Home

Whipple operasjon

Whipples operasjon - Store medisinske leksiko

Whipples operasjon, pankreatoduodenektomi, er en operasjonsmetode som gjennomføres ved sykdommer i selve bukspyttkjertelen (i pankreashodet) eller i området rundt. Bruk Operasjonsmetoden kan være aktuell ved bukspyttkjertelkreft , ved kreft i nedre galleganger , eller svulster utgående fra tolvfingertarmen eller ampulla Vateri Whipples operasjon gjøres ikke dersom det er spredning til andre organer eller til perifere lymfeknuter. Innvekst i blodkar (spesielt arteria og vena mesenterica superior) vil også ofte være kontraindikasjoner. I enkelte tilfeller med begrenset karinnvekst kan operasjon likevel utføres kombinert med karkirurgi Whipple's operasjon; Gastrokirurgisk avdeling. Whipple's operasjon Denne operasjonen gjøres ved svulster (oftest kreft) i bukspyttkjertelens hode eller nærliggende organer som tolvfingertarm eller nedre galleveier. Oversikt over innhaldet. Før Du skal møte fastende på.

Whipples operasjon - Oncole

Whipple's operasjon - Helse Berge

Sykdommen ble første gang oppdaget av George Whipple i 1907, men den første vellykkede dyrkningen av bakterien T. whipplei skjedde først i år 2000. Whipples sykdom er sjelden. På verdensbasis er bare omkring 1000 tilfeller blitt rapportert. I Norge er det registrert 3 tilfeller i 1966, 1985 og 2006 Whipple's operasjon Denne operasjonen gjøres ved svulster (oftest kreft) i bukspyttkjertelens hode eller nærliggende organer som tolvfingertarm eller nedre galleveier. Innholdsoversikt. Før. På sykehuset blir du tatt imot av sykepleier. Mens du venter på operasjon får du en. Spørsmål: Vil en pasient etter en Whipple-operasjon, med fjerning av duodenum, halvparten av pankreas og en del av mavesekken, få nedsatt absobsjon av oral antibiotikabehandling? Hvilke antibiotika kan gis peroralt? Det er mest aktuelt med penicillin eller ciprofloksacin. Pasienten ligger på sykehus, men ble operert for lenge siden

Whipples operasjon

12.06.2008: Oversiktsartikkel - I 1907 beskrev George Whipple en pasient som døde av en inntil da ukjent sykdom med vekttap, kronisk diaré, hoste og artritt (1) Operation for kræft i bugspytkirtlen foregår på kirurgiske afdelinger, hvor lægerne er specialiseret i at operere på bugspytkirtlen. Ved hjælp af en lang række undersøgelser kan lægerne afgøre, om man har mulighed for at blive opereret Dr. James Lee, Assistant Professor of Surgery at Columbia, guides patients through the Whipple Procedure, which is also known as a pancreaticoduodenectomy. This..

Monitorering med mikrodialyse etter Whipple operasjon - en

Ved kreft i bukspyttkjertelen gjøres en Whipple operasjon der deler av bukspyttkjertelen fjernes. Den vanligste og alvorligste komplikasjonen er lekkasje mellom tarm og bukspyttkjertel-rest som forekommer i 20-30 % av operasjonene. I dag går det ofte flere dager etter operasjonen før man kan stille diagnosen The Whipple procedure is used to treat tumors and other disorders of the pancreas, intestine and bile duct. It is the most often used surgery to treat pancreatic cancer that's confined to the head of the pancreas. After performing the Whipple procedure, your surgeon reconnects the remaining organs to allow you to digest food normally after surgery

Absorpsjon av dabigatran etter Whipple-operasjon Han er i god fysisk form og har stabil sykdom, men ble nylig diagnostisert med atrieflimmer, gitt dabigatran (Pradaxa) og ble vellykket og ukomplisert elektrokonvertert én måned senere. Mitt spørsmål er: Vil en Whipples-operasjon påvirke absorpsjon, Relis; Legemidle Whipples sykdom er en sjelden systemisk infeksjonssykdom forårsaket av bakterien Tropheryma whipellii.

WHIPPLE-OPERASJON: Nedre delen av magen, samt den delen av tolvfingertarmen som var festet til den, og også hodet til pancreas og galleblæren er fjernet. I stedet festes pancreas, gallegangene og magesekken til helt nye steder på tynntarmen (jejunum) og siden galleblærn er fjernet har man ikke lenger noe lager for gallen Dr. Horacio Asbun, Mayo Clinic in Florida, explains the Whipple procedure using this animated graphic of a pancreas. Cancer of the pancreas affects 45,000 pe.. 오늘은 Whipple's operation(휘플 수술)에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 소화기내과를 공부하다 보면 자주 나오는 이름인데, 정확히 어떤 부위를 어떻게 수술하는 방법인지 몰라서 찾아보았습니다. Whipple's op.

En såkalt Whipple's operasjon er den mest brukte ved bukspyttkjertelkreft. Den gjøres ved mistanke om kreftsvulst i bukspyttkjertelens hoderegion eller i nærliggende organer som tolvfingertarm eller nedre galleveier. Under operasjonen fjernes bukspyttkjertelens hoderegion,. Allen Oldfather Whipple (født 2. september 1881, død 6. april 1963) var en kirurg fra Amerikas forente stater, som ble kjent for sine operasjonsteknikk ved kreft i bukspyttkjertelen, som bærer hans navn (Whipples operasjon), i likhet med Whipples triade.. Whipple ble født i Urmia i Iran (dengang Persia).Han ble professor i kirurgi ved Columbia University hvor han arbeidet fra 1921 til 1946 Sygdommen blev første gang opdaget af George Hoyt Whipple i 1907, men den første vellykkede dyrkning af T. whipplei skete først i 2000; Forekomst. Whipples sygdom er meget sjælden, og der findes ingen sikre tal for forekomsten i Danmark; På verdensplan skønnes incidensen at være 1-3 pr. million indbyggere

Gastrokirurgisk avdeling - Helse Bergen

Absorpsjon av dabigatran etter Whipple-operasjon Han er i god fysisk form og har stabil sykdom , men ble nylig diagnostisert med atrieflimmer, gitt dabigatran (Pradaxa) og ble vellykket og ukomplisert elektrokonvertert én måned senere Beskrivelse pankreatoduodenektomii Pankreatoduodenektomiya - komplekse kirurgi for å fjerne en del av bukspyttkjertelen. Det fjerner imidlertid også: Galleblæren; Den øvre delen av tynntarmen; Часть желудка - pilorus (pylorus). Noen ganger fjernet pilorus ikke. Dette kalles en Whipple prosedyren pilorus butikker; Nærmeste lymfeknutene

Whipple-prosedyren er en komplisert operasjon som involverer fjerning av deler av flere organer. Det kan ta opptil 8 timer å fullføre. Whipple-prosedyren er oppkalt etter Allen Whipple, en amerikansk lege som først utførte operasjonen på 1930-tallet The Whipple procedure may cause challenges, including digestive difficulties, for a long time. It can take a patient anywhere from a few months to a year to feel relatively normal again. It takes time for the digestive system to start working again, and some patients must make permanent diet changes to reduce symptoms such as diarrhea, gas and stomach pain

Pancreaskreft og cystiske pancreaslesjoner – nye nasjonale

Whipple prosedyre er en omfattende kirurgisk operasjon som inkluderer fjerning av hodet i bukspyttkjertelen, duodenum og en del av magesekken, sammen med andre omkringliggende vev. Dødeligheten for Whipple prosedyrer i perioden mellom 1960 og 1970 var ikke gunstig: Dødeligheten var 25 prosent Whipple Prosedyre Komplikasjoner av Whipple Prosedyre Whipple-prosedyren er forbundet med en operativ dødelighet på 2 til 5%, selv når den ( mindre enn 1 operasjon per år) sammenlignet med de sykehusene som utfører prosedyren ofte( 16 eller flere operasjoner per år) Ved kreft i bukspyttkjertelen gjøres en Whipple operasjon der deler/hele bukspyttkjertelen fjernes. Den vanligste og alvorligste komplikasjonen er lekkasje mellom tarm og bukspyttkjertel-rest som forekommer i 20-30% av operasjonene

Alivias medisinske råd | Alivia Cancervårdsförsäkring

Whipple's operasjon - St

 1. g, langsiktig overlevelse eller død. I noen tilfeller derimot, driftstid og blodtap syntes å være lavere i pylorus-bevare Whipple operasjon
 2. dre morbiditet og gav pasienten bedre livskvalitet enn PD, og foreslo å ikke utføre PD
 3. En bukspyttkjerteldododenektomi, pankreatoduodenektomi, Whipple-prosedyre eller Kausch-Whipple-prosedyre er en viktig kirurgisk operasjon som oftest blir utført for å fjerne kreftsvulster fra bukspyttkjertelen. Det brukes også til behandling av pankreas- eller tolvfingertraum, eller kronisk pankreatitt. På grunn av den delte blodtilførselen av organer i det proksimale mage-tarm-systemet.

Pancreaticoduodenectomy - Wikipedi

Pancreatoduodenectomi («Whipple's operasjon»), eller Distal pancreasreseksjon Adjuvant postoperativ kjemoterapi er en etablert del av primærbehandling for de aller fleste opererte pasienter med bukspyttkjertelkreft Diet Etter Whipple Surgery Hvis du har kjempet kreft i bukspyttkjertelen og vurderer eller har hatt Whipple operasjon for å fjerne hodet på bukspyttkjertelen og en del av gallegangen, galleblæren og tolvfingertarm (og muligens en del av magen), kan du lurer på om innholdet i Pasienter med tumor lokalisert til caput pancreas/periampullært blir vurdert for pancreatoduodenectomi (gjerne kalt «Whipple´s operasjon»), ofte i en pylorusbevarende modifikasjon (Figur 2). Distale reseksjoner med splenektomi blir gjort om tumor er lokalisert i cauda, eller i corpus pancreatis Whipple's operasjon. Denne operasjonen gjøres ved svulster (oftest kreft) i bukspyttkjertelens hode eller nærliggende organer som tolvfingertarm eller nedre galleveier. Før. Du skal møte fastende på sykehuset til avtalt tid og sted. På sykehuset blir du tatt imot av sykepleier

Smerter etter whipples operasjon — ved whipples operasjon

Bukspyttkjertelkreft - Whipple's operasjon: Bukspyttkjertelkreft - Whipple's operasjon: Arrangementer. Mandag 16.11. Ulcerøs kolitt. Lærings- og mestringstilbud. To dagers pasientopplæring for deg med ulcerøs kolitt. Pårørende er velkommen til å delta. Se færre kommende arrangementer Hun fikk whipple operasjon 4.februar, og under operasjonen oppdaget de en liten flekk på leveren. I tillegg tok de ut ni lymfer, hvorav 5 var ondartet. 10.mars fikk vi beskjed om at mamma ikke kan bli frisk, selvom hun er en av få som fikk denne operasjonen. Dette er forferdelig Kostholdsendringer etter operasjon. Det finnes flere operasjoner for pancreaskreft pasienter, inkludert Whipple operasjon, total og distal pankreatoduodenektomi. Den vanligste operasjonen for pasienter med kreft i bukspyttkjertelen er Whipple operasjon, hvor hele eller deler av pancreas fjernes sammen med deler av tynntarmen En såkalt Whipple's operasjon er den mest brukte ve Bukspyttkjertelkreft er en svært alvorlig sykdom. Utfallet er avhengig av om svulsten har spredt seg. kan den fjernes ved operasjon. Etter operasjonen anvendes vanligvis forebyggende (adjuverende) cellegift, som reduserer risikoen for å få tilbakefall Tidligere Whipple-operasjon: Pasienter med tidligere Whipple-operasjon har høyere risiko for alvorlige infeksjoner etter behandling med liposomal irinotekan i kombinasjon med 5-FU og LV, og skal overvåkes for tegn på infeksjoner

Whipple's operasjon er et komplisert inngrep med høy insidens av alvorlige postoperative komplikasjoner. Monitorering av pasientene etter inngrepet er vanskelig og komplikasjoner oppdages ofte sent. Dette forsinker behandling og medfører lengre sykehusopphold Gastrinom er en sjelden svulst som utgår fra nevroendokrine celler i bukspyttkjertel, tolvfingertarm og/eller i lymfeknuter omkring disse organene. Det oppdages knapt 10 nye tilfeller per år i Norge. Gastrinomer kan en sjelden gang utvikles i andre organer, som for eksempel eggstokker. Gastrinomer er som regel ondartede, men ofte svært langsomtvoksende selv etter spredning

Cellegift etter whipples operasjon - cellegift brukes for

Monitorering med mikrodialyse etter Whipple operasjon - en randomisert studie Vitenskapelig tittel: Monitoring of patients with microdialysis following pancreaticoduodenectomy - a randomized controlled trial THE MINIMUM STUDY Prosjektbeskrivelse: Ved kreft i bukspyttkjertelen gjøres en Whipple operasjon der deler/hele bukspyttkjertelen fjernes For folk som ikke tåler en Whipple-prosedyre, kan det gjøres en mindre kompleks operasjon eller en annen prosedyre (for eksempel å bruke en laser for å ødelegge svulsten), selv om det ikke er klart om disse teknikkene kan kurere ampullær kreft

For pasienter med bukspyttkjertelkreft vil som regel behandlingen være operasjon eller medikamentell behandling. Behandlingen avhenger av hvor langt kreftsykdommen har kommet. Operasjon. Den vanligste kirurgiske prosedyren som gjøres er Whipple's operasjon I dag er bukspyttkjertelkreft en vanlig type kreft. I de fleste tilfeller har prognosen ganske dårlige konsekvenser. Under undersøkelsen oppdager legene tilstedeværelsen av sekundære metastaser som påvirker det friske vevet i andre organer Allen Oldfather Whipple (født 2. september 1881, død 6. april 1963) var en kirurg fra Amerikas forente stater, som ble kjent for sine operasjonsteknikk ved kreft i bukspyttkjertelen, som bærer hans navn (Whipples operasjon), i likhet med Whipples triade. 18 relasjoner

Bukspyttkjertelkreft er en alvorlig sykdom. Dersom kreften blir oppdaget i tide kan vi operere. Har svulsten bredt om seg eller spredt seg utenfor bukspyttkjertelen vil det ikke lenger være mulig med operasjon, men det er behandlinger som kan bremse sykdommen og hjelpe deg til å leve lenger Whipple prosedyre Komplikasjoner I en fremgangsmåte Whipple, fjerner en kirurg en pasients hode bukspyttkjertelen, galleblæren, en del av gallegang og tolvfingertarmen (en del av tynntarmen). Noen pasienter har også en del av magen fjernet. Whipple prosedyrer brukes ved behandling Whipple operasjon - deler av naboorganer og limfauzlov ; Av det totale antallet pasienter med denne diagnosen Overlevelsesgraden av kreft i bukspyttkjertelen trinn 4 under 4% aktive tiltak øker tredelt, blant dem er: Whipple drift( skjæring limfauzlov, galle, mage del, leder i bukspyttkjertelen, tolvfingertarm).Strentiruyut drenert eller. Whipple-operasjon for adenokarsinom, Rikshospitalet 1998-2004: Retroperitoneale reseksjonsflate og histologisk type. Se alle arbeider i Cristin Publisert 3. juli 2012 10:58 - Sist endret 31. juli 2017 11:0 Carl ble diagnostisert med kreft i bukspyttkjertelen i april 2014, gjennomgikk en Whipple-operasjon, fikk etter operasjonen vite at diagnosen var feil, den riktige diagnosen var autoimmun pankreatitt. Carl besluttet da å starte en pasientforening for de som lider av kreft i bukspyttkjertelen, lever / galle, mage og spiserør

Whipple's operasjon - Helse Stavange

Stenting før Whipple-kirurgi? Rutinemessig stentavlastning før Whipple-kirurgi ved pancreaskreft er vist å gi økt morbiditet sammenlignet med kirurgi direkte. Indikasjoner for preoperativ stenting er kolangitt, forsinket kirurgi ved neoadjunvant kjemoterapi eller av logistiske hensyn dersom pasienten har plagsomme symptomer av ikterus Ofte med pankreatitt brukes Whipple-kirurgi, men reseksjon i mer enn 80% av bukspyttkjertelen har begrensede indikasjoner og brukes sjelden. Ved tildeling av en operasjon, skal det bemerkes at reseksjon på 70% eller mer av en normal kjertel vil føre til utvikling av intrasekretorisk og eksokrin funksjonell insuffisiens

Whipples sykdom - NHI

Pasienter som trenger kirurgi i galleblæren som en del av en annen operasjon (f.eks. Whipple-prosedyren for kreft i bukspyttkjertelen). Pasienter med flere operasjoner i øvre abdominal med arrvev. Laparoskopisk versus robotassistert I kirurgisk praksis, er kirurgi på bukspyttkjertelen forskjellig fra andre i vanskeligheten med å utføre. Dette skyldes den komplekse strukturen og ubehagelig posisjonen til denne kroppen

Billroth II, more formally Billroth's operation II, is an operation in which a partial gastrectomy (removal of the stomach) is performed and the cut end of the stomach is closed. The greater curvature of the stomach (not involved with the previous closure of the stomach) is then connected to the first part of the jejunum in end-to-side anastomosis Den Whipple prosedyre er en kreft i bukspyttkjertelen behandling som kan føre til infeksjoner , og også til blødning , og inntil bukspyttkjertelen kan gjenopprette det kan være midlertidig diabetes , så vel. Den rekonvalesent tid for en slik operasjon er lang , varer i mange uker Pankreatonekrose etter operasjon. I den postoperative perioden trenger pasienter med bukspyttkjertelnekrose i bukspyttkjertelen detaljert og langsiktig observasjon av spesialister. De kan utvikle komplikasjoner i form av fistler, cyster, som trenger gjentatt kirurgisk inngrep Monitorering med mikrodialyse etter Whipple operasjon - en randomisert studie. Forskningsresultater i Cristin Forskningsresultater i Cristin (98) Forskningsresultater i Cristin for 2020 . Forskningsresultater i NVI-kategoriene for 202

Spiserørsbrokk operasjon. Generelt er operasjon aktuelt hvis man er mye plaget til tross for medikamenter. Brokket har da vanligvis så stor åpning av magesekken kan kile seg fast eller til og med forbli i brysthulen Pancreatoduodenectomy er også kjent som en Whipples operasjon. Det pleide å bli kalt en Kausch-Whipple, men dette begrepet er ikke ofte brukt lenger. En Whipples operasjon betyr å fjerne En del av bukspyttkjertelen tolvfingertarmen (første del av tynntarmen) En del av magen ; din galleblæren og en del av gallegangen stor tarm reseksjo Bypass operasjon prognose «Coronary Artery Bypass Grafting» (CABG) er den vanligste typen hjerteoperasjon. Under denne operasjonen legger man nye blodårer til de kransårene som har trange forsnevringer En hjerteoperasjon er en stor operasjon, og i de fleste tilfeller er man nødt til å sage over hele brystbenet, og stanse hjertet og pusten mens man opererer på hjertet 1 innlegg publisert av camilla76 på October 28, 201

Absorpsjon av antibiotika etter Whipple-operasjon

 1. Whipple operasjon. Refererer til kirurgiske løsninger på problemet. Hovedindikasjonen for prosedyren er den første fasen av sykdommen, når svulsten fortsatt er på stadiet av dens dannelse, har en liten størrelse og beholder immobilitet
 2. dre sykelighet og dødelighet. Utviklingen av bioimpedansmetoden for deteksjon av tarniskemi og prediksjon av om iskemisk tarm vil overleve har et stort potensial for å bedre behandlingen av disse pasientene
 3. 20-23 oktober 2015. Vitenskapelige forhandlinger. Abstrakt nr: BILATERAL BRYSTREKONSTRUKSJON MED FRIE SIEA-LAPPER HOS KVINNE MED TIDLIGERE UTFØRT ÅPEN WHIPPLE OPERASJON Jørgensen MJ, Mesic H.
 4. Behandling for kreft i bukspyttkjertelen avhenger av kreftens type, beliggenhet og stadium (hvor langt den er spredt). Din alder, generelle helse og personlige preferanser vil også bli vurdert når du bestemmer behandlingsplanen din
 5. For kreft som involverer bukspyttkjertelen er Whipple-prosedyren den mest kurative kirurgiske behandlingen. Dette er en stor operasjon som innebærer å fjerne bukspyttkjertelhodet og tolvfingertarmkurven sammen (pancreato-duodenectomy), lage en bypass for mat fra magen til jejunum (gastro-jejunostomy) og feste en loop av jejunum til cystisk kanal for å tømme galle (cholecysto.
 6. I stedet er det meste av hva som skjer i en Whipple reseksjon av organer eller delvis fjerning av dem. Forstå forskjellen mellom eksisjon og reseksjon kan være avgjørende. Hvis en person blir fortalt at en operasjon vil resect en svulst, for eksempel, et spørsmål som kan være viktig er:.
 7. operasjon sammenlignet med aktiv observasjon for personer med bukspyttkjertelcyste. Det er heller ingenting som tyder på at det finnes randomiserte kontrollerte studier som har sammenlignet observasjon med operasjon. I Helsebiblioteket fant vi en ameri‐ kansk retningslinje (1) fra 2018. Ut fra denne finner vi to oversiktsartikler (2;3). I diss

Whipples sykdom Tidsskrift for Den norske legeforenin

 1. Vi har nå gjennomført en klinisk studie med implantasjon av mikrodialysekatetre hos pasienter som opereres med Whipple's operasjon for bukspyttkjertelkreft. Ved lekkasje fra pankreasanastomosen oppdaget vi dette allerede på operasjonsdagen ved et høyt nivå av glycerol
 2. Kreft i bukspyttkjertelen er forræderisk: I lang tid forblir sykdommen asymptomatisk. Senere ligner symptomene på en kronisk betent bukspyttkjertel (smerter i øvre del av magen, fordøyelsesbesvær osv.). Derfor blir kreft i bukspyttkjertelen ofte bare oppdaget når den allerede er avansert. Sjansene
 3. abonnement_kvartal_norgast: Generer kvartalsrapport og returner filnavn og sti til fil. binomkonf: Beregn konfidensintervall for binomisk data med n suksess av... BrValgNorgastShiny: Funksjon som definerer brukervalgene til bruk i... dateInput2: R-shiny alternativ til dateInput med mulighet til bare år,... FigAndeler: Lag søylediagram eller stabelplott som viser andeler av ulike..
 4. Pankreatoduodenektomi: fjerning av hodet på bukspyttkjertelen og samtidig tolvfingertarmen (pga felles blodforsyning), samt vanligvis galleblæren og litt av magesekken (antrum pyloricum).Gjøres blant annet for å operere bort svulster i hodet på bukspyttkjertelen (pancreas), såkalte periampullære svulster. Kalles også whipple-operasjon, etter Allen Oldfather Whipple
 5. I boken drar Whipple frem en annen studie, Det finnes beviser for at orgasmer kan motvirke enkelte former for smerte - inkludert smerter ved leddgikt, etter en operasjon eller til og med smerter i forbindelse med fødsel, sier Lisa Stern, en sykepleier som jobber ved «Planned Parenthood»
 6. Praktiske og kliniske aspekter ved malabsorbsjon Arnold Berstad, professor Institutt for indremedisin, Ui

Operation af kræft i bugspytkirtlen - Kræftens Bekæmpels

 1. The Whipple Procedure - YouTub
 2. Tidlig oppdagelse av bukspyttlekkasje ved bruk av
 3. Whipple procedure - Mayo Clini
 4. Helsebiblioteket.n

Whipples sykdom - Store medisinske leksiko

 1. Kan symptomene komme som følge av Whipple operasjonen
 2. What is the Whipple Procedure - Mayo Clinic - YouTub
 3. Whipple's operation(휘플 수술)이란 무엇일까
 4. Bukspyttkjertelkreft: Privat kreftbehandling Aleri
 5. Allen Whipple - Wikipedi
 6. Whipples sygdom - Lægehåndbogen på sundhed
 • Waldhaus bier.
 • Love me tender youtube.
 • New moon november 2017.
 • Tanzschule stüwe.
 • Karta alcudiabukten.
 • Langhus nyttårscup 2018.
 • Moviestarplanet norsk.
 • Rapportering av strømskader.
 • Sweatshop episode 2.
 • Wondershare filmora buy.
 • Filadelfia kristiansand kalender.
 • Borremosemanden.
 • Toledo usa.
 • Englisch vokabeln klasse 5 gesamtschule.
 • Hv ord oppgaver.
 • Tin tax number norway.
 • Musik 1965.
 • Netting felleskjøpet.
 • Låsvakt bergen.
 • Tibetan and chinese language.
 • Hjernen er stjernen foredrag.
 • Sykepleier bergen snitt.
 • Hva er radikal innovasjon.
 • Spandex hold in.
 • Is i takrenne.
 • Levere kryssord.
 • Sunt pålegg til frokost.
 • Splendor pris.
 • Münchner merkur giesing.
 • Stjernekamp vinnere.
 • Sonnenfinsternis kalender.
 • Kjøkkendager ikea 2018.
 • Pålagt overtid varsel.
 • Nils rune langeland breivik.
 • La zenia boulevard horario.
 • Ica kvantum kungsmässan.
 • Bytte bank.
 • Cevita juice.
 • Take my breath away lyrics.
 • Hvordan se kjønn på kattunger.
 • Isbjørn vs løve.