Home

Tv2 skole historie

TV2.no - Arkive

TV 2 er Norges beste nettsted for nyheter, sport, underholdning, vær, tv-guide og video Biden vinner valget - men så nær var Trump. Det skiller kun litt under 100.000 stemmer i noen viktige vippstater mellom de to kandidatene. - Joe Biden har fått mye «stang-inn», sier TV 2s tallknuser I NRK TV er det mange faktabaserte serier om historie, vitenskap og kultur. Her er en oversikt med muligheter for faglig påfyll og hjemmeundervisning

TV2 Skole - Quiz - Historie - Andre verdenskrig #tv2skole#historie#andreverdenskrig #tv2skole #historie #andreverdenskrig. Created by: tv2skole Language: Norsk. Plays: 1200 Shares: 0 Players: 15747 Favorites: 0. Play. TV2 Skole - Quiz - Historie - Den franske revolusjonen #tv2skole #franskrevolusjon #historie #tv2skole #franskrevolusjon #historie. Created by: tv2skole Language: Norsk. Plays: 1441 Shares: 0 Players: 18649 Favorites: 0. Play. TV 2 startet sine første tv-sendinger 5. september 1992. Her er noen høydepunkter i TV 2s historie

TV 2 er en norsk reklamefinansiert tv-kanal som er eid av TV 2 Gruppen.Kanalen startet sine sendinger 5. september 1992. Kanalen er en kommersiell allmennkringkaster som tilbyr nyheter, aktualitetsprogrammer, sport og underholdning.. TV 2 har hovedkontor på Media City Bergen med alle redaksjoner i tillegg til administrasjon Den organiserte skolen i Norge går tilbake til middelalderen. Kort tid etter at Norge ble eget erkebispedømme i 1152, ble det opprettet katedralskoler for opplæring av prester i Trondheim, Oslo og Bergen. Etter reformasjonen ble det i 1539 gitt en dansk kirkeordinans som også gjaldt i Norge. Katedralskolene ble omdannet til latinskoler, og det ble påbudt at hver kjøpstad skulle ha en.

Gratis klipparkiv for bruk i undervisningen. Organisert etter læreplanene Tveiterås skole er en offentlig spesialskole i Bergen kommune i Hordaland.. Skolen tar imot elever fra 1. til 10. trinn og er spesialtilpasset elever med autisme.. Historie. Skolen åpnet høsten 1964 som Fana spesialskole, i en ombygget tyskerbrakke på Øvsttun.Plasseringen var en midlertidig løsning Lilleborg skole ligger i Sagene bydel i Oslo. Skolen ble grunnlagt i 1898 og har i alle disse årene vært en viktig del av nærmiljøet på Torshov. Skolen ble totalrestaurert på 1990-tallet. Skolens dag markeres hvert år den 2. mai Skolens historie . Skolen startet opp i 1918 og flytta inn i nytt skolebygg i 1925. Det første artiumskullet i 1922, med 18 kandidater, to av de var kvinnelige. Blant elever opp gjennom tidene kan nevnes: Jens Haugland (1932), Kristian Trægde(1936), Olav Arne Kleveland (1954), Kjell Kristian Rike (1963),. TV 2 er danskernes kilde til aktuelle nyheder, sport, vejr og underholdning. På tv2.dk kan du også se TV 2s populære programmer og kanaler

Rødtvet skole som ligger i bydel Grorud ble bygget i 1962. Bygget som er et typisk eksempel på tidens arkitektur står oppført på Gul liste og inngår i verneplanen for Osloskolene. Høsten 2012 ble skolen utvidet, og fikk et nytt bygg, Kuben, hvor 1.-3. trinn og to av basene på Aktivitetsskolen holder til Men hva vet vi foreldre egentlig, når vi sender barna våre til skolen? Tilgjengelig til 19. august 2024 Publisert 19. august 2019. 2. Episode 2 43 min. Vi blir bedre kjent med klassen fra Tana, som nå er kommet til mellomtrinnet. Her oppstår det intriger, og vennskap går i knas Mens skolen var under planlegging, ble den omtalt som Fougstadgatens skole etter den nye veien som var anlagt på nedsiden av skolen. Navnet Ila skole. Navnet Ila skole ble foreslått av skoleinspektøren i et forslag datert 14/5-1915 og ble etter noe diskusjon vedtatt. Skolen ble tatt i bruk 8. februar 1916. Ferdigattest forelå først 21/10-1920 Historie. Historie. Den første skolen vi vet om i Tromsdalen, er skolen på Nord-Hungeren, gården som i dag ligger mellom Nova og Amfisenteret Pyramiden. Denne skolen ble opprettet i 1870. Elevene gikk sannsynligvis på skolen annen hver uke, og vi vet ikke hvem som var lærer her Om skolen. Om oss. Ledelse og Administrasjon. Strategisk plan. minosloskole.no. Skolens historie. Plan for bruk av skoleplattform Oslo. Råd og utvalg. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) Driftsstyret. Jobb på Abildsø. Ledige stillinge

Dokumentarserier i NRK TV til undervisning - NRK Skole

Play Kahoot! TV2 Skole - Quiz - Historie - Andre verdenskri

 1. Saltvern skole har en lang historie. Vi tidfester starten på den moderne historien til 1957 da det første byggetrinnet av den nye Saltvernskolen i Øvre Rønvik ble åpnet. Senere har det stadig kommet nye bygg. Åpningen av barneskolen i 1967, Mellombygget i 1993 og den nye SFO/1.trinnsfløya i 2008 er milepæler
 2. Skolens historie . sjokurs. KONTAKT OSS: Sørlandets Maritime Videregående Skole. Kystveien 310, 4639 Kristiansand. Kontor: 38 12 19 80 / Vakt: 90 09 06 36. post@sjoekurs.no
 3. Skolen hadde tre klasserom og inneholdt også to lærerboliger. I Akers historie kan vi lese følgende om de problemer den første læreren sto overfor: «En del av Lilleakerungdommen likte ikke at det skulle bli skole på Lilleaker, og det fortelles at når det kom ansøkere for å se på skolen, ble de fordrevet med stenkast

Play Kahoot! TV2 Skole - Quiz - Historie - Den franske

 1. Høybråten Velforening utgir Vel-Nytt to ganger i året. De skriver ofte om ting som skjer eller har skjedd ved Høybråten skole. Her er noen artikler med historisk sus: Høybråten skole på 50-60-tallet, del 2; Høybråten skole på 50-60-tallet, del 1; Skolen vår fyller 90 år / Høybråten skoles historie i korte trek
 2. Skolen på Nedre Bekkelaget som var en del av Bekkelaget skole, ble tatt i bruk i november 1938. Den hadde tre klasserom, gymnastikksal og matsal. Høsten 1938 startet Bekkelaget skole med 857 elever fordelt på 31 klasser, og den var det året Akers største folkeskole
 3. TV2 skole tilbyr nyhetssendinger tilpasset barn og unge. Historie, Norsk historie, Samisk historie, Kultur, Film, Natur og vitenskap, Naturfag, Samfunn, Samfunnsvitenskap Samenes historie En film i tre deler om samenes historie. Den strekker seg fra middelalderen til i dag. Trinn: 8-10, VGS.
 4. TV 2 Skole, Oslo, Norway. 11,490 likes · 24 talking about this · 104 were here. Spennende og engasjerende læring for barnetrinn, ungdomstrinn, videregående og voksenopplæringen. Se mer på elevkanalen.n
 5. HISTORIE Historiesider | Andre lenkesamlinger. Historiesider. Temaweb Temaweb har en meget bra samling med nettressurser for historie-faget. Digitalskolen Lærepakker i historie, fra grunnskolen til universitetsnivå, til fri bruk for dem som ønsker. Utarbeidet ved Historisk Institutt, Universitetet i Bergen. Fra sigd til skurtreske

TV 2s historie - TV2

Skolen ligger på Sandaker i Sagene bydel og holder til i lokalene hvor tidligere Sandaker videregående skole holdt til fra 1984 til 2011. Skolebygget er fra 1959, og det er arkitekt Finn Bryn som har tegnet skolen. Bygningen står på byantikvarens gule liste, så fasaden er opprinnelig, men hele skolen ble renovert innvendig i 2011-2012 Skolen gjennomførte en fullstendig utvendig oppgradering av hele skoleanlegget i perioden 2008-2010. I perioden 2015-2017 gjennomførte skolen også en totalrenovering innvendig i forbindelse med oppgradering av ventilasjonssystemet. Elevene på 4.-7. trinn hadde denne perioden midlertidige lokaler på Engebråten skole Haugen skole ble påbegynt i 1974, og første byggetrinn sto ferdig i 1975. Bosettingsmønsteret i Oslo hadde skapt behov for nye skoleanlegg, og den nye blokkbebyggelsen gjorde det nødvendig å bygge både barnehager og skoler

Majorstuen skole er en barne og ungdomsskole i bydel Frogner. Skolen ble bygget i 1908 og ble i perioden 2012-2014 renovert både utvendig og innvendig. Skolen huser i dag omlag tusen elever, frodelt på alle trinnene Vi er en videregående skole som tilbyr Vg2 Maritime fag om bord på vårt eget skoleskip, og gir et godt grunnlag for de som ønsker å bli matroser eller motormenn. Vi bringer praksis inn i undervisningen, og våre elever er engasjerte og etterspurte lærlinger. Hos oss opplever elevene mangfold, mestring og muligheter i et maritimt miljø Den første generasjonen historikere som vokste opp etter 1814 dannet Den norske historiske skole på 1830-tallet. De sentrale historikerne her var Rudolf Keyser og P. A. Munch, og de følte seg kallet til å skrive Norges historie fra grunnen av. Utfylte hverandre. Keyser (1803-1864) var lektor i historie fra 1829 og ble professor i 1837 Skolens hovedbygning er den samme i dag som for 100 år siden. Skolen ble utvidet med et nytt bygg i 1937, B-bygget. I år 2000 ble bygget utvidet, samtidig som hele skolen ble pusset opp. Skolen er sentralt beliggende på Nordstrand, nedenfor Sæter-krysset. Nordstrand skole er en 1 - 7 skole med ca. 400 elever

Jeriko skole åpnet i 1977, les om den flotte historie og se bilder her. Navnet Jeriko kommer fra den tiden da det ble drevet gård i Lindebergområdet. Herrnhuterne som var en brødremenighet drev i sin tid aktiv virksomhet i dette området, og en fremtredende aktivitet var musikk Bogstadveien skole var et godt innarbeidet navn og er fortsatt brukt av mange. Fra starten av var skolen en liten avdeling under Majorstua skole som ble ledet av spesialpedagog Anne-Sofie Høe. Hun ble også skolens første rektor og hun ledet skolen fram til 1995 Søren Meinert kalder det et tab, at syvendeklasse på Vipperød Skole går glip af årets oprindelige lejrtur. Foto: Emilie Grav - TV2 ØST . Sjovt at komme ud. Mens dagen i dag var helliget oldgammel historie indkapslet i den østsjællandske klint, var gårsdagens tur afsat til en noget nyere del af historien Sykling til skolen. Skoleskyss. Hjem-skole samarbeid. Skolemelding. Veileder for hjem-skolesamarbeid. Arbeid for et trygt, godt og inkluderende miljø. Rett til trygt og godt skolemiljø. IST Everyday (timeplan, fraværsoversikt o.l.) Andre tilbud til elevene. Skolekor. Skolemelk. Godlia/Trasop musikkorps. Godlia/Trasop koret. 17. ma Skolens historie. Tvedestrand videregående skole er en sammenslått skole som tidligere har hatt avdelinger på Holt, Fiane, Tvedestrand og Åmli. I dag er skolebygget ved Mjåvann i Tvedestrand, mens mye av den praktiske undervisningen i Naturbruk foregår på gårdsbruket på Holt

Strømme skole sto ferdig i 1976 og i februar 2016 feiret skolen 40 års jubileum. Skolen var ved oppstarten svært moderne for sin tid med sin åpne planløsning. Det var derfor mange som besøkte skolen de første årene for å studere arkitektur og pedagogisk arbeid. Dagens skole er ikke den første Strømme skole Skolens historie starter i 1915, men stedet skolen ligger på har en historie som strekker seg mange hundre år tilbake i tid. Det har både vært munkekloster og herregård på området før det ble folkehøgskole. Munkekloster i middelalderen. Historien til Store Milde herregård lar seg dokumentere helt tilbake til 1528 TV2 Skole AS TV 2 Skole gir deg ukentlige nyheter og oppgaver direkte til kompetansemålene. Sendinger og oppgaver er laget av anerkjente journalister og erfarne lærere, fagfolk Skolens historie - et kort overblikk. Den spede begynnelse til dagens Ringsaker videregående skole (RVS) var Jørgen Byes handelsskole som startet opp med kurs høsten 1940. Den dekket et behov for merkantil utdannelse i det voksende handelssenteret Brumunddal Melk.no / Kosthold og helse / Skole / Matpakkens historie. 1 / 92 . Melk.no / Kosthold og helse / Skole / Matpakkens historie. Matpakke Skolemat Skole. Tidligere hadde barna spist varm mat på skolen. Problemet var at mange fattige foreldre ikke hadde råd til dette tilbudet

Etter at skolen ble bygget i 1963 ble den fort full. Høsten 1997 kom L-97 med skolestart for 6-åringene. Skolen fikk et nytt tilbygg for å gi plass til de nye førsteklassene, og en spesialklasse for barn med spesielle behov. Brannen. Rett etter skolestart i 1997 skjedde det noe som ingen kunne drømme om Nylund skole - historie . Nylund skole ligger i Storhaug bydel. Skolen skal være reist av en million steiner - så er det sagt i alle fall. Nylund skole ble bygd i årene 1915-1917 etter tegninger som opprinnelig var laget for en skole på Østlandet, der snømengdene er større enn. Tv-oversikt for TV2 i morgen. Lykken er stor når Gitte overtar det nye huset sitt i Ulfborg i 2008. Noen år med sykdom og trang økonomi gjorde imidlertid at hun ikke kunne sitte med huset lenger Enhetsstøtte: Skolen fra Cappelen Damm er under utvikling, og noen av oppgavene våre fungerer foreløpig ikke like godt på mobil. Vi anbefaler at elevene bruker nettbrett eller pc. Skolen fra Cappelen Damm for barnetrinnet. Se Dag Petter og Kjetil fortelle hvordan du kan bruke Skolen fra Cappelen Dam

TV 2 - Wikipedi

Skolens første bygning var en murbygning i to etasjer med åtte klasserom og spesialrom for sløyd og skolekjøkken. Nye Grorud skole skulle erstatte Rommiskolen (Gamle Rommen skole), men skolene ble drevet parallelt fram til år 1911 og Grorud skole overtok da elevene fra Rommen Kunst på skolen. Gjennom historien har elevtallet på Østensjø skole svingt fra 178 ved 70-årsjubileet i til 900 i 1934. Johan Evje var skolens første overlærer. Han var interessert i kunst og kultur og det er han som som gis æren for at vi fikk Bjarne Ness berømte veggmaleri i gymsalen vår Tre ugers nedlukning har været en effekt kur mod det coronaudbrud, der ramte Randers Lille Skole i starten af oktober. 30 elever og lærere var smittede, men nu er samtlige vendt tilbage til en almindelig skoledag. Det oplyser skoleleder Peter Engelbrekt Knøss til TV2 ØSTJYLLAND Avdeling sentrum. Rosenhof VO har i tillegg til skolen i Dynekilgata hatt avdelinger på Lakkegata, Vahl, Sagene, Holmlia og Bjørndal. Avdelingene på Sagene, Holmlia og Bjørndal ble nedlagt rundt årtusenskiftet, mens avdelingene på Lakkegata og Vahl ble slått sammen i 2008, og hadde lokaler i brakker ved Lakkegata skole frem til 2013, da avdelingen flyttet til nye lokaler i Trondheimsveien

norsk utdanningshistorie - Store norske leksiko

NRK Skole - Lærerike programmer og klip

 1. Skolen feiret 200-års jubileum i 2017. Fra 1. januar 2007 ble Drammen og Strømsø videregående skoler slått sammen til en skole med ca 1250 elever i 51 klasser under navnet Drammen videregående skole. Begge skolene, som frem til høsten 1995 het henholdsvis Drammen gymnas og Drammen handelsgymnasium, har hver for seg en lang og tradisjonsrik historie
 2. 1958. 24.februar ble Trasop skole tatt i bruk for første gang. Det var i alt 6 klasserom for småskoletrinnet. De 76 elevene som inntil da hadde gått på Oppsal skole, kom marsjerende fra Oppsal, med med guttemusikken i spissen, til Trasop skole hvor skolens flagg ble heist for første gang, og ordfører Rolf Stranger åpnet skolen
 3. Skolens historie. Røyken videregående skole ble formelt opprettet 1. mars 1978. Den første delen av bygningen ble tatt i bruk høsten 1978. Den resterende delen av skolen ble tatt i bruk fra nyttår 1979. Skolen var da den første såkalte kombinerte skolen i Buskerud. Røyken videregående skole våren 1979 Truls Lin
 4. Grindbakken skole. Grindbakken var én av fjorten husmansplasser under Voksen Gård. Både stua og låven til gården står fremdeles på samme sted i Sørkedalsveien, som den har stått siden midten av 1700tallet. Navnet Grindbakken kommer av at plassen lå i en bakke ved Ankerveien og der var det en grind
 5. Grefsen skole åpnet i 1905 i de to gule trebygningene, som fortsatt er en del av bygningsmassen på Grefsen skole. Den ene bygningen brant før skolestart, men ble satt opp igjen på rekordtid slik at åpningen ikke ble særlig forsinket

Ullern videregående skole kan vise til en mangfoldig historie. Skolen begynner som privat skole på Bestum i 1898. Bestum middelskole får eget skolebygg i året 1900. Fra 2015 ser virkeligheten helt annerledes ut.. Skolens historie. En ærverdig skole fra 1923 med et moderne innhold. Skolens første rektors motto er fortsatt et ideal på Stabekk videregående skole. Skolens fane er en hjort under et asketre (Yggdrasil). Skolens motto på fanen er «Ask veit eg standa». Stabekk vgs . Rektor Hertzber Nygård skole holder stengt fredag 6. november, til og med fredag 13. november. All undervisning vil foregå som nettundervisning. Norskprøver høsten 2020 09.10.2020; Norskprøven C1 - høyere akademisk niv. Skolen ble etablert som Christiania maritime skole i 1890, da beliggende på Grünerløkka. Skolen fikk senere navnet Oslo maskinistskole, før den ble Oslo teknisk-maritime skole (OTMS) i 1957. 1. januar 2001 ble Oslo kokk- og stuertskole slått sammen med OTMS, og den nye skolen fikk da dagens navn, Etterstad videregående skole

Tveiterås skole - Wikipedi

 1. Blystadlia skole åpnet i 1978 med 7 ansatte og ca 70 elever fordelt på 3 klasser + en innføringsklasse. Innføringsklassen var en egen klasse for elever som nettopp har kommet til landet og trenger opplæring i norsk. I underetasjen var det barnehage, helsestasjon og tannlege. Skolen stod ferdig rehabilitert våren 2014
 2. Åpningstider. Kontortid skole: 08.00 - 15.30. Åpningstid AKS: 07.00 - 17.00. Telefon. Kontor skole: 32 04 92 00 AKS: 468 05 253/908 94 261. E-post Besøksadress
 3. Rosenvilde videregående skole har en lang og spennende historie. Det mange ofte spør om er hvordan skolen fikk navnet «Rosenvilde», et ganske uvanlig vakkert navn på en skole. Opprinnelsen er ikke verifisert, men det sies at den første eier av eiendommen var dansk. Han beskrev konen sin som en villrose plantet i norsk jord
 4. Frederik II videregående skole er oppkalt etter Fredrikstads grunnlegger, den dansk-norske kongen Frederik II (1534-1588). Skolen har en historie som går helt tilbake til opprettelsen av Fredrikstad lærde skole ca. 1580
 5. Skolen ligger i den sørligste delen av Bodø kommune, 70 km fra sentrum. Vi er en fådelt skole med gode muligheter for å bruke lokalmiljøet og den naturen som omgir oss. Skolen har som satsingsområde fagfornyelsen, vurdering for læring, klasseledelse og ønsker å tilby praktisk, variert og relevant undervisning til elevene
 6. Skolens historie. Valler videregående skole tok i mot sitt første elevkull i 1937 og feiret 75-års jubileum i 2012. Skolen er bygget i funksjonalistisk stil og har rendyrket sin særegne profil som en ren studiespesialiserende skole
 7. Skolen ble totalrestaurert og gjenåpnet i 1994. I dag er Gamlebyen skole en 1-7 skole med ca. 320 elever, 14 klasser, mottaksklasse og 45 ansatte. Her er det elever fra hele verden som snakker over 35 forskjellige språk. Fine og oppussede bygninger gjør skolen til et godt sted å være og lære for store og små

Ljan skole var også dyr å bygge, så det er ikke bygget flere skoler av denne typen. 1 million kr i 1921 tilsvarer nesten 18 millioner kr i dag. Skolen begynte med 149 elever og har pr mai 2020 555 elever. Før 1938 hadde ikke skolen 6. og 7. klasse, da så å si alle elevene gikk fra 5. klasse til det som het middelskole Skolen hadde på 70-tallet elever fra et stort område. De kom fra Furuset, Høybråten, Romsås, Ammerud og Rødtvet før de fikk sine egne ungdomsskoler. Etterhvert som områdene fikk sine egne ungdomsskoler, sank elevtallet ved skolen, og det ble besluttet at skolen skulle legges ned og ungdomstrinnet overføres til Nordtvet skole, som dermed ble en kombinert barne- og ungdomsskole Haslum skole, Gamle Ringeriksvei 81 i Bærum kommune er en barneskole med ca. 460 elever, etablert i 1922.. Skolen ble utvidet i 1939 og 1951/52 og gjennomgikk mindre endringer i 2003. Skolekorpset ble etablert i 1923, jentekorps fra 1952 Skolen var en tredelt skole med plass til 40 barn. Den var plassert i Kjelsåsveien 111 like ved dagens helse- og sosialsenter, og ble senere brukt til lærerbolig for ansatte på den nye Kjelsås skole (det vi i dag kaller Gamlebygget). I 1905 ble elevene, på grunn av skolesammenslåing, overført til nybygde Grefsen skole SKOLENS HISTORIE: Skolen ble tatt i bruk i 1969 som en av de første nybyggene etter sammenslåing av Tromsø og Tromsøysund kommuner (1966). Leder av byggekomiteen var Reidar Hanssen, seinere rektor på Sandnessund skole. Rektorer: 1969 - 1977 Viktor Eilertsen 1977 - 2000 Arvid Tange

Bolteløkka skole ble høytidelig åpnet i oktober 1898. Det var hele 1299 elever som da skulle ha sin undervisning her. Den var lenge en av de største barneskolene i landet vårt med daglig undervisning i to skift, for- og ettermiddag Prinsdal skole ble bygget i 1953. Opprinnelig besto skolen kun av det bygget som i dag er klasserommene til 2. og 3. trinn Lambertseter skoles historie - de siste 60 år. Lambertseter skole feiret i 2013 60 år siden oppstarten høsten 1953. Mye har skjedd i løpet av disse årene og skolen har feiret seg selv gjennom arrangementer i sitt 25., 40., 50.år og 60 år Skolen åpnet i 1997. Seterbråten er en barneskole med 1.-7. trinn og en spesialklasse for elever med psykisk utviklingshemming. Skolen består av 3 bygg og har en skolegård med lekeapparater, ballbaner og skogområder. Skolen sender elever til ungdomstrinnet på Bjørnholt skole Skolens historie. I 2003 ble de tre videregående skolene Åsnes videregående skole, Sønsterud videregående skole og Våler videregående skole slått sammen til en felles skole. Solør videregående skole består i dag av fire undervisningssteder; Våler, Flisa, Sønsterud og Klokkergården

Skole, en offentlig eller privat institusjon hvor barn, ungdom og voksne undervises og sosialiseres i fellesskap. Den som underviser kalles lærer og den som går på skole kalles elev. Utdanning er en menneskerettighet. I Norge har barn både rett og plikt til 10 års skole. Skolen er organisert i barneskole, ungdomsskole, videregående skole og voksenopplæring Ny skole i 2024. Ordene kommer efter, at der i aftes var digitalt borgermøde med ét eneste punkt på dagsordenen: Udvidelsen af Hornslet Skole. Der er de kommende år afsat 99 millioner kroner til at bygge de nye lokaler, som skal stå færdige til skoleåret 2024-2025. Derefter skal den nuværende skole renoveres Nordre Aker skole ble vedstt som en organisasjon av Bystyret i 2010. Skolen fikk navnet Nordre Aker skole. Nordre Aker skole er en sammenslåing av skolene Sogn, Sveby og Songsvann Denne skolen fikk nå navnet Kalbakken skole. På slutten av 70-tallet ble spesialskoleloven fjernet, og alle elever skulle behandles etter samme lovverk. Samtidig pågikk debatten om større integrering i den ordinære skolen. I 1988 ble Nordtvet skole og Kalbakken skole slått sammen til en skole under felles ledelse Ullevål skoles historie Ullevål skole var den flottest utsmykkede skolen i hele Aker da den ble innviet. Under andre verdenskrig fikk Ullevål skole i motsetning til mange andre skoler i Oslo ha vanlig undervisning helt fram til 1944. Da okkuperte hirden skolen

Generell informasjon fra skolen. Skolens historie. Lytt til teksten Stopp avspilling. Publisert av Elisabet Dahle Kalleberg. Sist endret 09.03.2020 08.40. Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Topp. Lørenskog kommune. Besøksadresse:. Refstad skole begynte sitt liv under navnet Løren skole, i f.m. at den gamle skolen måtte inn i nye lokaler da tunnelen fra Økern til Sinsen skulle bygges. Fra å ha holdt til nederst i Bjerke bydel, rett ved den gamle Ringveien, flyttet skolen til nye lokaler øverst i Økern Torgvei rett før skolestart høsten 2005

Kronprinsesse Mary indvier Aabybro Skole | TV2 Nord

Skolens historie - Lilleborg skole

Granstangen skole åpnet for første gang dørene for elever mandag 17. august 2015. Det er en ungdomsskole for 8.-10. trinn, og har plass til 540 elever. Den nybygde skolen tok over ungdomstrinnene til Gran skole og Haugen skole. Granstangen skole får elever fra Furuset skole, Gran skole og Haugen skole Filer til nedlasting Drevet av Moava | Lenker for lærere | Lenker for elever | Lenker for foreldre Bøler skole åpnet i 1957. Ekornet er skolens logo. Bøler skole ligger i Østensjø bydel, og er en 1-10 skole med 750 elever og ca. 90 ansatte i skole og Aktivitetsskole. Skolen har en byomfattende klasse for elever med multifunksjonshemninger. Bøler skole ligger i naturskjønne omgivelser i et etablert boområde

Skolens historie - Setesdal vidaregående skul

Skolens historie. Bodin videregående skole ble offisielt innviet 19. oktober 1984. Da hadde skolen allerede vært i bruk fra starten av skoleåret 1. august, og hadde ca. 800 elever i ca. 40 klasser og 130 ansatte. Arkitekten bak de opprinnelige bygningene var Hans Chr. Størmer fra firmaet Arkitektstudio AS på Mørkved Furuset er en skole med historie. Furuset skole stod ferdig i 1861. Den gamle skolen fra 1861 ble lærerbolig i 1909. I skolens eldste bevarte protokoll fra 1863 var det 87 barn som var innskrevet på skolen. 1909 kom nyskolen til, populært kalt fyrstikkesken. Her. Sydneshaugen skole levde allerede fra starten av på lånt tid: Da elevene flyttet inn i 1922 var det med en avtale om at det kommende Universitetet i Bergen skulle overta den når det ble nødvendig (det skjedde først i 1950-årene) Skolen ble bygget utradisjonelt med ett administrasjon- og spesialrombygg og 15 klassehus spredt utover hele skråningen. Ideen bak var fleksibilitet; deler av skolen kan brukes på kvelden uten at andre deler må holdes åpne. Husene kan lett flyttes eller bygges om når befolkningsstrukturen endres

Kyllingen i konflikt med TV2-ekspert: 'Fjols' – Ekstra Bladet

Skolen hadde utadrettet tjeneste som ga spesialpedagogisk veiledning og hjelp til skoler i Oslo, frem til 1.01.2019. Høsten 2016 ble vi samlokalisert med Kringsjå skole og byttet navn til Elverhøy skole. I dag er Elverhøy en spesialskole for barn med språk- og sammensatte lærevansker og elevene hører til småtrinnet Skolens historie. Planleggingen av Grünerløkka skole startet i 1893. Arkitekt var Henrik Nissen. Skolen sto skolen ferdig 1. april 1895, til en pris av ca. kr. 40.000. I alt 1.555 elever var med på innvielsen 25. oktober. Skolen ligger med front mot Birkelunden og tilhører området rundt parken som ble fredet av Kongen i statsråd i 2006 Uken etter høstferien (uke 42) arrangerer skolen aksjonen «Et hav av muligheter». Dette er i sammenheng med årets TV-aksjon som NRK arrangerer i samarbeid med WWF. Pengene som blir samlet inn i år, går til WWF sitt arbeid for å bekjempe plast i havet. Denne uken vil klassene på skolen ha søkelys på dette i form av forskjellige aktiviteter.

Skolens historie. Skolen ble etablert i 1967 som Ski yrkesskole for handel og kontor i Kirkeveien i Ski (nå Kontra kulturskole). Ved innføring av videregående opplæring i 1976 fikk skolen navnet Kontra videregående skole. Høsten 1993 flyttet skolen til Ski Næringspark og byttet navn til Drømtorp videregående skole Dahlske videregående skole har en over 200 år lang historie i Grimstad. Historien startet da Dahlske skole tok imot sine første elever 1. februar 1796. Dette var etter kaptein og skipsreder Peter Dahl, i sitt testamente, satte av 18.000 riksdaler til et legat som gjorde det mulig å opprette en skole for fattige barn. Dahlske skole er den nest eldste legatskolen i Norge Ved forrige århundreskifte kom tanken om friluftsskoler til Norge, fra Stockholm. Det å sende syke og svake bybarn til landsbygda for rekreasjon var noe det var stor tro på. Friluftskolevirksomheten på Dal startet på Sedsvoll 2 den 2. januar i 1924 Generell informasjon fra skolen. Skolens historie. Lytt til teksten Stopp avspilling. Publisert av Elisabet Dahle Kalleberg. Sist endret 09.03.2020 08.28. Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Topp. Lørenskog kommune. Besøksadresse:. Ammerud skole er en moderne 1-7 skole i bydel Grorud i Oslo. Skolen åpnet høsten 1967, men ble revet og et nytt bygg stod klart til skolestart 2005

TV 2 - bedst på breaking og liv

 1. Gamlebyen skole er en barneskole i Egedes gate 3 i Gamlebyen i Oslo.Den ble grunnlagt i 1881 som Oslo skole; inntil hovedstadens navneendring fra Kristiania til Oslo i 1925 ble området som nå er Gamlebyen kalt Oslo.. Hovedbygningen på tre etasjer i pussa tegl sto ferdig i 1881. Arkitekten var Nestor Thomassen.Grunnplanen var den samme som på Vaterland skole, som var tegna av Henrik Thrap.
 2. istrasjon. Lærere og assistenter. Strategisk plan.
 3. 1898: Første skolen på Slemdal var en privatskole, frøken Scheels skole (se bildet) 1911: Den gule bygningen oppføres og brukes noen år som middelskole 1922: Slemdal utskilt som egen skolekrets og skolen kalt Slemdal skole. 123 elever i 5 klasser. Alder fra 7 til 11. 1926: Kommunen kjøpte lokalene av Vestre Aker sogn, som den hadde leid av i 4 år
 4. NUPI er et uavhengig forskningsinstitutt som har til formål å forske og informere om internasjonale utviklingstrekk og spørsmål som er sentrale for norsk.
 5. Skolens historie. Kirkeparken har en lang historie og har vært kjent under mange navn opp igjennom tiden. May-Helen Howard . Den tidligste tiden. Kirkeparken videregående skole startet sin historie i 1832 under navnet «Moss borgerlige realskole» med 36 gutter og 3 lærere
 6. Skolen ble bygget i 1972, men ble nedlagt i 1985. Bygget ble så leid ut til forskjellige virksomheter, blant annet Norsk Data. Skullerud skole ble gjenåpnet i1997, og dekker nå samme område som barneskolene Nøklevann og Rustad. Skolens motto er «En skole for trivsel og læring»
 7. Skolens historie. Hammerfest videregående skoles historie er skrevet av tidligere lærer og avdelingsleder ved skolen Jens Berg-Hansen. Det var først etter at Hammerfest ble by i 1787 at stedet langsomt begynte å få et borgerskap. Med datidens klasseforskjeller var det ikke naturlig at deres barn skulle undervises sammen med allmuens
Gokstad skole - "Helt grønn skolevei" har startetMia Hundvin erkender pinlighed: 'Denne historie har jegI nyhetene | Arnøyhamn bygdelag

Skolens historie - Rødtvet skole

Solberg skole er en av Askers eldste skoler, opprettet i 1864, og er Askers minste barneskole med rundt 110 elever fordelt på 7 trinn. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser mellom Dikemark og Heggedal, sydvest i Asker. Skolen er en del av Hovedgårdssonen. Skolen har egen skolefritidsordning Engebråten skole ble åpnet høsten 1997. Da var det 15 klasser her, med elever fra Kjelsås og Grefsen. I løpet av de første årene festet det seg rutiner og særtrekk som vil bestå og utvikles videre

Våre håpefulle TV 2 Sum

Hele historien - Åsted Norge. Aktualitet 1 sesong / 6 episoder 9 år. Episoder Om Hele historien - Åsted Norge. Sesong 2018 / 6 episoder. Noen kriminalsaker blir aldri oppklart til tross for at hver stein blir snudd Byremo videregående skole Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Fakturaadresse: EHF: 921707134 Agder fylkeskommune Fakturamottak Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Postadresse for pakker og tidsskrifter: Byremo videregående skole Monan 7 4529 Byremo. Send e-post. Organisasjonsnummer: 921 707 134 (Agder fylkeskommune Skolen ble bygget i etterkant av den store innflyttingen på Sinsenbyen på 1930 tallet og ble tatt i bruk i 1938. Bare et par år senere måtte man utvide kapasiteten. Den tre etasjes murbygningen er tegnet av arkitekt Georg Greve og var i en periode Norges største skole. På det meste hadde den rundt 950 elever (ca. 1950) Testmann Minne skole. Skolen er en 1-10-skole med circa 300 elever. Åpningstid. 08.00 - 15.30. Flytte hit? Les om bygdene våre på siden Bo i Indre Fosen. SFO (skolefritidsordning) Det er inntak/søknadsmulighet hele året, men for å sikre seg plass fra uke 32 og skolestart, må du søke innen fristen. Du finner søknadsskjema her. Les mer.

Fora Form Up uten rygg - SørlieElevkanalen - Elevkanalen: Verdens befolkning og økonomiBilledskolen i samarbejde | Billedskolen i ToldkammeretJeanne Boel nomineret til Årets kvindelige kunstner
 • Rsv meinerzhagen spielplan.
 • Amalies jul 3.
 • Neonatalt abstinens syndrom:.
 • Bakovervendt livmortapp.
 • Kjøttkanin.
 • Hotfixes wow.
 • Courtney act.
 • Western sahara conflict.
 • Spikes and sparrow herre.
 • Skoda karoq levering.
 • Office 365 e1 vs f1.
 • The notorious big ready to die sanger.
 • Christoffer gjerstad kihle bok.
 • Thermistor semiconductor.
 • Ninjago waffen.
 • Bmw x3 2004 test.
 • Statistikk sau.
 • Benkeplate som tåler varme.
 • Jobb for 12 åringer bergen.
 • Frühstücksbuffet stuttgart.
 • Gis definisjon.
 • Trojan war date.
 • Fleckalmtrail öffnungszeiten.
 • Hundepensjonat bergen priser.
 • Whats dates.net profil löschen.
 • De norske fotballtalentene.
 • Elbland kliniken meißen.
 • Starte bil med lader tilkoblet.
 • Søknad om førerkort etter beslag.
 • Chile landskap.
 • Gratis filmer på youtube.
 • Manneken pis brussels.
 • Forhudsrens hund klorhexidin.
 • Netflix super browse chrome free.
 • Bohemian rhapsody musical.
 • Doughnuts logo.
 • Faun waldgeist.
 • Medfart kryssord.
 • Jäsa deg för länge.
 • Yoshi kostüm erwachsene.
 • Askese buddha.