Home

Idealer fra antikken

Antikken - Wikipedi

Antikken betegner en lang tidsperiode av kulturhistorien ved Middelhavets greske og romerske sivilisasjoner, samlet den gresk-romerske verden, fra rundt 700 f.Kr. til rundt 500 e.Kr..Antikken inndeles i gresk antikk og romersk antikk.Det var en blomstringstid for gresk og romersk litteratur, med forfattere som Homer, Aiskhylos, Ovidius og andre I litteraturen betegner klassisismen diktning som bygger på idealer inspirert av storhetstiden i gresk og romersk litteratur - den klassiske litteratur. Disse idealene var utbredt i Italia og Frankrike i renessansen, men den viktigste klassisistiske perioden i europeisk litteratur er likevel den franske klassisismen i andre halvdel av 1600-tallet.Klassisismens publikum kom fra adelen og det.

klassisisme - litteratur - Store norske leksiko

Det antikke Athen gav os ikke demokratie

Stilretningen klassisisme bygger på idealer fra antikken (romersk og gresk oldtid). Enkelhet og eleganse preger klassisismens stilideal. Den mest kjente 1700-tallsforfatteren i Danmark-Norge er Ludvig Holberg. Også Johan Nordahl Brun, Johan Herman Wessel og resten av Det Norske Selskab hører til denne perioden Antikkens greske komedie var den ene av tre fremste dramatiske former i teatrene i antikkens Hellas.De andre to var tragedien, og en mellomsjanger, satyrspillet.Den athenske komedie er konvensjonelt delt inn i tre perioder: den gamle komedie, mellomkomedien, og den nye komedie.Den gamle komedie har i dag nesten utelukkende blitt bevart i elleve overleverte skuespill av Aristofanes, foruten en.

Historie Vg2 og Vg3 - NDL

 1. oiske sivilisasjon og senere den hellenistiske sivilisasjon.Gresk kunst påvirket Romerrikets kunst og ble selv påvirket av østlige kunstretninger
 2. I Europa varte romantikken fra slutten av 1700-tallet til om lag 1830. I Norge slo retningen først gjennom for alvor med Henrik Wergeland (1808-1845) og Johan Sebastian Welhaven (1807-1873) på 1830-tallet
 3. Oppsumeringsspørsmål om antikken VG2 Historie. Polisstatene: Polis var en by med et landbruksområde rundt.Folkene bodde ned i daler ned mot de dyrkbare kystslettene. Ble de angrepet, rømte de til et befestet fjellknaus som lå sentralt til en akropolis (høyby)
 4. Arven fra antikken er å gjenfinne i nesten alt, fra høyverdige titler til lover og paragrafer. Er noe tilstrekkelig viktig og betydningsfult, smykkes det gjerne med referanser til antikken. Gjennom historien har mange svermet for epoken, og dens kunster har stått som perfekte modeller som ikke kan overgås, men i beste fall etterlignes

Antikken I antikken ble mennesket sett på som vakkert av grekerne i tillegg til at det var et holistisk menneskesyn som betyr at menneskekroppen blir sett på som en helhet, at kropp og sinn ble sett på som et. idretten var basert på individuelle idretter der man skulle vise seg fram og vinne heder og ære, status Klassisismen hadde idealer som ro, måtehold og natur. Ornamentikken ble hentet fra antikken: søyler, akantusløv, urner, girlandere. Mye vakker interiørkunst og arkitektur ble skapt. Perioden fikk ulik utforming i forskjellige land. Den franske kongen Louis XVI (uttales lui sæs) ga navn til den franske klassisismen

Christian Fredrik Arbo hentet sine idealer fra antikken, og brukte gresk og romersk arkitektur som inspirasjon. Les i bladet! In Catilinam. Da vi på latinlinjen gikk opp til eksamen, hadde vi tekster av både Cicero og Caesar på pensum. På ulike måter framsto de gamle romerne som helter frygerlue, opprinnelig en rød ull-lue med øreklaffer som folkeslaget frygerne i Lilleasia brukte i antikken. Grekerne brukte ordet fryger både som et ord for ikke-grekere og frihet. Under den radikale fasen under den franske revolusjon fra 1792 ble den røde frygerluen, også kalt jakobinerlue, populær blant de mest radikale revolusjonære som et symbol på frihet

C) Nazi Tysklands propagandaminister - 2c - München

Antikkens filosofi - Wikipedi

Renessansens litteratur refererer til den tidsepoke i europeisk litteratur som begynte i Italia i løpet av 1400-tallet og spredte seg over hele Europa i løpet av 1500-tallet fram til begynnelsen av 1600-tallet. 1500-tallet var også humanismens tid i Europa, og den preget renessansens filosofi.. Gjenoppdagelsen av antikken førte til en verdsliggjøring av mennesket og menneskeverdet Ønskes en annen utvikling enn i dag, så må politikken faktisk endres. Debatt Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Stortingspolitiker Stefan Heggelund (H) mener at vi må «tørre å prate om pent og stygt» i arkitekturen. Det er vel et tema som alltid har. Oppgave 1. Filmen Olympia (1938) av Leni Riefenstahl blir omtalt som et teknisk og estetisk mesterverk.Den blir sett på som et av høydepunktene i karrieren hennes. Olympia er en dokumentarfilm som skildrer de olympiske lekene i Berlin i 1936.Filmen består av to deler: «Folkenes fest» og «Skjønnhetens fest»

Ifølge Emilsson kan man dele antikkens idealer om det gode liv inn i tre hovedkategorier: på «lykke» og «et godt liv» i vår egen språkbruk, sier Emilsson, som også ser andre likhetstrekk mellom antikken og vår egen tid. Et lynraskt radioglimt fra vår egen galakse kan kaste lys over det merkelige fenomenet Antikken generelt: Antikken er perioden fra ca. 750 f. Kr. til 400 e. Kr. Antikkens karakteristiske kendetegn er enkle former som søjler og trekantgavle. Derudover stræbte man i antikken efter ideale størrelsesforhold mellem bygningens dele, symmetri, balance og harmoni. I antikken fokuserede man på det gamle Grækenland og Rom. Den græske antik: - Arkaisk, ca. 700-48 Ett av 1700-tallets viktigste kjennetegn var fremveksten av den offentlige debatt. Foreninger og klubber hvor mange talte friere enn de kanskje ville turt tidligere i historien dukket opp over hele Europa, mens den høyere utdanningen langt på vei snudde fra å være ensidig religiøs av natur til å fremme naturvitenskapene og filosofien rundt menneskets natur og dens implikasjoner på det. Antikken: det gitte bildet. Ordet humanisme ble først lansert i 1808, som et program for klassisk danning.Men ordet har eldre røtter: antikkens humanitas om det spesifikt menneskelige, renessansens umanista om en lærer i antikke og «menneskelige» studier.Hele tida handler det om å utforske hva mennesket er, og dermed hva som gir det verdi

antikken - Store norske leksiko

Kort intro til Antikken. Hovedfokus på hvorfor dette er en viktig epoke/hvilke nye ideer og idealer vi har arvet fra denne epoken antikken - se billeder af Antikken som grækerne og de senere romere foretog sig i perioden fra ca. 1000 f.Kr. til ca. 500 e.Kr. Senere i middelalderen assimilerede også de germanske og slaviske folk denne kultur, Grækernes idealer om harmoni, at man skulle holde sig til den slagne vej og ikke lide af hybris, prægede deres arkitektur

Hva vi har fått fra den greske antikken? - Greske antikken

Antikken som ideal og karikatur. Siden renæssancen havde lærde søgt at spejle sig i antikkens idealer, men på Holbergs tid var der opbrud på vej. På den ene side var antikken et ideal, man burde stræbe efter; på den anden side kunne antikken bruges til at skabe en karikatur, og Holberg brugte begge former BOKOMTALE: I en tid hvor forestillinger om «oss og dem» synes å leve i beste velgående i offentlig debatt, side om side med idealer om kosmopolitisme og multikultur, er det interessant å bli minnet om at grunnlaget for å si hva som karakteriserer «oss» slett ikke er en enkel sak.. Av Vivil Valvik Haraldsen. Vi er vant til å tenke på antikken som «grunnvollene» for det man kaller. Kunsthistorie er studiet av ulike historiske kulturers estetiske idealer og kunstneriske praksiser. Disse omfatter billedkunst, design, arkitektur og bygningsmiljøer - fra antikken til samtiden. Sentrale verk fra forskjellige perioder blir studert i allmenn kultur- og idéhistorisk sammenheng og. OL-historien fra antikken til nåtid. om olympismen og utfordringene til de olympiske idealer. Det er likevel historien om vinterlekene i Oslo i 1952 og på Lillehammer i 1994 som utgjør hovedfortellingen, sammen med spennende presentasjoner om atleter. OL-fakler

Den greske antikken tidslinje. Den greske antikken var en historisk og kulturell periode som strakk seg fra ca. 800 til 31 fvt., med kjerneområde i det nåværende Hellas og på vestkysten av dagens Tyrkia, men med forgreninger rundt hele Middelhavet og Svartehavet.Kulturelt var dette en usedvanlig fruktbar periode, selv om den politiske historien var preget av endeløse konflikter mellom de. Idrett og menneskesyn fra antikken til idag en oppsummert versjon. antikkens idealer gjenfødt opptatt av sine muligheter som naturvesen synet på kroppsutfoldelse mer positivt idretten viktig i dannelsen av unge adelsmenn instruksjonsbøker om trening og teknikk. more_vert. Empty Renessanse er en betegnelse på en periode som har sitt utspring i Italia på 1300-tallet der en blant annet brukte den klassiske kunsten og arkitekturen som kunstneriske forbilder. Ordet renessanse betyr gjenfødelse, og med det tenker vi på den åndelige oppvåkningen som gikk over Europa fra slutten av 1300-årene. Denne oppvåkningen fornyet diktning, arkitektur, billedkunst og vitenskap I Vesten har studiet av antikken først og fremst vært konsentrert om Hellas og Roma. Fra Kyros har vi samtidige vitnesbyrd, for eksempel den berømte Kyros-sylinderen De var også tilhengere av zoroastrisk religion, som la sterk vekt på idealer om at herskere skulle opptre rettferdig og beskytte sine undersåtter

Og det var antikkens idealer som skulle gjenoppstå. Det må være riktig å hevde at renessansen i europeisk historie er noe langt mer enn en ny stilepoke i kunst og håndverk. Det var et mål å finne tilbake til det ekte og naturlige fra kunsten i antikken Kunnskap om antikken har stått sentralt i utviklingen av norsk og europeisk kultur og politikk. Antikkens filosofer formulerte sine idealer for det gode samfunn og enkeltmenneskets verdier på måter som har vist seg å være relevante i 2000 år. utforske antikken ved kritisk bruk av tekster fra antikken i oversettelse

Han ofrer seg selv for kunstens høye idealer, men også for at menneskene skal få innsikt. Dette frelsesaspektet er avklarende, formuttrykk som bryter radikalt med den figurasjonen og det kunstnerisk forankrede håndverket kunstnerne helt fra antikken og frem til den romantiske epoke har hatt som skapende forbilde Kunsthistorie er studiet av ulike historiske kulturers estetiske idealer og kunstneriske praksiser. Disse omfatter billedkunst, design, arkitektur og bygningsmiljøer - fra antikken til samtiden Ornamenter var inspirert fra: + Antikken - laurbærkrans, akantus, løveføtter, lyrer, svaner + Krig - skjold, kask, lanse eller Napoleons symbol ørnen + Egypt - sfinks, lotusblomst. Empire-stilen spredte seg fra Frankrike til andre deler av Europa og til Russland, i Norden varte den fra ca. 1810 til 1840

Han hentet inspirasjon fra den greske antikken, fra engelsk sportsideologi, og fra samtidige ideelle bevegelser som den internasjonale fredsbevegelsen. Skriftene hans, i alt 60 000 sider tekst, Her dreier det seg ikke om moralske idealer, men om en kamp for å opprettholde etiske minstekrav Lekene ble arrangert fra 776 f.Kr. til 393 e.Kr. Antikkens OL-stadion (inngangen sees øverst) var 192 meter lang, og utøverne løp ikke rundt og rundt som i våre dager, men fram og tilbake. Løpsøvelser var kortdistanse (én lengde), dobbeltløp (fram og tilbake) og langdistanse (fram og tilbake til 4800 meter var tilbakelagt) Den gyldne middelvei er et annet ideal fra antikken. Det går an å tenke litt over livet og seg selv av og til. Slik kan en avverge åpenbare feilnavigeringer, samtidig som man kan ha det bra. Prøv heller det, du som grubler. Tillat deg å stoppe, selv om viktige spørsmål står ubesvart. Aksepter at du ikke forstår deg selv og problemene dine I antikken fokuserede man på det gamle Grækenland og Rom. Den græske antik: - Arkaisk, ca. 700-48 Renessansen betraktes som en gjenfødsel av gamle idealer og tenkemåter, fordi man gjenopptar ideer og filosofier fra den antikke greske og romerske kultur Jeg tror at antikken idag har en veldig stor betydning for dagens moderne arkitektur og kunst ; Antikkens påvirkning på vårt moderne samfunn Det er over 1500 år siden antikken sees på som avsluttet og e ny tidsperiode startet, men likevel finnes det mye fra antikken den dag i dag

Renessansebygninger ser ofte smale og elegante ut. De er bygget med utgangspunkt i idealer som enkelhet, regelmessighet, symmetri og harmonisk balanse. Disse idealene er hentet fra antikken. Å la seg inspirere av tanker fra antikken, er noe som går igjen i alle aspekter av renessansen antikken blir regnet fra åt 500 f.kr til 500 e.kr. hvem utvikla boktykkerkunsten? det var Johann Butenberg som utvikla boktrykker-æp9kunsten omkring år 1450. hva var typisk for renessansen Fra Høydepunkter. Kunst fra antikken til 1945, Nasjonalmuseet 2014, ISBN 978-82-8154-084- I den italienske renessansen realiserer de fremste kunstnerne samtidens idealer i storslåtte billedsykluser i palasser, villaer og kirker. Historier fra de hellige skrifter, fra antikken og fra samtiden fremstilles og får funksjon av propaganda og ideologi. Emneansvarlig: Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk.

Kunsthistorisk nedslag - Bertel Thorvaldsen 250 r

Boka gir en historisk og systematisk innføring i etikk, fra den greske oldtid og fram til vår egen tid. Den historiske delen gjennomgår den etiske og politiske idéhistorien fra antikken fram til i dag.Med utgangspunkt i oldtidens idealer trekkes linjene Den gylne middelvei er et annet ideal fra antikken. Det går an å tenke litt over livet og seg selv av og til. Slik kan en avverge åpenbare feilnavigeringer, samtidig som man kan ha det bra. Prøv heller det, du som grubler. Tillat deg å stoppe, selv om viktige spørsmål står ubesvart Start studying Peideia og retorikk i antikken. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Men tidligere tider har i det minste greid å finne noen idealer i fortiden, og ikke bare som vi gjør i dag forsøkt å dømme dem fordi de ikke er opptatt av de samme tingene som vi er opptatt av. I dag er spørsmålet om kjønn svært, svært viktig. Fair enough. I antikken var dette spørsmålet ikke viktig. Det burde også være fair enough I den historiske delen vil det bli lagt særlig vekt på å fremstille de sentrale linjer i den etiske og politiske idéhistorie fra antikken og frem til vår egen tid. Med utgangspunkt i dyder og idealer i antikken, trekkes linjene frem mot de siste tiårs politiske liberalisme med vekt på kulturelt mangfold og minoritetsproblemer.

Den greske antikken - Store norske leksiko

Renessanse 1500 - 1700 - Bygg og Bevar

Romerriket - Store norske leksiko

Antikken, renessansen og opplysningstida, Denne tiden ble kalt det, fordi humanismen skulle gjenfødes fra antikken. Forbundet legger til grunn for sitt arbeid de humanistiske idealer og prinsipper som kommer til uttrykk i FNs erklæring om Menneskerettighetene av 1948 Antikken - Antikken regnes som tiden mellom 700 f.kr - 500 e.kr - Gresk og romersk kultur dominerte middelhavsområdet - Vi har en arv av filosofi, politikk, arkitektur, kunst og idrett fra antikken. HELLAS' HISTORIE Palasser - Kreta og Hellas ble styrt av herskere fra store palasser - Disse rikene gikk til grunne rundt 1150 f.kr, Bildet er utført helt etter tidens idealer, men det foreningens medlemmer ikke kunne akseptere var at det i deres øyne var blottet for det ædle, det skjønne, det ideale. Tekst: Vibeke Waallann Hansen. Fra Høydepunkter. Kunst fra antikken til 1945, Nasjonalmuseet 2014, ISBN 978-82-8154-084-2 Vis mer Vis mindre. Kunstner/produsent.

• Fra 100-tallet f.kr.: Økende indre uroligheter. Hærførerne får stadig mer makt på bekostning av politikerne. • Cæsar går fra å være mektig general til å bli diktator. Dermed utfordret han det republikanske systemet (maktbalanse som ideal). • 44 f.kr.: Cæsar drept av en gruppe senatorer Antikken varte fra ca 1000 år f.Kr til 500 år e.Kr. I Antikkens Hellas Denne perioden blir igjen delt inn i tre nye perioder; geometrisk tid (1100-800f.Kr), Arkaisk tid (800-500) og klassisk tid (500-330f.Kr) I den arkaiske tiden er det fremveksten av greske bystater, poliser, som er mest sentral Klassisk-stil - Louis seize (ca. 1790 - 1810) og Empire (ca. 1800 - 1835) Klassisk stil omfatter stilvariantene Louis seize (ca. 1890 - 1810) og Empire (ca. 1800 - 1835), som begge har hentet hoved impulser fra antikken Fra år 800 f.Kr. Den romerske antikken Tidslinje over den romerske antikken Romas opprinnelse er mest kjent i fra sagnet om guden Mars to sønner, Romulus og Remus, som ble satt ut for å dø fordi deres mor var datter av en lokal konge som ble avsatt av sin egen bror Antikken var en periode fra 700. f.Kr til ca 400. e.Kr. Antikken kan bli delt inn i gresk antikk og romersk antikk Den antikke arkitektur spiller en enestående rolle for vores arkitekturhistorie. Flere gange i løbet af historien er arkitekterne vendt tilbage til antikkens klassiske former. Endnu i dag ser vi de bygningsdele, der er hentet fra antikken, i vores bygninger. Grækenland I det gamle Grækenland var templet det vigtigste bygningsværk

Renessansen - Daria

Antikken er det vi kaller perioden mellom ca 700 før til idealer og vitenskapelige tekster. Dette gjorde perioden fra antikken sluttet rundt år 500 og til deres egen tid ganske så uinteressant for dem. Utover 16-1700-tallet begynte filosofer og tenkere å se på hele perioden som en barbarisk tid hvor kirke og tro styrte menneskenes. Elevene finner eksempler på hvordan greske og romerske arkitekturuttrykk fra antikken har påvirket arkitekturen i Christiania. De jakter på fysiske spor fra dansketiden og ser at området skiller seg ut både på kartet og i terrenget med sine rette og brede gater. Elevene reflekterer over renessansens idealer i forhold til idealer i vår tid renessanse, ordet kommer fra det franske ordet renaissance, som betyr gjenfødelse - en gjenfødelse av antikkens idealer. stat, organisasjon som kontrollerer et bestemt landområde (territorium) og forlanger å ha monopol (enerett) til å bruke makt og sette grenser for andres makt. stenderforsamling, forsamlinger (møter) der stendene møttes Den greske og romerske antikken. Den greske og romerske antikken Den greske bystaten De greske byene ble ikke samlet til en større stat, men innbyggere slo ofte sammen landsbyer og dannet små bystater, poliser, hvor selve byen var bygd som en festning i sentrum mens området rundt ble dyrket og ellers kontrollert av innbyggerne Antikken betegner en lang tidsperiode av kulturhistorien ved. Antikken. Den greske antikken; Den romerske antikken. Kilder og fordypning En blanding av oksene fra Lascaux-hulemaleriene, fall var en tid av forfall og mangel på utvikling frem til deres egen tid hvor de gamle romernes og grekernes ideer og idealer ble hentet frem igjen

Mot Burckhardt legger man i dag heller vekt på den ubrutte linjen fra antikken . Allerede i den sokratiske appell om å tenke selv lå en forestilling om den enkeltes kreative evner og respekten for individets verdighet. Petrarca (1304 - 74), «den første intellektuelle», knyttet an til denne sokratiske kampen mot selvbedraget Antikken . Hovedområdet antikken dreier seg om samfunnsforhold, kultur, politikk og tenkning i gresk og romersk sivilisasjon. Studiet av originaltekster gjennom filosofisk samtaler og å utarbeide en egen historisk framstilling inngår også i hovedområdet Arven fra antikken. Begrepet renessanse betyr gjenfødsel og benyttes for å betegne en bred kulturell prestasjon innenfor en rekke kunstarter, maleri, arkitektur, skulptur, musikk og litteratur, foruten en fornyet interesse i klassisk kunst og ideer fra antikkens Hellas og Roma. Italienerne hadde aldri glemt Romerrikets storhet og som sentrum for verdens sivilisasjon Emnet skal gi oversyn over lange utviklingslinjer og sentrale historiske problem fra antikken fram til om lag 1750. investeringsbehov og ideologi (agrare/urbane idealer) også blir sentralt. Vekselvirkningen mellom den økonomiske basis og samfunnets sosiale, politiske og kulturelle overbygning på den ene siden, og forholdet mellom. Start by marking Romerinner og romere: livet i Romerriket as Want to Read Det reflekteras mycket kring ideal och skillnader och likheter med den efterföljande medeltiden och med dagens samhälle Kultur Kunst Demokrati Bystaten Romerriket Sammenligning Pater familias Athen 507-47 før vår tidsregning Demokrati Religion Republikk Notater fra historieundervisningen, 28.09.2017 og 21.09.2017.

bakgrunnen for idealer og verdier som har preget og preger utviklingen av kulturer og samfunn. Oldtid Antikken Middelalder Renessanse Opplysningstid Nyere tid Historie og filosofi 2 Mennesket i moderne • bruke tekster fra antikken som levninger og beretninger til å forme en historisk framstilling om et tema Antikken er en fællesbetegnelse for den græske og romerske kunst og kultur fra ca. 1000 f.v.t. til 400 e.v.t. Grækernes skulpturer. De første fritstående skulpturer i legemsstørrelse blev skabt af grækerne. Grækerne blev dermed ophavsmænd til det, vi kalder den vestlige skulpturtradition Machiavelli, som levet i Firenze fra 1469 til 1527, hevdet riktignok i Fyrsten at den som styrer kun skal ha statens ve og vel for øye, og ikke bry seg om moralske hensyn i forhold til den vanlige mann og kvinne, men senere politiske tenkere som f.eks. John Locke (1632-1704), som vi tidligere har omtalt, fremsatte teorien om at hvert enkelt individ har visse rettigheter som ikke bør krenkes. Arkitekturens historie: Fra søyler til signalbygg - Tu.no. antikken, arkeologi, arkitektur, kultur, tinning, iran | Pikist. Hus i Oslo. den greske antikkens kunst og arkitektur - Store norske leksikon. Tema 3 Antikken. Historie Presentasjon: Arkitektur og Kunst i Antikken by. Paideia endret innhold i løpet av antikken, og utviklet seg fra Homers idealer om krigsferdigheter og holdninger til Platons idealet om hvordan mennesket kunne fungere optimalt i bystaten. Plutark mente at etisk og moralsk optimale mennesker måtte være dydige, og for å oppnå dette måtte de lære seg selvkontroll og selvbeherskelse

Sensualisme og ideal i antikken De tidligste fremstillingene av menneskekroppen er i form strektegninger i hulemalerier og små fruktbarhetssymboler. Blant historiens tidligste malte mesterverk finns nakenstudier i 11 egyptiske veggmalerier, fragmenter fra Neb-Hamuns gravkammer, utført år 1350 f.Kr. av en ukjent maler som i dag ofte kalles Egypts Michelangelo Klassisismen plasseres gjerne i opplysningstiden, men strekker seg egentlig fra den engelske revolusjonen i 1688 til den franske revolusjonen i 1789. Klassisistene var inspirert av kunst og litteratur fra antikken, og ved hjelp av særlig Aristoteles fant de fram til regler for hvordan litteraturen skulle skrives Formål. Mennesker er historieskapte og historieskapende. Dette preger menneskers tenkning, handlinger og deltakelse i ulike fellesskap. Ved å binde sammen kunnskaper om historie og filosofi med ferdigheter i historisk tenkning og filosofisk refleksjon kan programfaget historie og filosofi åpne for nye perspektiver på mennesket i historien og historien i mennesket Kommer fra det latinske ordet antiquus, for gammel. Man regner gjerne med at antikken innledes i Hellas ved overgangen fra bronsealder til jernalder, omkring år 1000 før vår tidsregning, og avsluttes med det vestromerske keiserrikets undergang i år 476 etter vår tidsregning. Mange inkluderer et større tidsrom Antikken. sammenligne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kunst Før 451 fvt. ble borgerens sønn borger forutsatt at mor var en fri kvinne fra en eller annen med slaver i moderne antikkens kunst og arkitektur Språket, filosofien, politikken, utdanningssystemene, vitenskapen, kunsten og arkitektur er noe av de mest. Barokk, er en periode i europeisk kunsthistorie som følger etter høyrenessansen, med manierismen som en overgangsfase. Man regner at barokken i Europa varer fra 1550 til 1700, mens den i Norden opptrer noe senere - i tidsrommet 1650 - 1750. I engelsk kunst- og arkitekturhistorie regnes barokken som en del av renessansen fordi også den bygger på klassiske forbilder

 • Kostholdsprogram for muskelbygging.
 • Vhs waiblingen englisch.
 • La zenia boulevard horario.
 • Wien nachtzug.
 • Værøy flyplass til salgs.
 • Temakart nve.
 • Bohrs konstant.
 • Arcus aorta.
 • Husleie portugal.
 • Palma de mallorca airport taxi.
 • Norsk eksamen vg3.
 • Hvor ofte anbefales å skifte støvsugerpose.
 • Tagestrip mit hund.
 • Cerawand krølltang.
 • Bloodstock address.
 • Hvordan gå ned i vekt fort på en uke.
 • Hayley roberts wiki.
 • Highland park einar age.
 • Elvis presley songs blue christmas.
 • Veranstaltungen memmingen.
 • Fullmåne 2018 tromsø.
 • New skin fortnite.
 • Hip hop esslingen.
 • Sunt pålegg til frokost.
 • Wie schmeckt guanabana.
 • Pamela sue martin.
 • Gitarrenunterricht baden bei wien.
 • Yoga øvelser for vond rygg.
 • Grove rundstykker med kesam og honning.
 • Kaiser kakeform.
 • Phase modulation.
 • Hva slags emballasje er egnet til å oppbevare mat og drikke i.
 • Overskrift tips.
 • Hvor ofte anbefales å skifte støvsugerpose.
 • Gouda testsieger.
 • Breeders kjørebelte.
 • Glemt å skru av kaffetrakteren.
 • Brunch berlin kreuzberg.
 • Fullmakt barn reise.
 • Arkhangelskaya oblast.
 • How to braid your own short hair.