Home

Forskningsartikkel overvekt

Overvekt truer USAs økonomi - Forskning

«Hensikten med en forskningsartikkel er å presentere ny kunnskap til forskjell fra en fagartikkel som har til hensikt å gjøre gjeldende akseptert kunnskap kjent» (Lerdal, 2012). Resultatene i en forskningsartikkel skal kunne kontrolleres og etterprøves, slik at andre forskere kan gjenta de samme undersøkelsene og ende opp med samme resultat I utarbeidelsen av en forskningsartikkel søker derfor forfatteren etter alle relevante resultater fra forskning i andre land. Mens forskningsartikler blir kvalitetsvurdert av forskere innen feltet, såkalt fagfellevurdering, som sammen med redaktørens vurdering avgjør om artikkelen skal publiseres, blir fagartikler ofte kun vurdert av en redaktør i fagtidsskriftet For å lette arbeidet med kritisk vurdering av forskningslitteratur, anbefaler vi at du bruker sjekklister som hjelpemiddel Førsteamanuensis / førstelektor til master i avansert klinisk sykepleie (allmennsykepleie) Søknadsfrist: 07.12.2020. Førsteamanuensis / førstelektor til master i avansert klinisk sykepleie (intensivsykepleie Forskning viser at personer med utviklingshemming oftere har helsesvikt enn resten av befolkningen, samtidig som de sjeldnere får hjelp til sin helsesvikt (NAKU, 2007, NAKU, 2008 og Bitsko, 2009). Manglende kunnskap om utviklingshemming og uklare ansvarslinjer blir oppgitt som årsak til dette problemet. Med uklare ansvarslinjer forstås det som at førstelinjetjenesten tror a

sykelig overvekt i institusjoner. Tonsåsen. Interessant å se om forskning viser om institusjonene har gode resultat over tid? Retrospektiv studie av 249 personer med BMI gj,snitt 47,5 etter behandling 21 uker fra Ebeltoft viser at etter behandling 15 % vekttap, etter 2-4 år var opprettholdt vekttap gj.snitt 5 %. Etter 4 år hadde 29 Livsstilsbehandling for sykelig overvekt i praksis: studiebesøk på Hauglandsenteret. Publisert mandag 06. februar 2012 - 10:21. Av Randi Jepsen. Høgskulen i Sogn og Fjordane har 18 studenter - sykepleiere, helsesøstre, lærere og fysioterapeuter - på videreutdanning i forebyggelse og behandling av fedme

Object moved to here

Det er imidlertid svært viktig å understreke at fysisk aktivitet har positive effekter på kardiometabolske risikofaktorer og reduserer risikoen for tidlig død hos personer med overvekt (BMI 25.0-29.9) eller fedme (BMI >30), selv om vekten ikke reduseres (Ekelund et al., 2015; Swift et al., 2018) Både overvekt og diabetes bidrar til endringer i blodkarene. Det oppstår mikroskader og betennelser i blodkar som gir mindre blodgjennomstrømning sentralt i hjernen og i armer og bein. Et kosthold med et høyt inntak av grønnsaker, frukt, fullkornsprodukter, belgfrukter, fisk og planteoljer kan gi nedsatt risiko for demens, ifølge Langhammer

Personer med Downs syndrom har mange risikofaktorer som disponerer for utvikling av obstruktiv søvnapné-syndrom, som utviklingsavvik i hode, hals og luftveier, overvekt og hypotyreose . I en mindre klinisk studie fant man at voksne pasienter med Downs syndrom hyppigere hadde alvorlig obstruktiv søvnapné med hypoksemi, hypoventilasjon og fragmentert søvn enn dem uten Downs syndrom ( 37 ) skjørhet, overvekt og fedme. I forhold til risiko for vektøkning og økt forekomst av overvekt er balansen mellom energiinntak og energi-forbruk helt avgjørende. Det er god dokumentasjon for at regelmessig fysisk aktivitet reduserer risikoen for vektøkning og overvekt, og at inaktivitet øker risikoen for dette Immunsystemet er kroppens forsvar mot alt det den oppfatter som fremmed. Når kroppen møter en fremmed inntrenger, kan den sette i gang en betennelsesreaksjon for å fjerne de skadelige substansene På NHI.no finner du pasientinformasjoner, nyhetsartikler og intervjuer. Alle pasientinformasjonene er basert på artikler skrevet for leger i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og forfattet av NEL-redaksjonens leger, med mindre annet er oppgitt Hvordan en slik stressfaktor kan påvirke vektutviklingen, er komplekst, men kan inkludere trøstespising og endring i rutiner i den nye/de nye familiene. I vår forskningsartikkel har vi i større bredde diskutert de mulige forklaringene bak en slik vektøkning, ikke minst andre årsaker enn «de fysiske». Vi anbefaler Hvidsten, Håheim og Nitter å lese artikkelen

30.04.2012: Noe å lære av - En kvinne i 50-årene med kjent nyresvikt ble lagt inn i medisinsk avdeling på grunn av akutt forverring av smerter i begge beina § 2. Virkeområde. Loven gjelder forskere og forskning i Norge. På Svalbard og Jan Mayen gjelder loven dersom forskningen drives av forskere ansatt av norsk arbeidsgiver eller dersom en vesentlig del av midlene kommer fra Norge

Korona, overvekt og livsstil

Overvekt hos barn Frøydis N. Vik Institutt for folkehelse, idrett og ernæring. Sunne vaner etableres tidlig. Med en normal vekt som barn er det lettere å opprettholde normal vekt resten av livet. Overvekt hos barn. Bruk av teknolog I et kvantitativt forskningsopplegg samler vi inn informasjon som lar seg tallfeste eller uttrykke i form av tall. Egenskaper som inntekt og alder for eksempel er tall i utgangspunktet. Men også en egenskap som kjønn kan la seg uttrykke gjennom tall Dette må gjøres for å få nordmenn til å spise sunnere. Norge har store utfordringer med fedme og overvekt i befolkningen. Ernæringseksperter anbefaler blant annet sukkeravgift, skolemåltider og strengere regulering av reklame rettet mot barn Overvekt Vi har i oppgaven valgt å bruke begrepet overvekt. I teorien er kroppsmasseindeks (KMI) mellom 25-30 regnet som overvekt, og KMI på 30-35 som fedme. KMI blir regnet ut i fra personens høyde og vekt: vekt(kg) / høyde(m)2. På barn er det kjønns- og aldersjustert, da heter metoden iso-KMI (Norsk helseinformatikk 2014) 2.5 Forskningsartikkel og søkeprosess Vi lever i dag i et samfunn der overvekt og fedme er et stadig økende problem og sammen med inaktivitet og røyking utgjør dette en høy risiko for iskemiske hjertesykdommer. Gode behandlingsmuligheter og effektive medisiner gjør at vi lever lenger, men koste

Overvekt og fedme - helsenorge

 1. Hudsykdommer som kan føre til utslett eller andre hudforandringer: Eksemer: Et akutt eksem kjennetegnes ved rødhet, hevelse, væsking og kløe. Ved kronisk eksem er huden ofte tørr, tykk og skjellende. Kviser: Kviser kan gi hudormer, knuter og pustler. Psoriasis: Psoriasis fremstår som regel med avgrensede, lett fortykkede røde flekker i huden, vanligvis dekket av hvite eller sølvfargede.
 2. Erfaringsmessig vet vi at mange pasienter med diagnosen transseksualisme flytter til Oslo i løpet av en flerårig behandlingsperiode, og dermed har vi en relativ overvekt av henvisninger fra HSØ. Det kan skyldes at toleransen og aksepten for transseksualisme er større i Oslo-området enn i resten av landet
 3. Forskningsartikkel; 2019 Påvirkning av fedme på arbeidsevne, Personer med astma og overvekt har også dårligere lungefunksjon. På tross av disse endringene rapporterer likevel personer med astma og fedme ikke å ha dårligere arbeidsevne eller mer sykefravær enn normalvektige personer med astma
 4. Det blir mye hud til overs etter tilsiktet massiv vektreduksjon grunnet overvekt. I denne studien hadde 72 pasienter redusert vekten fra gjennomsnittlig 130 kg til 72 kg. Denne artikkelen inneholder videolenke til nærmere beskrivelse av den plastikkirurgiske operasjonsmetoden. Geir Hoff. Link PubMed. Doi: 10.21037/gs.2019.04.0
 5. Overvekt ble registrert hos nær 10% av beboerne. Høyeste verdi i gruppen med KMI over 24 var KMI 40. Kjennetegn hos pasientene med KMI over 29 var at de enten var fysisk inaktive eller glade i mat, noen var begge deler. Undervekt ble registrert hos 24% av alle pasientene totalt

Skyldes overvekt livsstil eller mangel på livssjanser? Et ensidig fokus på livsstil kan forsterke sosiale ulikheter i helse, skriver Ingrid Sørdal Følling. Noe å lære av. Bevisstløs mann med økt aniongap. En mann i 50-årene ble brakt bevisstløs til akuttmottaket, hvor det ble påvist forhøyet osmolalt gap og aniongap Utdanningssystemet buler to steder. Det er overvekt av menn på yrkesskolen på videregående nivå. Og det er overvekt av kvinner i de kortere profesjons- og høyskoleutdanningene. Utjevningen som stoppet opp. Det skjedde en nedgang i kjønnsforskjellene i valg av høyere utdanning på 70- og 80-tallet i Norge. Så stoppet det opp på 1990-tallet Det finnes påvirkbare risikofaktorer for å utvikle sykdommen, som lav utdanning, hypertensjon, overvekt, inaktivitet, røyking, diabetes, depresjon og hyperkolesterolemi (6, 7). Likevel mener mange i dag at hovedårsakene er høy alder og multifaktoriell arv

Overvekt blant innvandrere - Aftenposte

Astma og overvekt. Astma og fedme er hver for seg vanlige sykdommer og forekomsten av dem øker globalt. Tidligere studier har vist at pasienter med astma og overvekt er vesentlig mer plaget av sin astma enn de som har astma og er normalvektige. Det er i liten grad tidligere undersøkt hvilke symptomer de har og om arbeidsevnen er redusert Livskvalitet omfatter både subjektive og objektive sider ved livet: Den subjektive livskvaliteten handler om hvordan livet oppleves for den enkelte og omfatter både positive følelser som ro og glede og positive vurderinger som livstilfredshet Diabetes type 2 er ofte utløst av overvekt og for høy inntak av sukkerholdige matvarer. Ved denne tilstanden produserer kroppen insulin, men på grunn av endringer i næringsomsetningen i kroppen trenges mer insulin enn det kroppen klarer å lage Hva er HbA1c? Denne kryptiske forkortelsen brukes når man snakker om en blodprøve som måler langtidsblodsukkeret. Hb står for hemoglobin, som er den delen av de røde blodcellene (erytrocyttene) som transporterer/binder seg til oksygen.; Det finnes ulike typer hemoglobin, og type A er den mest vanlige typen og utgjør ca. 97% av den totale mengden hemoglobin (2)

En forskningsartikkel viser at overvekt ikke er assosiert med unormal dødelighet. Dette er ingen ny kunnskap. Flere undersøkelser viser det samme. Enkelte forskere har til og med konkludert med at noe overvekt kan være sunt. Faktisk har levealderen i Norge økt parallelt med vektøkningen i befolkningen de siste 25 årene Overvekt og fedme hos voksne Nasjonal faglig retningslinje PDF P. Pakkeforløp for kreft - Diagnoseveiledere Pakkeforløp Palliasjon i kreftomsorgen - handlingsprogram Nasjonal faglig retningslinje Palliasjon til.

Video: Sjekklister for vurdering av forskningsartikler - FH

Hva skiller fagartikkel fra forskningsartikkel? / What is

 1. Overvekt og fedme. Noen kan trenge ekstra tiltak for å takle overvekt. Forstå blodsukkeret. Hvordan du måler blodsukkeret, hva verdiene betyr, og alt som påvirker blodsukkeret. Medikamenter. Finn ut mer om medisiner du kan få for å behandle diabetes type 2. Insulinbehandling
 2. • Jøran Hjelmesæth, seksjonsleder Senter for sykelig overvekt, Sykehuset i Vestfold, professor II Universitetet i Oslo • Magritt Brustad, professor og instituttleder, Institutt for samfunns-medisin Tromsø • Erik Arnesen, helsefaglig rådgiver Landsforeningen for hjerte- og lungesyk
 3. Forskning og undervisning. Kompetansespredningen ved nasjonale kompetansetjenester skal være vitenskapelig basert. Det pågår omfattende forskning på MS som er nettverksbasert med samarbeid med forskere og helsepersonell i Norge og i utlandet
 4. veien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo. Nyheter. Press
 5. Forskningsartikkel: Aksjer i stigende trend har gitt meravkastning i Norden; Forskningsrapport: Investtech-forskning: Stigende og fallende trender Når kursen bryter ned er det et tegn på økt salgsinteresse - det har blitt en overvekt av selgere i aksjen. Dette kan gjerne komme som følge av fundamentale nyheter
 6. For kvinner med brystkreft har oppmerksomt nærvær trolig en liten positiv effekt på fatigue, angst, depresjon og søvnkvalitet sammenlignet med vanlig oppfølging. Det viser en Cochrane-oversikt

Forskningsartikkel eller fagartikkel? - Sykepleie

Sjekklister - Helsebiblioteket

Rørtveit, Kristine; Severinsson, Elisabeth (veileder); Åstrøm, Sture Alexander (veileder) (2010). Guilt and shame as an enigma in mothers who suffer from eating difficulties : A hermeneutical study Vitenskapelige artikler. Tidsskriftet Ergoterapeuten har siden 2009 publisert fagfellevurderte, vitenskapelige artikler. Ergoterapeuten er et nivå 1 tidsskrift, og gir publiseringspoeng En ny kinesisk forskningsartikkel - en systematisk gjennomgang med 140 litteraturreferanser - viser hvilke naturlige stoffer som kan hjelpe mot koronavirus, og hvorfor. har betydelig overvekt, som er tilknyttetkronisk inflammasjon; det forstyrrer immunsystemet

Ballettsensasjonen som las ein forskingsartikkel frå

Forsiden - forskning

Helse: Forskning Nak

 1. Etter oppstart av behandling tar det flere uker før full beskyttende effekt oppnås. Det anbefales derfor å være forsiktig med lys og soleksponering i ca. 4 uker etter behandlingstart eller inntil en kan se at huden er blitt litt gulaktig av beta-karotenbehandlingen (sees lettest i håndflatene)
 2. Trender. Trender er en av de aller viktigste indikatorene i teknisk analyse. I følge teknisk analyse-teori skal aksjer som ligger i stigende trender fortsette å stige og aksjer som ligger i fallende trender fortsette å falle
 3. Forskningsartikkel; Next-generation sequencing of the monogenic obesity genes LEP, PCSK1 og POMC, og sykelig overvekt. Videre fant vi at det er en liten andel av pasientene med sykelig overvekt som er bærere av sekvensvarianter kjent for å medføre utvikling av monogen fedme
 4. dre grad følger med på egen kropp, slik at føflekkreft-svulster kan vokse uoppdaget og derfor er tykkere ved diagnose, sier Stenehjem
 5. dre soling gjør at de likevel har lavere risiko, sier Stenehjem. I tillegg til vekt, fant forskerne også at høye personer har økt risiko for føflekkreft
 6. Weller var heller ikke en del av forskningsteamet, men hun var nylig medforfatter på en forskningsartikkel i NeuroImage som studerte kvinners hjerner når deltakerne fikk se bilder av mat
 7. Andelen barn med overvekt (9 prosent) og fedme (2 prosent) i den under-søkte populasjonen er identisk med resultater fra andre deler av Danmark og tidligere kohorter i Odense kommune. Relativt til referansematerialet for de motoriske testene gjorde barna i den undersøkte populasjonen det godt på MABC-2-kaste- og gripetesten, men dårligere på KTK-koordinasjonstesten

Livsstilsbehandling for sykelig overvekt i praksis

Les videre Nordiske ernæringsanbefalinger 2022 (NNR2022): fokus på bærekraft og overvekt, ledes av norsk professor Rune Blomhoff. ernæring, forskning, plantebasert kosthold, Dette er konklusjonen i følge en forskningsartikkel publisert i det høyt anerkjente tidsskriftet The Lancet. Lurer du p I vår ferske forskningsartikkel er vi de første til å vise at kvinner med lav konsentrasjon av løselig leptinreseptor i blodet har mye høyere forekomst av svangerskapsdiabetes (diabetes som oppstår i svangerskapet og forsvinner igjen etter fødsel) enn kvinner med høye nivåer. Dette gjelder uansett om man er slank eller har fedme Personlig hygiene har betydning for vårt velvære og er viktig for å forebygge sykdom. Les om ulike prosedyrer knyttet til personlig hygiene i helsevesenet De med diabetes og problemer med overvekt bør ta en prat med legen før de gjør mørk sjokolade til en del av kostholdet sitt. Når du kjøper sjokolade bør du alltid sørge for at den inneholder minst 65% kakao

www.helsenorge.n

Trening som medisin er en nasjonal kompetansetjeneste ved St. Olavs Hospital og NTNU i Trondheim. Vi er en serviceenhet for helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten som jobber med personer med koronar hjertesykdom, hjertesvikt, perifer karsykdom og/eller kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). Vi driver formidling, forskning og fagutvikling, og underviser ved grunn-, etter- og. En ny kinesisk forskningsartikkel, en systematisk gjennomgang med 140 litteraturreferanser viser hvilke naturlige stoffer som kan hjelpe mot coronavirus, og overvekt er forbundet med kronisk inflammasjon og det forstyrrer immunsystemet. Forskning viser også at moderat kalorireduksjon kan virke positivt på immunforsvar Rus- og psykiatriplanen 2018-2022 for Askøy kommune skal gi svar på utfordringer kommunen har, eller kan møte på i planperioden. I tillegg skal den gi informasjon om aktiviteter og virksomheter innen fagfeltene rus og psykisk helse påvirkbare faktorer som overvekt, fysisk aktivitet og kosthold. Personer med diabetes mellitus har økt dødelighet og risiko for senkomplikasjoner fra hjerte- og karsystemet, 2017 og i en medisinsk forskningsartikkel i det internasjonale tidsskriftet Diabetes and Vascula Et dårlig kosthold kan føre til overvekt som igjen kan føre til hjerte- og karsykdommer, diabetes typ 2 og andre livsstilsykdommer. Med et godt kosthold vil du ha mer overskudd og god energi til å klare hverdagens krav. Aktivitet: Fysisk aktivitet er viktig for alle i alle aldere

Helseeffekter av fysisk aktivitet - FH

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet I en en forskningsartikkel publisert i tidsskriftet Obesity hevdes det at å fjerne sukker fra kostholdet i så lite som ni dager kan ha en dramatisk forbedrende effekt på helsen, Personer med kraftig overvekt og fedme har økt risiko for type 2 diabetes, sykdommer i galleveiene, pustestopp om natten (søvnapnè),.

Dette bør du vite om demens - OsloMe

Et sunt kosthold har sammenheng med bedre lungefunksjon.Om kostholdet kan påvirke sjansen for å få kols har vært lite undersøkt, men tidligere forskning har vist en sammenheng mellom bearbeidete kjøttprodukter (bacon, pølser og lignende) og høyere risiko Interessant forskningsartikkel: hvordan kan manuell rotasjon redusere bruk av vakum, tang og keisersnitt? Cathrine Os og Elisabeth Severinsson har skrevet en spennende artikkel som nylig ble publisert: How Can Manual Rotation Reduce Vacuum, Forceps and Caesarean Deliveries?

Dette kommer frem i Tom Colbjørnsen og Knud Knudsens forskningsartikkel «Underveis Menns og kvinners lederkarrierer». Artikkelen er basert på statistisk analyse av omfattende data hentet inn fra ledere i norsk næringsliv mellom 1999 og 2011. Analysen tar for hvilke drivkrefter som bidrar til å bestemme menn og kvinners lederkarrierer De demografiske trekkene i de 34 sakene viser at blant de barna som er gjenstand for bekymring og meldinger til barnevernet, er det en større andel gutter enn jenter og en overvekt av barn med en annen kulturell bakgrunn enn norsk KOLS er en sykdom som ikke kan helbredes. Derfor må sykepleien rettes mot å opprettholde eller bedre funksjonsevnen, samt bidra til best mulig livskvalitet Personlig visdom Jeg har alltid trodd at fysisk aktivitet var en nøkkel ikke bare til fysisk helse, men også til sinnsro. Mange ganger lot jeg mitt sinne og min frustrasjo Forskningsartikkel: Investtech-forskning: Volumbalanse er en nyttig indikator ved investeringsbeslutninger. En aksje der en stor overvekt av candlestickene er sorte bør kjøpes på ettermiddagen og selges på morgenen. Kortsiktige kjøps- og salgssignaler i candlesticks Journal of American College of Cardiology publiserte nylig en forskningsartikkel som støtter opp om at trening på lav til moderat intensitet gir er å følge utviklingen av hjerte- og karsykdommer i befolkningen og sammenligne dette med risikofaktorer som overvekt og mangel på mosjon. I 12 år fulgte forskerne 1098 løpere i alderen.

 • Presseportal polizei bonn.
 • Fortuna düsseldorf flinger broich.
 • Hollister göteborg nordstan.
 • Us biler fredericia.
 • Coop obs bygg skyvedørsgarderobe.
 • Trond fausa aurvåg vikingane.
 • Barnevernloven 6 4.
 • Pectineus smerter.
 • Kvalitativ intervjuundersøkelse.
 • Lett stockholm.
 • Dewalt dcd791p2 test.
 • Only butikker oslo.
 • Kurt von storch afd.
 • Astrid nylander almaas disputas.
 • Round table wiki.
 • Opplandstrafikk 151.
 • Opi neglelakk kicks.
 • Hovden resort.
 • Unfall bräukerweg menden heute.
 • St. moriz professional tanning mousse.
 • Nav kurs oslo 2017.
 • Norway russia handball.
 • Funif trondheim.
 • Hold av chinchilla.
 • Nintendo 3ds bildschirm auf pc übertragen.
 • Asperges ham kaas ei oven.
 • Veien til førerkortet download.
 • Barbra streisand age.
 • Wolfsblut futtermenge berechnen.
 • Alfabetsangen på norsk.
 • Günstige wohnungen nordhausen.
 • Bilsport grener.
 • Selge sølv i butikk.
 • Stylissimo dance studio weißenburg in bayern.
 • Sverige pass norge.
 • Vin fra portugal.
 • مقارنة بين الازمنة في اللغة الانجليزية.
 • Topper med glitter.
 • Contact microsoft office.
 • Klær på 1800 tallet i norge.
 • Blåa fötter äldre.