Home

Appellformer

Kommunikasjon og kultur - De tre appellformene - NDL

Appellformer - Studienett

Filosoffen Aristoteles (384-322 fvt.) formulerede tre appelformer, som han mente, at retorikere kunne anvende i deres forsøg på at overbevise sin modtager Retoriske appellformer Retorikk er kunsten om å overbevise andre, retorikken stammer fra antikken og var opprinnelig brukt i forbindelse med talekunst. I dag har retorikken en selvfølgelig plass i både muntlig- og skriftlig argumentasjon Hvordan bruker vi de retoriske begrepene i setninger? Her finner du eksempler. Etos. Avsenderens troverdighet kalles etos.Hvor stor tillit har vi til avsenderen og teksten? Hva er det som skaper tillit Retoriske appellformer. Etos, logos og patos, eller troverdighet, fornuft og følelser. Dette er de formene for retoriske appellformer læreverket har fokus på. Retorikk kan defineres som «kunsten å overbevise» Kvalitetssikrede fritt tilgjengelige nettbaserte læremidler for videregående opplærin

Bla i Panorama Vg3 (2015) by Gyldendal Norsk Forlag - Issuu

beskrivende fokus på appellformer i tekstutvalget, ikke for eksempel et normativt. Metodekapittelet gir deretter en kort beskrivelse av datamaterialet, der studiens utvalgskriterier beskrives. I kapittel fire presenteres tekstanalysene, mens kapittel fem diskuterer resultater og funn av disse. I det siste kapittelet vil jeg diskutere noen. Les: Appellformer i reklame. For å overbevise mottakerne tar ofte en reklame i bruk de tre retoriske appellformene etos, patos og logos. Under ser du to reklametekster. Velg hvilken appellform du vil ha markert, ved å huke av boksene til høyre for teksten.. Enhetsstøtte: Skolen fra Cappelen Damm er under utvikling, og noen av oppgavene våre fungerer foreløpig ikke like godt på mobil. Vi anbefaler at elevene bruker nettbrett eller pc

Spesifikke virkemidler innen retorikk. Det finnes mange spesifikke retoriske virkemidler å velge mellom. Enten du benytter deg av appellformer som patos, logos eller etos, gjelder det å få fram budskapet ved å benytte smarte virkemidler som gjør argumenteringen mer effektiv Aristoteles beskrev i verket Retorikken tre bevismidler eller appellformer som skaper overtalelse i talen. Han skilte mellom fagtekniske (entekhnoi) og ikkefagtekniske (atekhnoi) bevismidler i sin fremstilling av de retoriske bevismidlene.De ikkefagtekniske bevismidlene refererer til de elementer som påvirker det omtalte, men som ikke er retorikkfaglige Undervisningsopplegg - Retorikk og argumentasjon Å formulere hovedsyn i tekster - retorikk-argumentasjon-språk Å formulere hovedsyn, argumentasjonsanalyse og retorisk analys Retoriske appellformer og språklege verkemiddel. I dette undervisningsopplegget skal elevane leite etter retoriske appellformer og språklege verkemiddel i ein tekst frå avisa Sunnmørsposten: «Aldri før har noko så lite kravd så mykje frå så mange» av Egil Schistad. Egil Schistad er lege i spesialisering, Anestesi Historie. Retorikk er en 2500 år gammel kunst og vokste frem i antikken.Den var opprinnelig en del av de frie kunstene, som den utgjorde sammen med grammatikk og dialektikk trivium. Sofister som Protagoras og Gorgias var blant de første retorikerne.. Platon har satt et berømt skille mellom falsk retorikk og ekte retorikk. Hans elev, Aristoteles, la frem en enda mer berømt, større.

Retoriske appellformer i leserinnlegg Delt av: ingunn hinna thomassen - Publisert: 20.11.2013 13:53 - Oppdatert: 01.06.2015 12:47. Beskrivelse: Dette opplegget er ment å trene elever i å kjenne igjen de retoriske appellformene. Med. Retorikk er tradisjonelt definert som kunsten å tale for å overbevise. Ordet brukes også om faget som går ut på å lære denne kunsten. I bredere forstand brukes ordet retorikk om: kunsten å overbevise med språklige midler, både muntlige og skriftlige praktiske råd for hvordan man kan lære seg denne kunsten teorier om hvordan språklig overbevisning foregår, og om de filosofiske og. Kairos er et prinsipp i retorikken der talesituasjonen bestemmer talerens valg av argumenter, retoriske virkemidler, stil og så videre. Kairos handler om det å «gripe øyeblikket» for å komme med rett ord til rett tid. Begrepet er særlig sentralt når det gjelder viktige politiske øyeblikk og taler. Kairos som retorikkhistorisk begrep hører først og fremst hjemme i den klassiske. skal «gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på» (ibid.). Dette kan tolkes som at retorikkens begreper er ønskelig som et metaspråk for elever - noe som kan gjøre retorikken aktuell som vurdering for læring, og at elevene må besitte denne ferdigheten før videregående Retorikk og reklame - reklamedesign 4. desember 2018 | Print ut. I denne ressursen ser vi på hvordan reklamedesignere benytter ulike måter å dramatisere budskapet på

I denne vejledning kan du læse alt om appelformerne etos, logos og patos. De tre appelformer er ofte relevante at studere i forbindelse med analyse af sagprosa, og er vigtige at kende til i flere fag Blog. Aug. 22, 2020. How to deal with video conference fatigue; Aug. 20, 2020. Understanding sales enablement and your road to success; Aug. 20, 2020. Creating community for online student Å lese, vurdere og tolke argumenterende tekster. 6 Skjønnlitteratur. Novelle og roman (episke tekster I kompetansemåla i norsk etter 10. trinn står det at elevane skal kunne gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på. Det er òg føremålstenleg å knytte retorikk til kompetansemålet etter 10. trinn som seier at elevane skal kunne beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder Fabel 8-10 legger stor vekt på å gjøre elevene i stand til å jobbe praktisk og aktivt med innholdet.Metodikken i boka sørger for at lese- og skrivestrategier, arbeid med eksempeltekster og vurdering for læring ivaretas gjennom hele undervisningsforløpet

En kort video som viser appellformene etos, logos og patos brukt i reklame. Videoen kommer også innom noen virkemidler reklamen benytter seg av Logg inn Nettskulen.no © 2020 - nonprofit læringsarena for 5.-10. trinn Redaktør: Morten Hetlan Inflammasjon er kroppens beskyttende reaksjon på sykdomsfremkallende stoffer der målet er å fjerne det skadelige stimuliet. En akutt inflammasjon fører til smerte, varme, rødhet, hevelse og tap av funksjon Argumentasjonens tre appellformer: Når vi skal argumentere for noe må argumentasjonen bestå av en ethos, logos og phatos del. Fremføringen (argumentasjonen) starter med at taleren eller skribenten møter sitt publikum med en viss troverdighet (ethos).Gjennom fremføringen appellerer taleren/skribenten til tilhørernes fornuft (logos), og forsøker å engasjere dem og sette dem i en bestemt.

Gruppeoppgave. Gå sammen i grupper på fire, tegn et stort kryss på et ark og skriv ned én utfordring fra listen ovenfor i hver del. Plasser dere slik at hver elev sitter med en del av arket foran seg, og fyll inn stikkord for hvordan vi påvirkes av denne utfordringen Og hva er så 'retorikk' og 'retoriske' begreper og virkemidler, også ofte kalt 'retoriske grep'? I forbindelse med oppgaveskriving dreier retorikk seg hovedsaklig om hvilke virkemidler taleren velger å bruke for å oppnå det vedkommende ønsker på en mest mulig effektiv måte

appellformer Archives - Studieweb

 1. AKTUELT Valgmulighet og lokale tilpasninger sikret relevans. Språkløyper i bruk ved Storhamar videregående skole
 2. AKTUELT Dei tre siste språkkommunane er valde ut. Alta, Nesna og Larvik er dei siste som får statusen språkkommune som del av Språkløyper-strategien
 3. Aschehougs nye norskverk for ungdomstrinnet legger til rette for spennende og variert undervisning for både lærer og elev. Med moderne design, ryddig oppbygning og gjennomgående arbeid med grunnleggende ferdigheter, er Fabel 8-10 et viktig og inspirerende verktøy i norskfaget.. Læreverket utmerker seg ved en alt-i-ett-bok på hvert trinn, slik at elevene unngår å måtte forholde seg til.
Retorikk og tekstanalyse - ppt laste ned

Appelformerne - Wikipedia, den frie encyklopæd

 1. Her er kongens tale, ord for ord. Kong Haralds velkomsttale på hagefesten i Slottsparken har rørt et helt folk. Her er talen
 2. Hei! Du har ikke noe mal på feks retorisk analyse og andre teksttyper vi kan få i morgen? 23/05/2018 - morte
 3. Bård Andreas Henriksen - Bachelor i historie Charlotte Luu - Bachelor i medievitenskap Lena Berg Hamnes - Bachelor i historie Vilde Marie Steen Angell - Bachelor i historie . Abstract. Gruppen har forsøkt å se hvordan klima- og miljødebatten har forandret seg gjennom å se på FN-talene til Severn Suzuki i 1992, og Greta Thunberg i 2019
 4. I dette toukers-opplegget vil elevene få en innføring i retorikkens appellformer og få en forståelse for hvordan vi kan ta de i bruk for å overtale og overbevise vårt publikum. Den første uka vil ha som mål at alle elevene skriver et Si ;D-innlegg til Aftenposten, mens den andre uka vil la elevene få prøve seg i en debatt i kjent Oxford-stil
 5. Et referat er en, vanligvis forkortet tekst, eller en verbal redegjørelse av et hendelsforløp, tale, et skriftlig verk eller lignende. Finn hvordan du skriver referat he
 6. erende? Etos: Vi må finne ut av troverdigheten til skrivere: -sant? -faglig autoritet? -gode kunnskaper/erfaringer? -hvor er disse kunnskapene hentet fra? -er kildene pålitelige
 7. reflektere over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i saktekster; kombinere virkemidler og uttrykksformer kreativt i egen tekstskaping; RELIGION OG ETIKK. Fra overordnet del - menneskeverdet 1.1 Menneskerettighetene har sitt grunnlag i menneskeverdet og er en viktig del av fundamentet for rettsstaten

Malala Yousafzais takketale Appellformer

 1. Retoriske appellformer og språklege verkemiddel. I dette undervisningsopplegget skal elevane leite etter retoriske appellformer og språklege verkemiddel i ein tekst frå avisa Sunnmørsposten: «Aldri før har noko så lite kravd så mykje frå så mange» av Egil Schistad
 2. Et eksempel på en retorisk analyse av «Du må ikke zzz» Oppgave: Analyser teksten ved hjelp av omgrep fra retorikken. Kommenter hovedsynet. LIKEGYLDIGHET «Du må ikke zzz» er et leserinnlegg publisert i Aftenpostens meningsorgan «Si;D»
 3. sordningen

Retorikk er blitt en sentral del av skolens norskfag. Denne boka gir lærere akkurat det de trenger for å gi god retorikkundervisning.Dagens elever skal lære seg retorikkfagets teorier og begreper og bruke disse i analyser av tekster i aviser, TV og Inter Læreren introduserer innledningsvis Aristoteles sine tre appellformer: ethos, pathos og logos. Heretter skal elevene komme med eksempler på tenkte situasjoner hvor de skal overbevise noen om noe. Be dem om å vurdere hvordan argumentasjonen endrer seg, alt etter om de tar ethos-, logos- eller pathosbrillene på

Retoriske appellformer: Appellformene er de argumentasjonstypene eller bevismidler en avsender bruker for å nå frem med. sine meninger eller for å overbevise mottakeren Appellformen etos baserer seg på at avsenderen gjennom en tale eller tekst skal tilegne seg. mottakerens varige tillit - avsenderens troverdighe Etos, patos og logos . Etos, patos og logos er virkemidler vi kan bruke for å overtale andre. Vi bruker og utsettes for disse virkemidlene uten at vi tenker over de

Emne: Talemålsutvikling i Telemark. Problemstillinger: Hvilke likheter og forskjeller er det mellom talemålet til personer i ulike aldersgrupper fra Vinje og Seljord i Telemark?Hva kan dette fortelle om talemålsutvikling i Telemark? Emne: Ungdomsspråk. Problemstilling: I hvor stor grad endres bruken av slang etter hvert som man blir eldre?En studie av språk i aldersgruppene 13-14 år og. Eksempler: Gilde har åpenbart vurdert kairos godt. Juleforberedelsene er i gang denne siste høstmåneden, og i tillegg er det fotballcup. Tekstens kairos er tydelig. Våren er tida for opprydding og søppeltømming, og Syklus ønsker å utnytte dette Gjøre rede for og reflektere over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i sakprosatekster; Gå til oppgave. Praktiske øvelser 4 hjørner. Varighet: 30 - 45 minutter Fag: Samfunnsfagene, Demokrati og Medborgerskap

Appelformer - Danskfage

 1. hverdag Sist oppdatert: 14.08.2020. Elevene tar bilde av sin egen hverdag der de har muligheten til å velge bærekraftige løsninger
 2. Få hjælp til analyse og skrivning i danskundervisningen. På Ind i dansk finder du en lang række værktøjer til brug i analysearbejdet i danskundervisningen, primært henvendt udskolingen. Opslagsværk over alle de vigtigste begreber til brug i undervis
 3. «Ich bin ein Berliner»-talen er spesielt relevant i dag, sier USA-historiker I dag er det 55 år siden John F. Kennedys berømte tale. HISTORISK: John F. Kennedy talte til 40 000 tilskuere ved.
 4. Posts about Appellformer written by idaha81. Rett før helga prøvde jeg igjen noe nytt i klasserommet. Denne gangen var det Instagram som ble med meg som digital tjeneste i verktøykofferten, og med stort hell kan jeg melde

Les: Appellformer i reklame. For å overtyde mottakarane tek ofte ein reklame i bruk dei tre retoriske appellformene etos, patos og logos. Under ser du to reklametekstar. Vel kva appellform du vil ha markert, ved å huke av boksane til høgre for teksten.. gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilde bruke kunnskap om retoriske appellformer i presentasjoner mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner Skriftlig kommunikasjo Greta Thunberg og fryktens retorikk Greta Thunbergs taler har likheter med folkeforførere og diktatorer. Talene gir inntrykk av en apokalyptisk situasjon, skriver statsviter og forfattere Åse Thomassen Oversettelse av muligens til nynorsk i bokmål-nynorsk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis

«All makt i denne sal», «dynamitt i borehullene». Mange drar vel kjensel på disse formuleringene. Men talene de stammer fra er det nesten ingen som har lest. De har da også vært vanskelig å finne frem til inntil nå: Med denne boken blir den politiske talens historie i Norge for første gang dokumentert. Utvalget spenner fra Christian Frederiks trontale på Eidsvoll i april 181 Appellformer LOGOS- fornuft ETOS- tillit PATOS- følelser Troverdighet Erfaring Resultater- demonstrere praktiske kunnskap, intelligent Kroppsspråk Framstå som en moralsk person Saklige argumenter Målbart Logisk resonnement Vitenskapelig Mål: bevege mottakeren: gjøre han/henn Framført i NRK og TV2 1. januar 2016 Hans Majestet Kong Haralds tale nyttårsaften 2019. Nyttårsaften er en kveld fylt av håp og forventning. Vi gjør oss tanker om det som har vært - og ser fremover Samarbeid mellom norsk og programfag Vg2 Helsearbeiderfag. Du skal holde en muntlig presentasjon i norskfaget - der du bruker digitale hjelpemidler og bevisst bruker de retoriske appellformene. Presentasjonen skal være knyttet opp mot praksisoppgaven du leverte inn etter utplasseringen i Vg2 Helsearbeiderfag

Retoriske appellformer - Mæla ungdomsskol

Retorikk og muntlige presentasjoner. Retorikk kan defineres som kunsten å overtale andre, ved hjelp av språk, lyd eller bilder. Så lenge man bruker språk for å oppnå en eller annen effekt, benytter man seg i bunn og grunn av retorikk Leseliste, VG2 YF, NOR1219 norsk muntlig Lærebok: Norsk for yrkesfag 1 og 2, (Gitmark-Haraldsen - Nøstdal), Aschehoug. Fagstoff: Norsk for yrkesfag 1, s 8 - 123 Norsk for yrkesfag 2, s 8 - 148 Litteratur: Noveller: Frode Grytten: Fittetjuven s 148 , bok nr. lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner; Vurdering. Kort muntlig presentasjon med vurdering i utvalgte kompetansemål. Samfunnskunnskap. gjere greie for sosialisering og drøfte korleis identiteten og sjølvkjensla til ungdom blir påverka gjennom sosialisering. bruke kunnskap om retoriske appellformer i diskusjoner og presentasjoner. presentere norskfaglige emner og drøfte det framlagte stoffet. formidle faginnhold presist og bruke digitale medier og verktøy i formidlingen. lytte til, systematisere og sammenfatte informasjon i muntlige tekster og reflektere over innholde Pascua added Lære mer om appellformer to Elevene trenger å lære seg Board Norsk 2BUA/HEA. Lære mer om appellformer. Skriftlig kommunikasjon; Muntlig kommunikasjon; Språk, litteratur og kultur; Home | About | Help | Legal | Blog | @trello | Trello API.

Nyttårstalen holdt av Kong Harald, 31. desember 2019. Nyttårsaften er en kveld fylt av håp og forventning. Vi gjør oss tanker om det som har vært - og se Hvordan overbevise i skrift og tale? Gjenkjenn struktur og appellformer. Hold en tal Have a look at appellformer image collection and appellformer norsk along with appellformer ndla. More info. Last Update. 20200629. Appellformer image collection. image. Image Retorikk Og Tekstanalyse - Ppt Laste Ned. image. Image Reklame Styrk By Cathrine Kollstuen On Prezi Next Offisielle taler og innlegg. Dette er en oversikt over taler holdt ved ulike offisielle anledninger, i tillegg til enkelte skriftlige innlegg. Oversikten omfatter taler og innlegg holdt av Kongeparet og Kronprinsparet, samt taler holdt av Prinsesse Märtha Louise og Prinsesse Astrid, fru Ferner i deres offisielle virke

Kommunikasjon | eStudieEventyr: Prinsessen som ingen kunne tindermatche

Bruk begrepene! Etos, patos og logo

retorikk - Videoteket

Denne Reklameanalysen er en skriftlig oppgave ved Digital mediedesign som er et nettbasert årsstudium ved Høgskolen i Telemark, avdeling Notodden. Høsten 2009 DIGITAL GRAFISK DESIGN OPPGAVE 5 - REKLAMEANALYSE HØGSKOLEN I TELEMARK HØST 2009 Innledning Vi har valgt å analysere en plakat fra annonsekampanjen som Statens vegvesen startet i 2003, angående bruk av bilbelte Metafysikk - Epistemologi - Etikk - Politikk - Estetikk. Aristoteles (384-322 f.Kr.) var elev av Platon; i sin ungdom studerte han filosofi i Akademiet, skolen som Platon stiftet.Aristoteles ble av kong Filip av Makedonia bedt om å lede oppdragelsen av hans sønn Aleksander, senere kjent som Aleksander den store Les mer om analyse av reklametekster på side 148 i Moment VG1.Vurderingskriteriene for oppgaven finner du under Nyttige lenker (forsiden, kapittel 4) Nyheter om teknologi og norske teknologibedrifter. Vi dekker energi, maritim, bygg, industri, helse, elbiler, fly og samferdsel in Mål vi må arbeide mer med: on Norsk TIP 16/17. Pascua added bruke kunnskap om retoriske appellformer i presentasjoner to Mål vi må arbeide mer med

Retorikk og reklame - reklameanalyse Skrivesentere

Forsiden - NDL

Aristoteles forteller at vi har tre appellformer eller overbevisningsmidler til rådighet når vi vil overbevise andre om noe: etos, patos og logos.Etos beror på talerens personlige karakter, patos beror på den følelsesmessige tilstanden tilhøreren settes i, og logos beror på beviskraften i selve argumentasjonen appellformer i presentasjoner Kandidaten kombinerer auditive, skrifltige og visuelle uttrykksformer og bruker digitale verktøy i presentasjoner der det er hensiktmessig Kandidaten bruker og forklarer fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprgram i presentasjoner Kandidaten viser retoriske ferdigheter ved å snakke fritt

- gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på - drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende - beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder - forklare og bruke grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett ved publisering og bruk av tekste Retoriske appellformer etos logos patos. etos •Å argumentere ved hjelp av etos er å argumentere ved hjelp av troverdighet. •Man kan ha en viss etos på forhånd. Dette kalles innledende etos. •Man skaper seg også større eller mindre troverdighet i løpet av teksten Den samansette teksten «Ta ein SELFHiSF - bli ein av oss!» er ein annonse publisert som ein del av studiekatalogen til Høgskulen i Sogn og Fjordane. Målet med annonsen er å rekruttere nye studentar til høgskulen, så målgruppa er nok først og fremst ungdommar i studentalder som ikkje heilt har bestemt seg for kor og [ appellformer hensiktmessig i presentasjoner Kandidaten viser gode retoriske ferdigheter ved å snakke fritt med tydelig uttale, passe høyt og ikke for fort, kan løsrive seg fra manus, appellerer til publikum og bruker hensiktsmessig kroppspråk Kandidaten presenterer norskfaglige emner grundig og utdypende Kandidaten formidle

Lær definisjonen av sammenheng. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene sammenheng i den store norsk bokmål samlingen Han har fått kong Haralds tale fra torsdagens hagefest på Slottet, der 1500 mennesker var invitert i anledning Kongens jubileum. - Analytikeren i meg sier at dette er en politisk tale, en såkalt deliberativ tale, som peker fremover, som skal gi råd og antyde løsninger, sier Ringdal til Aftenposten

Filmavisen var en ukentlig nyhetsbulletin som gikk som forfilm på kino i årene 1941 - 1963. Bulletinene var produsert av Norsk Film A/S. NRK mottok filmene i 1976 og har siden sendt dem i reprise med jevne mellomrom Vi arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen

Kontakt: Les: Appellformer i reklam

SAMMENDRAG. Den følelsesladde og svært ulike responsen på kong Haralds tale ved hagefesten kaller på en forklaring. Denne forsøker vi å gi i det følgende: Gjennom en retorisk analyse av talens påvirkningskraft med vekt på talens retoriske situasjon, sjanger, oppbygging, patos og dens innskrevne publikum og gjennom en mer semiotisk undersøkelse av «Modellesere» innsirkler og. Kategori: Bruke kunnskap om retoriske appellformer i presentasjoner Konfliktmineraler: Hvor ren er din mobil? UngEnergi.no benytter informasjonskapsler for å gjøre brukeropplevelsen bedre Lukk Les mer. Generell info Om oss Om prosjektet Partnere Bruk av cookies Jobb hos oss. Kontakt post@ungenergi.no. Alfred Getz' vei Denne øvelsen lærer deg å se hvordan Aristoteles sine tre appellformer; ethos, pathos og logos, kommer til uttrykk, for eksempel i en politisk tale. Øvelsen viser at man selvfølgelig kan anse en sak fra kun én synsvinkel, men at alle de tre appellformene ofte vil være på spill samtidig

virkemidler eller appellformer Langsvarsoppgavene Langsvarsoppgavene er knyttet til vedlagte tekster. Eleven får tre eller fire oppgaver til valg og skal skrive en lengre tekst med god struktur og sammenheng. Det blir ikke oppgitt hvo Både i muntlige og skriftlige tekster kan kunnskap om retorikk og retoriske appellformer gjøre kommunikasjonen klarere og mer målrettet. Vi bruker også retorikk til å vurdere argumentasjonen i andres tekster Under tiden i United ble portugiseren blant annet kritisert for å ha kritiserte egne spillere offentlig, men han har også vist at han er en seiersmaskin med nærmest alle lag han har trent I dette foredraget forteller Marta Breen om hvordan retoriske appellformer, språklige virkemidler og saklig argumentasjon har forandret seg i det offentlige ordskiftet gjennom det siste århundret, med utgangspunkt i det feministiske tidsskriftet Nylænde, utgitt for første gang i 1887 med Gina Krog som redaktør. Les mer om foredraget her Appellformer Når man vil overbevise en tilhører eller en leser, bruker man gjerne appellformer. I vår tale har vi tre forskjellige appellformer : etos, logos og patos. Under ser du to reklametekster. Hvilke muligheter og utfordringer opplever lærer og elev når appellformene

 • Titanic bilder fotos.
 • Ip address space.
 • Harman kardon onyx.
 • Kajol alter.
 • Subwoofer bil test.
 • Al yuki wattpad bayi.
 • Mallorca svenskar.
 • Hund som jager katter.
 • Wondershare filmora buy.
 • Fugler på island.
 • Rodolfino meny.
 • Vfl wolfsburg spieler.
 • Guppy akvarium.
 • Radio salü in the mix.
 • Borgen skole hvor er de nå.
 • M2 bar lichterfelde.
 • Deadpool stream deutsch streamcloud.
 • Physalis alkekengi fruit.
 • Apple.com no.
 • Vitamin b5 bivirkninger.
 • How many dwellers per room fallout shelter.
 • Nycodent fluorid.
 • Moppestativ metall.
 • Grunntall 8 online.
 • Ringperm etikett mal.
 • Hvor mange gram tobakk i en pakke.
 • London einwohnerzahl 2017.
 • Human etisk forbund konfirmasjon.
 • Usunn mat liste.
 • Meagan good filmer.
 • Hva er separasjonsbevilling.
 • Siamesisk katt.
 • Beiarfjellet kart.
 • Langsverd oslo.
 • Pellets peisinnsats.
 • Sparebank vest nesttun.
 • Hva betyr hettemåke.
 • South dakota economy.
 • Ferienwohnung hanau kesselstadt.
 • Lett kokosmelk innhold.
 • Elpi freiburg silvester.