Home

Master uit

Studiekatalogen UiT

 1. For å bli tatt opp til master i velferdsendring er det krav om: Fullført bachelorgrad eller 3- årig helse- eller sosialfaglig eller pedagogisk høgskoleutdanning innenfor for eksempel vernepleie, sosionom, sykepleie, ergoterapi, fysioterapi, lærer eller barnevernspedagog. Minimum to års relevant praksis. Med relevant yrkespraksis menes at søkeren har arbeidserfaring innen helse,- omsorgs.
 2. Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi (MBA) gir ledelseskompetanse innen økonomi, markedsføring, strategi og organisasjonsteori Hopp til hovedinnhold UiT Norges arktiske universite
 3. Masterstudiet er et tverrfaglig studium som skal bidra til å høyne kompetansen innenfor fagfeltet. Studiet skal gi kompetanse i å utforme, iverksette og evaluere helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak innenfor feltet psykisk helsearbeid. Sentralt i studiet er kunnskap om hvordan psykiske helse og lidelser kan forstås ut fra forskning, teori og erfaringer og hvordan dette kommer til.

Spesialpedagogikk er et flerfaglig kunnskaps- og innsatsområde hvis mål er utvikling og læring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Mastergradsprogrammet i spesialpedagogikk gir fordypning i klassiske teorier og problemstillinger, og gir således innsikt i spesialpedagogikk som profesjons- og forskningsfelt UiT The Arctic University of Norway is located in Northern Norway and has about 12000 students, 10 % of them international. The university has campuses in various towns in the region: Tromsø, Narvik, Harstad, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss and Svalbard. UIT offers studies in the framework of exchange programmes such as ERASMUS, North2North, Nordplus, Barentsplus and.

Velferdsendring - erfaringsbasert master UiT

Fysioterapi - master Dette er et studium for fysioterapeuter som ønsker spesialisert klinisk og forskningsmessig kompetanse. Studiet skal bidra til økt faglig kompetanse som fremmer kunnskapsbasert behandling, samarbeid på tvers av fagområder og gode pasientforløp for prioriterte pasientgrupper i primær- og spesialisthelsetjenesten innen de to fagområdene In recent years, students on the Master's program in biotechnology have been exchanging to Copenhagen (Denmark), Uppsala (Sweden) and Aberdeen (Scotland). There are many types of exchange agreements at UiT, some apply to specific programs, while others are general agreements that apply to the entire UiT

Strategisk ledelse og økonomi - erfaringsbasert master UiT

UiT`s Master`s in Theoretical Linguistics is well suited for students who wish to study language from a comparative perspective An individual Master's thesis will consist of approximately 30000 words. The exam will consist of a written Master's thesis and an oral exam. Language of instruction. English. Access to further studies. With a Master's degree in Tourism Studies, students can apply for admission to a PhD program at UiT - The Arctic University of Norway,. Avgrens på dato 2020 - 2021 (1294) 2010 - 2019 (14904) 2000 - 2009 (2791) 1990 - 1999 (162) 1980 - 1989 (70) 1973 - 1979 (23) Avgrens på dokumenttype Journal article (8350) Tidsskriftartikkel (8273) Mastergradsoppgave (7911) Master thesis (7910) Peer reviewed (7886) Doctoral thesis (1228) Doktorgradsavhandling (1228) Forskningsrapport (628.

Several Master`s disciplines are offered which reflect the UiT The Arctic University of Norway`s unique geographic location in the high north. They provide opportunities to explore an array of fascinating questions within modern biology and emphasize some of the society`s challenges: with regard to management of natural resources and biodiversity

Psykisk helsearbeid - master UiT

 1. Master of science in Biomedicine at UiT offer training in contemporary and experimental biomedical methods in a vibrant research environment
 2. En master innebærer dessuten at du gjennom den veiledede masteroppgaven, som er et ca. 80 siders skriftlig arbeid med selvvalgt tema og bakgrunnslitteratur, utvikler deg til å utøve selvstendig filosofisk forskningsvirksomhet, analyse og argumentasjon. Å studere filosofi i Tromsø er derfor ikke bare faglig unikt og rikt, men bidrar til at du utvikler deg som person
 3. Gå direkte til en av web-tjenestene for studenter og søkere ved UiT Norges arktiske universitet. Gå til studentweb » Gå til søknadsweb » Gå til søknadsweb for etter- og videreutdanning » Andre tjenester. NB Disse tjeneste er kun ment for å test ut systemene ved UiT og data som legges inn her vil bli forkaste
 4. Master i sykepleie har som mål å utdanne sykepleiere med avansert kompetanse til å imøtekomme helsevesenets behov i primær- og spesialisthelsetjenesten. Utdanningen tar óg opp særegne utfordringer og muligheter som kjennetegner nær-arktiske områder. Studiet består av seks studieretninger. Fem rammeplanfestede kliniske spesialiteter i anestesisykepleie, barnesykepleie.
 5. En master i rettsvitenskap er også kvalifisert for en rekke andre yrker og arbeidsoppgaver både i privat og offentlig sektor, nasjonalt og internasjonalt. Utveksling Det er lagt til rette for utenlandsopphold i den valgfrie delen av studiet på femte avdeling, og Det juridiske fakultet har mange utvekslingsavtaler med andre universiteter
 6. Utdanningsledelse (master - erfaringsbasert) Er du leder, mellomleder, lærer eller veileder? Arbeider du med utdanning i kommune eller stat? Da er Masterprogrammet i Utdanningsledelse ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) noe for deg..

Spesialpedagogikk - master UiT

Master i helsesykepleie er samlingsbasert, organisert i emneenheter, og er et deltidsstudium over 3 år. Det må påregnes 4 -5 uker med fellessamlinger (2-3 uker x2) pr semester, og arbeid med oppgaver og selvstudier mellom samlingene. Fellesemner med andre Masterprogram i helsefag foregår ved campus Tromsø, mens fagspesifikke emner også foregår delvis på henholdsvis campus Alta eller. De siste årene har studenter på master i fiskeri- og havbruksvitenskap vært på utveksling til Melbourne (Australia), California (USA) , New Foundland (Canada), Wageningen (Nederland) og Algarve (Portugal). Det finnes mange type avtaler ved UiT, noen gjelder spesifikke program, mens andre er generelle avtaler som gjelder for hele UiT Report includes: Contact Info, Address, Photos, Court Records & Review Gradsnavn: Master i teknologi/sivilingeniør. Application code: 186 814 Studiet bygger på kunnskap i matematikk og fysikk fra videregående, og introduserer deg for programmering og statistikk. Store deler av romfysikkforskningen ved UiT dreier seg om det nære verdensrommet over polområdene

Master i informatikk ved UiT: Velg mellom studieretningene cybersikkerhet (ny fra 2020), helseteknologi og datamaskinsystemer Spesialpedagogikk - master Spesialpedagogikk er et flerfaglig kunnskaps- og innsatsområde hvis mål er utvikling og læring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Mastergradsprogrammet i spesialpedagogikk gir fordypning i klassiske teorier og problemstillinger, og gir således innsikt i spesialpedagogikk som profesjons- og forskningsfelt Studieretning - Havbruk - Fiskeri- og havbruksvitenskap - master - 120 stp. Studieretningen i havbruksvitenskap er en tverrfaglig studieretning. Det betyr at du skal tilegne deg biologiske, tekniske, økonomiske og organisatoriske kunnskaper innen havbruk og oppdrett As a master student in geosciences at UiT The Arctic University of Norway you can choose among a large variety of topics that are relevant for the future of the society. You can choose topics related to past and present climate change, environmental geology, terrestrial and marine geohazards, the formation of mountain chains, as well as the formation and distribution of natural resources Master i landskapsarkitektur UiT/AHO 5 år Master i landskapsarkitektur tar utgangspunkt i det lokale for å etablere et globalt laboratorium som legger særlig vekt på nordlige forhold. Naturskapte og menneskeskapte endringer påvirker både samfunn og økosystemer i nord

Study catalogue - Masters degrees UiT

Studieretning - Earth Observation - Physics - master - 120 st UiT Norges arktiske universitet - Nettstudier ( Universitet ) Norges Arktiske Universitet ønsker at du besøker uit.no for en oversikt over skolens studietilbud Timeplan 2020 Høst ved UiT Norges arktiske universite Ta master i hørelære med didaktikk og praksis i Tromsø. Søknadsfrist 15. april

Nygaard, Anne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15) Målet med denne studien var å se på barnehagebarn sine uttaleferdigheter ved 2 år 9 måneder (2,9 år) og 4 år 9 måneder (4,9 år). Studier på norske barns uttaleferdigheter er i hovedsak fra 80- og 90 tallet, og normer som blir benyttet for å vurdere om utviklingen er forsinket, er ofte hentet fra utenlandske studier Studieretning - Algebra - Mathematics - master - 120 st Studieretning - Freshwater Ecology - Biology - master - 120 st

UiT Norges arktiske universitet - Tromsø ( Universitet ) Norges Arktiske Universitet ønsker at du besøker uit.no for en oversikt over skolens studietilbud Mastergrad er i mange land betegnelsen på en høyere grads utdanning, som regel av 5-6 års varighet totalt.Graden er vanligvis det andre nivået i en utdanning ved et universitet eller høgskole.Graden kan være undervisnings- og eksamensbasert i sin helhet, bare basert på oppgaveskriving (det er da som regel snakk om 1-2 årige grader man tar på toppen av annen utdannelse) eller, som. Studieretning - Arctic Animal Physiology - Biology - master - 120 st

Fysioterapi - master UiT

Studieretning - Space Physics - Physics - master - 120 st Master of science (M.Sc. eller MS) er en tittel og akademisk grad som først ble tatt i bruk i England, men som nå brukes i flere land, inkludert Norge.Graden ble i utgangspunktet gitt for studier i naturvitenskapelige fag, men benyttes nå for mange studieprogrammer uavhengig av fagtilhørighet

Master's theses in Governance and Entrepreneurship in Northern and Indigenous Areas [8] Master's theses in indigenous studies [127] der formålet er å skape en felles arena for forsknings- og utviklingsarbeid for UiT - Norges arktiske universitet og NAV,. Designed by Silje Sivertsvik, UiT Based on Divi 3.0 by Elegant Themes. We use our own and third party cookies. If you continue browsing we consider you accept the use of cookies

Marine Biotechnology - master UiT

 1. Studieretning - Organic Chemistry - Molecular Sciences - master - 120 st
 2. istrasjon endret karriereplanene til Frédéric Courivaud. Han gikk fra forskerstilling ved Intervensjonssenteret (OUS) til å være med på å utvikle Life Sciences i et globalt selskap som DNV GL
 3. orakel@uit.no. Ansvarlig for denne tjenesten. ITA - Avdelingen for IT.
 4. st 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk og 7,5 studiepoeng i fysikk, eller tilsvarende utdanning; Med.
 5. Mastergrad kan du oppnå etter å ha fullført studieprogram på høgare grads nivå. Dei fleste masterprogramma er toårige og byggjer på den faglege fordjupinga frå bachelorgraden
 6. UiT The Arctic University of Norway Declaration on data protection. Choose method. Feide. Feide is the chosen solution of the Department of Education for secure identification in the education sector. Log in using Feide. Log in using your Norwegian ID number and PIN cod

Video: Theoretical Linguistics - master UiT

Studieretning - Applied Mathematics - Mathematics - master - 120 st Det er vanligvis stor konkurranse om plassene til dette programmet. Kvalifiserte søkere rangeres etter karakterene i den faglige fordypningen som kreves av dette programmet. Hvis du har utdanning fra et annet land enn Norge rangeres du på bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering av karakterene i. En master i folkehelse ved NTNU gir deg en solid tverrfaglig forståelse av folkehelsearbeidet. Du får en bred innføring i hvordan både forebygging og helsefremmende arbeid påvirker menneskers helse og sykdom, og hvordan vi kan jobbe systematisk for å løse folkehelseutfordringene både lokalt, nasjonalt og internasjonalt Fleksibelt deltidsstudium for deg med pedagogisk yrkesbakgrunn. Fordyp deg i spesialpedagogikk, synspedagogikk eller audiopedagogikk. Du kan ta enkeltkurs eller en hel master ved siden av jobb Avansert geriatrisk sykepleie (master - erfaringsbasert) Deltidsstudiet gir erfarne sykepleiere en klinisk spesialisering og faglig videreutvikling innen geriatrisk sykepleie. Du får fordypet kunnskap, og vil gjennom systematiske kliniske observasjoner bidra til å bedre helsetilbudet for eldre pasienter

Tourism Studies - master UiT

 1. Studieretning - Petroleum Geoscience - Geology - master - 120 stp. Koronaviruset: Vi venter på myndighetenes vurdering før vi kan si om det blir endringer og tilpasninger ved studiestart og i gjennomføringen av høstsemesteret 202
 2. En master i sosialfag med studieretning sosialt arbeid gir deg innsikt i det sosialfaglige feltet. Både utviklingen og funksjonen til velferdstjenestene, men også utviklingen av sosialt arbeid som eget kunnskapsområde og vitenskapelig fag. Studiestart
 3. Logopedi, master, 2 år Som logoped kan du hjelpe menneske med kommunikasjonsvanskar å fungere best mogleg, til nytte og glede for den det gjeld, menneska rundt, samfunnet og arbeidslivet. Lengde 2 å
 4. Studieretning - Petroleum Geoscience - Geology - master - 120 st
 5. Digitalisering øker kravet til god IT-styring, fordi hele organisasjonen blir berørt. På dette kurset lærer du å gjøre dette på en systematisk måte, og vi gir deg verktøy for analyse og styring. Vi bygger på den nyeste forskningen, på anerkjente rammeverk og på gode norske eksempler.

Munin: Hjem - UiT

Sosialantropologi, master, 2 år Du lærer å sjå tema som politikk, religion, makt, slektskap, identitet, konflikt og kommunikasjon i ein større sosial samanheng. Lengde 2 å Lærerutdanning ved UiT - Norges arktiske universitet, Tromsø, Norway. 1.6K likes. Landets ledende lærerutdanning! -Ta master i lærerutdanning, bli lektor Velkommen som student ved Master i logopedi ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter Master i farmasi ved NTNU er åpent for deg som er farmasøyt. Studiet gir deg kunnskap om klinisk farmasi, farmakoterapi, legemiddelanalyse, farmakokinetikk og farmasøytisk innovasjon. Studiet gir autorisasjon som provisorfarmasøyt

Biology - master UiT

En master i språk og kommunikasjon i profesjoner kan brukes i alle yrker, og passer både for de med en profesjonsutdanning eller en grad i frie studier. Studiets oppbygning. Mastergraden kan tas enten som et heltidsstudium over to år, eller et deltidsstudium over fire år Studiets oppbygning → Masterprogrammet i logopedi har et omfang på 120 studiepoeng. Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med 50 % studiebelastning over fire år, slik at du kan jobbe ved siden av. Studenter som har gjennomført programmet har erfart at studiet til tider krever mye arbeidsinnsats Studieretning - Electrical engineering - Physics - master - 120 st En master i sosialfag med studieretning barnevern gir deg innsikt i barndom i den norske velferdsstaten, om barnevernets praksiser og kunnskapsgrunnlag, og hvilke forhold i samfunnet som særlig har betydning for barns velferd, hverdagsliv og deltakelsesmuligheter. Studiestart

Keizer Augustus als pontifex maximus; Dichtbij Stazione

Biomedicine - master UiT

Studentweb - UiT Norges arktiske universite

UiT Norges arktiske universitet - Landskapsarkitektur - master

 1. Organisasjon og ledelse - master på deltid - NTN
 2. UiT Norges arktiske universitet - Helsesykepleie - master
 3. Fiskeri- og havbruksvitenskap - master UiT
 4. Reputation Protection · Public Records Search · People Searc
 5. Background Profile Found - Master L
 6. Romfysikk, sivilingeniør - master UiT
 7. Informatikk, sivilingeniør - master UiT

Havbruk - Fiskeri- og havbruksvitenskap - master UiT

Timeplan 2020 Høst - UiT Norges arktiske universite

Merol lekker met de meiden en jongens in ParadisoOnline Craps (Play Stress-Free) - Wizard of OddsBehang kopen? Diverse soorten behang en prints | PraxisFrancesca Vanthielen - WikipediaLEGO Nexo Knights 70334 kopen: Ultimate Beast MasterToerleane D-4-Toer-09Olivetti - WikipediaActuele Praxis korting, aanbiedingen & acties! | December 2017Peter Doig - Wikipedia
 • Kjerneregelen derivasjon.
 • Hva er pavens oppgave.
 • Hofteleddsdysplasi trening.
 • Irische namen aussprache.
 • Energie bkk hannover 30134.
 • Vinterlue barn.
 • Bruce lee kampfkünste jeet kune do.
 • Franske sitater.
 • Gmat 700 punkte.
 • App store microsoft authenticator.
 • Fotvristen.
 • Trådløs støvsuger test.
 • Organtransplantasjon rikshospitalet.
 • Nitimen programledere 2018.
 • Edible meaning.
 • Bloodhound züchter baden württemberg.
 • Måling av blodsukker utstyr.
 • Historisme historie.
 • Avatar 4 release date.
 • Sebastien bruno kurs pris.
 • Cuneiform alphabet.
 • Montere vindu vannbrett.
 • Tanzschule stüwe.
 • Kraft immobilien hückelhoven.
 • Transfer passau engelhartszell.
 • Sjakk remi.
 • Krabbelgruppe amberg.
 • Remove onedrive notification.
 • Vanuatu reise.
 • Lammekoteletter i stekepose.
 • 2 celsius to fahrenheit.
 • Harmonien kennel.
 • Frauen helfen frauen reutlingen.
 • Flohmarkt heute sachsen anhalt.
 • Extraterrestrial life.
 • Bike promotion results.
 • Adresseavisen ansatte.
 • Z roller.
 • Hochschultage fulda 2018 datum.
 • Volkswagen beetle cabrio prijs.
 • Tui restplass kun fly.