Home

Reinsdyr hardangervidda

nATURGRUNNLAGET. Hardangervidda har et landskap som er gammelt, og preget av oppbygging og nedbryting i ulike tidsperioder. På grunn av store klimavariasjoner, høydeforskjeller, ulik berggrunn og jordsmonn finner vi et mangfold av vegetasjonstyper og vegetasjonsgradienter på Hardangervidda (se kart) 323 reinsdyr drept av lyn på Hardangervidda: − Ble kvalm av å være der. Død og fordervelse var det som møtte naturforsker Olav Strand på Hardangervidda søndag

VEDTATT PLAN. Regional plan for Hardangervidda 2019-2035. Plankart (høyoppløselig versjon på forespørsel). Regional plan for Hardangervidda - 2011-2025 (tidl. versjon). Handlingsprogram 2013-2016 (opprinnelig handlingsprogram). Handlingsprogram 2017-2020 (revidert handlingsprogram). Handlingsprogram 2021-2024 (revidert handlingsprogram) - kommer FAGLIGE UTREDNINGE Flotte fiskemuligheter, reinsdyrjakt og rypejakt på Hardangervidda. Rabbe Fjellgard disponerer 38 000 mål med gode overnattingsmuligheter på egne hytter Reinsdyrene som ble drept av lyn på Hardangervidda før helgen blir enn så lenge liggende - stort sett. 28.08.2016 323 reinsdyr drept av lyn på Hardangervidda: - Ble kvalm av å være de Et eksempel på hvor sterkt friluftskulturen står her til lands kom da VG i forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014 spurte sine lesere om hva ved Norge som gjorde dem mest stolt

SISTE: Klokken 13.00 onsdag er riksvei 7 over Hardangervidda fremdeles stengt. Årsaken er at reinsdyrene ved fjellovergangen i dag nærmet seg veistrekningen. Veien er stengt på ubestemt tid onsdag Hardangervidda is Europe's largest high mountain plateau and the northernmost national park. Hardangervidda also has Europe's oldest and largest wild reindeer strain and has the largest living area for the European reindeers Dette gjelder områdene Hardangervidda, Nordfjella, Setesdalsheiene, Rondane-Sølnkletten, Snøhetta-Knutshø, Ottadalsområdet (nå Reinheimen-Breheimen) og Forollhogna. I etterkant av disse prosessene har Norsk villreinsenter, på oppdrag fra Miljødirektoratet, påbegynt et liknende arbeid for de 13 andre norske villreinområdene Hardangervidda villreinutval er rettighetshavernes forvaltningsorgan ifm. villrein på Hardangervidda. Villreinutvalet består av medlemmer fra Hardangervidda grunneigarsamskipnad og Fjellstyra på Hardangervidda

Dyreposisjoner er en kartløsning som viser posisjoner på dyr som er utstyrt med GPS-sendere i ulike merkeprosjekt i regi av NINA, miljøforvaltningen og andre samarbeidspartnere. Vi samler inn data fra mange typer posisjoneringsutstyr og produsenter i en felles løsning for å sikre data og kunne videreformidle data til offentligheten, forvaltningen og andre oppdragsgivere. Løsningen har. Dette er særlig framtredende på Hardangervidda hvor dyra har hatt tilhold mellom Songa og Kvenna de siste åra. Kjell Handeland ved Veterinærinstituttet har tidligere påpekt at den begrensa arealbruken kan settes i sammenheng med høy parasittbelastning hos reinsdyra på Hardangervidda

Sjekk hvor reinsdyra er Artikkeltags. HF nyheiter; Illustrasjonsbilde Foto: Jon Arivd Himle. Av Reinsmeldinga oppdateres i samarbeid med Hardangervidda-Fjellstyra , Statens Naturoppsyn (SNO) og Politiet. Du finner tjenesten øvert på våre nettsider gjennom hele jakten 322 reinsdyr drept av lynnedslag på Hardangervidda. En oppsynsmann fra Statens naturoppsyn har funnet 322 døde reinsdyr på et lite område sør på Hardangervidda. Trolig har flokken blitt truffet av lyn Gjeldende bestandsplan for Hardangervidda villreinområde gjelder for perioden 2017 -2021. Hovedmålet er en årlig tilvekst på 2.000 - 2500 kalv. Delmål om maks 11.000 dyr før kalving og 40% simler i bestanden etter jakt. Bestandsplan 2017 - 2021. Hardangervidda villreinutval Sentrum 1 Rein er en dyreart i familien hjortedyr. Den skiller seg fra andre hjortedyr ved å være spesielt hardfør og tilpasset et liv høyt til fjells, også om vinteren. Den er et flokkdyr som kan bevege seg over store avstander, avhengig av sesong og næringstilgang. Rein forekommer på den nordlige delen av den nordlige halvkulen. Vi finner den både i Europa, Asia (hovedsakelig Sibir) og Nord.

11. september 2020 kl. 09:36 Skrantesjuke på Hardangervidda. Det er påvist smittsom skrantesjuke på en reinbukk skutt under jakt på Hardangervidda. Det er ikke kjent hvordan reinsdyret er smittet Visste du at Hardangervidda er større enn Rocky Mountains, og er Nord-Europas største høyfjellsplatå? Det er store områder med mange muligheter både for bilferie og fjellturer. Her finner du kartene du trenger om du skal besøke attraksjonene og turområdene langs vidda. Attraksjonskart Se vårt oversiktlige kart over attraksjonene ved foten av Hardangervidda i Rjukan og Rauland. Det blei felt 263 dyr på korta til Ullensvang fjellstyre, som gir 55% felling

Hvordan komme seg på reinsjakt? Mulighetene og tilbudene for reinsjakt i Norges 23 villreinområder er mange og varierte. De aller fleste av disse 23 områdene har årlig jakt. År om annet fredes dyrene i enkelte områder av bestandsmessige grunner Rammene for haustens villreinjakt på Hardangervidda, i Raudafjell og i Nordfjella pregast av behovet for prøver til testing for skrantesjuke. Det er mål om å nå over 90 prosent sikkerheit for at bestandane er friske i 2019. For Hardangervidda kan det ta to år å komme opp i over 90 prosent. Kartlegging av skrantesjuke skjer Les mer av Jakttid og kvote for villrein på Hardangervidda. Reinsdyra på Blefjell stammer fra dyr som har utvandret fra Hardangervidda. Enkelte år har større flokker trukket inn, men senere trukket tilbake til Hardangervidda. Fra 1970 har Blefjell hatt en mer eller mindre fast stamme med reinsdyr som nå har vokst til mellom 150 og 200 dyr Rein eksisterer i flere underarter, som varierer i størrelse og utbredelse.De sørlige underartene er generelt større enn de nordlige. Karibuen, som det finnes flere underarter av i Nord-Amerika, kan bli opp til 120 cm i skulderhøye og ha en total kroppslengde på mellom 150 og 230 cm. Den normale skulderhøyden hos reinsdyr er vanligvis 82-120 cm. Bukkene veier vanligvis mellom 70 og 150. GPS-merkeprosjektet på villrein på Hardangervidda og i Nordfjella er et brukerstyrt og brukerfinansiert prosjekt. Prosjektet har ei bredt sammensatt referansegruppe med medlemmer fra villreinutvalgene på Hardangervidda og i Nordfjella, villreinnemndene, Statens vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat, fylkesmennene i hhv

Hytte ved Hardangervidda - Kvalitetspreget hytteutlei

Hardangervidda er et norsk høyfjellsplatå beliggende i fylkene Viken, Vestfold og Telemark og Vestland.Ved Haukelifjell avgrenses den mot Setesdalsheiene i sør, og langs Bergensbanen avgrenses den mot Golsfjella, Valdres og Hallingskarvet i nord. Hardangervidda omfatter et område på ca. 8 000 km² og er Nord-Europas største høyfjellsplatå Opptak gjort i 2004/05 då reinsdyra varfreda. Då var dyra rolege i parringstida , og det var lett å sjå strukture i stamma . Då var det og snakk om at det. Villreinsenteret på Hardangervidda har registrert ei kraftig oppblomstring av fotråte hos villrein under jakta denne hausten.. Fotråte er smertefullt for reinsdyra og dei fleste dør. Anders. Kvotene for villreinjakta på Hardangervidda er satt til 6000 dyr. Det er nesten hele stammen. Dette vekker reaksjoner både blant forskere og jegere

Hardangervidda — Villrein

I dag lever rundt 30.000 villrein i fjella i Sør-Norge. På villrein.no finner du blant annet fakta om villrein, leveområdene, forvaltning og forskning. Hilsen Norsk villreinsenter og Villreinråde NOVASOL - Europas største formidler av feriehus og ferieleiligheter. Bestill det perfekte feriehus fra NOVASOL. Enkel booking og bra utvalg her Reinsdyrene som døde etter lynnedslag på Hardangervidda, blir ikke fjernet fra vidda. De første prøvesvarene viser at dyrene ikke hadde skrantesyke I sin bok «Villreinen - fra urinnvåner til miljøbarometer» skrev den internasjonalt ledende villreinforskeren Terje Skogland allerede i 1994 «Studiene av jervens jakt på villrein har derimot klarlagt en sammenheng mellom helsetilstanden og hvilke reinsdyr som blir drept av jerv (fig.32) og alle de drepte hadde helt nedslitte tenner og var følgelig i svært dårlig fysisk hold. Skal skyte ned nesten alle reinsdyrbukkene på Hardangervidda Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet har vedtatt en fellingskvote på 6000 voksne reinsdyrbukker. - Vi følte oss presset til.

En augustdag i 2016 døde over 300 reinsdyr på Hardangervidda. Nå begynner forskerne å ane hvor mye disse dyra fortsatt betyr for hele landskapet TRAGEDIE: 322 reinsdyr ble trolig drept av lynet på Hardangervidda. Foto: Håvard Kjøntvedt / SNO Vis mer Rein-tragedie sør for Hardangervidda 322 reinsdyr trolig drept av lynnedslag Hardangervidda Nasjonalparksenter er verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter er et statlig autorisert nasjonalparksenter for Hardangervidda nasjonalpark og er samlokalisert med Norsk villreinsenter Sør på Skinnarbu i Tinn kommune. N asjonalparksenteret som åpnet i 2013 inneholder bl. a en moderne interaktiv natur- og villreinutstilling med hele 22 interaktive installasjoner Fjellstyra på Hardangervidda forvaltar store område til glede for alle som er glade i å bruke Fjellet! Du finn litt av våre tilbod under, men sjekk ut det enkelte fjellstyret for meir informasjon

Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet vil ha ulv på Hardangervidda for å gnaga i hel snyltarplaga reinsdyr. Telemark Venstre ville la jerv gjera jobben. Dette er tankelause framlegg frå folk som ikkje har sett seg inn i den røynda villreinen no lever i Prøvesvarene viser at de døde reinsdyrene på Hardangervidda ikke var syke. Nå ligger over 250 av dem igjen på vidda - uten hode Hardangervidda. Reinsdyr på trekk. Alle bilder kan fritt lastes ned og brukes mot kreditering av fotograf og institusjon Det er ikke kjent hvordan reinsdyret er blitt smittet, og om smitten har spredt seg fra Nordfjella eller om dyret er blitt smittet på annet vis. Han har jaktet rein på Hardangervidda siden 16-årsalderen, og befinner seg nå sentralt på Hardangervidda. Nyheten kom ikke overraskende. - Dette har jeg ventet på

Se hvordan folk på Hardangervidda skaffet seg mat før børsa kom, ved dyregravene på Kalhovd. Hit kommer du med bil. » Les mer om Hardangervidda Nasjonalpark. Hvordan skaffe kjøtt før børsa kom? Tidligere ble mye av maten på vidda høstet i form av dyregraver for reinsdyr Det er påvist skrantesyke hos en villreinbukk på Hardangervidda. Det er første gang den smittsomme varianten av sykdommen er funnet utenfor Nordfjella. Mattilsynet ble varslet av Veterinærinstituttet om påvisningen torsdag kveld. - Dette er alvorlig for den norske villreinbestanden, sier administ Hardangervidda nasjonalpark er fastlands-Norges største og et særlig verdifullt høyfjellsområde. Interessant er observasjoner av reinsdyr som samler seg på det som er igjen av snøflekker i fjellet i sommerhalvåret. Reinjegere som har flådd dyr, har. Reinsdyr på Hardangervidda - Duration: 1:45. MrGoldSeeker 5,848 views. 1:45. 60 Minutes Womb Sounds (Gets Baby to Sleep Fast! Calms Crying Babies & Colic) - Duration: 1:00:01 Det er påvist smittsom skrantesyke hos en villreinbukk på Hardangervidda. Her et bilde av reinsdyr på vidda. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix. Det er påvist skrantesyke hos en villreinbukk på Hardangervidda. Det er første gang den smittsomme varianten av sykdommen er funnet utenfor Nordfjella. NTB

Jeg har plukket ut noen av mine absolutte favoritter til ulike retter basert på reinsdyr som er å finne på Vinmonopolets bestillingsliste. Flere av dem fikk også bli med på tur på Hardangervidda og smakt sammen med reinsdyrspesialitetene på Sandhaug turisthytte Ulvik Statsallmenning tilbyr jakt på småvilt og rein. Fjellstyret er sett til å forvalte jakta på Ulvik Statsallmenning. Her er det både småviltjakt og reinsjakt

323 reinsdyr drept av lyn på Hardangervidda: - Ble kvalm

 1. Et kraftig uvær har trolig tatt livet av 322 villrein sør på Hardangervidda fredag. En oppsynsmann fant de døde dyrene lørdag. Video fra stedet viser at villreinen ble funnet på et begrenset.
 2. Smittsom skrantesyke bekreftet hos villrein på Hardangervidda. Det er påvist skrantesyke hos en villreinbukk på Hardangervidda. Det er første gang den smittsomme varianten av sykdommen er funnet utenfor Nordfjella
 3. Jegerar fann 74 daude reinsdyr på Hardangervidda. Villrein på Hardangervidda sliter: - Det er varmt for dyra. Har undersøkt 253 reinsdyrhjerner. Derfor tømmes hyllene for Joikakaker i hele landet. De 322 døde dyrene kan bli liggende. Til toppen Besøksadresse: Torggata 8, 3724 Skien
 4. På Hardangervidda nasjonalparksenter kan du se en interaktiv utstilling om natur og villrein. Utstillingen er fordelt på 6 avdelinger, samt filmrom med 4 forskjellige filmer. Du vil lære mer om bl.a. villreinens opphav, biologi og økologi, samt utfordringer og trusler mot dagens villrei
 5. Over Hardangervidda har det vært ferdsel i flere tusen år. De første som tråkket vei var reinsdyr og veidemenn, kanskje alt for 9500 år siden. Dette gjør at veidestiene naturlig nok må være de eldste. Veidemennene i førhistorisk tid var jo de første vandrerne, og siden den gang, har generasjon på generasjon fulgt i deres fotspor

Hardangervidda har blitt «rødt» - så hva nå? I vakuumet som rådvillheten lager, spekuleres det blant naturinteresserte i hele spekteret av muligheter - fra full nedskyting til vanlig jakt og ordinær overvåkning Miljødirektoratet firer på reglene: - Det er ønskelig at jegere feller flest mulig villrein på Hardangervidda . Smittsom skrantesyke bekreftet hos villrein på Hardangervidda. Desse planane er ute på høyring: Det er klimaet som er fiende nr. 1 for reinsdyra . Held på krav om høgt uttak av villrein. Debat Reinsdyrene som ble drept av lyn på Hardangervidda før helgen blir enn så lenge liggende - stort sett. Søndag ble hodene til 250 av dem skåret av til testing for fryktet sykdom Det er ikke kjent hvordan reinsdyret har blitt smittet, Fra Hardangervidda har det blitt analysert over 3.500 prøver, 518 av dem hittil i år. Kommentarfeltet er dessverre stengt av tekniske årsaker. Her kan du lese mer om hvorfor. På forsiden nå Kjørte med gravemaskin og bil i hagen.

Hardangervidda villreinutval sendte på høring et forslag til fellingskvote på 7000 voksne bukker (2,5 år og eldre) for jakt på villrein i 2019. Etter endt høring ble antallet justert ned til 6000 voksne og villreinutvalget sendte sitt endelige forslag til kvote til Villreinnemnda fo Utvide jakttida for villrein i sitt villreinområde med inntil 14 dager i løpet av oktober måned når særlige bestandsmessige behov foreligger Foreløpig er det ikke kjent hvordan reinsdyret som ble skutt på Hardangervidda har blitt smittet, altså om smitten har spredt seg fra Nordfjella eller om reinsdyret har blitt smittet på annet vis. Annonse. Hva som nå skjer med myndighetenes skrantesjuke-strategi, er også uvisst

Reinsdyrjakt, rypejakt og fiske på Hardangervidda

Hvor står reinen på hardangervidda — hardangervidda har et

Reinsdyr stenger Hardangervidda - NRK Vestlan

 1. Kuttet hodene av reinsdyrene på Hardangervidda - var ikke syke. Prøvesvarene viser at de døde reinsdyrene på Hardangervidda ikke var syke. 03.05.2017
 2. Turistvegen over Hardangervidda En redusert variant av K2 er godt forenlig med status og utvikling av rv. 7 over Hardangervidda som nasjonal turistveg. Forutsetningene er at «Gamlevegen» driftes og vedlikeholdes på forsvarlig vis, og kan være sommeråpen med sørvistilbud slik at turistveghensynene blir ivaretatt
 3. Mattilsynet vil slakte 1800 reinsdyr på Hardangervidda - møter kraftige protester Fem professorer, en tidligere Aker-direktør, og en tidligere konsernsjef i Hydro vil stoppe planene om massejakt på villrein på Hardangervidda
 4. Døde reinsdyr på Hardangervidda blir liggende. Oslo (NTB): Reinsdyrene som døde etter lynnedslag på Hardangervidda, blir ikke fjernet fra vidda. De første prøvesvarene viser at dyrene ikke hadde skrantesyke
 5. Døde reinsdyr på Hardangervidda blir liggende Reinsdyrene som døde etter lynnedslag på Hardangervidda, blir ikke fjernet fra vidda. De første prøvesvarene viser at dyrene ikke hadde skrantesyke. NTB. Publisert: 30.08.2016 16:56 Sist oppdatert: 16.10.2019 06:10.
 6. Reinsdyr-kikker rotet seg bort på Hardangervidda. Mannlig skiløper som mistet retningen, er nå funnet
 7. For å hindre at den dødelige dyresykdommen skrantesjuke (CWD) sprer seg, har Mattilsynet innført noen forbud og påbud som gjelder på Hardangervidda. Det er svært viktig at alle følger disse 4 hovedreglene for at vi skal lykkes i å hindre smitte til andre hjortedyr. Disse reglene kommer i tillegg til de landsomfattende reglene i CWD-forskriften

Tusenvis av reinsdyr stenger Hardangervidda. Veien blir ikke åpnet igjen før dyrene har flyttet seg lenger vekk fra hovedveien. Av Svein Erik Giskegjerde. Publisert 30.01.2015 De GPS-merkingen av villrein i området har gitt forskerne i NINA et unikt innblikk i hvordan reinflokkene bruker Hardangervidda og hvordan de påvirkes av mennesker og naturgitte forhold. - I det omfattende datasettet som er samlet inn ser vi at Rv7 har en tydelig negativ effekt på villrein ved at betydelige områder rundt og nord for veien ikke lenger blir brukt av reinsdyrene Reinsdyr stengte Hardangervidda Det var ingen reinsdyr ved Leiro bom klokken 1737, men veien er stengt. Foto: Webkamera Statens vegvesen. Av Ina Linn Olsvoll. Publisert: 29. januar 2015, kl. 17:31 Sist oppdatert: 29. januar 2015, kl. 17:37. Artikkelen er over 5 år gammel En flokk. De første som tråkket stier på Hardangervidda var reinsdyr og veidemenn. Generasjon på generasjon har fulgt i deres fotspor. — I år har det blir jakta lengre heimover enn på mange år. Desse planane er ute på høyring: - Vil kunna ha direkte positiv verknad på folketalet over tid

Hardangervidda - the largest national park in the north

 1. Det er ikke kjent hvordan reinsdyret har blitt smittet, Jegere på Hardangervidda må notere posisjonen på fellingssteder, slik at Mattilsynet kan spore slakterester, dersom det viser seg at dyret er smittet. Jegerne må også være flinke til å grave eller stene ned slakterestene
 2. Det er ikke kjent hvordan reinsdyret har blitt smittet, altså om smitten har spredt seg fra Nordfjella eller om reinsdyret har blitt smittet på annet vis. Det har blitt analysert over 3 500 prøver fra Hardangervidda, 518 så langt fra årets jakt
 3. 1800 villrein felt på Hardangervidda. Årets villreinjakt på Hardangervidda endte med 1800 dyr i bakken, nær 170 flere enn fjoråret
 4. Døde reinsdyr på Hardangervidda blir liggende. Reinsdyrene som døde etter lynnedslag på Hardangervidda, blir ikke fjernet fra vidda. De første prøvesvarene viser at dyrene ikke hadde skrantesyke
 5. Helt siden jeg var liten har Hardangervidda vært noe spesielt, jeg tenkte alltid at Hardangervidda var vill, værhard og FLAT. Da jeg endelig fikk dratt på skitur over Hardangervidda oppdaget jeg at mye stemte- Hardangervidda var vill, vakker og våt, men at den var flat fikk jeg raskt motbevist. Det flotte landskapet, varierende været og [
 6. Vår pris 438,-(portofritt). Hardangervidda er et eldorado for alle som er glade i friluftsliv. Her ligger fiskerike fjellvann, merkede stier og turisthytter på rekke og rad. Og er.

Kart og databaser — Norsk Villreinsente

Jakt » Hardangervidda villreinutva

 1. Døde reinsdyr på Hardangervidda blir liggende. Se video fra Hardangervidda her. Reinsdyrene som døde etter lynnedslag på Hardangervidda, blir ikke fjernet fra vidda. De første prøvesvarene viser at dyrene ikke hadde skrantesyke. NTB. 30. aug. 2016 16:23 - Oppdatert 30. aug. 2016 16:48
 2. Hardangervidda er i de senere år blitt et stadig mer aktuelt område for turisme, rekreasjon og viltundersøkelser. Den økte turisme gjør sitt til at reinsdyra stadig skremmes og jages hele turistsesongen. Dyras vandringsveier og beiteområder er omgitt av turveier på alle kanter
 3. Kjøp 'Reinen på Hardangervidda, natur og kultur' av Johan Vaa fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 978823032195
 4. Hardangervidda, Dyra, Reinsdyr, Reindeer, Perioden, Bjerketvedt, Jakten, Dyras, Samt, Jakt, Reinsdyrstammen, Teora, Teora Tabell I. Fellingsprosenten pa Hardangervidda av villrein. i perioden 1965-1978, og fordelingen av felte hann - og hunndyr. Results of reindeer hunting on Hardangervidda expressed. as a percentage from 1965-1978 and the.
 5. Vinteren 67/68 ble det observert ca 150 reinsdyr på Blefjell. Flesteparten av disse dyrene trakk tilbake til Hardangervidda i løpet av våren 1968. Vinteren/ våren 1970 kom det på ny dyr fra Hardangervidda (150-200) dyr, disse trakk inn på vidda igjen om høsten. Vinteren 1971 ble det sett ca 30 dyr på Blefjell
 6. Det er ikke kjent hvordan reinsdyret har blitt smittet, og om smitten har spredt seg fra Nordfjella eller om dyret har blitt smittet på annet vis. Totalt ble det felt 1247 bukker under fjorårets villreinjakt på Hardangervidda
 7. Ønsker du et lite stykke Norge er det bare å legge 100 millioner kroner på bordet. For det får du Norges råeste jaktterreng i hjertet av Hardangervidda

Reinsdyrene som er i resten av landet er med andre ord tamrein. I tillegg har vi reinsdyr på Svalbard, men dette er en litt mindre og kortbent variant reinsdyr som heter svalbardrein. Reinsdyrene vil vandre store avstander for å forflytte seg mellom ulike beiteområder og kalvingsområder. De lever et liv på vandring og beveger seg hele tiden Jegerar fann 74 daude reinsdyr på Hardangervidda. Serverer gørr i sabotørenes fotspor. Villrein på Hardangervidda sliter: - Det er varmt for dyra. Syv mil inn på vidda, så de noe som glinset: - Dette hører ikke hjemme noe sted. DNT: - Omgangssyken er på retur på Hardangervidda Villreinjakt er en jakt som har pågått siden istiden, og er litt annerledes enn annen storviltjakt. Det er en urpreget type jakt. Jakta foregår langt til fjells og det er vanskeligere å felle villrein enn de fleste tror. Dyrene har en nomadisk adferd og beveger seg over store områder. Jakt. Kjører du over Hardangervidda er dette stedet å stoppe Nye eiere har tatt over denne fjellstua, og heldigvis fortsetter de med det stedet er kjent for - hjemmelaget mat og hyggelig service. Menyen var riktignok noe større i fjor med blant annet reinsdyr, fjellørret og flere kaker

Velkommen - Dyreposisjoner Dyreposisjone

Riksveg 7 over Hardangervidda er en barriere for villrein. Det beste for både reinsdyr og trafikanter vil være å legge veien i en eller flere tuneller under vidda, anbefaler forskerne i Norsk institutt for naturforskning (NINA) i en ny rapport Har kappet hodene av de 323 reinsdyrene Historien fra Hardangervidda går verden rundt. De døde dyrene skal testes for alvorlig sykdom Reinsdyr horn Accesories med 100% Prisgaranti - Rask levering med Bring - 30 dagers åpent kjøp på ditt Reinsdyr horn - Alltid det største og billigste utvalget på Temashop.n På østvidda er det et åpent og bølgende landskap, mens vestvidda er mer preget av høye topper og bratte daler Mattilsynet vil slakte 1800 reinsdyr på Hardangervidda - møter kraftige protester. Fem professorer, en tidligere Aker-direktør, og en tidligere konsernsjef i Hydro vil stoppe planene om massejakt på villrein på Hardangervidda Dømt for ulovlig felling av villrein på Hardangervidda - Nå anker begge parter dommen - Moro at det endelig blei NM-tittel Svein Erik Lund trur det er sikra om lag 1200 CWD-prøvar frå Vidda

Ferdig KVU rv

hardangervidda — Aktuelt — Villrein

 1. 322 døde reinsdyr på Hardangervidda. Fredag kveld oppdaget en jaktoppsynsmann i Statens naturoppsyn en dyretragedie på Hardangervidda mellom Møsvatn og Kalhovd i Telemark. 322 reinsdyr ble funnet døde i en radius på 50-60 meter. De har etter all sannsynlighet blitt drept av lynnedslag.
 2. Fotokunst som du kan bestille raskt og enkelt på lerret, alu-plate eller kunstpapir plakat. Vandrer man i Setesdalen har man den dag i dag fortsatt mulighet til å møte på reinsdyr, noen ganger i flokk, andre ganger er de alene. Bildet er synlig kornete på trykk. Dette er ikke en kvalitetsfeil men en del av det som gir bildet den rette stemningen og uttrykket. Det er ikke alltid dette.
 3. Miljødirektoratet har allerede dispensert fra hjorteviltforskriften § 30, slik at det ut jakta 2020 kan felles valgfritt dyr på alle kontrollkort i Hardangervidda. For å unngå at felling av simler fører til morløse kalver, åpner Miljødirektoratet nå for at jeger kan felle én kalv i tillegg til ett valgfritt dyr per kontrollkort
 4. at reinsdyr i stor utstrekning opptrer i flokk, kan det antas at en på denne måten har hatt over-sikt over 70-80 % av totalstammen. Reinen er kjent for å ha en ekstensiv bruk av sine leveområder og det er derfor viktig å se dy-renes bruk av Hardangervidda i et lengre tidsperspektiv. Over tid er det tydelig at områdebru
 5. Reinsdyr går normalt ikke på vannet. Hvertfall ikke de jeg har sett og skutt. Etter kort tid, titta man plutselig rett på en liten flokk reinsdyr. Vi fikk øye på hverandre omtrent samtidig. Var ikke vanskelig å se på de når de fikk værdraget av Castor'n. Menneskelukt må dufte skremmende for et reinsdyr dere. Da ble det fart i de gitt
 6. Lynnedslag er trolig årsaken til at 322 reinsdyr ble funnet døde på lite område sør på Hardangervidda. En jaktoppsynsmann oppdaget dyretragedien på en rutinetur i fjellet
Reinsdyr - har sin sørlige grense fra Hardangervidda iHva skjer med naturen når 300 reinsdyr blir drept av etUnike bilder av reinsdyr - Natur

Video: Hardanger Folkeblad - Sjekk hvor reinsdyra e

322 reinsdyr drept av lynnedslag på Hardangervidda

Det har blitt analysert over 3 500 prøver fra Hardangervidda, 518 så langt fra årets jakt. - Det er for tidlig å si hvordan funnet vil påvirke strategien for bekjempelse av sykdommen, men ønsket om å sikre friske bestander av villrein og andre hjortedyr i fremtiden står fast, sier Ingunn Midttun Godal Kvoter og felling: 8. januar 2018: Ny nettside: www.villreinutval.no NY NETTSIDE: VILLREINUTVAL.N

Hva skjer når et dyr i naturen dør?Nedskytingen fortsetter i NordfjellaJakt og fiske — Haukeliseter fjellstueReinen er viktigere enn bilister - ATReinsdyrjakt, rypejakt og fiske på HardangerviddaEnslig reinsdyr – Veggbilde & art print plakat – Veggbilder
 • Svømmekurs barn lørenskog.
 • Utesteder danmark.
 • Learn swift programming.
 • Mark forster wir sind groß pdf.
 • Sy på speidermerker.
 • Geografisk tunge varighet.
 • Herborner tageblatt.
 • Alexander kielland novelletter.
 • Lekkert og godt.
 • Jaguar e type preisentwicklung.
 • Dekoration ananas.
 • Ligustrum ovalifolium giftig.
 • Fransk ort på tre bokstäver.
 • Strykemerker til klær.
 • Edinburgh turistattraktioner.
 • Reisalavvo.
 • Stoppe sms fra isbilen.
 • Kjerringråd skjærer.
 • Rognkjeks kaviar.
 • Günstige wohnungen nordhausen.
 • Alexander skarsgård tarzan.
 • Crop faktor brennweite.
 • Kroner immobilien.
 • Arosa mia.
 • Rote punkte am körper.
 • Hard reset samsung s6.
 • Hvordan beskrive været på spansk.
 • Temperaturen deutschland rückblick.
 • Hyperkaliämie glucose insulin.
 • Kommunekart oppland.
 • Brygga hotell fauske.
 • Sofia die erste auf einmal prinzessin deutsch ganzer film.
 • Cherimoya kerne.
 • Polo ralph lauren størrelser.
 • Tin tax number norway.
 • Netting felleskjøpet.
 • Sprüche reiz des verbotenen.
 • Resirk pant.
 • Startup news.
 • Como se dice casa en inglés.
 • 8 bit music maker.