Home

Repetisjonsspørsmål kapittel 7 historie

Repetisjonsspørsmål til kapittel 7, bokmål 1 Hvor mange mennesker levde i Norge ca. år 1500? 2 Hvor høyt var folketallet midt på 1600-tallet og omkring år 1800 Repetisjonsspørsmål til kap. 7 . 1 Hva betyr ordet ideologi? 2 Hvilke ideologier stod mot hverandre de første tiårene etter den franske revolusjonen? 3 Hva mente Edmund Burke om samfunnet? 4 Hva gikk den økonomiske liberalismen ut på? Læreplanen i historie; Lydfiler til boka. Kapittel 7 - Demokratisering og nasjonalisme - Repetisjonsspørsmål Historie Vg3 Påbygging . Kapittel 7. Repetisjonsspørsmål; HIS1003 - Historie Vg3 Påbygging til generell stud... Liste over godkjente fag for studiekompetanse ette... Velkommen! Utvalgte ebøker. Studieressurs i Historie på vg3-Roman, ungdom. Mest lest

Historie vg 2 og 3: Repetisjonsspørsmål til kapittel 7, bokmå

 1. Kapittel 7: Demokratisering og nasjonalisme. Generelt - 1800-tallet var preget av ideologiske kamper for å starte egne nasjoner, nasjonalisme og demokrati. Ideologier i strid - En ideologi inneholder de viktigste synspunktene til et politisk parti - På slutten av 1700-tallet ble det opprettet en venstre- og høyreside i politikken. Historie.
 2. Kapittel 7. Kapittel 8. Kapittel 9. Oversettelser. Oppsummeringer. Historiske begrep. Ordlister. Begrepsbank. Velkommen til Norges historie på nett. Nettstedet er lagt opp etter kapitlene i boka. Hvert kapittel har forskjellige interaktive oppgaver, repetisjonsspørsmål med fasit og lenker til fordypningsstoff. Nettstedet inneholder
 3. Historie: Repetisjonsspørsmål om vikingtiden kapittel 4. 1. Hvilken betydning hadde jernet for utviklingen av vikingsamfunnet? På 700-tallet økte produksjonen av jern. Smelteovner og slagghauger viser at utvinningen av malm spredte seg, og at kvaliteten på jernet ble bedre. Flere bønder ble i stand til å skaffe seg gode våpen og redskaper av jern. Det ble lettere Fortsett å lese.
 4. Til sammen utgjør oppgavene et sammendrag av hvert kapittel og hele boka. Dette kan være til stor hjelp både for vanlige elever og for elever som skal ta historie som privatist og trenger å lese et sammendrag av bøkene. Kommenter gjerne om du har noen rettelser eller forslag til alternative løsninger
 5. oriteter og de som var ble utsatt for en hardhendt fornorskingspolitikk. Også mediesamfunnet var svært ensartet i disse årene
 6. Kapittel 7 - Demokratisering og nasjonalisme - Repetisjonsspørsmål Kapittel 12 - Vest mot Øst: Den kalde krigen - Repetisjonsspørsmål Kapittel 4 - Norge i vekst - Repetisjonsspørsmål

Historievg 2-3 Påbygging : Repetisjonsspørsmål til kap

Studentnotater - div emner fra vgs og uni: Kapittel 7

Hvert kapittel inneholder en pedagogisk ferdighetsdel med repetisjonsspørsmål underveis Husker du?. Han er medforfatter på et av Cappelen Damms historieverk for den videregående skolen og Globus Historie, Globus Ny utgave 5-7 og Samfunnsfag 5-7 fra Cappelen Damm for grunnskolen Start studying Historie VG2 Kapittel 3 Middelalderen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Hvordan arbeider vi med historie? 3 : Sanking og jakt: 4 : Jordbruk: 5 : Sivilisasjoner: 6 : Hellas i antikken: 7 : Romerriket: 8 : Middelalderen i Europa: 9 : Vikingferder, kristning og rikssamling i Norge: 10 : Samfunn og stat i Norge i middelalderen: 11 : Pest og tap av norsk selvstendighe Repetisjonsspørsmål Kap. 6 - Styreformer i Europa Repetisjonsoppgaver 1-18 Kapittel 5 Vg3 historie - Studienett.no. Antikken - Notater fra Historie og Oppgaver til Historie VG3, kap 1: Opplysningstid og Repitisjonsspørsmål til kapitlet Opplysningstid og Fasit: Mange klarer ikke å løse denne enkle mattegåten Skriv rett 1 Historie vg 2 og Repetisjonsspørsmål 1. Mosebøkene handler om skapelsen og syndefallet, om Abraham og hans sønner; Israels stamfedre, og deretter om hvordan Moses fikk Israels folk ut fra egypt, fikk de ti bud i ørkenen, og legde en pakt med Gud Historie: Repetisjonsspørsmål om vikingtiden kapittel 4. 1

Historie vg 2 og 3. 1: Fra jegere og samlere til sivilisasjoner. 2: Antikken. Repetisjonsspørsmål til kapittel 12, bokmål. 6 Hvorfor ble Balkanhalvøya kalt «Europas urolige hjørne»? 7 Hva var serbernes mål på Balkan? 8 Hva gikk den panslaviske idé ut på? 9 Hvem var Gavrilo Princip Historie vg2 fasit kapittel 6. Kapittel 6: Styreformer i Europa Den eneveldige kongen i Frankrike, Ludvig 14., mottar ambassadører fra andre land under en fredsavtale etter de mange krigene på 1600-tallet.Maleri av Charles Le Brun, kjent barokk-kunstner på 1600-tallet Fasit historie VG2+VG3 Sider Oppgaver fra læreboka: Repetisjonsspørsmål kapittel 4 Historie Vg3. Besvarelse av alle repetisjonsspørsmålene til kapittel 4 i Cappelens Historiebok for Vg3. I tillegg er det gjort arbeidsoppgave 2 på de neste sidene. Spørsmålene og besvarelsene er gode i forhold til prøveøving Alle tiders historie Vg2-3 (2020) er en ny utgave av læreverket til fagfornyelsen (LK 2020).Her finner du gratis nettressurser for elever og undervisningsressurser for lærer (lisens). Nettstedet er under utvikling, nytt innhold publiseres fortløpende

Repetisjonsspørsmål kapittel 4 Historie Vg3 Historie Alle tiders historie Vg2-3 (2020) er en ny utgave av læreverket til fagfornyelsen (LK 2020).Her finner du gratis nettressurser for elever og undervisningsressurser for lærer (lisens). Nettstedet er under utvikling,. Historie: Repetisjonsspørsmål om vikingtiden kapittel 4. 1. Hvorfor kalles perioden 1217-1349. Klikk på «Velg kapittel», og du er i gang! På disse nettsidene finner d Repetisjonsspørsmål historie vg2. Oppgaven inneholder repetisjonsspørsmål 1-17 fra kapittel 8 Vest mot øst - Den kalde krigen. (Cappelen Damm historiebok) Svar på oppgaver om imperialisme fra boken Tidslinjer 2 i Historie Vg3. Tar for seg den europeiske ekspansjonen og imperialisme i de ulike verdensdelene. ( Repetisjonsspørsmål i regnskap Hovedpunkter fra kapittel 7, 8 og 9 i Alle tiders historie 1. HOVEDPUNKTER KAPITTEL 7: KOLONISERING OG NY-IMPERIALISME 1800-1914 KAPITTEL 8: MIRAKELÅRET 1814 KAPITTEL 9: 1884 OG 1905 3PBA+B, historie, 13. desember 2016 Tove Janne Blom Gjennomgang basert på Alle tiders historie 2 Alle tiders historie er Cappelen Damms nye historieverk fra 2013/2014

Surface piercing kaufen — kjøp uekte piercinger i høy

Les 1 Mos 15,7-21. Beskriv det som skjer. Bruk egne ord / talemåter. Noen mener at pakten med Abraham var en avtale mellom Gud og Abraham. Diskuter om dette er en rett tolkning ut fra teksten ovenfor. Les løftene Gud ga til Abraham i 1 Mosebok 12,2-3; 13,14-16; 15,5; 17,2.4.7. Sammenlign dem med løftet i 1 Mosebok 22,15-18 Kapittel 7 Den eldste historien. Her finner du oppgaver til kapittel 7 i Her på berget (side 52-62). Kapitlet tar for seg disse emnene: De første innbyggerne; Vikingtida; Harald Hårfagre samler Norg HISTORIE KAP 7. 1. 1. Hva er sosial darwinisme? Repetisjonsspørsmål Hvorfor steg folketallet i Europa sterkere enn i andre verdensdeler fra begynnelsen av 1700-tallet? Folketallet steg raskere i Europa fra begynnelse av 1700-tallet fordi dødeligheten gikk ned,. Kapittel 7: Norge i krig (1940 - 45) 9. april 1940 gikk Tyskland til krig mot Norge. Etter to måneder var hele landet okkupert. Regjeringen og kongefamilien måtte flykte til London og fortsatte kampen derfra. Adolf Hitler bestemte at det nazistiske partiet Nasjonal samling skulle styre landet sammen med tyskerne

HISTORIE: Repetisjonsspørsmål opg 11-31. Repetisjonsspørsmål opg 11-31. Hvorfor dannet medlemmer av stenderforsamlingen en ny nasjonalforsamling? Inspirert av frihetsideer fra den amerikanske revolusjon erstattet de stenderforsamlingen med en nasjonalforsamling som skulle representere hele folket Kap.7; Psykoanalyse. Fra kapittel 5 var det klart at studier av avvikeren kan hjelpe oss til å forstå allmennmenneskelige fenomener, og at de ubevisste prosessene kanskje er like viktig som de bevisste. Sigmund Freud har i ettertid blitt ansett som representanten for begge disse oppfatningene 7. Regnskapsanalyse. Test deg selv ; Repetisjonsspørsmål; Arbeidsbok til oppgavene i boka; Løsningsforslag til oppgavene i boka; Tilleggsoppgaver; Arbeidsbok til tilleggsoppgaver ; Løsningsforslag til Tilleggsoppgaver ; Rettelser; 8. Produktkalkyler. Test deg selv; Repetisjonsspørsmål; Arbeidsbok til oppgavene i boka; Løsningsforslag til. antikken repetisjonsspørsmål side 76 oppgave 1-25. 1. Ti utvalgte oppgaver fra side 202 i historie boka 7. De negative virkningene som fulgte med jordbrukssamfunnene var at kostholdet til jegere ble mer ensidig og de fikk mange smittsomme sykdommer som kom fra tamdyra 8

Demokratisering og nasjonalisme repetisjonsspørsmål

Repetisjonsspørsmål historie vg3 kap 1. Kjøp i Distrelecs store produktkatalog. Rask levering og super service Fasit historie VG2+VG3 Sider. Start; 1.De viktigste grunnene til avkolonisering var at de europeiske stormaktene sto svekket tilbake etter andre verdenskrig Hvert kapittel inneholder en pedagogisk ferdighetsdel med repetisjonsspørsmål underveis (husker du?), Historie Vg3. Historie 7-9. Af Jens Aage Poulsen, Ulrik Grubb, Christian Hall, Nils Aage Jensen, Palle Roslyng-Jensen, Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Erik Dehn, Sidsel Eriksen, Thomas Meloni Rønn og Henning Brinckmann. Det faglige indhold i Historie 7-9 er struktureret i emner og temaer Historie: kapittel 6 Mellomkrigstiden. Repetisjonsspørsmål s.212. 1) Tsarens politikk i Russland var at han ønsket å modernisere landet med ny industri, men nektet samtidig å demokratisere landet. I vestlige industriland fikk arbeiderne gradvis stemmerett,. Alle tiders historie Vg3 De gir en kortfattet framstilling av de periodene som ikke er med. Hvert kapittel åpner med et oppslag. Først møter du et bilde og et sitat Repetisjonsspørsmål historie vg2 kapittel 6. 1. Vikingferdene kan deles inn i fire faser. Den første fasen kjennetegnes av at mindre grupper utforsket kystene i Europa og foretok strandhugg, det vil si spredte angrep med raske overfall før de forsvant igjen

Repetisjonsspørsmål til kapittel 17 1. Hva var Fellesprogrammet? Fellesprogrammet var en felles politisk plattform som opprinnelig ble lansert av de fire største politiske partiene ved andre verdenskrigs slutt, Det Norske Arbeiderparti, Høyre, Venstre og Bondepartiet. Programmet fikk senere støtte av de to andre partiene, Kristelig Folkeparti og Norges Kommunistiske Parti Alle tiders historie (2013) er et læreverk til videregående skole og er skrevet etter Kunnskapsløftets læreplan. Dette nettstedet er en del av læreverket og er til alle utgavene/kursene. Les mer om læreverkene på våre nettsider cdu.no Elevnettsted Elever kan fritt benytte nettstedet. Nettstedet er delt inn etter bøkenes kapitler Repetisjonsspørsmål Hvilken norsk forfatter var først ute med å se sammenhengen mellom kullfyring i England og ødelegging av norsk natur? Nevn de fire viktigste grunnene til de store miljøproblemene etter 1945

Norgeshistorie: Kapitle

 1. 7 Kap 16 Kriser og klassekamp i Norge 4C, F, I og N 8 VINTERFERIE 9 Vurdering 10 Kap 17 Andre verdenskrig 4G 11 12 Kap 18 Okkupasjonstid i Norge 4G og 3F 13 Kap 19 Imperiene rakner 4G, J og K 14 Kap 20 En todelt verden 4J og K 15 ÅRSPLAN I HISTORIE Vg3
 2. Start studying Historie VG2 Kapittel 5 Kolonisering Og Kulturmøter. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 3. Start studying Geografi, Kapittel 6 - Landskap. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Kapittel 6 Opplysningstid og revolusjoner; Kapittel 7 Industrialisering og imperialisme; Kapittel 8 Verdenskrigenes tid (1900-1945) Kapittel 2 Jordbruksrevolusjonen; FASIT Repetisjonsoppgaver; FASIT Repetisjonsoppgaver
 4. Historie (HIS01-03) Gjelder fra: 1.8.2021 UTGÅTTE Utgåtte / erstattede læreplaner Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram (HIS1-01) Gjelder fra: 1.8.2006 Gjelder til: 31.7.200
 5. Denne boka tar for seg verdenshistorien fra slutten av 1700-tallet til begynnelsen av 2000-tallet. Med oppgaver og repetisjonsspørsmål. Har register. Historie Vg3 begynner med opplysningstiden, den amerikanske og franske revolusjon og Norge i 1814. Fram til 1945 er verdens- og norgeshistorien integrert. Verdenshistorien gir bakgrunn for det som skjer i Norge. Etter kapitlene om den kalde.
 6. Historie Forhåndsvis tekst Kapittel 7 Det nye Europa tar form rede for utviklingen og endringen av styringsformer i Europa fra slutten av middelalderen til siste del av hvordan opplysningstidens ideer og ble av samfunnsomveltninger og Handelen i Europa og ene vokste i perioden mellom 1400 og 1750, som blir kalt tidlig nytid Under renessansen: Kirken mistet eneretten til kontrollere kunst og.

Repetisjonsspørsmål om vikingtiden - Studieweb

Historie. Kapittel 5. Kapittel 6. Kapittel 7. Historie. I historiedelen av lærer du om: middelalderen i Europa; vikingtiden; middelalderen i Norge Her finner du oppgaver og lenker knyttet til disse temaene. Til hvert kapittel fins det Du er her: Hovedsiden > Nyere historie > Nyere historie > 7 (Imperier og kolonier) 7. IMPERIER OG KOLONIER Arbeidsoppgaver Nettoppgaver Kildeoppgave : Test deg selv Repetisjonsspørsmål Faktakobling Disse spørsmålene blir stilt i dette kapittelet,.

Fasit historie VG2+VG3: Om denne side

Fasit historie VG2+VG

Ressurser til kapitlet Til Norge i dansketiden. kart kapittel 7. Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider. Om læreverket; Nødvendig programvare; Rettigheter; Kontakt oss. Reformasjonsårhundret - 1500-tallet Her finner du kapittel 11.4 online versjon.Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren di Pris: 822,-. innbundet, 2016. Sendes innen 5-7 virkedager. Kjøp boken Historie vg3; påbygging av Ivar Libæk, Øivind Stenersen, Asle Sveen, Svein A. Aastad (ISBN 9788202502775) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri

Kapittel 6 - Norges befolkning Velkommen til Nye Makt og menneske 8. trinn Nettstedet har ekstra tekster, oppgaver og aktuelt stoff i historie, geografi og samfunnskunnskap Hvert kapittel avsluttes med et kort sammendrag, repetisjonsspørsmål og arbeidsoppgaver. Om Unibok. Unibok er en digital lærebok som kan brukes i alle moderne nettlesere. Unibok tilpasser seg PC, Mac og nettbrett og ulike skjermtyper og krever ingen installasjon. LOKUS 5-7. LOKUS 8-10 Repetisjonsspørsmål til Internasjonalt økonomisk samarbeid (2006) Oppgave. 1 Hvilke stater er medlemmer i EU? 2 Hva er de viktigste samarbeidsområdene innenfor EU? 3 Hvilke styringsorganer har EU? 4 Hva vil det si at samarbeidet i EU er overnasjonalt? 5 Hvilken tilknytning har Norge til EU? 6 Hva er oppgavene til Verdens. Velkommen til Politikk og makt! Her finner du oppgaver, begrepsforklaringer, sammendrag, lenker og ressurser for elever til hvert kapittel i Politikk og Makt.. Lærernettstedet krever lisens og innlogging under Brukermeny PP Kapittel 7. Veier til politisk innflytelse. PP Kapittel 8. Hva kan true demokratiet. PP kapittel 9. Norsk økonomi. PP Kapittel 10. Arbeid. PP kapittel 11. Etablering av bedrift. PP kapittel 12. Det internasjonale samfunnet. PP kapittel 13. Internasjonalt økonomisk samarbeid

Kapittel 10 - Repetisjonsspørsmål - Studentnotate

 1. utter (kan forkortes
 2. Historie 9 - kapittel 7 - Dammskolen . READ. kOpierinGsOriGinaL n.W. Damm & søn. Sjekkliste ved bruk av kjelder. Kva slags kjelde er det du studerer? (til dømes fotografi, måleri, brev osv.) Svar: _____ Er kjelda du studerer, ei primærkjelde eller ei.
 3. Kapittel 7 - Etisk realisme og modernisme - 1905 til 1940. 1. Odin Sætran, liv/død, etiske val, historie mot samtid, slekt og historie, den sterke leiaren, rett og gale. 5. Forklar skilnadene mellom det Sigrid Undset, Cora Sandel og Halldis Moren Vesaas seier om kvinnerolla

Repetisjonsspørsmål kapittel 7 - Sosio - Sosiologi og

Du er her: Hovedsiden > Signatur 3 > Eldre historie > 7 (Romerriket) 7. ROMERRIKET Arbeidsoppgaver Nettoppgaver. Multimedieoppgave. Kildeoppgave : Test deg selv Repetisjonsspørsmål Faktakobling. Flervalg. Kryssord Disse spørsmålene blir stilt i dette kapittelet,. Historie kapittel 7 - Ideologier martheodegard. Loading Norges historie - Aschehoug bokfilm The Daily Show - Duration: 7:10. The Daily Show with Trevor Noah Recommended for you. 7:10.. Du er her: Hovudsida > Nyare historie > Nyare historie > 7 7. IMPERIUM OG KOLONIAR Arbeidsoppgåver Nettoppgåver. Kjeldeoppgåve : Test deg sjølv Repetisjonsspørsmål Faktakopling. Fleirval. Kryssord Desse spørsmåla blir stilte i dette kapittelet,. Boka har 7 kapitler. I slutten av hvert kapittel er det repetisjonsspørsmål. Ørnulf Grøndalen er maskiningeniør og har praksis som konstruktør fra flere større industribedrifter og som driftsingeniør innen metallbearbeiding. Siden 1983 har han vært faglærer ved Gjøvik tekniske fagskole, og har i denne tiden undervist i faget.

Kapittel 7. Norsk imperialisme. I september 1985 ble organisasjonen NORSK FORUM stifta. Hva slags merkelig organisasjon var dette som hadde representanter både for de sterkeste kapitalgruppene, for fagbevegelsen og kjente kunstnere i styret? Hvilke mektige fellesoppgaver bragte folk som Jens G. Heiberg, Kaare San Hovedpunkter fra kapittel 7, 8 og 9 i Alle tiders historie 1. HOVEDPUNKTER KAPITTEL 7: KOLONISERING OG NY-IMPERIALISME 1800-1914 KAPITTEL 8: MIRAKELÅRET 1814 KAPITTEL 9: 1884 OG 1905 3PBA+B, historie, 13. desember 2016 Tove Janne Blom Gjennomgang basert på Alle tiders historie 2 Historie. Kapittel 1 - Tankene som forandret verden. Kapittel 2 - Opprør i Europa. Kapittel 3 - Vi ere en Nation, vi med... - Norge på 1800-tallet. Kapittel 4 - Maskinene kommer! Kapittel 5 - Sivilisasjoner møtes. Kapittel 6 - På jakt etter lykken. Samfunnskunnskap. Kapittel 6 - På jakt etter.

Oppsumeringsspørsmål om Antikken - Historie VG2 - Studieweb

 1. Kapittel 7.2 Drivjakt og bruk av hund på hjortevilt og store rovdyr; Kapittel 7.3 Smygjakt på hjortevilt og store rovdyr; Kapittel 7.4 Posteringsjakt på småvilt; Kapittel 7.5 Støkkjakt på småvilt; Kapittel 7.6 Jakt på småvilt med hund; Kapittel 7.7 Hundens historie, sanser og raser; Kapittel 7.8 Feller og fangst; Quiz til kapittel 7.
 2. kapittel n (bokmål/riksmål/nynorsk) Seksjon i bok, vanlig måte å dele opp bøker på. En tidsperiode eller hendelse. Uttale . Lyd (Dialekt: Oslo) Problemer med å lytte til denne filen? Se media help (en). Grammatikk . Bøyning (regelrett substantiv intetkjønn, sammentrekning i enkelte former) Entall.
 3. Klikk på «Velg kapittel», og du er i gang! Dette nettstedet inneholder ulike typer oppgaver til hvert kapittel i grunnboken Mangfold. Oppgavene gir deg muligheter til å arbeide med lærestoffet på en variert måte. Hvert kapittel har i tillegg stoff du kan bruke for å øke kunnskapene dine i faget
 4. Historie 7-9 er et system til historieundervisningen i 7.-9. klasse. Systemet består af en grundbog til hvert klassetrin samt en hjemmeside og i-bøger. Det faglige indhold i Historie 7-9 er struktureret i emner og temaer. Kanonpunkterne indgår naturligt i fremstillingen. Kapitlerne formidler et rigt billed- og kildemateriale, der understøtter forenklede Fælles Måls større fokus på.

Repetisjonsspørsmål historie vg2 kapittel 1, fasit

 1. Jf. tidligere lov 25 sep 1992 nr. 107.Jf. lov 17 juli 1925 nr. 11 om Svalbard. - Jf. lov 26 juni 1992 nr. 87.Jf. tidligere lover 14 jan 1837 (med tilleggslover 11 feb 1860, 14 juni 1879, 27 juli 1896, 11 apr 1900, 29 mai 1901, 9 juni 1903, 17 mai 1904, 12 juni 1906, 7 juni 1910), 30 sep 1921 nr. 2 og 3 (med tilleggslover 12 mai 1922 nr. 2, 2 juni 1922 nr. 1, 10 juli 1925 nr. 7 og 8, 22 juni.
 2. Reglene i dette kapitlet gjelder tilsvarende for spesialisthelsetjenesten når den deltar i tiltak etter kommunale vedtak etter § 9-7. Som ledd i spesialisthelsetjenestens utførelse av oppgaver etter §§ 9-7 og 9-9, kan det treffes vedtak om bruk av tvang og makt i medhold av reglene i dette kapitlet
 3. Repetisjonsspørsmål Faktakopling. Fleirval. Kryssord : Kart Kart frå læreboka : Portrett Historia om den sanne krossen, ca. 1310. Alterfrontal (framstykket på eit alterbord) Desse spørsmåla blir stilte i dette kapittelet,.
 4. gen av læreverket er komponert på en gjennomført måte for å støtte effektiv lesing og arbeid med faget. Utfor

Historievg 2-3 Påbygging - Velkommen til Historie Vg3

Repetisjonsspørsmål Faktakoplingar. Fleirval. Kryssord : Kart Kartanimasjon. Kart frå læreboka : Portrett (kapittel 7, 19, 20 og 26) Kompetansemål Elevane skal kunne. finne eksempel på hendingar som har forma historia til eit ikkje-europeisk land etter 1900,. Desse spørsmåla blir stilte i dette kapittelet, og de kan svare på dei gjennom arbeids- og test-deg-sjølv-oppgåvene i menyen til venstre

Kapittel 7 - spørsmål og oppsummerin

Dette spørsmålet blir stilt i dette kapittelet, og de kan svare på det gjennom arbeids- og test-deg-sjølv-oppgåvene i menyen til venstre desember Et skikkelig ordentlig angrep fra fortidens spøkelser, som fortsatt bodde i hodet til David, kunne vare lenge. Det lengste han hadde vært med på var tre dager. Han hadde kjempet mot fristelsen til å sluke en boks med piller etter den første. Denne gangen var han heldig. Da han våknet tirsdag morgen var de now is fasit historie vg2 vg3 kapittel 7 det nye europa tar form below. Each book can be read online or downloaded in a variety of file formats like MOBI, DJVU, EPUB, plain text, and PDF, but you can't go wrong using the Send to Kindle feature Fasit Historie Vg2 Vg3 Kapittel 7 Det Nye Europa Tar Form exact content you are looking for. Fasit Historie Vg2 Vg3 Kapittel Klikk på «Velg kapittel», og du er i gang! På disse nettsidene finner du tilleggsressurser til læreboken Historie Vg2-3. Ettbindsutgaven. Innholdet er ordnet etter kapitlene i boken Nyere Historie 3ST3 2014-2015 søndag 22. februar 2015. Den kalde krigen - repetisjonsspørsmål Vi har jobbet med følgende spørsmål og dere har blitt anbefalt å svare i bloggen slik at alt er samlet og dere er godt forberedt til prøven. MEN svarene vurderes ikke som en del av bloggkarakteren. Oppgaver til den Kalde Krigen Kapittel 16 og.

Historie vg3 fasit kapittel 12, fasit historie vg2+vg3 side

Du er her: Hovudsida > Nyare historie > Nyare historie > 2 (Den politiske revolusjonen) Logg Repetisjonsspørsmål Faktakopling. Fleirval. Kryssord : Kart Kart frå læreboka Desse spørsmåla blir stilte i dette kapittelet,. Disse spørsmålene blir stilt i dette kapittelet, og dere kan svare på dem gjennom arbeids- og test-deg-selv-oppgavene i menyen til venstre Sammendrag kapittel 2 - Den greske og romerske antikken (700 f.kr - 400 e.kr) Den greske bystaten Det skjedde aldri en samling av greske byer til en større stat, i stedet slo ofte noen landsbyer seg sammen og dannet en ny bystat, dette kalte de polis.Byen var samlingspunktet og inn byggerne dyrket og kontrollerte områdene rundt den. Hvis det ble krig, søkte innbyggerne tilflukt i byen.

Kapittel 7 - Velgermakt. Figurer kapittel 7. Kapittel 8 - Stortinget. Figurer kapittel 8. Kapittel 9 - Regjeringen. Figurer kapittel 9. Kapittel 10 - Statsforvaltningen. Figur kapittel 10. Kapittel 11 - Lokale styringsorganer. Figurer kapittel 11. Kapittel 12 - Makt og styring i demokratiske stater Kapittel 7: Styreformer i Europa 1400 - 1750. Kapittel 8: Norge 1500 - 1800. Kontakt os Historie; Kapittel 7 Kapittel 7. Fra kollegiale bestemmelser til yrkesetiske retningslinjer. Kollegiale bestemmelser for sykegymnaster 1939 til yrkesetiske retningslinjer 2016 22. jun. 2018 Da Norske Sykegymnasters. Dette spørsmålet blir stilt i kapittelet, og dere kan svare på dem gjennom arbeids- og test-deg-selv-oppgavene i menyen til venstre Dette spørsmålet blir stilt i kapittelet, og de kan svare på det gjennom arbeids- og test-deg-sjølv-oppgåvene i menyen til venstre Historie 9 - kapittel 7 - Dammskolen . READ. Du spreier illegale aviser. Akkurat no har du ein bunke. i veska di. Du er flink til å. snakke om.

 • Weather radar europe.
 • O'reilly auto parts.
 • Xbox one super mario.
 • Medfart kryssord.
 • Dansekurs i fredrikstad.
 • Eksempeloppgave fordypningsoppgave.
 • Salaby 1 2.
 • Hermannsburg karte.
 • Kjøp sjokolade på nett.
 • Drupal leverandør.
 • Yamaha outboard manual.
 • Carrara italy.
 • Standesamt unna parken.
 • Betrunken wahre gefühle.
 • Zimbabwe dollar 100 trillion is worth how much.
 • Barnevernloven 6 4.
 • Frost leker.
 • Utepeis med grill.
 • Tanzveranstaltungen nürnberg.
 • Boreal wikipedia.
 • Jumanji 2 kinostart.
 • Matbørsen bergen.
 • Mini crosser barn.
 • Pir fisk.
 • Ferienwohnung hanau kesselstadt.
 • Anomaly.
 • Kapitalbehov ndla.
 • Gervasoni norge.
 • Mulberry number check.
 • Pasient kryssord.
 • Tanzschule stumber.
 • Språkløyper kurs.
 • Poster segeln schwarz weiß.
 • Hjelmen hjelmeland.
 • Dzhokhar a tsarnaev anzor tsarnaev.
 • Sukkerbrød uten egg og gluten.
 • Trombocytter høy.
 • Guppy akvarium.
 • Belgisk flagg.
 • Biewer terrier norge.
 • Svak positiv graviditetstest strimmel.