Home

Læringsmål medisin uio

Læringsmål. Etter modul 3 skal studentene ha tilegnet seg kunnskap om de vanligste symptombaserte akutte indremedisinske tilstander (koma, dyspnoe/hyperventilasjon, brystsmerter) og kjenne til ulike sykdommer som kan ligge bak disse presentasjonene. Videre skal de ha kjennskap til triage og diagnostikk av slike akutte innlagte pasienter Læringsmål Etter fullført modul 2 skal studentene ha inngående kunnskap om hormon- og nervestyrte biokjemiske prosesser i kroppens viktigste organsystemer. Studentene skal kunne beskrive generelle kommunikasjonsnettverk mellom kroppens forskjellige organsystemer, med vekt på sammenhenger mellom ekstracellulære hormoner/vekstfaktorer, intracellulære signalveier og biokjemiske prosesser Læringsmål Kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring (KLoK) har som overordnet målsetting at studentene skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen kunnskapsbasert praksis, ledelse og kvalitetsforbedring slik at de blir i stand til å utøve legeyrket på en profesjonell måte som fagperson og som deltaker i flerfaglige grupper og team Læringsmål. Ved fullført modul 8 skal studentene ha tilegnet seg god kunnskap innen anestesiologi og ha trent på anestesiologiske ferdigheter. Dette inkluderer anestesi (lokal og regional), smertebehandling, intensivmedisin, væskeinfusjon og blodtransfusjon, akuttmedisinske prosedyrer med fokus på HLR og basal førstehjelp Våre e-læringsressurser er strukturert etter studium og fag. Du finner lenke til alle våre ressurser i portalen E-læring for helseutdanningene i Norge.. Om e-læringsressursene. Fra høsten 1993 har det ved UiO blitt utviklet multimedia læreprogrammer for læring av praktiske ferdigheter som en del av undervisningen ved fakultetet

En programstudent som ikke består eksamen i en modul i medisinstudiet, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, eventuelt til. Modul 2 er delt i to undervisningsblokker; humanbiologi og propedeutikk. Studentene skal etter gjennomført undervisning i humanbiologi ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter innen anatomi, fysiologi, biokjemi og ernæring. Etter gjennomført undervisning i propedeutikk-blokken skal studentene ha. Vi tilbyr digital hjelp på epost, video eller telefon: Veiledningsvakten - drop-in hjelp med litteratursøking, referansehåndtering og EndNote på Zoom; Bestill en bibliotekar - litteratursøk til større oppgaver, prosjekt eller avhandlinger; Send oss EndNote-spørsmål eller spør oss i EndNote-gruppa på Facebook; Litteratursøk til systematiske oversikter - for forskere og ph.d-stipendiate Det medisinske fakultet er vertskap for satsningen på livsvitenskap ved UiO. Forskningen vår har livsvitenskap som et gjennomgående tema. Livsvitenskap ved UiO. SHE. SHE er et Senter for fremragende utdanning. nettredaktor@medisin.uio.no. Logg inn Logg ut meny Undervisningsfag medisin Oversikten over undervisningsfag ved profesjonsstudiet i medisin inkluderer oversikt over fagplaner, studieinformasjon tilknyttet hvert enkelt fag/semester og fagplan med læringsmål og læringsutbyttebeskrivelse

Læringsmål og læringsutbytte i modul 3 - MED3300

Fakultet for medisin og helsevitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø. Oversikt over alle e-læringsressursene finner du i menyen til venstre. Dersom du vil delta i eller har forslag til elæringsprosjekt kan du kontakte UiB: Harald Wiker, Harald.wiker@gades.uib.n Nasjonal delprøve i medisin er et samarbeidsprosjekt mellom de fire medisinske fakultetene. Prosjektet utvikler en prøve for medisinstudenter på 12. studiesemester. Prøven tester klinisk resonnement gjennom oppgaver i MCQ-formatet (Multiple Choice Questions) og gis digitalt Kunnskapsdepartementet har laget denne filmen om medisinstudent Ellen Mathea Kirsch Warlo som går på Forskerlinjen. Her får hun en tidlig start på forskerkarrièren og erfaring hun mener vil gjøre henne til en bedre lege MHs Læringsmålsdatabase. Velkommen til MHs Læringsmålsdatabas

Mange viktige medisinske oppdagelser er gjort ved hjelp av statistikk. Et klassisk eksempel er sammenhengen mellom røyking og lungekreft. En observerte at folk som røykte fikk lungekreft mye hyppigere enn dem som ikke røykte Læringsmål og læringsutbytte i modul 5: Ved fullført modul 5 skal studenten ha grundig forståelse av legemidler som brukes ved psykiske lidelser, og legemidler til behandling av rusavhengighet. Undervisningen i farmakologi i modul 5 favner også generelle farmakologiske prinsipper for behandling innen hjerte- og karsykdommer, diabetes, sykdommer i skjoldbruskkjertelen, osteoporose. Læringsmåldatabasen er et verktøy for å samle og redigere læringsmål. For å se læringsmål kreves ikke innlogging. Læringmåldatabasen finner du på:.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge

Medisinstudiet kvalifiserer deg for forskarutdanning på ph.d.-programmet i medisin som fører fram til doktorgrad. Forskarlinjestudentar som etter fullført medisinstudium får opptak til ph.d.-programmet, vil kunne fullføre vidare utdanning på kortare tid LÆRINGSMÅL: Studentene skal ved avsluttet nevrologiundervisning (7. + 8. semester) kunne gjennomføre en klinisk nevrologisk undersøkelse og på basis av sykehistorie og funn kunne vurdere nevrologiske sykdommers lokalisasjon og art med henblikk på diagnose og differensialdiagnose, supplerende undersøkelser og aktuelle behandlingstiltak Universitetsbiblioteket i Oslo er Norges største fag- og forskningsbibliotek. UBs nettside er inngangen til tusenvis av fagdatabaser, tidsskrifter og bøker, trykte og elektroniske. UBs støtter UiO i forskning, utdanning, formidling og innovasjon På medisinstudiet lærer du om hvorfor sykdommer oppstår og hvordan du kan hjelpe folk til å bli friske og bevare god helse. Du kan jobbe som lege i og utenfor sykehus, eller gå videre som spesialist eller forsker innen flere felt

Læringsmål og læringsutbytte i modul 2 - MED2200

Læringsmål og læringsutbytte i modul 7 - MED5700

Samleside for studieinformasjon til studenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Finner du ikke det du leter etter? Spør en studieveileder. English.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge - Læringsmål KRYSSPUBLISERT ARTIKKEL: Læringsmål Kandidater som er tildelt ph.d.-graden ved NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap skal ha fått en forskerutdanning som gjør kandidaten i stand til å utøve selvstendig forskning i front innenfor sitt forskningsfelt Fagdisiplinen oral kirurgi og oral medisin omhandler diagnostikk og kirurgisk/medisinsk behandling av sykdommer i munnhulen, kjevene og tilgrensende deler av ansiktet.Sammenhengen mellom oral helse og generell helse har avgjørende betydning for diagnostikk og behandling innen området oral kirurgi og oral medisin KRYSSPUBLISERT ARTIKKEL: Læringsmål Kandidater som er tildelt ph.d.-graden ved NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap skal ha fått en forskerutdanning som gjør kandidaten i stand til å utøve selvstendig forskning i front innenfor sitt forskningsfelt Vi tilbyr kurs i litteratursøking i medisinske og tverrfaglige databaser, kritisk vurdering av artikler, referansehåndtering og OA-publisering. Påmeldingsfrist: senest 2 dager før kurset. Vi gjør oppmerksom på at påmeldinger er bindende. Kurs med færre enn 3 påmeldte avlyses. Kursene er for ansatte og studenter ved UiO og OUS. For spørsmål om kursene, kontakt oss på e-post umed.

Kontaktinformasjon E-post: j.b.guttulsrud@medisin.uio.no Tlf: 22857867 Les om hvordan UiO behandler personopplysninger, om dine personvernrettigheter ved UiO og om hvorfor vi bruker informasjonskapsler Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo Universitetssykehus. Ansvarlig for denne tjenesten E-læring - Det medisinske fakultet. Kontaktinformasjon E-post: j.b.guttulsrud@medisin.uio.no Tlf: 22857867. Les om hvordan UiO behandler personopplysninger,. UiO vil tilby 336 ekstra studieplasser og 110 nye stipendiatstillinger. MN-fakultetet står for 80 av de foreslåtte stipendiatstillingene. Det medisinske fakultet tilbyr hele 40 nye studieplasser på profesjonsstudiet i medisin fordelt på 20 nye plasser høsten 2020 og ytterligere 20 plasser våren 2021 Lars Engebretsen er ansvarlig for innholdet på e-læringsressursen (email: lars.engebretsen@medisin.uio.no). Bevegelsesapparatet Undersøkelse av albue Undersøkelse av ankel og fot Undersøkelse av hofte Undersøkelse av hand Undersøkelse av kne Undersøkelse av nakke Undersøkelse av rygg Undersøkelse av. Ett grupperom med pc-skjerm og whiteboard, og pc koblet til både UiO- og OUS-nettet. Grupperommet kan bookes for tre timer av gangen for minst to personer. Kontakt oss på telefon (22119495 / 22119496) eller e-post (usmedbib@medisin.uio.no) for å bestille rommet. I biblioteket er det flere arbeidsplasser som kan brukes til gruppearbeid

Læringsmål og læringsutbytte i modul 8 - MED6800

Formalia. Hovedartikkel: Formalia Under formalia nevnes: Ditt navn Dato for når journalen er diktert (eller skrevet, hvis journalen skrives direkte inn uten forhåndsdiktering I Mine studier får UiO-studenter. personlig timeplan; beskjeder fra emner og studieprogram; lenker til studieprogram og emner; snarveier til verktøy og tjeneste

E-læring ved Det medisinske fakultet - Det medisinske fakulte

 1. Medisin OUS. Logg inn. Medisin OUS > Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. Sist oppdatert 28.10.2020 > Metodebok i indremedisin (OUS-Ullevål) Sist oppdatert 07.10.2020 > Brukerhåndbok i mikrobiologi (OUS) Sist oppdatert 09.11.2020 > Nasjonal Veileder i Endokrinologi
 2. Velkommen til Medisinsk bibliotek på Rikshospitalet! Vi er ansvarlig for bibliotektjenester til studenter og ansatte ved Det medisinske fakultet og Oslo universitetssykehus, og er åpen for alle
 3. Julie Gjengedal 02.12.2015 09.37.22 De fire medisinske utdanningene i Norge arbeider med saken. Det å få etablert nasjonale læringsmål inngår i vårt arbeid med å få både felles (nasjonal) innhold, felles læringsmål og nasjonal delprøve i medisin

Målgruppe og læringsmål. Vennligst logg inn. Dette e-læringskurset er utviklet av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF). Ved spørsmål eller kommentarer, kontakt: egil.haga@medisin.uio.no. Den har altså ingenting med medisinstudiet å gjøre. Ved eenkeltuniversiteter i DK, Australia og UK brukes testen som en forprøve for å selektere ut søkere til multiple miniintervju. Disse multiple miniintervjuene er fagspesifikke (feks medisin). UiO sier de kun vil bruke uniTEST, men ikke multiple miniintervju pga ressurskrav Medisin - EndNote for medisin og helsefag Kurset gir en introduksjon til praktisk bruk av EndNote. Kurset holdes i Zoom. Hva Informasjon om Zoom på UiO; EndNote-veiledning på nett; Kursholder. Bibliotekarer ved Medisinsk bibliotek. Fant du det du lette etter? Ja, jeg fant de Læringsmål- 1. Dette er sammendrag fra HELE 1.2. Jeg brukte dette selv til å eksamenslese. Universitet. Norges Arktiske Universitet. Fag. Medisin og odontologi 1. studieår (MED-1501) Opplastet av. maryam amri. Studieår. 17/1 Læringsmål i andre kliniske spesialiteter. Selvstendig kunne utøve rollen som sakkyndig i fysikalsk medisin og rehabilitering i henhold til gjeldende regelverk og lovgivning. Samarbeide med andre aktører i rehabiliteringsforløpet FMR 006. LÆRINGSMÅL. Selvstendig.

UiO ble onsdag ettermiddag kjent med at to studenter på studieprogrammet helseledelse og helseøkonomi er gått i karantene etter nærkontakt med bekreftet koronasmittet. Den ene har ikke deltatt på noen arrangementer, mens den andre har hatt begrenset kontakt med andre studenter, opplyser UiO i en pressemelding Befring, Anne Kjersti (2009). Lovverket og alternative medisin, I: Komplementær og alternativ medisin - en innføring for helsepersonell. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 9788276345896. 8. s 61 - 70 Befring, Anne Kjersti (2007) læringsmål som gjelder for den aktuelle perioden (Moen 2004). Læringsmål beskriver det elevene skal kunne utføre etter endt undervisningsøkt (Imsen 1997). Problemstilling Hvordan formuleres læringsmålene på elevenes arbeidsplaner, og hvordan kommer diss Ledig stilling/verv som forskningsombud * Verv som forskningsombud er lyst ut internt ved UiO/OUS/Ahus med søknadsfrist 1. desember. Ombudsrollen er lyst ut som en toårig åremålsstilling i 20 prosent. * Forskningsombudet skal gjelde for ansatte ved UiOs institutt for klinisk medisin, OUS og Ahus samt andre forskere og studenter uten ansettelsesforhold som utfører forskning ved institusjonene

MED4400 - Medisinstudiet, modul 4 - Universitetet i Osl

Informasjon om endrede kliniske læringsmål for del 1. Kliniske læringsmål - kommunehelsetjenesten. Kliniske læringsmål - spesialisthelsetjenesten. LIS skal ha kunnskap om metabolske bivirkninger av antipsykotisk medisin og viktigheten av å forebygge dette,. Trix fungerer som en oppgavewiki hvor du gjennom å få tilgang til et pedagogisk utplukk av oppgaver kan følge og holde styr på din egen progresjon på veien mot oppnåelse av dine læringsmål. Trix består av en enkel tagstruktur hvor hver oppgave er merket med informative tags Fakultet for medisin og helsevitenskap har et bredt spekter av forskningsmiljøer innenfor fagområdene medisin og helse. Forskningen spenner fra grunnforskning til translasjonsforskning og anvendt forskning Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål: Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering behandlet i 2018 i alt 6 229 pasienter, fatigue etter hjerneslag (UiO). En av avdelingens fysioterapeuter leverte sin masteroppgave mai 2019 - kvalitativ studie om hjerneslagpasienter og smerte

MED2200 - Medisinstudiet, modul 2 - Universitetet i Osl

Rekordmange har søkt seg til Universitetet i Oslo, og 11 400 søkere har fått tilbud om studieplass høsten 2020. Totalt har UiO i år 3,3 førstevalgssøkere per studieplass Medisin - Retningslinjer for medisinering må ta omsyn til pasienten sin kvardag. Sjølv pasientar med tett oppfølging og måling av legemiddelnivå er elles som folk flest. Tolking av målingane tek ikkje alltid omsyn til det. Kontakt Titan.uio.no redaksjonen@titan.uio.n Kontakt autorisasjon og spesialistutdanning: E-post: godkjenning@helsedir.no Tlf. (+47) 21 52 97 00 Telefontid mandag til fredag: 09.30-11.30 . Kundesenteret er stengt fredag 6. november

Det er glede og nysgjerrighet som driver mange av oss. De stadig økende byråkratiske reglene for tillatelser, lagring av data, økonomi-oversikter og tidsskjema har blitt store tidstyver, skriver Uniforum-skribent Johanne Sundby Hei alle sammen!Til høsten skal jeg forhåpentligvis studere medisin. Jeg antar at jeg har en poengsum, høy nok for å kunne komme inn på medisin i Norge, hvor som helst. Men jeg vet egentlig ikke HVOR jeg burde studere. Så spørsmålet er, hvilke universiteter anser dere som best på medisinutdanning..

Forskere ved Universitetet i Oslo (UiO) har funnet sammenhengen med et spesielt enzym og hjertestans. Nå håper funnet kan bidra til å utvikle nye medisiner - eller ta i bruk eksisterende - som kan forebygge «folkesykdommen» Emne - Medisin - semester IAB - MD4011. Læringsutbytte er definert i læringsmål som ligger i læringsmålsdatabasen. Læringsformer og aktiviteter. Problembasert læring (PBL), forelesninger, klinikker, seminarer, teambasert læring (TBL), kurs/øvinger, ferdighetslab,. Ph.d.-programmet i medisin omfatter alle medisinske fagområder og erstatter de tidligere ph.d.-programmene i klinisk medisin, molekylærmedisin, nevrovitenskap, samfunnsmedisin og helsevitenskap. Det gjøres ikke lenger opptak til ph.d.-programmet i medisin Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt at Norge skal ha følgende syv spesialiteter i odontologi: Endodonti, kjeve- og ansiktsradiologi, kjeveortopedi, oral kirurgi og oral medisin, oral protetikk, pedodonti og periodonti. Alle spesialistutdanningene er fulltidsstudier, og det gis ikke lønn under utdanning

Video: Fagside for medisin - Universitetsbiblioteke

Forside - Det medisinske fakulte

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo ønsker velkommen til en nordisk konferanse der fokuset rettes mot innføringen av persontilpasset medisin i helsetjenesten. Målgruppen for konferansen er primært jurister med interesse for regulatoriske spørsmål knyttet til moderne medisin Vil du ha flere forskningsnyheter om medisin, teknologi og realfag: Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt Lovende forsøksresultater - I teorien er det en veldig god idé å bruke protoner istedenfor lys, mener Malinen, men det er en hel rekke forsøk som må gjøres for å undersøke om de oppnår virkningen de håper på Forskningsfunnene utfordrer dermed det etablerte tankesettet, også kjent som «Barker»-hypotesen, som ble lansert i 1990 av David Barker. Hypotesen mener at det er ugunstige miljøfaktorer i mors liv som påvirker fosteret i livmoren, og som fører til både en lavere fødselsvekt og risiko for høyt blodtrykk, diabetes og hjertesykdommer senere i livet Læringsmål i andre kliniske spesialiteter. Ta opp relevant anamnese - håndtere vanlige problemstillinger ITR 138. LÆRINGSMÅL. Selvstendig kunne ta opp relevant anamnese og håndtere vanlige problemstillinger i en klinisk avdeling i relevant spesialitet. Utdypende. Genforskningen innebærer en ny dimensjon innen medisinen. Ved å se på kroppens grunnleggende funksjoner, kan man forstå og behandle sykdommer på en ny måte. I dette Apollon-temaet ser vi blant annet på forskning på svært utbredte sykdommer som cøliaki og benskjørhet og hvordan ny forståelse gir håp om nye behandlingsmetoder

De ville prøve å kartlegge hvordan folk opplever å ta medisiner for å se hvor mange som er rammet av det de kaller «følsomhet mot medisiner». Begrepet skal fange opp hva den enkelte opplever i kroppen når de tar medisiner, om de oppfatter seg som ekstra sensitive eller om de har hatt erfaringer med bivirkninger - om det er ting de har opplevd som gjør at de gruer seg til å ta. Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo ble grunnlagt i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetets undervisning og forskning spenner fra basale biomedisinske fag via kliniske fag til helsefag med en tydelig internasjonal profil. I tillegg til medisinstudiet tilbyr fakultetet studier innen klinisk ernæring, helseledelse og helseøkonomi, og syv to-årige masterprogram. Rutiner og metoder Veileder i håndteringen av medisiner med økt blødningsrisiko. Publisert 1. okt. 2010 13:50 - Sist endret 26. aug. 2020 08:1 - der fysikk møter medisin, biologi og kjemi. Biofysikk og medisinsk fysikk ved UiO er eit breitt fagområde der grunnleggande fysiske teoriar og metodar nyttast til å utforske medisinske og andre biologisk relaterte spørsmål E-post: tp-hjelp@admin.uio.no Ansvarlig for denne tjenesten Studieavdelingen Bruk av informasjonskapsler/cookies.

r.f.bjork @psykologi.uio.no Utviklingspsykologi , Forebyggingspsykologi , Klinisk barne- og ungdomspsykologi , Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykolog Mykje brukt medisin mot magesår kan gje knekte bein - enzym kan avdekka årsaka. Skyer med is bremser oppvarmingen - men hva skjer når all isen har smeltet? Ny lab-teknologi skal redde fisk fra pest og parasitter Titan.uio.no Fysikkbygningen øst (kart) Sem Sælands vei 2 Foto: Bjarne Røsjø/UiO Varsler eksplosjon i bruken av antistoff-baserte medisiner Forskerne er nå i ferd med å lære seg hvordan de kan skreddersy de små antistoff-proteinene, slik at de blir enda mer effektive fotsoldater i kampen mot angriperne Alt Bevegelsesapparatet Bildediagnostikk og supplerende undersøkelser Ernæring, elektrolytter og benhelse Fysisk aktivitet Hjerte, lunge og sirkulasjon Hud Læringsmål i andre kliniske spesialiteter Metoder for utredning og rehabilitering av andre pasientgrupper Metoder for utredning og rehabilitering ved ulike problemstillinger Nervesystemet Psykologiske, psykiatriske og sosiale faktorers.

Søk etter ansatte og studenter. Finn ansatte og studenter Søk. Personer 1 - 50 av 37 UiO deltar i hele spekteret av romrelatert forskning og utvikling: fra konstruktsjon av satellitter til grunnforskning om universets utvikling. Forskning i nordområdene UiO har lang tradisjon med forskning i og på nordområdene innenfor en lang rekke disipliner blant annet innenfor matematisk-naturvitenskapelige fag

Spesialistene i oral kirurgi og oral medisin skal også kunne utføre alle typer kirurgiske inngrep i tenner kjever og tilgrensende strukturer. Spesialsitene i oral kirurgi og oral medisin vil fungere som henvisningsinstans for utredninger og behandling av oralkirurgiske og oralmediske sykdommer i privat praksis, på sykehusavdelinger eller ved regionale kompetansesentre Foto: Øystein Horgmo, UiO UiO-forsker får prestisjestipend på 1,5 millioner euro. Johannes Hov forsker på betydningen av tarmbakterier som driver av sykdomsprosesser. Hej! Tack för att du läser Dagens Dagens Medisin har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til Ansvarlig for denne siden. Webredaksjonen på Jus. Logg inn Logg ut meny. Administrer denne mappe UiO-professor får likevel driva dyreforsøk med mogleg medisin for sjeldne sjukdomar. Mattilsynet: Ny medisin for sjeldne sjukdomar gir for liten helsegevinst. Får 10 millionar kroner til Parkinsons-forsking frå Olav Thon Stiftelsen. UiO-forskar Erlend Nagelhus får milliongåve frå Thon. UiO-forskere sentrale i jakten på Alzheimer-kode En kartlegging av læringsmål om kjønn og kvinnehelse i utdanningene medisin, sykepleie, psykologi, vernepleie og fysioterapi. 2 helse i medisinstudiene ved NTNU og UiO og i Vedlegg II Emner med kjønnsperspektiver i sykepleie-, psykologi-

PPT - Uorganisk Kjemi i biologi og medisin PowerPoint

lÆringsmÅl Ha kunnskap om diagnostikk og vanlige behandlingsmodeller ved psykoser, depresjon, angst og søvnforstyrrelser, samt selvstendig kunne vurdere indikasjon for henvisning til psykisk helsevern Dagens medisiner er ikke gode nok til å forebygge hjertestans. Aronsen har allerede fått 7,5 millioner kroner i støtte fra UiO, Helse Sør-Øst og Forskningsrådet. Dette er likevel langt fra nok. - Foreløpig er ingen investorer på plass Filosofi og lingvistikk ved UiO: 59,7 (56,6) De ti studiene med høyest poenggrense i ordinær kvote i år. Poenggrense fra i fjor i parentes. Medisin, høst ved UiO: 69 (68,5) Medisin, vår ved. Institutt for klinisk medisin (Klinmed) er et institutt ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.Instituttet er resultat av en rekke sammenslåinger og er nå et av tre institutter ved fakultetet. Før det ble slått sammen til et konsolidert institutt ble det betegnet Instituttgruppe for klinisk medisin og omfattet en rekke institutter innenfor klinisk medisin

Farmasøytisk institutt ved UiO jobber i samarbeid med selskapet Hemispherian med å utvikle en antiviral medisin til behandling av pasienter som er blitt koronasyke og fått COVID-19 Forsiden UiO Det juridiske fakultet Institutt for kriminologi og rettssosiologi. UiO UiO Universitetet i Oslo Institutt for kriminologi og rettssosiologi Det juridiske fakultet. For ansatte; - møtet mellom juss og medisin gjennom prosessen til rettsalen. Gå til forskning. Aktuelt CRISPR er en slik ny og banebrytende teknologi som revolusjonerer medisinen. Forskerne bruker genteknologi til å endre DNA i stamceller. Forhåpentligvis kan denne teknologien være en nøkkel til å løse mange av utfordringene vi står overfor. Mange tror man må studere medisin for å bidra til å gjøre syke mennesker friske Mellommannen@webid.uio.no om «Varmere hav endrer algesamfunnet i Arktis» 6. mai 2020 15:17 Kommentar kan leses her. Mellommannen@webid.uio.no om «Klimaendringer og miljøgifter er dårlig kombo» 6. mai 2020 15:1

PPT - Hva er Kunnskapsbasert praksis og hvordan kan vi få

E-post erik.fedde@medisin.uio.no. Telefon +47 22859223. Rom Hjemmekontor. Brukernavn. Logg inn. Besøksadresse Administrasjon Klinmed 0372 Oslo OUS Rikshospitalet Sognsvannveien 20. Postadresse Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO. Last ned visittkort. Arbeidsområder. Rekvirent, reiseregninger, refusjoner Persontilpasset medisin har gått fra å være «Buzz Word» til å bli realiteter. OUS/UiO . Asbjørg Stray-Pedersen, overlege, OUS og leder av Norsk forening for medisinsk genetikk. Hege Russnes, overlege og gruppeleder, OUS, og leder for Norsk forening for molekylær patologi Fremtidens medisin handler ikke bare om syntetisk mat mot sykdommer og at medisinen blir tilpasset genene dine. Tannleger forsker på hofteproteser, farmesøyter ber afrikanske medisinmenn om råd og kjemikere studerer en ny type nanopartikler som kan brukes i kampen mot kreft Anne Kjersti Befring er ansatt ved juridisk fakultet i Oslo og har doktorgraden i rettsvitenskap. Avhandlingen dreier seg om rettslige perspektiver ved persontilpasset medisin. Befring er fagbokforfatter, har erfaring fra helsemyndighetene, som advokat og direktør i Legeforeningen

 • Wochenkurier görlitz redaktion.
 • Smartstore 65.
 • Historie pennsylvania.
 • Notverordnung nationalsozialismus.
 • Tui sicilia.
 • Jumping fitness hanau.
 • Andorra flyplass.
 • Barrierefreies wohnen bocholt.
 • Em herrehåndbold 2018 program.
 • Tsunami japan 2004.
 • Leamus als.
 • Vidaxl hundebur.
 • Mikke mus youtube norsk.
 • Webcam ellmau panorama.
 • Westfalenblatt trauer de.
 • Spotify offline funkar inte.
 • H vinduet priser.
 • Domino's menu.
 • Polizei spaichingen telefonnummer.
 • Buddhismen tro og tanke.
 • Røde pletter på benene efter bad.
 • Duftlys europris.
 • Unescos verdensarvliste sverige.
 • Fragen blind date.
 • Esso tilhengerutleie kristiansand.
 • Dominant genetik.
 • Sonnenfinsternis kalender.
 • Chile landskap.
 • Snowboardbindinger salg.
 • Hermes birkin price.
 • Panasonic lumix dmc gf7 systemkamera.
 • Diftonger salaby.
 • Hva skal hjelpestønad brukes til.
 • Taktisk belte.
 • Last minute reisen.
 • Xbox one super mario.
 • Android kontakte übertragen ohne google.
 • Sykepleier bergen snitt.
 • Svømmekurs barn lørenskog.
 • Irische namen aussprache.
 • Veranstaltungen bad cannstatt heute.