Home

Språk i norden

Norden i skulen. Omtalane er henta frå nettstaden nordeniskolen.org, og der finn du meir om dei nordiske språka, nokre spel, filmar, litteratur osb.Norden i skulen har som mål å gi tilgang til ulike typar stoff til undervisning i nabospråk Nordiske språk, nordgermanske språk, er språk som snakkes i de nordiske landene, og som hører til den germanske grenen av de indoeuropeiske språkene. Rundt 20 millioner snakker nordiske språk (2019). Nordiske språk deles ofte inn i to språkhistoriske grupper: østnordisk, som omfatter dansk og svensk (med finlandssvensk), av og til også bokmål vestnordisk, som omfatter norsk (nynorsk. Språk i Norden. Historisk har en stor del av Nordens innbyggere kunnet forstå hverandres morsmål. Dette språklige fellesskapet på tvers av landegrenser er med på å knytte Norden kulturelt sammen. Det språklige og kulturelle fellesskapet har sin bakgrunn i både språklige og historiske forhold Den nordiske språkfamilien. De opprinnelige språka i Norden tilhører tre svært ulike språkfamilier. Språkhistorisk sett blir norsk, islandsk og færøysk regnet som vestnordiske språk, og svensk og dansk som østnordiske språk. Skillet mellom vestnordisk og østnordisk oppsto i synkopetida på 800-tallet

Norden er vårt nærområde, vår hjemmearena. Det beriker oss å lære mer om våre nærmeste naboer - og da er språket en viktig nøkkel. Å interessere seg for andre språk i Norden, slik som finsk, islandsk, færøysk, grønlandsk og samisk, tar man heller ikke skade av. Du trenger selvfølgelig ikke lære deg disse språkene, men du kan lære deg noe om dem Nordiska språk är en undergrupp av de germanska språken och härstammar från fornnordiskan, det språk som började talas i Norden från ca 700-talet e.Kr. och som runt 1000-talet delades upp i de mer distinkta regionala dialekterna fornsvenska, forndanska, forngutniska, fornnorska och fornisländska.. Till en början var skillnaderna minst mellan svenska och danska (östnordiska språk. Dessa språk samt färöiska, grönländska och samiska är det vi kallar samhällsbärande språk i Norden. De nordiska teckenspråken har en särställning i de nordiska samhällena. Deklaration om nordisk språkpolitik redogör för språkens status och för centrala områden inom nordisk språkpolitik Vi må huske at vi i Norden ikke bare deler språk, kultur og historie, men at vi i tillegg er våre nærmeste handelspartnere og har et felles utdannings- og arbeidsmarked. I dag er det mellom 20 og 27 millioner nordbeboere som kan kommunisere med hverandre på skandinavisk Foreningen Norden organiserer enkeltpersoner, skoler, bibliotek, kommuner og organisasjoner som vil styrke og utvikle den nordiske samfølelse. Lærerveiledning Denne filmserien er en del av nettstedet nordiskesprak.net som skal gi lærere et enkelt, fleksibelt og spennende redskap til å arbeide med forståelse av nordiske språk i undervisningen

Språka i Norden Dansk Dansk er det nordiske språket som andre nordbuar har størst problem med å forstå - og hovudårsaka er den danske uttalen. Å lesa dansk er sjeldan noko problem. Å forstå talespråket er noko heilt anna Det är här viktigt att skilja mellan nordiska språk - som är en gemensam beteckning för den nordgermanska undergruppen i den indoeuropeiska familjen: danska, svenska, norska, färöiska och isländska - och språk i Norden, som också omfattar språk både från den uraliska språkfamiljen: samiska, finska, meänkieli och kvänska - och från den eskimåisk-aleutiska familjen. Språket som snakkes av flest og dermed er majoritetsspråk i Norge, er norsk. Norsk er et nordgermansk språk som er nært beslektet og gjensidig forståelig med dansk og svensk.Det finnes to skriftspråksvarianter av norsk: bokmål og nynorsk.. Samene har status som urfolk i Norge, og samisk språk har derfor sterkere beskyttelse i lovverket enn andre minoritetsspråk Språk i Norden. Kapitlet Språk i Norden handler om: kjennskap til språk i Norden; språklige kjennetegn ved svensk og dansk; Her finner du oppgaver knyttet til disse temaene

Norden

Språka i Norden - Språkråde

 1. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube
 2. fellesskapet i Norden og hvorfor det er viktig å bruke morsmålet når man møter nordiske naboer. Oppgaver Før du ser filmen. Hva synes du er fordelene ved at man kan prate dansk, svensk eller norsk og bli greitt forstått innad i Norden? Hvilke likheter er det mellom dansk, svensk og norsk språk, synes du
 3. Norden är vårt närområde, vår hemmaarena. Det berikar oss att lära sig mer om våra närmaste grannar - och då är språket en viktig nyckel. Därför skadar det inte om du intresserar dig också för andra språk i Norden, som finska, isländska, färöiska, grönländska och samiska
 4. Språk er ikke bare tale og tekst, det fins mange andre språklige uttrykk. Artikkelen kan lastes ned fra www.nordenibio.org. På nettsiden er det også en egen artikkel om finlandssvensk: Finlandssvenskarna och svenskan i Finland av Saara Haapamäki, Åbo Akademi. (Artikkelen er hentet fra Undervisningskompediet til Norden i bio.
 5. Velkommen til Sprog i Norden-online. Sprog i Norden er et årligt udgivet tidsskrift som sprognævnene i Norden udgiver. Årsskriftet er udkommet siden 1970 og redigeres af de nordiske sekretærer i sprognævnene og -rådene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige

nordiske språk - Store norske leksiko

Gyldendal Norsk Forlag forside | Gyldenda Søkeresultater for Språk i Norden 1976 - Haugenbok.n Foreningen Norden og Foreningene Nordens Forbund arbeider for å fremme vennskap, samarbeid og kunnskap om de enkelte lands språk, kultur og samfunnsliv i hele Norden. De nordiske landenes parlamenter har siden 1952 samarbeidet i Nordisk råd , og de nordiske regjeringene har siden 1971 samarbeidet i Nordisk ministerråd Over hele Norden ble Nordens dag markert 23. mars med heiste flagg. Sammen med Foreningen Norden besøkte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Rothaugen skole i Bergen, der han deltok på Nordisk skolechat sammen med elevene. - Språk er nøkkelen til nordisk samhørighet og bevegelse over landegrensene Språk i Norden er et årsskrift for språknemndene i Norden, og fra og med dette nummeret publiseres det bare elektronisk. Årskriftet har vært utgitt fra 1970-tallet, og redigeres av de nordiske sekretærene i språknemndene i Dan-mark, Finland, Island, Norge og Sverige. Hovedredaktøren for dette nummeret er fra Språkrådet i Norge

Norsk språk de siste tusen årene kan grovt sett deles inn i tre. I vikingtiden og høymiddelalderen snakket folk her i landet gammalnorsk. Men brukte de noe navn på språket sitt, så kalte de det «dansk tunge». Et språk de fleste folk rundt Nordsjøen kunne forstå nu med fungerande ljud (! Språk i Norden - grundläggande nivå 1 (20 frågor) Språk i Norden 2 - grundläggande nivå 2 (12 frågor) - Svenska timmar av Waje och Skoglund (2006) s.229-s.246 och Möt språket av Johansson, Karlsson och Nettervik (2009) s.246-254 Språk i Norden Den här veckan ska vi titta lite närmare på språk i Norden. Vi ska lyssna på minoritetsspråk och de Nordiska språken. Minoritetsspråk De språk som är nationella minoritetsspråk i Sverige är finska, meänkieli, samiska, jiddissch, och romani

Det er imidlertid ikke alle som forstår språket, eller som snakker det selv. Mange forbinder dessuten arabiske språk med årelang undertrykkelse fra nord, og deri ligger kanskje også noe av grunnen til at man nettopp ikke valgte arabisk (eller jubaarabisk) som offisielt språk i Sør-Sudan da man erklærte staten som uavhengig Språk i Norden. Jellingesteinen. Runestein fra vikingtiden, Danmark. Under Språk og kultur ligger det en ppt som vedlegg. Den dekker hele kapitlet i læreboka. Lysbildene 14-23 gir en oversikt over de nordiske språkene. Powerpointen kan brukes for å gi en første introduksjon til temaet, men også til repetisjon Nordens språk med rötter och fötter är en saklig och levande presentation av språk som har en lång historia i Norden: de skandinaviska språken, ö-språken isländska och färöiska samt samiska, grönländska och finska. Boken handlar om hur språken är uppbyggda, om deras historiska utveckling och inbördes släktskapsförhållanden Språk i Norden 1. SPRÅK I NORDEN 2. KURSPLANEN FÖR SVENSKA 2 CENTRALT INNEHÅLL • Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter. • Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk

Du er her: Hovedsiden > 7. trinn Språkbok > 7. trinn Språkbok > 4 (Vi utforsker og lærer om språket) > OPPGAVER > Språk i Norden OPPGAVER Ord, språk og holdninger Språk i Norden Rettskriving Preposisjoner Bestemmerord Adverb Hvem gjør hva i setninga Emnekode og navn: NOSP214/254/314 Språk i Norden Faglærers vurdering av gjennomføring Praktisk gjennomføring: Kurset ble gjennomført med 13 forelesninger på en dobbeltime hver. Tre lærere delte med seg undervisningen i islandsk, færøysk og om den nordiske språksituasjonen generelt

De nordiske språkene Nordisk samarbei

Pris: 134,-. kartonert, 2009. Sendes innen 1-2 virkedager. Kjøp boken Expedition: Språk i Norden av Annica Anderson, Fredrik Harstad (ISBN 9789197842105) hos Adlibris.com. Fri frakt fra {0} kr. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri Norden snakkar med ei stemme på ulike språk. Vil Nordisk Råd hjelpe til at dette skal halde fram, eller skal utviklinga gå sin gang utan innblanding?Kronikkforfatteren arbeider i Dagsrevyen og er redaktør for EBUs regionale nyhetsutveksling for Norden, ERNN Dansk er alene i Norden om å ha det såkalte støt, et lydfenomen som kan være vanskelig både å uttale og å høre. Oppgaver Før du ser filmen. Hva synes du kjennetegner dansk språk når det gjelder uttale, ord og skrivemåte? Hvilke typiske danske ord og uttrykk vet du om? Etter at du har sett filme Språk i Norden 1999 = Sprog i Norden 1999 årsskrift for Nordisk språkråd og språknemndene i Norden. Birgitta Lindgren (Redaktør) ; Nordisk språkråd (Utgiver) Heftet inneholder artikler om de nordiske språk. I tillegg er det en oversikt over ny språklitteratur. Les mer. Vår pris 110. Dei nordiske landa har hatt ulike mål for sine språkpolitiske program. Samtidig har nordiske språkpolitikarar vore opptatt av å bevare ein fellesnordisk språkbruk og språkforståing, og redusere påverknaden frå engelsk språk. Diskuter om dette er realistiske mål i dagens nordiske samfunn

Vår pris 209,-. Pensumbøker i alle fag. Boka gir en samlet oversikt over alle de hjemmehørende språkene i Norden, inkludert det grønlandske språket. Det gjøres rede for deres historie og særpreg,. Du er her: Hovedsiden > Geometri og målinger > 7. trinn Språkbok > 4 (Vi utforsker og lærer om språket) > OPPGAVER > Språk i Norden OPPGAVER Ord, språk og holdninger Språk i Norden Rettskriving Preposisjoner Bestemmerord Adverb Hvem gjør hva i setninga Vår pris 125,-. Heftet inneholder artikler om de nordiske språk. I tillegg er det en oversikt over ny språklitteratur. Isbn 978827433046

Upptäcktsresor

Norsk - Den nordiske språkfamilien - NDL

Pris: 133 kr. kartonnage, 2009. Skickas inom 2-3 vardagar. Köp boken Expedition: Språk i Norden av Annica Anderson, Fredrik Harstad (ISBN 9789197842105) hos Adlibris. Fraktfritt över 199 kr Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri Vikingene snakket litt som islendingene gjør. Bare på Island blir det i dag snakket et språk som minner om vikingenes talemål. På grunn av øyas beliggenhet i den nordlige delen av Atlanterhavet, har ikke islandsk vært utsatt for like mye ytre påvirkning som norsk, dansk og svensk Språk i Norden 1974 Nordiska språkrådet (medarbetare) Nordiska språksekretariatet (medarbetare) ISBN 9124252468 ISSN 0108-8270 (HELA VERKET) Publicerad: Oslo : Novus ; 1974 Svenska 158 s Norsk språk og litteratur blir primært studert innenfor en norsk kontekst, men henger klart sammen med andre språk og litteraturer, både i og utenfor Norden. I dagens situasjon har studiet et ekstra fokus på det flerspråklige og flerkulturelle. I studieretningen Nordisk: språk, litteratur, retorikk studerer du Du er her: Hovudsida > 7. trinn Språkbok > 7. trinn Språkbok > 4 (Vi utforskar og lærer om språket) > OPPGÅVER > Språk i Norden OPPGÅVER Ord, språk og haldningar Språk i Norden Rettskriving Preposisjonar Bestemmarord Adverb Kven gjer kva i setninga

Små faktaböcker på nordiska språk på Atlantbib:s webbplats. Fakta om Norden. Här finns fakta om exempelvis jämställdhet, hållbar utveckling, politik och demografi i de nordiska länderna. Du kan också läsa om vad som krävs för att bo, arbeta eller utbilda sig i ett nordiskt land (7-9, Gy). Fakta om Norden på webbplatsen norden.or Språk i Norden 1970 Nordiska språkrådet (medarbetare) Nordiska språksekretariatet (medarbetare) ISSN 0108-8270 (HELA VERKET) Publicerad: Oslo : Novus ; 1970 Svenska 188 s. Serie: Skrifter utgivna av Nämnden för svensk språkvård, 99-0100098-X ; 43 Bo De germanske språkene er en gren av den indoeuropeiske språkfamilien.Språkene ble opprinnelig brukt i Nord-, Vest- og Sentral-Europa; i dagover hele verden - av ca. 560 millioner mennesker.Deles inn i nordgermansk (norsk, svensk, dansk, islandsk, færøysk)vestgermansk (tysk, nederlandsk, frisisk, engelsk) og øst-germansk(utdødd).Ny forskning viser at engelsk trolig er et nordgermansk språk Du er her: Hovudsida > Studiebok Neon 8 > 7. trinn Språkbok > 4 (Vi utforskar og lærer om språket) > OPPGÅVER > Språk i Norden OPPGÅVER Ord, språk og haldningar Språk i Norden Rettskriving Preposisjonar Bestemmarord Adverb Kven gjer kva i setninga 1 Språk i Norden (NOSP214/254/314) hausten 2016. Undervisningsplan Orienteringsmøte torsdag 18.8.2016 kl. 12:15-14:00. Undervisning: Onsdagar kl. 14:15-16:00 i.

Nordiske språk - hvorfor det? - Norden i Skole

 1. Samiske språk står sterkere i den offentlige bevissthet enn noen gang. Statusen for språkene er bedre ivaretatt gjennom lover og ordninger og muligheten for å lære samiske språk har aldri vært bedre. Flere offentlige virksomheter jobber aktivt med sami..
 2. dre infödda grupper som talar ett annat språk än det officiella språket i landet de bor i. Man räknar med att det finns cirka 40 miljoner européer som regelbundet använder ett regionalt språk eller ett
 3. Nordens språk med røtter og føtterutgis på svensk, norsk, dansk, fær-øysk og islandsk som undervisningsbok for den videregående skole i alle de nordiske land - og er dessuten tilgjengelig på internett fra Nordisk Ministerråds nettportal: www.nordskol.org. Her ligge
 4. oritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mel
 5. Fram til år 700 snakket landene i Norden slik at de forstod hverandre, og det var ikke store skiller i ordforråd og uttale. Skillet mellom vestnordisk og østnordisk oppsto på 800-tallet. Alle nordiske språk kommer fra ett språk, urnordisk. Etter år 1000 kunne man se store skiller mellom hvordan de snakket i de vestlige og de østlige.

Kategori:Språk i Norden. Hopp til navigering Hopp til søk. Underkategoriar. Kategorien har desse 6 underkategoriane, av totalt 6. D Språk i Danmark‎ (5 S) F Språk i Finland‎ (2 K, 8 S) N Nordgermanske språk‎ (7 K, 18 S) Språk i Noreg‎ (6 K, 13 S) S Språk i Skandinavia‎ (2 K, 1 S) Språk i Sverige‎ (1. Nordgermanske språk, kjende ogso som nordiske språk eller endå skandinaviske språk er ei språkgrein som er snakka hovudsakleg i Nord-Europa, som omfattar språka dansk, færøysk, islandsk, norsk og svensk, og det utdøydde språket norn.Alle dei nordgermanske språka kan sporast opp til urnordisk og vidare til urgermansk, og saman med vestgermanske språk (som t.d. engelsk) og utdøydde. Nord universitet har 1.300 ansatte og 11.000 studenter, fordelt på studiesteder i Nordland og Trøndelag 2017-apr-10 - Språkträ

Norsk språkhistorie timeline | Timetoast timelines

Vi forener Norden! — Main Menu — Hjem Hva mener vi? - Nordisk infrastruktur - Språkpolitikk - Nordisk forbundsstat - Prinsipprogram 2016-18 - Handlingsplan 2018 Hva gjør vi

Nordiska språk - Wikipedi

 1. oritet i Ulster, de fleste av disse i Nord-Irland men også noen i grenseområdet i Republikken Irland. Språket kalles også lallans (lowlands) eller lavlandsskotsk for å skille det fra skotsk gælisk som tales i høylandet, og for Ulsterskotsk i Irland
 2. Språkforskere tror at halvparten av alle språk vil være utdødd om 100 år. Her er verdens mest talte språk. Her følger en liste over verdens 13 mest talte språk oppført etter antall mennesker som har språket som morsmål. Vi har også angitt hvor språkene primært snakkes. 1. Mandarin-kinesis
 3. Ofte snakker man om at kurdiske språk danner et kontinuum fra Iran og Irak i sør-øst, strekker seg videre inn i Syria og Tyrkia i vest. Det er som oftest en inndeling mellom nord-kurdisk og sør-kurdisk, men det er også forskjeller innad i de ulike dialektene - og de er ikke uten videre gjensidig forståelige. Som engelsk og tys
 4. Mange menigheter lurer kanskje på hvordan samiske språk kan inkluderes i gudstjenester. Flere menigheter har forsøkt dette, og her er noen forslag. - Å synge kan de fleste, og dette er en fin måte å inkludere samisk i gudstjenesten, sier Petra Bjørkhaug, domkantor i Nidaros domkirke og Vår Frue menighet
Fornnordiska – WikipediaLussi holdt oppsyn med juleforberedelsene - Institutt forKöpmannen förde Norden in i en ny era | VarldenshistoriaLappland - WikivoyagemontessorimaterialResandefolket – WikipediaEtiopia er natur og kultur - Reiseliv
 • Gullbarbie vinnere.
 • Kuttet tuppen av fingeren.
 • Tysk mat i berlin.
 • Helsehus haugesund.
 • Han solo carbonite.
 • Du vet vel om at du er verdifull at du er viktig her og nå.
 • Nkk rallylydighet.
 • Horn det søte liv.
 • Hvor mye er 2 5 ml tran.
 • Normark kosmos.
 • Haukeland sykehus sentralblokken kart.
 • Kd55xe8096 review.
 • Dusseldorf airport train.
 • Husleie portugal.
 • Sly cooper 5 ps4.
 • Philadelphia kirke.
 • Sang om menneskerettigheter.
 • Kobling av batterier.
 • Regulere følelser barn.
 • Hotmail.no konto.
 • Braun immobilien schwenningen.
 • Economic value added norsk.
 • Otz saalfeld veranstaltungen.
 • Paris i mars.
 • Garnius rabattkode.
 • Der erste jedi meister.
 • Adam eve hotel check24.
 • Vond arm etter fall.
 • T sprit.
 • Planujemywesele.
 • Clas ohlson framkallning.
 • Fahrrad messe berlin.
 • Psykisk helse alkohol.
 • Gassoppvarming hytte.
 • Ordtak om vennskap og svik.
 • Forskningsartikkel overvekt.
 • Radsportverband nrw.
 • Tapas mathallen.
 • Norskprøve a2 b1 muntlig 2017.
 • Glassfusing kurs.
 • Film om dinosaurer.