har rettigheter! 1. Dersom du ikke klarer å holde de betalingsavtaler du har inngått, bør du orientere kreditorene om årsaken til betalingsproblemene. Arbeidsledighet for eksempel, er en relevant forklaring. Du kan gjerne legge ved kopi av oppsigelsen eller. Kjære samboer, Er du klar over hvilke rettigheter du har ved samboerskapets opphør? Få vet at det ikke finnes noen lov som regulerer oppgjøret ved endt samboerskap, slik det gjør for ekteskap

Arbeidsgivers rettigheter ved sykefravær I følge Folketrygdloven skal arbeidsgiver ta initiativ til dialog med den ansatte ved sykmelding. Her får du innsikt i ansattes rett til egenmelding og hvordan du følger opp ansatt, tillitsvalgt, lege og Nav ved sykemelding Det er viktig å sette seg inn i reglene om stønad ved arbeidsledighet dersom man flytter mellom nordiske land. Se her. 8. Regler for sykemelding når man er litt i jobb og samtidig 100% uføretrygdet. Man kan ha rettigheter også når man er 100% ufør , etter å ha vært ansatt i minimum 4 uker

Ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse? Ved virksomhetsoverdragelse er utgangspunktet at den ansattes lønns- og arbeidsvilkår skal overføres til ny arbeidsgiver. Man har følgelig krav på å beholde samme lønnsnivå og frynsegoder, selv om slike goder ikke praktiseres hos den nye arbeidsgiveren Les mer om dine rettigheter dersom flyet ditt blir forsinket. Flyselskapenes plikt til å informere. Selskapene har plikt til å informere ved blant annet ombookinger og forsinkelser. Forsinket, tapt eller skadet bagasje. Les mer om hva du kan gjøre hvis det oppstår problemer med bagasjen din Foreldre har på de fleste punkter like rettigheter etter barneloven i forbindelse med en foreldretvist. På enkelte punkter er mor og fars rettigheter likevel forskjellige. For eksempel får mor automatisk foreldreansvaret alene for barnet, dersom mor og far ikke var gift eller bodde sammen da barnet ble født. Likestilt foreldreskap I forarbeidene Prop. 161 L [ Eierforholdene avgjørende ved samlivsbrudd. Avgjørelsen innebærer at samboere bør avtalefeste sine rettigheter, ettersom det ikke er sikkert at du vil ha krav på å få tilbakeført pengene du har tilført den andre under samlivet. På denne bakgrunn anbefales det å skrive en samboerkontrakt

Høyere utdanning - rettigheter og inntak . Rettighetene for elever i høyere utdanning står i lov om universiteter og høgskoler kapittel 4. I lovens § 4-3, femte ledd, står det: Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov LES OGSÅ: Dette er dine rettigheter ved oppsigelse . Dersom man mener man har blitt usaklig oppsagt, tar man opp dette på møtet. Normalt går det bra i slike saker, og det er vanlig å tilby den ansatte en sluttpakke mot at vedkommende går frivillig

Hvilke rettigheter du har i tillegg, avhenger av om kanselleringen er innenfor flyselskapets kontroll eller en ytre, uforutsett hendelse. Ved uforutsette hendelser som uvær, is på rullebanen, eller teknisk svikt ved flyet, er flyselskapet kun forpliktet til å prøve å booke deg om Rettigheter og plikter følger som vanlig av arbeidsmiljøloven, tariffavtaler og arbeidsavtalen, med noen praktiske modifikasjoner ved mer faste hjemmekontorordninger. Hva slags utstyr, bekostning av dette, samt sikring av fullt forsvarlig arbeidsmiljø, vil bero på et samspill mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, men det er arbeidsgiver som er ansvarlig regler om pårørendes rettigheter når pasienten er underlagt tvungent psykisk helsevern og ved tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige. For en mer utdypende fremstilling vises til Pårørendeveileder. Veilederen beskriver pårørendes rettigheter og helse- og omsorgs-tjenestens plikter, og gir anbefalinger om god praksis. S (Ved adopsjon fra omsorgsovertakelse). Dersom mor ikke oppfyller kravene til aktivitet, mister du foreldrepenger. For å få brukt alle ukene du har rett på, må du derfor starte perioden med foreldrepenger 6 uker etter fødselen (og senest 6 uker etter omsorgsovertakelse ved adopsjon) 2. Elevens og foreldrenes rettigheter og plikter og kommunenes plikter. Hovedregelen er at alle barn og unge som oppholder seg i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Retten og plikten til grunnskoleopplæring kan oppfylles på fire forskjellige måter: offentlig grunnskole; privat hjemmeundervisnin

Rettigheter og hjelp På disse sidene vil vi forsøke å hjelpe deg å finne veien i et system som kan være vanskelig å finne frem i. Ved å opprette fremtidsfullmakt kan du bestemme hvem som skal ta vare på dine interesser dersom du en dag ikke klarer det selv Du kan laste ned pasientinformasjoner fra NEL som PDF ved å trykke utskriftsknappen til høyre og velg lagre som PDF som utskriftsmetode. Informasjon. Omsorgspenger ved barns sykdom Du kan få omsorgspenger som erstatning for tapt arbeidsinntekt når barnet ditt eller barnepasseren er syk. Alle rettigheter er reservert Rettigheter ved salg av bruktbil. De fleste selger en bil én eller flere ganger i løpet av livet. Etter loven har en kjøper av en bruktbil en del rettigheter etter et salg. Men det er viktig å være klar over at også selger har en rekke rettigheter ved salg av bruktbil. I denne artikkelen vil vi gjennomgå selgerens rettigheter ved salg av bruktbil Arbeidstakers rettigheter og plikter ved konkurs - lønnsgarantiordningen Herunder endringen i lønnsgarantilovens § 1 som trådte i kraft 01.01.2014 og dens virkninger Kandidatnummer: 767 Leveringsfrist: 25. april 2017 Antall ord: 16 105. i Innholdsfortegnelse 1

Ved sykdom: Ved sykdom kan også den andre forelderen overta noe av permisjonen, eller få den utsatt. Ammefri: Ifølge Arbeidsmiljøloven har mor fram til barnet fyller 1 år rett til betalt ammefri i inntil én time per dag. Kravet er mor jobber sju eller flere timer per dag Ved behov kan du i tillegg få tolking fra din lokale tolketjeneste. Er dere flere på arbeidsplassen som har bruk for tolk kan arbeidsgiver ansette en eller flere tolker på heltid. Arbeidsgiver får dekket en vesentlig del av utgiftene fra tolketjenesten, men har arbeidsgiveransvaret Du har krav på veiledning om hvilke rettigheter og plikter du har. Hvis det skjer endringer som kan ha betydning for beløpet du får utbetalt, må du melde fra til NAV.Hvis du er usikker på om endringen vil virke inn på utbetalingen din eller retten til AAP, kan du lese mer i vedtaksbrevet du har fått fra oss

Hvordan fungerer livslang borett? - Forbruker, jus og

Kvinnerettigheter er friheter og hva kvinner og jenter i alle aldre har krav på i mange samfunn. I en del steder er disse rettighetene støttet av lov eller sedvane, men andre steder blir de oversett eller undertrykket. Kvinners rettigheter skiller seg fra den generelle oppfatningen av menneskerettigheter ved å peke på nedarvete historiske og tradisjonelle fordommer mot at kvinner og jenter. Borett/ bruksrett er vanligvis inngått i forbindelse med overdragelse av eiendom til neste generasjon. En tinglyst borett vil være en verdireduserende heftelse på eiendommen, da det er uvisst når man kan få full rådighet over eiendommen. Verdien av slike boretter beregnes i henhold til arveavgiftslovens § 13 Samboerskap - rettigheter ved brudd . Send henvendelse. Advokatveiledning.no har flere advokater som bistår parter etter at samboerskapet tar slutt. Hvilke rettigheter har man etter bruddet? Det er et av de vanligste spørsmålene våre advokater får. Søk råd hos en advokat Ved grensesetting og avklaring av bruksretter må det avklares hvordan de aktuelle rettigheter har oppstått. Rettsgrunnlaget kan være avtale, hevd, festnet rett og alders tids bruk m.m. De eldste tilgjengelige pantebøker er fra siste halvdel av 1600-tallet Ved rømming er det institusjonen som har hovedansvar for å hente deg tilbake. Dette skal i utgangspunktet skje frivillig. Du kan også hentes tilbake mot din vilje dersom plasseringsgrunnlaget gir adgang til det. Dette skal skje så hensynsfullt som mulig. Når du er tilbake til institusjonen, skal de voksne alltid skrive en rapport

Beregning av borett - Jus - VG Nett Debat

 1. Rettigheter og plikter når utleieleiligheten brenner Skade etter brann vil etter husleieloven kategoriserer som en mangel ved leieobjektet. Utgangspunktet etter husleieloven, er at leietaker vil kunne gjøre gjeldende mangelsbeføyelser når det foreligger en mangel
 2. Blir du pågrepet av politiet som mistenkt for en straffbar handling, har du visse rettigheter. Varsel til pårørende og ambassade Du har som regel rett til å få varslet de du bor sammen med eller en annen du peker ut, senest to timer etter at du ble tatt inn til politistasjonen eller lensmannskontoret
 3. Du har nesten like gode rettigheter når du handler av privatperson som ved kjøp i butikk. Dersom du kjøper en vare fra en privatperson istedenfor en næringsdrivende, er det kjøpsloven som gjelder - og ikke forbrukerkjøpsloven. Dine rettigheter er ganske like, det samme gjelder klagegangen, enten du har handlet i butikk eller av en.
 4. De fleste rettigheter ved sykdom er knyttet til den som er syk. Noen støtteordninger vil imidlertid utløse en økonomisk kompensasjon for pårørende basert på den hjelpen de yter til den som er syk. Her presenteres noen av de vanligste økonomiske støtteordningene som gjelder pårørende
 5. Dine rettigheter. Ferie Loven gir ikke ansatte rett til lønn eller annen form for økonomisk støtte fra arbeidsgiver ved utdanningspermisjon. Noen tariffavtaler, blant annet Hovedtariffavtalen i KS, har tilleggsbestemmelser som sier at du kan få hel eller delvis lønnet utdanningspermisjon
 6. Retten til å uttale seg gjelder for alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkt og meninger. Etter barnelovens § 31 har domstolen plikt til å sørge for at alle barn over 7 år blir hørt. Det er faktisk også en bestemmelse som sier at barn under 7 år også kan bli hørt. Men det skal fo..

Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring . Pasienter og personvern Et sykehus registrerer, behandler og lagrer en betydelig mengde personopplysninger, både for å gi helsehjelp og for å forske. Pasienten har rettigheter i forhold til personvernet, og sykehuset har forpliktelser i oppfyllelsen av dem Hvilke rettigheter har jeg ved bruk av privat vei? kento. Fersking . 1 Arendal 0. Jeg har tinglyst bruksrett på en privat vei opp til huset mitt. Veien er ca 200 meter lang og det er min nabo som eier veien.(en gammel dame som aldri er utenfor døra i huset sitt) Hun nekter meg å felle. Husleieloven er den loven som regulerer plikter og rettigheter mellom leietaker og utleier. Husleieloven som gjelder nå kom den 26. mars 1999 og trådte i kraft året etter, 1. januar 2000. Husleieloven regulerer norsk husleierett og gir et omfattende bilde av innholdet av husleieavtaler.Husleieloven er ufravikelig og dette innebærer blant annet at leietaker ikke kan gis dårligere. Borgerrettigheter er individets beskyttelse og privilegier som er gitt til alle borgere, og som er festet i lovverket. Borgerrettigheter skiller seg fra menneskerettigheter og naturlige rettigheter. Borgerrettigheter er rettigheter som er gitt av nasjoner, til borgerne som befinner seg innenfor disses territorialgrenser, mens naturlige- og menneskerettigheter er rettigheter som mange hevder at.

Tinglyst borett. Kan man kastes ut på gata

Barns rettigheter fremkommer av Barnekonvensjonen, som også er en del av norsk lov. Barnekonvensjonen beskriver blant annet barns rett til god nok levestandard og til økonomisk hjelp hvis de trenger det. Barns rettigheter har også fått en egen bestemmelse i den norske grunnloven En arbeidsavtale innebærer en rekke plikter og rettigheter for arbeidsgiver og arbeidstaker. Styringsretten = arbeidsgiverens rett til å ansette, si opp, kontrollere og lede. Restkompetanse = arbeidsgiverens rett til å avgjøre alle spørsmål som ikke er regulert av lovverk, kollektive avtaler eller arbeidsavtalen. Arbeidsplikten = En typisk trekk ved en arbeidsavtale er at arbeidstakeren. Rettigheter ved avbestilling av pakkereise på grunn av koronaviruset Koronaviruset, som nå er definert som en pandemi, har medført at Folkehelseinstituttet (FHI) den 12. mars kom med følgende anbefaling: Vi oppfordrer alle til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både.

Rettigheter ved omorganisering. Spørsmål: Jeg har vært avdelingsleder ved den samme bedriften i over 6 år. Nå har daglig leder besluttet å omorganisere ved å slå min avdeling sammen med en annen avdeling på grunn av markedssvikt. Dette skal skje på et veldig kort varsel, en uke sjonsevne. Det viser hvilke rettigheter og muligheter hun og famili-en har fra hun blir født til hun er om lag 20 år og hvor familien kan henvende seg for å få hjelp. Heftet handler ikke om det å ha et barn eller en ungdom med nedsatt funksjonsevne, men om tilbud og rettigheter. Bak i heftet er det et stikkordsregister med henvisning til d Pårørendes rettigheter - Informasjon til pårørende av pasienter med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer (PDF) Først publisert: 01.01.2014 Sist faglig oppdatert: 01.01.2018 Skriv ut / lag PDF. Kontakt oss. Helsedirektoratet Vitaminveien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo 0483 Oslo. Nyheter. Dine rettigheter ved permittering? Under permittering opphører arbeidsplikten og lønnsplikten midlertidig, mens arbeidsforholdet består. Arbeidstaker er fortsatt ansatt, og har rett og plikt til å få tilbake arbeidet når permitteringen opphører Her er dine rettigheter og plikter ved hjemmekontor. Følger du dem ikke, kan du i verste fall miste jobben HJEMMEKONTOR: Mange har veldig lite ergonomisk tilpasset arbeidsplass på hjemmekontor

Når mor har borett - Aftenposte

 1. Avtale som rettslig grunnlag for veirett Det rettslige grunnlaget for etablering av en veirett vil ofte være avtalebasert. Den ene naboeiendommen vil for eksempel mangle tilstrekkelig adkomst til sin eiendom, noe som blir avhjulpet ved at den andre naboen gir vedkommende en kjøreadkomst over sin eiendom. Slik råderetter vil ofte være positive servitutter, det vil [
 2. Påvirker koronakrisen eierandeler og rettigheter? I denne ekstraordinære tiden kan det være utfordrende å få med seg hvilke lover og regler som gjelder. Vi har derfor skrevet en artikkel som omhandler praktiske tiltak for selskaper i krise. Vi har også besvart andre spørsmål knyttet til koronakrisen: For bedrifter: Koronavirus - FAQ Koronaviruset - Endringer i [
 3. Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper. Pasienter og pårørende har blant annet rettigheter i forhold til reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger ved opplæringstiltak i grupper. Pasienter og pårørende har også rett til valg av behandlingssted
 4. Da er det bestemmelsene ved usaklig oppsigelse som gjelder. Oppsigelsesvern ved svangerskap, og etter fødsel eller adopsjon En arbeidstaker som er gravid kan ikke sies opp på grunn av graviditeten
 5. Enslig mor eller far, hvilke rettigheter har jeg til økonomisk støtte? Stønad til enslig mor/far skal sikre inntekt for de som har aleneomsorg for barn og bidra til at de kan bli i stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid. Aleneforeldre har visse rettigheter til en rekke støtteordninger. Din in..
 6. Kjøpers rettigheter ved kjøp av bolig. By Advokat Eivind Arntsen | 07/09/2013 0 Comment. Kjøp av bolig er som kjent den største investeringen de fleste av oss foretar her i livet. Denne investeringen foretas ikke sjelden etter en kaotisk visning, eller basert på tegninger i en fin brosjyre for et nybygg. Selv den.

Borettslagsretten - en oversikt - Jusstorge

 1. Dine rettigheter ved langtidsfravær Du har rett til full lønn fra UiO ved sykdom i inntil 1 år. Dette gjelder både ved delvis sykefravær og helt sykefravær. Det er full anledning til å legge inn ferie mens du er sykmeldt. Dette vil forlenge din rett til full lønn under sykdom..
 2. Ved ønske om dette, kan det riktignok være vanskeligere å finne lokaler og hjelp til begravelsen. Dette vil derfor nesten alltid medføre høyere kostnader. Fordelene med å ha begravelsen utenom normaltiden kan være at det skapes en helt annen stemning og ro. På kvelden kan vi eksempelvis pynte med fakler, og lyset fra begravelsesbilen er med på å skape en stemningsfull ramme i det.
 3. Hva er dine rettigheter når slike ting skjer? Innstilte avganger. Når det gjelder Norwegian-trøbbelet med innstilte avganger de siste dagene så ligger dette utenfor forsikringsselskapenes kontroll. - Her har flyselskapet ene og alene ansvaret for å sørge for at deres passasjerer blir ivaretatt - enten i form av refusjon, ombooking og mat/overnatting
 4. Ved stabil medisinering er epilepsimedisiner normalt ingen hindring for å kunne kjøre bil. Det vil derfor sjelden være behov for å søke dispensasjon. Har du glemt å ta medisinene, eller ikke har kunnet ta medisinene over en kort periode, bør du snakke med legen din før du igjen kjører
 5. ister Monica Mæland
 6. Rettigheter til helse- og omsorgstjenester. Ved dødsfall som følge av alvorlig hendelse, skal nærmeste pårørende få tilbud om møte med helsetjenesten. Formålet med slike møter er at nærmeste pårørende skal få informasjon og mulighet til å få svar på de spørsmål de måtte ha

stillingen. Ved oppsigelse av deler av stillingen regnes den ansatte som helt arbeidsfør og opparbeider nye rettigheter etter ftl §§ 8-12 og 8-19 fjerde ledd. Varig uføretrygd er likestilt med oppsigelse av deler av stillingen Her kan du lese hvordan du skal forholde deg når det gjelder dine rettigheter. Tapt arbeidsinntekt: Dersom du mister arbeidsinntekt på grunn av at du ikke kommer deg dit du skal så har du ingen krav til å få dekket dette. Men flyselskapet skal hjelpe deg å komme deg til bestemmelsesstedet ved hjelp av annen transport Rettigheter i arbeidslivet. Fagforbundets aller viktigste jobb er å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsforhold. Fagforbundets mål er at alle skal ha ei lønn å leve av og ei arbeidstid til å leve med. En solidarisk lønnspolitikk betyr at vi må heve lønna til de lavlønte Vi gjør oppmerksom på at individuell juridisk assistanse ved arbeidskonflikt kun er tilgjengelig etter tre måneders ordinært medlemskap i Naturviterne. E-post: spor@naturviterne.no; 22 03 34 00 (alle hverdager 09.00 - 15.00) 1. Rett til informasjon og medvirkning i omstillingsprosessen. Rettigheter for den enkelte arbeidstaker Alle har rett til økonomisk støtte ved graviditet. Finn hvilke rettigheter du har krav på. Svangerskapspenger. Svangerskapspenger gis til friske gravide kvinner som ikke kan fortsette i arbeidet under svangerskapet fordi det kan medføre risiko for skade på fosteret

 • Dfu sandnes.
 • Ledig stilling fortoller.
 • Statistically significant sample size.
 • Holmen gård mosjøen.
 • Utbytesstudent.
 • Misjon markedsføring.
 • Bestille konfirmasjonsinnbydelser.
 • Bambusklær voksne.
 • Recessivt gen.
 • Microfiber håndkle.
 • Saltön streaming.
 • Stoy løpesykkel.
 • Urbanhus bergen.
 • Кубань открой глаза.
 • Brad paisley tour europe.
 • Formel 1 liveticker rennen.
 • Maria himmelfahrt feiertag bayern 2018.
 • Lost places adressen niedersachsen.
 • Gzsz folge 3000.
 • Jobbintervju i arbeidstiden.
 • Anne frank tod.
 • Ortodoks kristendom.
 • Tk 590m.
 • Diameter naar omtrek calculator.
 • Soulartister.
 • Betrunken wahre gefühle.
 • Led ohm.
 • Forlag lyrikk.
 • Religioner.
 • J cole albums.
 • Curves treningssenter oslo.
 • Omhändertagna hästar polisen.
 • Änder arter.
 • Ssab wiki.
 • Convert to kmz.
 • Malt gulv.
 • Bildergalerie weisser hai.
 • Johnny knoxville filme.
 • Huizen te koop wymeer.
 • Ikke innblandingsprinsippet definisjon.
 • Long paper bergen.