Home

Nordlands trompet dikt tekst

Nordlands Trompet. Tekst og paginering er hentet fra Samlede verker, bd. 1. Fortale til Bogen. Til Læseren. Inledning. Nordlands Beliggende. Nordlands Horizont, Elementer og Veyrligt. Allehaande Fugler og flyvende Dyr i Nordlandene. Svemmende Dyr i det Nordlandske Hav. Om Land og Lands Brug. Om Ledings-Bergene. Om Lapperne og Findene. Nordlands Trompet i originalutgave fra 1739: Nordlands beskrivelse Transkribert utgave av Nordlands Trompet I motsetning til mange embetsmenn i samtida var Petter Dass opptatt av det norske, både i skildringa av norsk hverdagsliv og natur, og ved at han brukte mange særnorske ord. Slike ord kaller vi norvagismer Til Læseren (Nordlands Trompet) Fra Norske Dikt. Hopp til navigering Hopp til søk Merk fromme Læser, giv det Agt, At alt hvis her er bleven Om Nordland og den kalde Tragt I denne Bog indskreven, Det har jeg efter andres Mund, I Pennen ladet føre, Om Auvel, Eng, om Jord og Grund,. Vær hilset, I, Nordlands bebyggende Mænd Fra Verten i Huset til trælende Svend, Vær hilset, I, Kofte-klæd Bønder! Ja samtlig saa vel ud til Fiære som Field Saa vel den der bruger med Fisken paa Gield Som salter Graae-Torsken i Tønder. Vær hilset, I Geistligheds hederlig Lius Prælater, og Orden i Helligdoms Huus, Hver i sin Bestilling.

Nordlands Trompet - Dokumentasjonsprosjekte

Nordlands Trompet er et dikt skrevet av presten Petter Dass (1646/1647-1707). Det omtales gjerne som et topografisk dikt som hyller den nordnorske naturen, og som et av de mer storslagne eksempler på hjemstavnsdiktning.I senere tid har litteraturforsker Hanne Lauvstad gjennom sin doktoravhandling om Nordlands Trompet plassert diktet inn i en historisk sammenheng på 1600-tallet, og hun.

Nordlands Trompet er et topografisk dikt skrevet av den norske dikterpresten Petter Dass (1647-1707).. I diktet skildrer Petter Dass landskapet og naturen i landsdelen og de nordlige meteorologiske forhold som midnattssol.Han peker på fugleliv, dyr og handelsvirksomheter, og alt annet som finnes i landsdelen, for eksempel fangst av lundefugler med bruk av lundehun Nordlands Trompet er oversatt til engelsk, tysk, islandsk og færøysk. LEILIGHETSDIKT Et leilighetsdikt er et dikt som er skrevet til en bestemt anledning eller hendelse som barnedåp, bryllup, begravelse, ulykker eller andre store og små begivenheter og stemninger. Det var også vanlig å skrive brev på rim Nordlands Trompet er et dikt skrevet av presten Petter Dass (1646/1647-1707). Det omtales gjerne som et topografisk dikt som hyller den nordnorske naturen, og som et av de mer storslagne eksempler på hjemstavnsdiktning.I senere tid har litteraturforsker Hanne Lauvstad gjennom sin doktoravhandling om Nordlands Trompet plassert diktet inn i en historisk sammenheng på 1600-tallet, og hun

Norsk - Nordlands Trompet - NDL

Hans mest kjente verk er Nordlands Trompet. Et læredikt med stor frodighet. Petter Dass var av dem som skrev på dansk. For han kunne verken svensk, finsk eller fransk. Men i det danske, puttet han nordnorske ord. Som kunne beskrive nordnorsk liv og jord. Et utdrag fra Nordlands Trompet får dere her. Men ikke hele, for den er. Et av de største verkene til dikterpresten Petter Dass er diktet Nordlands Trompet. Her kan du høre diktet, som handler om nordlandsnaturen, og høre hvordan barokken kommer til syne i diktet

Nordlands Trompet, også utgjeve som Nordlands Beskrivelse, Nordlands Trompet er eit topografisk dikt, ei skildring på rim av folk og natur. Boka er inndelt slik: Dedikasjon All tekst er tilgjengeleg under Creative Commons-lisensen Namngjeving/Del på same vilkåra Da Petter Dass skrev diktet Nordlands Trompet ble det ikke lest av så mange, og det ble først utgitt 39 år etter at han skrev det. Det tok nesten 200 år mer før han for alvor ble gjenoppdaget. På midten av 1800-tallet ble «Nordlands Trompet» lest av den nasjonalromantiske dikteren Johan Sebastian Welhaven

Nordlands Trompet er Norges første rappetekst! Han har en sånn rytme! Hadde Petter Dass levd i dag, Men han skrev veldig fine dikt. (Tekst og foto: Leif Steinholt 2016. Artikkel først publisert i Petter Dass-avisa, Helgelands Blads temaavis til Petter Dass-dagene 16. til 19. juni 2016) Ola Bremnes bor nært havet. Det er også til. I denne delen skal vi gjøre rede for språklige virkemidler i «Nordlands Trompet». Petter Dass har et folkelig og humoristisk språk. Man kan se dette på måten han beskriver mennesker og seg selv, og hv ( Petter Dass var en norsk forfatter og prest. 42 år gammel ble han sogneprest til Alstahaug, det rikeste prestegjeldet på Helgeland. Fra sine mange reiser hentet han inspirasjon til sitt hovedverk, Nordlands Trompet, en tett skildring på vers av nordnorsk natur, årstidenes veksling, dyreliv, næringsliv og folkeliv. Han skrev også religiøse skrifter og salmer, hvorav den mest kjente er.

Nordlands Trompets tekst, repertoar og retorikk blir Nordlands Trompet analysert i lys av samtidens litterære og retoriske konvensjoner og verkets tekstsituasjon gjennomgått. Hovedinteressen for Petter Dass har siden annen halvdel av 1800-tallet vært knyttet til Nordlands Trompet Diktet har hatt en sentral plass på nordlendingens litterære meny. Nordlands Trompet er oversatt til engelsk, tysk, islandsk og færøysk. Leilighetsdikt . Et leilighetsdikt er et dikt som er skrevet til en bestemt anledning eller hendelse som barnedåp, bryllup, begravelse, ulykker eller andre store og små begivenheter og stemninger Nordlands trompet av Petter Dass. Oslo 1958. Utg. ved Didrik Arup Seip. Omslagstegningen efter tresnitt av Gustav Vigeland. Vignetter og initialer efter utgaver fra 1739. Oslo, Aschehoug, 1958. 171 s. Mine tanker om Nordlands Trompet: Av og til får man lyst til å repetere en av sine favoritter Vi må forstå Petter Dass ut fra den tiden han levde i. En vanlig oppfatning er å knytte dikteren nesten utelukkende til nordnorsk diktning, noe som mye skyldes «Nordlands Trompet» og noen av salmene hans. Men Petter Dass sine forbindelseslinjer i poesien går også til København og Bergen «Nordlands Trompet» ble først trykt i 1739, som det siste av Dass' større verker. Det kom det året ut i to utgaver, en utgitt i Bergen og en i København. Interessen for diktet var ikke så stor, og det var først etter at Johan Sebastian Welhaven i 1856 skrev artikkelen «Digteren fra Alstadhoug; Peder Dass» at det ble trukket inn i den norske nasjonallitteraturen

Om Vær hilset I Nordlands bebyggende Mænd. Nordlands Trompet, eller Nordlands Beskrivelse som den også kalles, er Petter Dass' mest kjente verk. Verket ble påbegynt i 1670-årene og sannsynligvis ikke fullført før i 1690-årene. Først i 1739, 32 år etter dikterens død, ble verket trykket Norsk musikkprogram. Sanger av David Monrad Johansen til Petter Dass' dikt. Framført av sangeren Bjørn Lie-Hansen og pianisten Neil Dodd. Fra Nordlands Trompet opus 13 hører vi Vær hilset, Salme, Elementer og Veirligt

Til Læseren (Nordlands Trompet) - Norske Dikt

 1. Det mest kjente verket Dass skrev, er det store diktet om Nord-Norge: Nordlands Trompet. Det ble ferdig på slutten av 1600-tallet og ble sirkulert i avskrifter. Trykt ble det først i 1739. Vi blir godt kjent med 1600-tallets nordlendinger i disse rytmis
 2. I 1696 hadde Petter Dass skrevet ferdig sitt hovedverk, Nordlands Trompet. I Nordlands Trompet skildrer han den mektige naturen og det barske og godlynte folket i Nordland. Det er delt i to store deler. Den første delen er en generell del med beskrivelser av dyreliv, fiske, fauna, klima, folket, jordbruk og beliggenhet for Nordland
 3. NORDLANDS TROMPET Internettadressen er: www.nordlaendingernes-forening.no Org nr 983 712 673 Organ for Nordlændingernes Forening Stiftet 11. oktober 1862 Nr. 49 13. årgang Juni 2008 § 1 Formål for Nordlændingernes forening er: 1. Å samle kvinner og menn med interesse for Nord-Norge 2
 4. Nordlands trompet. Petter Dass. Vær hilset, I, Nordlands bebyggende Mænd. Fra Verten i Huset til trælende Svend, Vær hilset, I, Kofte-klæd Bønder! Ja samtlig saa vel du til Fiære som Field. Saa vel den der bruger med Fisken paa Gield. Som salter Graae-Torsken i Tønder. Vær hilset, I Geistligheds hederlig Lius. Prælater, og Orden i.
 5. Tekst: Nordlands trompet. Tekstoppgave: Vær hilset, I Nordlands bebyggende Mænd. Tekstoppgave: Svømmende dyr i det nordlandske hav. Sammenlign to tekster om fiskens betydning for Nord-Norge. Skriv et kortsva
 6. Tekst: Nordlands trompet. Tekstoppgave: Vær hilset, I Nordlands bebyggende Mænd. Tekstoppgave: Svømmende dyr i det nordlandske hav. Sammenlign to tekster om fiskens betydning for Nord-Norge. Skriv et kortsvar.
 7. HÅKJERRINGA (Fra Nordlands Trompet) Men ingen blant alt det der røres i hav er riker på lever, hvor tran gjøres av enn våres hå-kjerring ,hin gamle hvis lever, når hun er fullvoksen og hel man rundelig derav en hollands cordeel (to tønner) med klareste fedme kan samle Det best pleier fanges på synderlig form

Tolkning Tema: Identitet, tilhørighet og selvfølelse Hyllest Religiøse budskap- misunnelse Enkeltmennesket Rim, rytme og struktur sekvensrim (aabccb) Bokstavrim Virkemidler Språket - folkelig og humoristisk Selvironi Metafor og symboler Kontraster - negasjon Allusjon Besjelin NORDLANDSNETTER Tekst/melodi: Sveinulv Jarnæss (1920 - 1953) Jarnæss var litt av en Mosjøen-patriot og skrev dikt, Viser og prologer som i stor grad har utgangspunkt i Mosjøen. Stilt under vinternatts frostklare sti, Strømmer tonene mot meg fra stjernenes hær. Og tonene blir til en skjønn melodi, Som blir din når den glider forbi Hei, Skal ha framføring av dikt denne uken og jeg tenkte jeg skulle ha et som folk virkelig ville le av.. Men etter litt søking og googling fant jeg ut at det ikke var så mye bra som lå ute.. Så jeg lurte på om det var noen som hadde no vittige dikt på lager..? På forhånd takk:) Klikk for å se/fj.. Lauvstad placerar Nordlands Trompet inom den framvisande genren, genus demonstrativum, och jag håller med henne om klassificeringen.7 Retoriska genrer är dock ofta blandade. Dass dikt innehåller också drag av debatterande, argumenterande retorik, genus deliberativum, något som förf. endast nämner i förbigående «Nordlands trompet» er et historisk-topografisk dikt. Det har vært vanlig å tolke diktet som Dass sin hyllest til sin egen landsdel. I senere tid har man i større grad fokusert på diktet som.

«Nordlands Horizont, Elementer og Veyrligt» er tittelen på et kapittel av Nordlands Trompet av Petter Dass. (les diktet her). Diktverket er en fantastisk tekst som hyller Nordland og dets folk på alle måter. Jeg hadde lyst å bruke tekst fra dette diktet til et korverk, og valgte det kapitlet som beskriver årstider, vær og vind i landsdelen Dikt kan være en kilde til både trøst og håp. Her er syv dikt til trøst, skrevet av våre mest kjente poeter: Erik Bye, Trygve Skaug, Halldis Moren Vesaas, Inger Hagerup, Hans Børli og Olav H. Hauge Så har vi Petter Dass, da, salmedikteren og potetpresten. Som også skriver tekster som kan oppsummeres med disse fire uttrykkene, men som også skriver belærende tekster om å ikke drive hor og det topografiske diktet «Nordlands trompet». Jeg leser gjerne åpningen av diktet med elevene: «Vær hilset, I Nordlands bebyggende Mænd» Nordlands Trompet . Petter Dass' (1647.1707) store nasjonale dikt om nordnorsk natur og om den norske fiskerbonden . ble skrevet i 1696 . Men verket ble ikke trykt før i 1739 . 32 år etter dikterprestens død Nordlands Trompet er et topografisk dikt skrevet av den norske dikterpresten Petter Dass (1647-1707). Tittelbladet til Nordlands Trompet, Petter Dass' topografiske diktverk om nordlandsnaturen påbegynt i 1670-åra, utgitt København i 1739

Nordlands Trumpet - Innledning (Petter Dass

Norsk - Petter Dass og «Nordlands trompet» - NDL

Bortsett fra de årene Petter Dass studerte i Bergen og i København, bodde han hele livet i Nordland. Dass er mest kjent for salmen Herre Gud, ditt dyre navn og ære, og for det tidlige topografiske verket Nordlands Trompet som beskriver landsdelen. Han skrev også en rekke kirkelige leilighetsviser; salmer og forklaringer til katekisme og bibelhistorie på vers Kjent for. Nordlands Trompet (skrevet omkring 1670 Petter Dass var ingen typisk representant for barokkstilen. Tekster som «Den Nordske Dale-Viise» og «Nordlands Trompet» retter seg mot folk av alle samfunnslag. Språket i disse dikta er enkelt og folkelig, uten store fakter

Nordlands Trompet er et hyllingsdikt (encomium) av Petter Dass, skrevet i tidsrommet fra omkring 1678 til 1690-årene. Første trykte utgave kom i 1739. Nordlands Trompet. Diktning av Petter Dass for sang og piano op. 13; Ti norske barnerim op. 14; Voluspå op. 15 ; Sigvat Skald op. 16 ; Symfonisk fantasi op. 21 ; Pan - Symphonische Musik für Orchester op. 22 (1939, Symfonisk dikt i anledning av Knut Hamsuns 80-årsdag) Symphonic variations and fugue for orchestra op. 23 (1944-1946

Video: Nordlands Trompet - lokalhistoriewiki

Nordlands Trompet - Wikipedi

 1. Behov for synonymer til DIKT for å løse et kryssord? Dikt har 247 treff. Vi har også synonym til epos, eventyr og regle
 2. Nordlands Trompet. Diktet er skrevet av presten Petter Dass, og regnes som et av våre mest storslagne hjemstavnsdikt. Det ble påbegynt på 1600-tallet, og første gang utgitt i 1739, mange år etter dikterprestens død. Hans Kristiansen moderniserte og gjendiktet i 1962 «Nordlands Trompet», og her er et utdrag: (
 3. Det finnes et dikt som fanger inn det hele, Skrei og sjøfugl, håkjerring og hval, fiskere på vei til Bergen med fangsten og solen som aldri slukner over fjellene, Det er bare noen av de ingridiensene når presten Petter Dass komponerer sitt smakfulle dikt Nordlands Trompet
 4. Nordlands Trompet er et topografisk dikt skrevet av den norske dikterpresten Petter Dass (1647-1707). 18 relasjoner
 5. Nordlands Trompet er et topografisk dikt skrevet av den norske dikterpresten Petter Dass (1647-1707). 13 relasjoner: Bokkunst , Bokmessen i Frankfurt , Doktorgrad , Hans Gerhard Sørensen , Hans Kristiansen , Helligkåring , Lunde (fugl) , Midnattssol , Nordland , Norsk litteratur , Norsk lundehund , Opplysningstidens topografiske litteratur i Norge , Petter Dass
 6. Nordlands Trompet. Petter Dass Sølvberget, Magasin U1: 1 av 1 ledig Plassering: Dikt (sortering: q DAS) Bestill flere av samme forfatter. Skriv anmeldelse. Les på nett. Her finner du den. Fakta Andre som så på denne, bestilte.

Han skrev salmer og andre dikt, men fikk bare trykt en liten tynn bok, Den Nordske Dale-Viise, i sin levetid. Hans store verk var Nordlands Trompet, en beskrivelse og et hylningsdikt til Nord-Norge, trykt så sent som i 1739 ola bremnes/petter dass: mammons regimente · andet plaster til bergen · petter dass' klagesang · ole olsen/petter dass: brudlops digt til rasmus angell · sigvald tveit: hr.petters ouverture · trad./dorothea engelbretsdatter: dagen viker ·mer visen om harald og hans sØnner · trad./petter dass: en morgensang · fra nordlands trompet · visen om guds bud · jeftas lØfte · om.

Om tekstavsnittet. av Hanne Lauvstad Det følgende er hentet fra Lauvstads avhandling Helicons Bierge og Helgelands schiær, Universitetet i Oslo 2005.. Hilsningsavsnittet er antakelig det aller mest kjente tekstavsnittet i Nordlands Trompet. Vi ser at fortellerstemmen rosende først hilser sine tenkte tilhørere generelt, deretter som samfunnsgrupper ordnet etter ordo naturalis, dvs. Søkeresultater for Nordlands Trompet - Haugenbok.no Gå ikke glipp av nyheter og gode tilbud. Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert Nordlands trompet Nobelkomiteens sekretær Geir Lundestad (58) er vant til at verden lytter når han snakker. Men kona er lei av skrytet hans Brunsmands kalender. Tidligrasjonalistisk protestantisk tekst mellom vitenskap og religion i DIN. Tidsskrift for religion og kultur. Nr. 2-3/2007. Novus, Oslo. ISSN 1501-9934. 59 Om Nordlands Trompet i Sæterbakken, Stig og Larsen, Janike Kampevold (red.) 2008: Norsk litterær kanon. Cappelen Damm. ISBN 9788204138262. s 43-53. 6

Dikterpresten Petter Dass-musee

Betegnelse: Nordlands trompet er et selvportrett av dikterpresten og samtidig ei bok om natur og folkeliv i Nordland. Viser og Rim inneholder t Det store diktsyklus «Nordlands Trompet» ble annektert som en del av vår skjønnlitterære kanon og lest som nasjonalbyggende tekst, skriver Hanne Lauvstad (s.142) Med sin beskrivelse av det nordlige Norge, Nordlands Trompet, og spesielt gjennom sine sanger med tema fra Bibelen og Luthers katekisme, har Petter Dass gjennom mer enn tre hundre år vært en levende forfatter. Få andre diktere fra hans samtid kan vise til samme vedvarende oppmerksomhet Fra Nordlands Trompet. Vær hilset I Nordlands bebyggende Mænd, Fra Værten i Huuset, til trælende Svend, Vær hilset, I Kofte-Klæd Bønder; Ja samtlig, saavel ud til Fiære som Field, Saa vel den der bruger med Fisken paa Gield, Som salter Graa-Torsken i Tønder. Hil være det elskelig Qvindelig Kiøn, Matroner og ægtegift Hustruer skiøn

nordlands trompet; dikt på 22 bokstaver. skrevet av petter dass; dikt på 23 bokstaver. brudeferden i hardanger; dikt på 24 bokstaver. du ska itte trø i graset; dikt på 25 bokstaver. gammelt engelsk heltedikt; dikt på 28 bokstaver. danse mi vise gråte min sang; dikt på 29 bokstaver. danse mi vise, gråte min sang; norrønt dikt i den. Vår pris 299,-(portofritt). Nordlands Trompet handler om hvordan Nord-Norge ser ut, hvem som bor der, og om hva slags liv som leves der både av folk og fe, fisk og fugl. Det ble skrevet. Vær hilset i Nordlands bebyggende mend fra Værten i hust til trellende svend Flott hilsen fra Petter Dass her Konserten foregår i regi av Drøbak Og Frogn Menighet, og foregår i Smia Kapell i. For diktene var så bra, så artige å lese - rim som kunne brukes til læring og til underholdning. Trompeten. Den nye boka vier størst plass til hovedverket «Nordlands Trompet», som Knutsen mener «er tydeligst preget av Hr. Petters gode humør og store beretterglede», der tekstens hovedperson er den fattige fiskerbonden Vår pris 159,-. Det mest kjente verket Dass skrev, er det store diktet om Nord-Norge: Nordlands Trompet. Det ble ferdig på slutten av 1600-tallet og ble sirkulert i avskrifter..

Petter Dass (1647-1707) var ein teolog, prest og diktar frå Helgeland i Nord-Noreg. Han er ein kjend representant for barokken i norsk litteraturhistorie.I tillegg til å vere prest dreiv Petter Dass òg med jordbruk og handel. Petter Dass skreiv songar og rimbrev gjennom heile sitt vaksne liv, men berre Dalevisa vart trykt medan han levde. Songane hans vart utbreidde over heile landet, og. Nordlands Trompet ble skrevet på 1700-tallet, men ble ikke utgitt før 1739 flere år etter Petter Dass død. Diktningen er et topografisk verk, der han hyller den nordlandske naturen. Han forteller også den nordlandske befolkningen at de skal være tilfreds med det de har og ikke lengte etter det overfladisk fremmede Nordlands Trompet er et topografisk dikt skrevet av den norske dikterpresten Petter Dass (1647-1707).. I diktet skildrer Petter Dass landskapet og naturen i landsdelen og de nordlige meteorologiske forhold som midnattssol.Han peker på fugleliv, dyr og handelsvirksomheter, og alt anne

Petter dass dikt petter dass var en norsk forfatter og pres

Det mest kjente verket Dass skrev, er det store diktet om Nord-Norge: Nordlands Trompet. Det ble ferdig på slutten av 1600-tallet og ble sirkulert i avskrifter. Trykt ble det først i 1739. Vi blir godt kjent med 1600-tallets nordlendinger i disse rytm Ved siden av diktet «Nordlands trompet», er denne salmen den best kjente barokke teksten i norsk litteratur i dag. Diktet er et godt eksempel på den barokke stilen og tenkemåten på 1600-tallet. I denne analysen ser vi på diktet som helhet, og vi nærleser også én strofe spesielt, for å studere litt i dybden hvordan Dass skriver Petter Dass - Nordlands trompet Estimert lesetid under 1min. Skrevet av Redaksjonen. 8 juni, 2020. Dikt; Petter Dass; Nyhetsbrev. Få boktips, invitasjoner til arrangementer og mye annet. Kopiert. Relaterte artikler. Ukas dikt - Jens Bjørneboe 100 år Dikt. Cecilie Cottis Østreng. Kjøp Download Ebook Nordlands Trompet Petter Dass ord kaller vi norvagismer. Rytmen er fast, og språket er enkelt og nøkternt. Men som den gode prest han er, priser Dass samtidig også Vårherre og skaperverket hans. Norsk - Petter Dass og «Nordlands trompet» - NDLA Nordlands Trompet. Tekst og paginering er hentet fra Samlede verker, bd. 1

Petter Dass skrev også en bok om landsdelen sin, «Nordlands trompet». Den blir regnet som hovedverket hans. Her skildrer han den mektige naturen og det barske og godlynte folket i Nordland. Han beskriver landsdelens beliggenhet, dyreliv, værforhold og næringsliv. Han skriver om havet i storm, han forteller om forlis og druknede mennesker Tittelbladet til Nordlands Trompet, Petter Dass' topografiske diktverk om nordlandsnaturen påbegynt i 1670-åra, utgitt København i 1739. [1] Nordlands Trompet er et topografisk dikt skrevet av den norske dikterpresten Petter Dass (1647-1707). Nordlands Trompet - Wikipedia Nordlands Trompet. Tekst og paginering er hentet fra Samlede. Mitt navn er Petter Dass. Jeg ble spurt av et barokkensemble i nord om å lage en konsertforestilling basert på tekster av Petter Dass(1647-1707)

Renessanse betyr gjenfødelse, og det var kunsten fra antikken som var idealet. Kunstnerne sa ad fontes, som betyr «til kildene».Den antikke kunsten baserte seg på fornuft, og ikke følelser, og studerte det konkrete, naturen og mennesket. Barokk: periode innen kunst, musikk og litteratur på 1600-tallet.Pompøs og snirklete form Kjøp Nordlands trompet fra Tanum Nordlands Trompet . Petter Dass' (1647.1707) store nasjonale dikt om nordnorsk natur og om den norske fiskerbonden . ble skrevet i 1696 . Men verket ble ikke trykt før i 1739 . 32 år etter dikterprestens død '''Nordlands Trompet''' er et topografisk dikt skrevet av Petter Dass. I diktet skildrer Petter Dass lundehund. kategori:Topografisk litteratur. Title: Nordlands Trompet Author: runarb Last modified by: runarb Created Date: 12/4/2005 5:17:00 AM Company: n/a Other titles: Nordlands Trompet. Hans frø, sådd i motvind, har slått dype røtter i et stort publikum, og de vokser stadig, skriver Nils Magne Knutsen i etterordet til Samla dikt (2015) av Helge Stangnes. Tekst: Nils Magne Knutsen, Professor emeritus i nordisk litteraturvitenskap Foto: Hilde Kat. Eriksen Det er naturlig å plassere Helge Stangnes i en både eksklusiv o Logg inn. Cart. 0 Handlekur

Petter Dass - på rim - Daria

Dette året utgir presten Petter Dass diktverket Nordlands Trompe. l er et topografisk hyllestdikt ti Nordland, som Petter elsker.. Diktet består av to innledningsdikt og en hoveddel som beskriver det området som utgjør lenet «Nordlandene», det vil si det som siden kommer til å bli Nordland og Troms fylker Legg til i liste. Dikt. Nordlands trompet ; Viser og rim ; Evangeliesangen Petter Dass: Nordlands trompet (utdrag) (I Stegane, Vinje og Aarseth: Norske tekster. Lyrikk) Ludvig Holberg: Om at staa fra sine Meninger(I sakprosakompendiet) 3. 1800-talet Camilla Collett: Amtmandens Døttre (egen bok) Henrik Ibsen: Peer Gynt (egen bok) Arne Garborg: Bondestudentar (egen bok) Fem kortare prosatekstar Petter Dass skreiv òg ei bok om landsdelen sin, «Nordlands trompet». Den blir rekna som hovudverket hans. Her skildrar Dass den mektige naturen og det barske og godlynte folket i Nordland. Han skildrar dyrelivet, vêrtilhøva og næringsverksemder i landsdelen. Han skriv om havet i storm, han fortel om forlis og drukna menneske

Diktet Nordlands Trompet - NR

«Nordlands Trompet» kom første gang ut i trykt form over 30 år etter hans død. Men hans dikt ble mangfoldiggjort gjennom mange håndskrifter og godt kjent. Da de senere kom ut som trykksaker, fortelles det at mannskapene på nordlandsjektene flittig søkte de bergenske bokhandlerne for å høre om de hadde noe nytt fra Petter Dass Når det gjelder Petter Dass' dikt, «Nordlands Trompet» ble utgitt for 275 Hos oss finner du kvalitetssikret forskningsstoff 3/13 EN TEKST 14 KLARTEKST og fagartikler fra Norge og. Han skrev salmer og andre dikt, men fikk bare trykt en liten tynn bok, Den Nordske Dale-Viise, i sin levetid. Hans store verk var Nordlands Trompet, en beskrivelse og et hylningsdikt til Nord-Norge, trykt så sent som i 1739 Petter Dass (1647-1707) var prest og dikter. Han skreiv salmer, men også tekster som skildrer norsk natur og folkeli

«Nordlands Trompet» viser dei store fiskeriressursane i Nordland, og får fram at Nordland er ein viktig ressurs for nasjonen, med lange fiskeri- og handelstradisjonar. Elevoppgåve. Elevane kan skrive eit topografisk tekst som handlar om ressursane i eiga bygd, eigen bydel eller eige nærmiljø i form av ein brosjyre Det viser seg, når man går overleveringen av Petter Dass berømte dikt nærmere etter i sømmene, at den kanoniserte tittelen Nordlands Trompet neppe beror på dikteren selv, men på en senere filologisk smaksdom. Artikkelens første del redegjør for hvordan dette kan ha skjedd. I artikkelens annen del lanseres en ny tolkning av den metaforiske tittelen på grunnlag av forestillingen om. Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os Nordlands Trompet, også utgjeve som Nordlands Beskrivelse, er eit diktverk skrive i tida 1675-1695 av presten Petter Dass, Nordlands Trompet er eit topografisk dikt, ei skildring på rim av folk og natur. Boka er inndelt slik: Dedikasjon (til Hr. Ditlev Wibe) med Fortale til Bogen Petter Dass: Nordlands Trompet eller Beskrivelse over Nordlands Amt. Forlag: Bibliothek for de tusen hjem. Uten år. Fagerstrand pr. Høvik. 12mo. 107 s. Samtidig sjirtingryggbd. Dekler, rygg og hjørner svakt slitt. For øvrig meget pen

Klio nettantikvariat > Lyrikk - poesi

Dermed fikk også Nordlands Trompet en ganske annen betydning, som et hyllestdikt til folk og land.Dette forklarer hvordan Petter Dass i desember 1999 ble kåret til årtusenets nordlending. For det nasjonalromantiske bildet av Dass ser ikke ut til å kunne blekne uten at det går på vår nasjonale - eller regionale - selvforståelse løs Nordlands Trompets tekst, repertoar og retorikk (UiO, 2006), kaster interessant nytt lys over de klassiske forbildene og de retoriske mønstre som synes å være en integrert del av Nordlands Trompet. Lauvstad viser hvordan såvel organiseringa av stoffet som enkelte motiver i landskapsskildringa har forbilder i klassisk litteratur Nordlands Trompet som er hans mest kjente skriftstykke, ble først trykt i 1739. I verseform gir han her en bred og levende beskrivelse av land, folk, lynne og kystkultur i Nordland og Troms. I tillegg har han en stor religiøs produksjon basert på bibelske motiver.Petter Dass' beundrere forteller at han var den første bevisste nordlending og at hans dikt og viser var allemannseie i. Omtale: Nordlands trompet er en konsert om livet og sangene til havmannen i norsk litteratur: Petter Dass.Han levde nordpå, ved «verdens ende» i solkongens tid, for mer enn 300 år siden. Der skrev han mesterverket Nordlands Trompet, av mange kalt Nord-Norges første rappe-tekst.Boka ble trykket i 1739, og trykkes fremdeles i nye opplag

Trompeten forkynner. 1600-tallets europeiske litteratur var sterkt preget av kristendommen og var ofte forkynnende. De fleste latinstudentene utdannet seg til prester. Så også Petter Dass, som er velkjent for sine mange salmer. Nordlands Trompet fremstilles vanligvis som en verdslig tekst, men også her skinner prestegjerningen igjennom Nordlands trompet - e-bok, Norsk, 2017. Forfatter: Petter Dass. 142,-Leveres direkte via nedlastning Fri frakt fra 299 kr for privatpersoner. Beskrivelse. Det mest kjente verket Dass skrev, er det store diktet om Nord-Norge: Nordlands Trompet. Det ble ferdig på slutten av 1600-tallet og ble sirkulert i avskrifter Petter Dass Nordlands trompet + Wessel Kj.uden strømper m.fl (Lyrikk) listet siden 24.07.2020 22:18 Innb. utg. 1941 med Kittelsens sine vidunderlige tegninger til Wessels skrifter ca 240 sider. Meget pen t behandlet , Ikke gotisk skrift Her er nokon flotte tekstar Dass har skreve. · «Den Nordske Dale-Viise (Dalevisa)» trykt 1683 · «Nordlands Trompet» skriven i tida 1675-1695, utgjeven i København 1739 · «Nordlands beskriving», eit anna namn på Nordlands Trompet, utgjeven i Bergen 173

Petter Dass, åndshøvdingen på Alstadhaug,( 1646 - 1707) var prest og dikter. Hans store verk er Nordlands trompet, som er en solid blanding av dikt, naturvitenskap, geografi 0g historie og ikke minst en samtidsfortelling fra den tida han levde og virket i Nordland Instrumentet er leadinstrument i orkesteret og forbindes gjerne med fanfarelignende roller Nordlands Trompet i originalutgave fra 1739: Nordlands beskrivelse; Transkribert utgave av Nordlands Trompet; I motsetning til mange embetsmenn i samtida var Petter Dass opptatt av det norske, både i skildringa av norsk hverdagsliv og natur, og ved at han brukte mange særnorske ord. Slike ord kaller vi. Petter Dass Nordlands Trompet handler om hvordan Nord-Norge ser ut, hvem som bor der, og om hva slags liv som leves der både av folk og fe, fisk og fugl. Det ble skrevet på slutten av 1600-tallet, men ble ikke trykt før i 1739, 32 år etter Petter Dass' død DASS, PETTER: Nordlands Trompet. Den Nordiske Dalevise. Jeg samsender alt du vinner Bilde. Gjenstående tid: Sluttdato Startdato: Denne artikkelen ble ikke solgt. Detaljer om gjenstanden. Gjenstands nr 816594044 Varens stand Brukt Lagerstatus På lager Antall besøk 3 Frakt Se beskrivelse Antall bud: 0 Høyeste budgiver Informasjon om selgeren

 • Privatmegleren hamar.
 • Fupa kreisliga zugspitze 2.
 • Battle of isandlwana.
 • Rennrad osnabrück.
 • Hurtigruten svalbard tilbud.
 • Nippon sushi.
 • Mariah carey barn.
 • Salsa illertissen.
 • Peeling best i test.
 • Enoteca freiburg mittagstisch.
 • Sundays spisebord.
 • Vintersko salg herre.
 • Lasagne cottage cheese kjøttdeig.
 • Hp elitebook 840 g4.
 • Karameller uten sirup.
 • Krim halvøya konflikt.
 • Moments tour halden.
 • Ane brun stay.
 • Tynn tanntråd.
 • Pilegrimsreise italia.
 • Cili troskinys.
 • Euro to ruble.
 • Internkontroll norge.
 • Norskprøve a2 b1 muntlig 2017.
 • Japanese ramen soup base.
 • Sprüche für ein neues bett.
 • Großer garten (hannover).
 • Tupperware nettsalg.
 • Hakeparentes matematikk.
 • Bulls cross bike street.
 • F 35 weapons.
 • Alte hauptstadt deutschland.
 • Merlin disney.
 • Dragracing motorsykkel.
 • Evoluent verticalmouse 4 mac.
 • Lommebok med gravering.
 • Wickr me pc.
 • Fairy tail serie deutsch.
 • Hamstringsruptur operasjon.
 • Altibox mail oppsett windows live mail.
 • Tennisalbue bandage placering.