Home

Econa lønnsstatistikk 2021

©Econa Econas lønnsstatistikk 2016 Nå også med statistikk etter stillingstitler 18. oktober 2016 Econa kartlegger årlig medlemmenes inntekts- og karrieresituasjon. 7482 medlemmer svarte på undersøkelsen i 2016. Econas lønnsstatistikk er svært omfattende og gir deg mange muligheter for å sammenlikne deg med andre medlemmer

Econas lønnsstatistikk 2016 - Econa - Regn med os

Econas lønnsundersøkelse viser at medlemmene hadde en god lønnsutvikling fra 2018-2019. Econa kartlegger årlig medlemmenes inntekts- og karrieresituasjon. Årets lønnsstatistikk baseres på besvarelsen til 8425 medlemmer Blant de øvrige siviløkonomene er kun 0,7 prosent ledige.Econa kartlegger årlig medlemmenes inntekts- og karrieresituasjon. Medlemmer er hovedsakelig siviløkonomer og masterutdannede økonomer. I år har 7.482 personer svart på undersøkelsen.448.000 kronerNyutdannede økonomer i privat sektor har en gjennomsnittslønn på 448.000 kroner, mens de i offentlig sektor har litt mer, 476.000.

Econa - Lønnsstatistikken 2016 er kla

Undersøkelsen omfatter 7500 medlemmer i Econa, alle med mastergrad i økonomi. Bolstad mener den solide lønnsveksten er et bevis på at siviløkonomer ikke blir skjøvet ut over sidelinjen på bekostning av teknologer. - Til tross for SSBs spådommer om at det utdannes for mange økonomer, ser Econa foreløpig ingen tegn til dette Econas lønnsstatistikk viser at økonomer (Econas medlemmer) har et lønnsnivå godt over gjennomsnittstallene i SSBs statistikk for alle yrkesgrupper. I snitt tjener økonomer 805.000 per år i følge Econa. Statistikk fra SSB tilsier et snitt på 547.320 i snitt for alle norske arbeidstagere i samme periode

Econa - Lønnsstatistikken 2019 er klar - sjekk tallene nå

 1. Gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte økte fra 42 600 kroner i september 2015 til 43 300 kroner i september 2016. Dette tilsvarte en økning på 1,6 prosent - den laveste lønnsveksten Statistisk sentralbyrå har målt på 2000-tallet
 2. Econa forsikring Econas årlige lønnsundersøkelse viser at det spesielt er de ferske i arbeidslivet som opplever ekstra gode tider. I privat sektor har nyutdannede økonomerFortsett å leseEcona lønnsstatistikk 2017 pd
 3. Lønnsstatistikk 2017. Lønnsstatistikk 2016. Lønnsstatistikk 2015. Lønnsstatistikk 2014 Lønnsstatistikk 2013. Lønnsstatistikk 2012. Lønnsstatistikk 201 Studentene Robin Lange, Heidi Sjulstad og Julie Tverfjell står i spissen for å etablere en Econa-studentgruppe på Molde Campus. I går var studentansvarlig Svein. Lønn - S

Fornøyd med årslønnen? Så mye tjener en siviløkonom

 1. Econa kartlegger årlig medlemmenes inntekts- og karrieresituasjon. Til sammenlikning er gjennomsnittsinntekten for privat sektor 1.045.000 kroner for 2016. Se opptak av tirsdagens Webinar - Lønnsstatistikk hvor Econas analytiker, Atle Kolbeinstveit,.
 2. Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet
 3. Lønnsstatistikk er det beste verktøy for vurdering av egen lønn. Se lønnsstatistikk fra Tekna, en fagforening for sivilingeniører og deg med naturvitenskaplig mastergrad

NHOs lønnsstatistikker er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB og bearbeidet i NHO. Statistikken er basert på begreper og statistiske metoder som ellers i offentlig lønnsstatistikk Gjennomsnittlig månedslønn for kvinner og menn i ulike sektorer Publisert 5. februar 2020; Månedslønn; 2018 2019 Endring i prosent; Sum alle sektorer: 45 610: 47 290: 3,7: Menn: 48 42

Kraftig lønnsvekst for siviløkonomer: - Jeg ser på et

lønnsstatistikk 2019 Utarbeidet av Rambøll Managment Consulting . 2 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1990-1994 1985-1989 1980-1984 r 1980 Privat grunnlønn Statlig Kommunal. Vi har samlet inn opplysninger og lønn og pensjon fra klubbene i fagforeninga. Merk: Lønnsopplysningene gjelder kun montører, ikke lærlinger eller arbeidstakere uten fagbrev Akkord er ikke med Bonusordninger er ikke med Fagarbeidertillegget (§3C) kommer i tillegg til satsene i tabellen! Foreløpig er snittlønna for 1000 montører i 28 klubber 249,31 kr/t + fagarbeidertillegg. Trykk på. Årets lønnsstatistikk inkluderer lønn for dem med 2008 som eksamensår, men vi er varsomme med å trekke konklusjoner på grunnlag av egen statistikk da respondentgrunnlaget er lite (44 respondenter i privat sektor, 15 i offentlig sektor) NITOs lønnsstatistikk for privat sektor viser en god lønnsvekst i 2019. Nyutdannede ingeniører har 4 prosent høyere startlønn enn nyutdannede i 2018

Lønnsstatistikk 2016 Etter mange år med sterk lønnsvekst opplever vi etter alt å dømme en mer moderat lønnsøkning i 2016. Resultatene fra Regnskap Norges lønnsundersøkelse viser at gjennomsnittlig årslønnsvekst for autoriserte regnskapsførere ble kun 2,3 prosent fra i fjor Lønnsstatistikk 2017 Basis årslønn for autoriserte regnskapsførere i 2017 er kr 630 930 målt ved gjennomsnitt. Lønnsveksten er 3,2 prosent sammenlignet med fjoråret. 10.11.17. Skrevet av Svein Austheim, Regnskap Norge . Del Denne artikkelen er forbeholdt våre.

Sjekk hva ingeniører tjener i NITOs lønnskalkulator! NITO lager Norges mest utfyllende lønnsstatistikk for ingeniører og teknologer. Du kan sammenligne gjennomsnittslønn med ingeniører med annen ansiennitet og alder, avtaleområde og region Econa, som er Deres lønnsstatistikk viser at nyutdannede mastergradutdannede økonomer i privat sektor har en gjennomsnittlig lønn på 440.752 kroner, 22. juni 2016. Lønn på stedet hvil for nyutdannede med mastergrad. KARRIERE. 2. desember 2019 Econas lønnsstatistikk er svært omfattende og et godt utgangspunkt både for deg som skal forhandle egen lønn, og for deg som skal vurdere andres. Lønnskalkulator Econas lønnskalkulator gir deg anledning til å sammenlikne din lønnssituasjon med andre i tilnærmet lik situasjon som deg. Du kan legge inn variabler som gjør det mulig å kalkulere hva du eller dine ansatte bør ha i lønn Lønnsstatistikk 2016, Arkitektbedriftene i Norge side 3 av 8 Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2016 Oslo, 13. januar 2017 Som arbeidsgiverforening er det Arkitektbedriftene i Norge sin oppgave å følge med på lønnsutviklingen i vår næring. Mange av medlemmene etterspør informasjon om dett

Econas medlemmer har hatt god lønnsutvikling fra 2018-2019. Det viser Econas lønnsundersøkelse. Econa kartlegger årlig medlemmenes inntekts- og karrieresitua.. Statistisk sentralbyrå har nylig sluppet lønnsstatistikkene for 2017. Der kan du sjekke hva gjennomsnittslønna er for din yrkesgruppe - og du kan se om du har den lønna du bør ha.. Nedenfor kan du se listen med lønn for 300 yrkesgrupper. Du kan også sjekke flere statistikker for lønnsnivå i ulike yrkesgrupper, også fordelt på kjønn, på nettsidene til SSB Norsk journalistlag og MBL samler inn lønnsdata for norske redaksjonelle medarbeidere hvert år. Alle rapportene du finner her er pr. 31.12 i det angjeldende året. En rapport fra 2015 viser altså lønnsdata slik de var ved årsskiftet 2015/2016

Økonom lønn: Dette tjener norske økonomer i 2019 - Opus

Lønnsstatistikk 2017 Lønnsstatistikk 2016 Lønnsstatistikk 2015 Lønnsstatistikk 2014 Lønnskalkulatoren Meny — lønn / arbeidsvilkår. Lønn / arbeidsvilkår. Advokatkontoret. Lønn. Lønnsstatistikk. Lønnskalkulator. Lønnssamtale. Vårens hovetariffoppgjør er på grunn av koronakrisen utsatt til høsten. Akademikerne forhandler for medlemmer i stat, kommune og helsesektoren Econas lønnsstatistikk er et av Econas viktigste medlemstilbud, og statistikken har stor nytteverdi både for arbeidsgivere og arbeidstakere. Bokavtale med Norli Libris. Econa har inngått en bokavtale med Norli Libris AS som omfatter rabatt på fagbøker solgt over disk i alle Norli sine butikker

Lønn , 2016 - SS

Econa lønnsstatistikk 2017 pdf - Restyling av bile

 1. Mer om lønnsstatistikk for KS' tariffområde Endringer i sykefraværsstatistikken for kommuner og fylkeskommuner Fra og med 2020 avslutter KS egen innsamling av data om sykefravær i kommuner og fylkeskommuner, og vil heretter kjøpe slik statistikk fra SSB
 2. • I 2016 var det 15,2 prosent, altså litt færre enn i 2015, men ikke betydelig (LB 2017) Dette kan slå ut i de generelle gjennomsnittene. Likheten fra 2015 til 2016 kan tyde på stabilisering. I barometeret for 2015 var det 576 av 2973 som ikke besvarte spørsmålet om brutto årslønn.
 3. Lønnsstatistikk per februar 2017 (utgangen av 2016) last ned Ansatte i AAFs medlemsvirksomheter last ned Ansatte i AAFs medlemsvirksomheter, arbeidstakerorganisasjoner . Lønnsstatistikk per februar 2016 (utgangen av 2015) last ned Ansatte i AAFs medlemsvirksomheter . Lønnsstatistikk per februar 2015 (utgangen av 2014

Econa lønnsstatistikk 2017 pdf — lønnsstatistikken 2017 er

LUI - Lønnsstatistikk - 1. juli 2016 Antall Min. ltr. Max ltr. Median ltr. Gj.sn. ltr. 3 112 0 71 64 62,2 30 60 75 68 68,0 13 74 82 75 76,2 17 52 62 54 55,2 2 1 49 65 75 70 70,3 2 3 3 7 74 80 76 76,4 0 4 1 2 27 60 76 64 63,9 16 43 58 52 51,1 37 53 62 58 57,8 1 Kvinner Side 2 av 3. UF-stillinge NITOs lønnsstatistikk på min side (Krever pålogging) Registrer lønn, prøv lønnssammenlikningen, se NITOs lønnsstatistikkhefter og bruk tillitsvalgtverktøyene. Statistikkhefter. Hent ut lønnsstatistikk fra hvert avtaleområde og geografisk avdeling. Tillitsvalgte kan i tillegg hente spesialrapporter for de store etatene og helseforetakene Naturviternes lønnsstatistikk 2019. Kommunal sektor opplevde to veldig gode oppgjør i 2016 og 2017. I 2019 ble 2018-tall på 2,9 % gjentatt. Statlig sektor hadde veldig magre oppgjør i 2015 og i 2017, men opplevde et godt 2018 og fortsatte økningen i 2019 og var den av sektorene med størst økning med 3,8 % Sjekk lønnsstatistikk der du kan sammenligne flere variabeler. Helikoptertrafikk på Stavanger Lufthavn Sola Desember 2016. Teknas lønnsstatistikk viser at statlig sektor er siste års lønnsvinner. I 20skal vi gjennomføre et hovedoppgjør, noe som betyr at det kan forhandles om både lønn og andre endringer i tariffavtalene

Lønnsstatistikk for utdanningsgrupper presenteres i egen publikasjon utgitt av NHO; Spredningstall for sivilingeniører, ingeniører og siviløkonomer. Det avgjørende for innplassering av yrke/stilling er hvilket yrke eller hva den enkelte gjør, og ikke hvilken formell utdanning vedkommende har Ny lønnsstatistikk publiseres i november/desember hvert år. Last ned 2019 Last ned 2018 Last ned 2017 Last ned 2016 Last ned 2015 Last ned 2014 Last ned 2013 Last ned 2012 Last ned 2011 Last ned 2010 Last ned 2009 BVP Nettkurs. RIFS Nyhetsbrev. La dette feltet stå tomt om du er en person Lønnsstatistikk Lønnsutvikling i Abelia. Lønnsutviklingen i NHO og blant Abelias medlemsbedrifter, i perioden 2011—2016. PowerPoint (Lønnsstatistikk) Kontakt Lukk. Ring Skriv Chat. Chat med oss. Ditt navn: Skriv ikke inn personlige opplysninger som for eksempel personnummer eller helseopplysninger. Start chat. Skriv. MBLs lønnsstatistikk for 2016 . Dette er lønnsstatistikken for MBLs medlemsbedrifter, alle tall er pr 31.12.2016. Her finner du lønnsstatistikk for redaksjonelle medarbeidere, funksjonærer, grafiske medarbeidere og pakkerimedarbeidere i våre medlemsbedrifter Problemene i olje- og leverandørindustrien setter sitt preg på Teknas lønnsstatistikk for 2016. I privat sektor var det en vekst i gjennomsnittslønnen på 1,2 prosent, mot tilsvarende 2,2 prosent året før. - Dette avspeiler situasjonen i norsk økonomi, sier president i Tekna Lise Lyngsnes Randeberg

Econa - Lønnsstatistikken 2017 er kla

 1. ECONA ist seit 2016 Investor bei iPrice. DeepCode. DeepCode ist ein SpinOff der ETH Zürich und entwickelt und betreibt eine KI Plattform für Codeanalytik. ECONA ist seit 2018 an DeepCode beteiligt. SARAH WIENER Gruppe. Sarah Wiener steht seit 1990 für gutes Essen aus hochwertigen, saisonalen und regionalen Zutaten
 2. Liv Torill Evenrud: Poengsetting av kompetansen din 4/2016 Atle Kolbeinstveit: Trygghet henger sammen med suksess 4/2016 Charlotte Hartvigsen Lem: Den norske arbeidskraftressursen 3/2016 Charlotte Hartvigsen Lem: Økonomer nummer fem på statustoppen 3/2016 Charlotte Hartvigsen Lem: Vil skifte jobber oftere 3/201
 3. Utdrag fra RIF's lønnsstatistikk pr. 1.9.2017 Side 2 Resultater Resultatene av lønnsstatistikken 2017, viser en total lønnsendring summert for gruppene fra 1.9 2016 til 1.9 2017, på kr 9.978 eller 1,4% på nivå. I 2016 var øk-ningen på kr. 12.785,- eller 1,8%

Arbeid og lønn - SS

Econa er Norges største interesseorganisasjon for alle med høyere økonomisk-administrativ utdanning. Består i dag av 20 970 ledere, siviløkonomer og økonomistudenter (1.1.2016). Du kan bli ordinært medlem i Econa hvis. Du har siviløkonomutdanning fra norsk lærested

Rådgiver er blant de vanligste stillingstitlene for offentlig ansatte i Norge Lønnsstatistikk - Tekn . Høy lønn og raskt i jobb. Økonomer kan regne med en snittlønn på minst 36.600 kroner i måneden, mens jurister kan forvente om lag 31.400 kroner. En nyutdannet økonom har dermed en årslønn som er 62.280 kroner høyere enn hos en fersk jurist Teknas nye lønnsstatistikk viser at det definitivt går mot lysere tider Lønnsstatistikk 2020 (pdf) I denne rapporten finner du lønnsstatistikk for stillinger omfattet av hovedtariffavtalen for KS-sektoren, og lønnsstatistikk for stillinger omfattet av hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter. Aktuell ved lokale forhandlinger kap. 3, 4 og 5

Lønnsstatistikk - Tekn

lønnsstatistikk for 2016 Utarbeidet av Rambøll Managment Consulting . 2 Oppdragsgiver: Norges Juristforbund Teknisk leverandør: Rambøll Management Consulting AS 2016 447 916 488 595 532 167 490 648 500 278 2015 465 746 528 244 559 680 498 071 533 487 2014. I januar, tre måneder etter levert masteroppgave, var 87,7 prosent av alle masterstudenter i jobb, sammenlignet med 84,7 prosent i 2016. Dette er det høyeste tallet siden 2012. For siviløkonomene var 91,1 prosent i jobb etter tre måneder, sammenlignet med 87,4 prosent i 2016. Dette er det høyeste tallet siden 2014 for siviløkonomer

Lønnsstatistikk NH

Lønnsstatistikk 2016 - Norsk Redaktørforening 1. Innledning I desember 2016 gjennomførte InFact en undersøkelse av lønn og andre arbeidsforhold blant norske redaktører på oppdrag fra Norsk Redaktørforening (NR). Det var da gått to år siden siste undersøkelse. Totalt 437 av 725 NR-medlemmer besvarte skjemaet Lønns-Pr. år Pr. år Pr. mnd. Pr. dag Pr. år Pr. mnd Pr. år Pr. mnd Pr. dag trinn 50 % 100 % 19 290 200 289 800 24 150,00 805,00 5 804 483,60 283 996 23 666,40 788,90 19 235,30 313,70 70,6 LØNNSSTATISTIKK. Shutterstock. Innsamling av lønnsstatistikk. MBL samler hvert år inn detaljerte opplysninger om lønn fra medlemsbedriftene. 2016. Samlet alle redaksjonelle overenskomstområdene (avis, ukepresse, digitale medier og etermedier) Trykt presse (avis) - redaksjonelle medarbeidere Farmaceutene utarbeider lønnsstatistikk hvert år. Statistikken bygger delvis på en spørreundersøkelse distribuert til alle våre medlemmer, og dels på lønnsdata fra arbeidsgiver der det er tilgjengelig. Lønnsstatistikken er forbeholdt medlemmene. Dette gir en pekepinn på hvilken lønn du bør ha og hva andre farmasøyter tjener

1. februar presenterte Statistisk sentralbyrå gjennomsnittslønnen i 2017 for de fleste aller yrker. Den gjennomsnittlige månedslønna utgjorde 44 310 kroner, hvilket tilsvarte en vekst på vel 1 000 kroner fra 2016. Med unntak av i fjor er dette den laveste lønnsveksten Statistisk sentralbyrå har målt siden år 2000 MBL statistikk pr 31.12.1 ECONA holder til på besøksadressen Rosenkrantz' gate 22, 0160 Oslo.Foretaket ble startet i 1971-12-29 og registrert i brønnøysund-registrene 1995-03-12 og som et Fli.ECONA driver i bransjene Bank, Økonomi og Forsikring og Fagforeninger Hva burde jeg tjene? De fleste har stilt seg det spørsmålet en gang - og kanskje spesielt ofte blir det stilt i IT-bransjen. Mens mange arbeidstakere forholder seg til tariffavtaler og forhåndsbestemte satser, er IT-lønninger i høy grad bestemt gjennom forhandlinger. Andr

Lønn - SS

HK i Norges 35. ordinære landsmøte. 8.-12. januar 2021 avholder HK i Norge sitt 35. ordinære landsmøte på hhv. Oslo Kongressenter Folkets Hus, Thon Hotel Arena i Lillestrøm og Quality River Station Hotel i Drammen Sjekk lønnsstatistikk. Se medlemsfordeler. Se kurs og arrangementer. Få juridisk hjelp. Vi følger deg gjennom hele studie- og yrkeslivet. Tekna følger deg gjennom studier, første jobb og hele yrkeslivet med relevante tjenester, kurs, faglige arenaer og juridiske og økonomiske medlemsfordeler

Lønnsstatistikk per 31.12.2016. Forskerforbundet har gitt ut tre rapporter som presenterer lønnsstatistikk for medlemmene i hhv. statlig, privat og kommunal sektor per 31.12.2016. 09.02.2017. Statistikken er basert på en spørreundersøkelse blant medlemmene i januar 2017 Statistikken fra Statistisk sentralbyrå viser at en gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte steg fra 43.300 kroner i september 2016 til 44.310 kroner samme måned 2017 Logg inn for å se dine sider og din informasjon. NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon. Støperigata 1, Postboks 1636 Vika, 0119 Oslo Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsforening 31.12.2016 for redaksjonelle medarbeidere Alle overenskomstområder (avis, ukepresse, digitale medier og etermedier ‐ ov nr 275, 276, 479 og 484

NITOs lønnsstatistikk - Gjennomsnittslønn for ingeniører

Econa med ti tiltak for likestilling etter fødsel Pressemeldinger • nov 21, 2019 07:46 CET. Lønnsstatistikk fra Econa viser at norske kvinner taper ti millioner kroner på å få barn Tall per 31.12.2016 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2017) Respondenter: 1895 (47 %) Skriftserien • nr. 3/2017. Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sekto Regnskap Norge: Lønnsstatistikk 2016 Skrevet 09. november 2016. Etter mange år med sterk lønnsvekst opplever vi etter alt å dømme en mer moderat lønnsøkning i 2016. Resultatene fra Regnskap Norges. Lønnsstatistikk 2016. Lønnsstatistikk 2015. Fridager i mediebransjen Tjenestepensjon Tariffregulert tjenestepensjon. Endring av knekkpunkt i innskuddsbasert tjenestepensjon. Kontakt oss Leder i Parat Medi Lønnsstatistikk samlet inn av Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO) viser at så mange som 30 prosent av nyutdannede ingeniører i privat sektor har overtid inkludert i lønnen. Kommentarer 24. mars 201

Samfunnsviterne mener at det skal være en direkte sammenheng mellom utdanning, erfaring, resultatoppnåelse, ansvarsområde og lønn. For å oppnå dette er lønnssamtalen et viktig verktøy for arbeidstakere, arbeidsgivere og tillitsvalgte Annen lønnsstatistikk Historiske lønnsdata NSF (statistikkhefter) Fram til og med 2014 utarbeidet Norsk Sykepleierforbund statistikkhefter med informasjon om hvilke næringer sykepleiere er ansatt i, lønn, arbeidstid, aldersfordeling, sykefravær, utdanning m.m I dag ble Studentundersøkelsen 2016 rullet ut og alle Econamedlemmer har fått tilsendt en epost med link til svarskjema. Vi oppfordrer alle til å svare på denne. De som svarer på undersøkelsen er.. En lønnssamtale skal klargjøre sammenhengen mellom din arbeidsinnsats og din lønn. Du kan selv bidra til å påvirke din lønnsutvikling. Her får du råd om hvordan du bør gå frem

A) Vår lønnsstatistikk. Forskerforbundet lager hvert år lønnsstatistikk basert på lønnsopplysninger innhentet gjennom spørreundersøkelser blant våre medlemmer. Lønnsstatistikken utgis i vår skriftserie, og du kan laste ned rapportene som pdf-filer. Sist utgitte statistikk har lønnsopplysninger per 31.12.2019. Gå til vår. Gjennomsnittslønn i 2016. Lønnsstatistikken under viser lønnsnivået for de 10 best betalte yrkene i 2016. Lønnen er oppgitt i månedslønn for begge kjønn. Statistikken omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser, men ikke overtidsgodtgjørelse. Oversikt over gjennomsnittslønnen for over 300 yrker finner du på. Oppgave til lønnsstatistikk. I Faghjelp Lønn finner du grundige svar på spørsmål rundt trekk- og skatteplikt, . Vekte er et autorisert regnskaontor og medlem av NARF. De oppgaver som forsvinner er oppgave over lønnsstatistikk til SSB,. A-ordningen gjelder for alle arbeidsgivere og andre som utbetaler lønn , pensjon og ytelser

Lønnsutviklingen de siste 30 årene - Smarte Penge

ECONA Organico Y Natural - AV. CONSTRUCTORES 1125, 15012 La Molina, Lima, Peru - Rated 4.8 based on 7 Reviews Buenos precios!! Vale la pena se los.. Nito lønnsstatistikk 2017 For første gang på tre år får ingeniørene en reell lønnsvekst. Slik er veksten fordelt. Lønnen økte med 1,5 prosent fra 2016 til 2017

Siviløkonom utdanning

Ferdigutdannet i 2016 med master i rettsvitenskap fra UiO og UiB. Advokat med erfaring innenfor eiendom og entreprise fra Kluge og arbeidsrett fra Econa. Veileder medlemmer i arbeidsrettslige saker i arbeidstakerorganisasjonen Econa TARIFFKONFERANSEN 2016 | LØNNSSTATISTIKK 2015. Gratulerer med dagen 2. Prosessen 3. Gjennomsnittslønn alle medlemmer Kr 564 000,-Utdanningsår 1997 4. Lønnsøkning alle medlemmer 2014-2015 1,6 % 5. Identiske individer 1,8 N=250 6. Svarprosent 2011 -2015 7 72 73 68 67 68 62 73 73 62 62 72 56 76 70 74 45 50 55 60 65 70 75 80 Stat Kommune Privat

Dette får du som medlem. Advokatvirksomhet. Før du starter egen advokatvirksomhet; Oppstart og drif Satser gjeldende fra 01.04.2016: Pr. måned Pr. time 37,5 t/uke 35,5 t/uke 33,6 t/uke Ansettelse 0-12 mndr kr 28 625,86 kr 176,17 kr 186,09 kr 196,63 Ansettelse 1-3 år kr 29 032,09 kr 178,67 kr 188,73 kr 199,42 Ansettelse 3-5 år kr 29 389,57 kr 180,87 kr 191,06 kr 201,8 Lønnsstatistikk NHO. Funksjonærstatistikken 2019 viser en årslønnsvekst på 3,0 for både industrifunksjonærer og funksjonærer totalt. Last ned lønnsstatistikk NHOs tariffavtaler. Hvor mye man får i lønn beror både på tariffavtalen og på lokale lønnsordninger Econa Oslo/Akershus, Oslo, Norway. 1,042 likes · 11 talking about this · 5 were here. Econa Oslo/Akershus arrangerer faglige og sosiale medlemsmøter med ulike temaer. Her på Facebook oppdaterer vi..

Søk - SS

Econa, Oslo, Norway. 8750 Synes godt om · 133 taler om dette · 132 har været her. Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og.. Det er mange som håper på en merkbar lønnsøkning når årets lønnsoppgjør endelig kommer i havn. I mellomtiden kan du sjekke hva du burde tjent, og hvordan lønnsveksten ble i ditt yrke i 2012

For å sikre at tallene er sammenlignbare og offisielle, tilstreber Utdanning.no å kun presentere lønnsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå i tabellene over gjennomsnittslønn i ulike yrker. Hvis du ønsker informasjon om yrker som ikke Statistisk sentralbyrå publiserer offentlige tall for, er det mange organisasjoner som legger ut inntekts- og lønnsstatistikk som ikke er offisiell NFFs lønnsstatistikk 2016; NFFs lønnsstatistikk 2015; NFFs lønnsstatistikk 2014; NFFs lønnsstatistikk 2013; Regioner Fag- og interessegrupper. Tillitsvalgte Tillitsvalgte. Kontaktpersoner Kontaktpersoner. Relaterte lenker. Generelt om lønnsundersøkelsen i 2019 - alle tariffområder: Lønnsundersøkelsen i 2019. Kontakt. Post- og.

 1. 2016 og 2017 for alle arbeidere og funksjonærer i NHO-bedrifter samt forhandlingsområdene Beregningene av årslønn og lønnsvekst i forhandlingsområdene bygger på lønnsstatistikk for de enkelte gruppene, og på opplysninger om lønnstillegg og reguleringstidspunkter i de enkelte år, se vedlegg 2 i NOU 2018:.
 2. Comments off. Her er
 3. Lønnskonferansen 2016 Bli med på en dag der lønnsoppgjøret 2016 er temaet Få siste nytt om norsk og internasjonal økonomi, resultatene fra lønnsoppgjøret mellom LO og NHO, og praktiske råd om forhandlingsteknikk og lokale lønnsforhandlinger
 4. Nå kan du laste ned resultatene fra årets lønnsundersøkelse. Lønnsveksten er 3 prosent fra året før. Les hele saken her
 5. istrative..
 6. 33 klubber med 1059 fagarbeidere har deltatt i undersøkelsen Tallene er hentet inn i februar-mars 2020 Det sentrale tillegget på 3,10 kr fra 1. mai er lagt til Vektet snittlønn: 260,27 kr/t Fagarbeidertillegg kommer i tilleg
 7. Sammenslutning av norske akademikerforeninger - Akademikern
 • Kaste frem ideer kryssord.
 • Mest sette tv program i verden.
 • Bilderrahmen kupfer a3.
 • Russedress grunnpakke.
 • Norsk merinoull.
 • Reisalavvo.
 • Formel 1 liveticker rennen.
 • Co berlin.
 • Uterusatonie grad.
 • Lucky strike logo.
 • Hva er spesielt med tykktarmen.
 • Palfinger lifeboats.
 • 10am pst to gmt 1.
 • Small arm tattoos.
 • 22 juli.
 • 20187 hamburg.
 • Unterkünfte eichstätt.
 • Gervasoni norge.
 • Seilbåt pris.
 • Tay sachs syndrom ursachen.
 • Cauda equina skade.
 • Tommy og tigern.
 • Line dance kreis warendorf.
 • Stadthalle obernburg mieten.
 • Day birger toalettmappe.
 • Scoutguard mms oppsett.
 • Case traktoren österreich.
 • Torturmetoder i gamle dage.
 • Å jobbe i staten.
 • Endotel.
 • Marked definition.
 • Zahn unter krone schwarz.
 • Kindertanz spandau.
 • Ikea sindelfingen family angebote.
 • Madrs pdf.
 • Polska noc kabaretowa 2018 opinie.
 • Starfish aachen bilder.
 • Slutt på særskilt fartsgrense 60.
 • Muscheln vom strand mitnehmen spanien.
 • Aboriginere og alkohol.
 • Lwl spleißen essen.