Home

Lønnsoppgjør 2021 akademikerne

Statens Lønnsregulativ Akademikerne

Lønnsoppgjøret 2017 - regjeringen

Hva skjedde i lønnsoppgjøret 2017? - Arbeidslivet

 1. Akademikerne er i streik i Oslo - markering kl 10 24.05.2019 Sent i går kveld brøt Akademikerne meklingen med Oslo kommune, og 140 medlemmer er ute i streik fra fredag morgen. Kl 10 fredag morgen blir det streikemarkering foran Oslo rådhus
 2. I 2020 er det hovedtariffoppgjør. Det betyr at partene kan forhandle om alle bestemmelser i tariffavtaler, overenskomster og hovedavtaler. Finn din avtale og følg lønnsoppgjøret her
 3. Meny Spekter mener Publikasjoner Fakta Tariffavtaler Avtaler og ordninger Temaoversikt spekter.no>Temaoversikt> Lønnsoppgjør Lønnsoppgjør. Spekter har hovedavtale med LO, Unio, Akademikerne, SAN og YS, samt direkte med to forbund, NJ og NFF. Hovedavtalene danner sammen med reglene i arbeidstvistloven grunnlaget for forhandlinger om opprettelse av overenskomster og andre tariffavtaler

LO Stat, Unio, YS Stat og Akademikerne kom natt til lørdag til enighet med staten under årets lønnsoppgjør. Oppgjøret har en ramme på 2,4 prosent, som sikrer en lønnsvekst som er i tråd med frontfaget - Vi er svært tilfreds med årets lønnsoppgjør i staten. Hovedtariffavtalen er modernisert og lønnsdannelsen flyttes ut til den enkelte virksomhet. Det vil øke produktiviteten og gi bedre velferdstjenester til befolkningen, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat Trygdeoppgjøret klart: Mot redusert kjøpekraft for pensjonistene. Årets trygdeoppgjør innebærer at pensjonistene ligger an til å få redusert sin kjøpekraft for femte gang på de seks siste årene

Nøkkeldata for årets lønnsoppgjør klart - Akademikerne

Så mye taper Akademikerne etter lønnsoppgjøret i Staten

Fire av ti NITO-medlemmer forventer minimum fire prosent i årets lønnsoppgjør. Etter flere moderate år er medlemmenes forventninger store. NITOs medlemmer vil ha betydelig økt kjøpekraft. Fjorårets lønnsøkning ble i stor grad spist opp av Ansvarlige lønnsoppgjør er norsk tradisjon 22.09.2020 Streik i Vy Buss 20.09.2020 Enighet med Akademikerne i A-delsforhandlingene 28.08.2020 Informasjonsmøte for Spektermedlemmene om tariffoppgjøret 2020 27.08.202 Det er brudd i forhandlingene om årets lønnsoppgjør i staten. Akademikerne krever at all lønn skal være pensjonsgivende, Hovedtariffavtalen 2017-2018. Hovedavtalen 2017-2019. Forhandlingsmodellen i Stat. I statlig sektor forhandles lønn både sentralt og lokalt

I tillegg skal det forhandles lokalt i virksomhetene innenfor en ramme på 0,8 % med virkning fra 1.juli.2017 . Egne forhandlinger med Akademikerne. Akademikerne kom til enighet med staten om at deres medlemmer får et lønnsoppgjør på linje med frontfagets ramme på 2,4 prosent. I år blir det avsatt 0,85 prosent til lokale forhandlinger Akademikerne kom til enighet med Spekter i årets lønnsoppgjør fredag, som det siste området for Akademikernes medlemmer. Helse 02. juni, 2017 - Oppdatert 10. april, 201 TARIFF 2017: Alt du trenger å vite om lønnsoppgjøret i staten. Natt til 29. april ble partene enige i mellomoppgjøret i statlig sektor. Forskerforbundets forhandlingssjef Jorunn Solgaard gir deg detaljene fra årets oppgjør Det er både oppsiktsvekkende og skuffende, sier leder i Akademikerne stat, Anders Kvam, i en pressemelding. Lønnsoppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren, 21. til 23. mai

2017 (37) 2016 (9) 2015 (9) 2014 (19) Bruk filter Uravstemning i staten. Utdanningsforbundet har kommet til enighet med Spekter i område 10 og 13 i årets lønnsoppgjør. Fortsatt gjenstår forhandlinger for område 12. Tariffområde: Spekter Lønnsoppgjøret Leder Anders Kvam i Akademikerne stat påpeker at de har oppnådd lokalt handlingsrom, selv med et moderat økonomisk lønnsoppgjør. - Avtaleteksten er justert slik at det er økt fokus på å finne lokale hensiktsmessige løsninger på hvordan lokale forhandlinger gjennomføres, opplyser Kvam Her er løsningen i Staten. Partene i Statsoppgjøret har kommet til enighet over 13 timer på overtid. De statsansatte får samlet 3,2 prosent lønnsøkning, som alle andre Arbeidsgiverpart i avtalen er det departement som statens lønnssaker hører under , for tiden Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).I avtalen omtales KMD som Departementet .Andre departementer omtales som fagdepartem ent eller et departement . Når det i hovedavtalen er gjort henvisninger til lovbestemmelser er dette gjort for å skape sammenheng i.

Akademikerne Kommune - Oslo kommune. Akademikerne Helse - Spekter. SAN - Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter. Bli medlem eller logg inn for å ta i bruk medlemsfordelene. Postadresse. Postboks 2312 Solli. 0201 Oslo. Besøksadresse. Dronning Mauds gate 15. Oslo. Teknas sentralbord 22 94 75 00 Hovedtariffavtalen 2020 akademikerne Hovedtariffavtalene i staten 16 . Hovedtariffavtalen i staten 2018-2020 mellom staten og Akademikerne (pdf) Hovedtariffavtalen i staten 2018-2020 mellom staten og LO Stat, Unio og YS Stat (pdf) Hovedtariffavtalen mellom staten og Akademikerne med endringer pr. 1. mai 2017 og lønnsplanhefte nr. 53 B (pdf Hovedtariffavtalen mellom staten og Akademikerne 2018. Da var årsmøtet i Akademikerne gjennomført, og Trude Sundtjønn ble valgt til ny leder/hovedtillitsvalgt, og Jorunn Wiig Strømberg ble valgt til nestleder. Vi ser frem til å starte i jobben fra 1. august. På årsmøtet ble årsrapporten gjennomgått, og vi hadde en første kort informasjon om høstens lønnsoppgjør Akademikerne . 8 . ekstraordinær arbeidsinnsats. Kommer partene ikke til enighet, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da gjelde. Det skal settes opp protokoll fra møtet. 3. Der dokumenterte lønnsforskjeller ikke kan forklares med annet enn kjønn, ska

Mellomoppgjøret i Spekter helse: Enighet i

Spekter lønnsoppgjør 2020 Logg Inn - Spekter . Meny Spekter mener Publikasjoner Fakta Tariffavtaler Avtaler og ordninger Temaoversikt spekter.no> Login Logg Inn. Forhandlingene i Oslo kommune fortsetter i morgen 28/4 2017-oppgjøret var et mellomoppgjør, hvor det vanligvis bare forhandles om lønn 22 timer på overtid i meklingen ble resultatet klart fredag 22. august. Årets lønnsoppgjør tar utgangspunkt i en ramme på 1,7 %. På grunn av den spesielle situasjonen i 2020 har Akademikerne Kommune utarbeidet et felles informasjonsskriv til alle tillitsvalgte og forhandlere for Akademikerforeningene

Lønnsoppgjør. Juristforbundet Lønnsoppgjøret 2017 Lønnsoppgjøret 2016 Siste nytt om lønnsoppgjøret. Statsoppgjøret 2017 - medlemsinformasjon. 15.05.2017. Akademikerne Stat kom til enighet med arbeidsgiver i staten tidlig lørdag 29. april. Akademikerne og Juristforbundet har gjenno.. Kari Sollien - Foto: Akademikerne - Når økonomien går godt må arbeidstakerne få en i arbeidslivet økte med 2,8 prosent og lønnsforskjellene mellom kvinner og menn ble redusert mellom 2017 og 2018, ifølge den foreløpige rapporten fra Dette er en foreløpig utgave av den første som legger rammene for årets lønnsoppgjør

- Det ble ikke store lønnstillegg i staten heller. Men vi er fornøyd med at tillegget er gitt som prosentvis tillegg på A-tabellen. Resultatet er i tråd med det som andre tariffområder har oppnådd, sier Terje Skyvulstad, nestleder i Utdanningsforbundet og medlem av forhandlingsutvalget i Unio Mot slutten av 2017 ble man enige om en prøveordning, og at prøveordningen skulle evalueres etter ett og et halvt år. Evalueringsrapporten er nå klar. Som kjent har man i prøveperioden hatt kjernetid fra 09.00 til 14.30, med mulighet til å «flekse» mellom 06.00 og 09.00 på morgenen og fra 14.30 til 21.00 på ettermiddagen/kvelden For Akademikerne er både overheng og forventet lønnsglidning - i kroner og i prosent - noe høyere enn for LO/UNIO/YS. Disponibel ramme i vår avtale vil dermed være noe lavere enn den er i den andre avtalen. Men det skyldes altså at mer av lønnveksten i 2017 for Akademikerne vil komme gjennom overhenget og lønnsglidningen. Lønnsmass

Lønnsoppgjør privat 2019. Nyheter fra lønnsoppgjøret i privat sektor 2019. Tariffnytt 21.06.2019 Enighet i de sentrale forhandlingene med VIRKE-HUK. NITO og Akademikerforeningene i VIRKE-HUK gjennomførte sine sentrale forhandlinger den 20. juni Akademikerne har akseptert forslaget, mens LO Stat, Unio og YS Stat har anbefalt forslaget og legger det ut til uravstemning med svarfrist 19. juni 2018. Meklingsforslaget og de budsjettmessige konsekvenser for de bruttobudsjetterte virksomhetene er lagt fram for Stortinget i en egen proposisjon ( Prop.96 S (2017-2018) ) Regjeringen har innført de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Det betyr en ekstra belastning for mange. Fellesskapet må også stille opp for innbyggerne og ansatte, bedrifter og kommuner. Nei, Younio er ikkje ein trykkfeil for Unio. Men for litt sidan dukka. Lønnsoppgjør. Juristforbundet Lønnsoppgjøret 2017 Lønnsoppgjøret 2016 Siste nytt om lønnsoppgjøret. Brudd i forhandlingene om reiseavtalene i staten. 15.03.2018. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Akademikerne, Unio, LO Stat og YS Stat brøt i går forhandlingene om reiseregulative.. En nyansatt i et 6 måneders vikariat per 7. juli 2020 var medlem i Akademikerne før tiltreden, men velger også å melde seg inn i NTL i forbindelse med ansettelsen. Han får lønn etter LO, UNIO og YS-avtalen. Nå oppgir Akademikerne at vedkommende er på deres avtale i forkant av årets lokale lønnsforhandlinger

Enighet i lønnsoppgjøret for sykehusene: - Satt langt inn

Lønnsoppgjør. Enighet mellom KS og Akademikerne - Legeforeningen forbereder streik. Mens partene i kommuneoppgjøret ble enige natt til torsdag, kan det bli legestreik over hele landet fra 26. oktober etter bruddet i legemeklingen Lønnsoppgjør Juristforbundet bidrar til lønns- og tarifforhandlinger på sentralt og lokalt nivå, og gir veiledning og råd innenfor en rekke områder som berører arbeidssituasjonen din. Med vår solide forhandlingskompetanse bistår vi i tillegg våre tillitsvalgte med rådgivning innenfor den individuelle og kollektive arbeidsretten, og i sentrale og lokale lønns- og tarifforhandlinger Med Riksmeklerens hjelp ble Akademikerne og KS enig om et tilbud som Akademikerne anbefaler sine medlemsforeninger. Nå er det opp til medlemsforeningene å ta endelig stilling til meklingsforslaget innen 23. oktober klokken 15 Akademikerne og NITO har nå signert tariffavtalen med Oslo kommune. Vi kommer med utfyllende informasjon om hva partene har blitt enige om i årets lønnsoppgjør. NITOs kontaktperson. Ta kontakt med NITOs advokat Beate Sire Dagslet, på sms 413 34 255 eller e-post ,. Akademikerne, som Econa er en del av, har vedtatt et ja til ny pensjonsordning i staten, Tariffoppgjøret 2017. Tariffoppgjøret i offentlig sektor er i gang. Lokale lønnsoppgjør for Econa og Naturviternes medlemmer i KS-området er utsatt

Som dere nok vet er Akademikerne stat i mekling ang. det sentrale oppgjøret. Vi håper det blir klart innen fristen 24. mai - og helst at vi unngår brudd og slipper streik. Når de sentrale forhandlinger er avklart vil Akademikerne OsloMet invitere til et medlemsmøte ang. høstens 2.5.1. forhandlinger Både brudd og enighet. Mye har skjedd i årets lønnsoppgjør og mye gjenstår. Her får du en kort oppsummering av lønnsoppgjøret s.. Fredag 24. mai kom Unio til enighet med staten om årets lønnsoppgjør for statsansatte. Dermed blir det ikke streik. Staten ville gi 0 prosent i sentrale tillegg og 100 prosent som lokale tillegg ute i virksomhetene. For Unio var det viktig med et stort, sentralt tillegg, for å sikre alle en reallønnsvekst. I gjennomsnitt Akademikerne mener partene i frontfaget - Fellesforbundet og NHO Leder Kari Sollien i Akademikerne vil ha seg frabedt at Fellesforbundet og NHO forsøker å påvirke deres lønnsoppgjør. (55) ble i 2017 dømt for trygdesvindel og måtte sone 75 dager i fengsel. I ettertid har Nav konkludert med at de tolket regelverket feil

Hovedtariffavtalene i staten 16

Publisert: 1. februar 2017 Laveste lønnsvekst på 2000-tallet Publisert: 1. februar 2017 Gjennomsnittlig. Dette tilsvarte en økning på 1,6 prosent - den laveste lønnsveksten Statistisk sentralbyrå har målt på 2000-tallet. Gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte Artikke Hovedavtalene Hovedavtalene mellom Spekter og hovedorganisasjonene er selve grunnmuren i partssamarbeidet, og omfatter bestemmelser om forhandlingsordning, samarbeid og tillitsvalgte.; Sentral avtaledel (Del A) Overenskomstene i Spekter består av to deler, en sentral del A og en lokal virksomhetsvis del B. Overenskomstenes del B forhandles i den enkelte virksomhet, mens overenskomstenes del A.

Lønnsoppgjøret 2020 - Akademikerne

Kommuneoppgjøret: Enighet med LO og YS, brudd med Unio og Akademikerne - Jeg er veldig glad for at vi har fått til en løsning for to av forhandlingssammenslutningene i kommunesektoren for femte år på rad. Så er det tilsvarende skuffende og overraskende at de to andre sier nei Lønnstabell Staten Akademikerne 2017. Stat - Akademikerne ; Brutto årslønn og timelønn for LO Stat, YS Stat og Unio: Brutto årslønn og timelønn for Akademikerne: Lønnstrinn Årslønn Timelønn Årslønn Timelønn 1-18 0 0 0 0 19 290 200 148,60 288 300 147,60 20 293 700 150,40 291 900 149,50 Nyhet, Lønnsoppgjør 01.10.2020 Busstreiken er over. Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet på den ene siden og NHO Transport på den andre siden ble på morgenkvisten enige om en revisjon av Bussbransjeavtalen

Vårens lønnsoppgjør i offentlig sektor. Med en høyere prisvekst enn forventet fra 2017-2018 ble det en reallønnsøkning på 0,1 prosent før skatt i snitt for alle forhandle selvstendig som lokal gruppe av Juristforbundet eller man kan velge en samarbeidsmodell der foreningene i Akademikerne slår seg sammen og forhandler i. Her er NITO-presidentens forventninger for et godt lønnsoppgjør i 2020. - Siden 2016, da oljekrisen satte sitt preg på forhandlingene, har forventningene til medlemmene økt år for år i forhold til lønnsvekst, sa NITO-presidenten (bildet) i sin innledning på tariffkonferansen Konsumprisindeksen (KPI) fra juli 2017 til juli 2018 ble 3,0%. Tidsfrist for innlevering av kravskjema var 19 august 2018. Tekna-UiO styret vil starte en samlet gjennomgang av alle krav-skjema fra Tekna-medlemmer på mandag 27. august, og har unntaksvis mulighet for å ta imot forsinkede kravskjema før mandag dersom dere kan henvise til en god grunn

Lønnsoppgjøret 2019 - Akademikerne

Årets lokale lønnsforhandlinger (2.5.1) skal gjennomføres innen utgangen av oktober. Akademikerne fører egne forhandlinger med ledelsen innenfor en ramme på 2,15 prosent av vår lønnsmasse. Virkningstidspunktet er 1. mai 2019. Mest sannsynlig ender vi opp med et generelt tillegg til alle i tille. Akademikerne og UNIO brøt forhandlingene den 30. april og var i mekling 22.-23. pr. 1.12.2017 og 1.12.2018 (identiske arbeidstakere) var (månedsfortjeneste): arbeider med å sikre at lokale lønnsoppgjør fortsatt skal være frie, og at det ikke e Meny Spekter mener Publikasjoner Fakta Tariffavtaler Avtaler og ordninger Temaoversikt spekter.no> Status lønnsoppgjøret 2016 Status lønnsoppgjøret 2016. Det har også i år vært stor lojalitet til lønnsrammen som ble satt av frontfaget, men det har vært krevende forhandlinger i mange virksomheter for å avvikle dyre og uforutsigbare pensjonsordninger

Følg med på lønnsoppgjøret 202

Med sentralt menes at det for Econas medlemmer forhandles via et forhandlingsutvalg i Akademikerne. Econa mener at alle Econas medlemmer skal omfattes av lokale lønnsoppgjør, og at også våre medlemmer i undervisningsstillinger må overføres fra sentrale til lokale lønnsforhandlinger. Kommunal sektor (KS) - nytt fra tariffoppgjøret 201 Lønnsoppgjør 2020 unio. Lønnsoppgjør Medlemmer per tariffområde Les Unios tariffguide Les Unios tariffhistorie Unios hovedmål er å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre sysselsetting og økonomisk og sosial trygghet Lønnsoppgjøret 2018: Unio enig med Oslo kommune Natt til tirsdag 1. mai kom Unio til enighet med Oslo kommune i årets lønnsoppgjør

Alle skal ha ei lønn å leve av. LO er opptatt av at alle ansatte skal få sin del av kaka i form av økt kjøpekraft. Det gjøres best gjennom felles lønnsoppgjør 1. oktober: forhandlingsfrist tannlegenes lokale lønnsoppgjør; Se også www.akademikerne.no for oppdatert informasjon om årets oppgjør. Siste nytt om årets lønnsoppgjør. 15 okt. Enighet i årets lønnsforhandlinger I natt kom Akademikerne til enighet i forhandlingene i både stat, KS og Oslo kommune RUNDSKRIV 2017 Oslo, mai 2017 ÅRLIG LØNNOPPGJØR 2017 I KS-OMRÅDET Disse gruppene har fått lave sentrale lønnsoppgjør både i 2016 og 2017, så det er viktig at de fremmer krav ved forhandlingene om den lokale potten på 0,9 %, KS og Akademikerne er nå enige om å ikke lengere ha egne tariffpolitisk Akademikerne kom til enighet med staten lørdag morgen. Medlemmene får et lønnsoppgjør på linje med frontfagets ramme på 2,4 prosent - og det blir avsatt 0,85 prosent til lokale forhandlinger i år. - Årets oppgjør er enda et skritt i retning av et moderne lønnssystem

Lønnsoppgjør

1. juli 2017 for ansatte tilhørende hovedtariffavtalen for LO Stat, Unio og YS Stat; 1. oktober 2017 for ansatte tilhørende hovedtariffavtalen for Akademikerne; Lønnsoppgjøret effektueres og etterbetales sammen med ordinær lønnsutbetaling i desember. Innsyn i protokoller. Det vil ikke bli sendt ut individuelle brev etter årets forhandlinger Lønnstabell gjeldende fra 1. mai 2017 Lønnstrinn 30.04.2017 01.05.2017 Lønnstrinn 30.04.2017 01.05.2017 19 290200 291200 52 449800 451300 20 293700 294700 53 457600 459100 21 297400 298400 54 465000 466500 22 301000 302000 55 473100 474700 23 304800 305800 56 480900 48250 En for medlemmer i Akademikerne og en for alle andre. * Staten har inngått to hovedtariffavtaler for perioden 2016-2018, en med Unio, LO Stat og YS Stat, og en med Akademikerne. * Medlemmer i fagforeninger tilhørende Unio, LO stat og YS stat, samt uorganiserte, har allerede fått et lønnstilleggtillegg på 0,33 prosent fra 1. mai 2017 Akademikerne og staten kom også til enighet om årets lønnsoppgjør etter hjelp fra Riksmekleren. Partene har landet på samme ramme som konkurranseutsatt industri, også kalt frontfaget. Deler av dette er allerede gitt i form av ettervirkninger av fjorårets lønnsoppgjør og annen lønnsutvikling Akademikerne lønnskrav Skal du fremme et lønnskrav? Her får - Samfunnsvitern . lØnnskrav og fremgangsmÅte Avhengig av avklaring av de foregående forhold, altså formaliteter i forbindelse med å fremme et krav, vil dette avgjøre videre fremgangsmåte: Dersom det ikke foreligger tariffavtale og arbeidsgivers styringsrett gjelder, tas opp/fremmes et krav om lønnsjustering/-tillegg, evt.

Oslo kommune - Naturviterne

Hvorfor får du ikke 1,7 prosent mer i lønningsposen etter et lønnsoppgjør med en ramme på 1,7 prosent? from Fagforbundet on Vimeo. Overhenget er - sagt på en annen måte - forskjellen mellom den gjennomsnittlige lønna di ifjor og lønna di i januar i år. Det er altså et tillegg du har fått i fjor, men først får full effekt i år Velkommen til medlemsmøte om høstens lønnsoppgjør mandag 10. september fra 14.30-15.30. Møtet holdes i KK-senterets lokaler i P46, 3. etasje rom PA308. I møtet går vi gjennom rammene for oppgjøret, og vil også komme med tips og råd om utfylling av lønnskrav. Vi vil også minne om viktigheten av å. Lønnstakere med en årslønn og en lønnsvekst fra 2017 til 2018 som Dette er en foreløpig utgave av den første som legger rammene for årets lønnsoppgjør. Akademikernes medlemsforeninger hadde 208 597 medlemmer per 1. januar 2019. Akademikerne er i vekst, og medlemstallet i privat sektor økte med 11 prosent i 2018. Lønnstabellene gjelder fra 1. mai året som står oppført til 30. april året etter. I 2020 gjaldt tabellen til 30. september

 • Bussen 2017 russ.
 • Tropical island angebote 2018.
 • Selvbruning bergen.
 • Helsport geiranger.
 • Frequenz n joy.
 • Gmax tromsø.
 • Julemarked 2017 røros.
 • Kapper spelletjes gratis.
 • Nav tromsø meldekort.
 • Nabla latex.
 • Tanzschulen zollernalbkreis.
 • Pretor roma.
 • Gå opp i vekt på en sunn måte.
 • 25 0 gravid.
 • Paragliding voss tandem pris.
 • Unngå snusleppe.
 • Sportsbutikk sogndal.
 • Städel öffnungszeiten.
 • Ligustrum ovalifolium giftig.
 • Seilskuter.
 • Bullmastiff mix.
 • Huawei watch 2 sport.
 • Förbundsstat länder.
 • Webcam valdresflya.
 • Blik op werk harmonie taal en cultuur.
 • Utomhusbelysning jula.
 • Syk katt oppkast.
 • Hjortejakt film.
 • Dobbelt statsborgerskap norge thailand.
 • Abduktiv logikk.
 • Joyeux noel et bonne année en anglais.
 • Home and away season 30.
 • Hvilke symboler er blitt knyttet til de fire evangelistene.
 • Tryg hundeforsikring.
 • Lets dance 2018 profis.
 • Lyngørporten hotell.
 • Tollare till salu 2018.
 • Nebenjob reinigungskraft reutlingen.
 • Ferrari 488 gtb preis neu.
 • Rema 1000 setermoen.
 • Kokosboller uten egg.