Home

Klær på 1800 tallet i norge

Kostymer, klær, sko, piercing og masse annet Mange faktorer er med på å bestemme menneskets klesdrakt: klima, levesett, tidsånd, samferdsel, kjønn, alder, rang og så videre. Den har derfor antatt en uendelighet av former og variasjoner. Den enkleste type klesdrakt består av et stykke utilskåret tøy. Typisk er lendekledet, som har hatt stor utbredelse som mannsdrakt, og det lengre skjørtet som ofte ble foretrukket av kvinner I andre halvdel av 1800-tallet var det ikke kroppen som forma klærne, men klærne som forma kroppen. Moteklærne var så komplekst konstruerte at den faste basen et korsett ga, var en nødvendighet for å få klærne til å sitte som de skulle. Over tid endra korsettene form, og belasta kroppen på nye måter, - hver med sitt ubehag Siste tredel av 1800-tallet emigrerte mange til Amerika. 780 000 nordmenn utvandret til såkalte oversjøiske land, altså land i andre verdensdeler, mellom 1865 og 1930. Dette var mer enn en tredel av folketallet i perioden. Til tross for dette økte befolkningen i Norge på samme tid

Klær På 1800 Tallet

9/10 av befolkninga bodde på landet på midten av 1800-tallet, så allmueskolen på landet omfattet de aller fleste barn i Norge. 1837 gikk ca 94 % av de unge på landsbygda i en allmueskole. De aller fleste av disse gikk i omgangsskoler. Skolen på denne tida var udelt - det vil si at alle gikk i samme klasse uavhengig av alder og kjønn Vi har valgt å ta for oss kvinnenes situasjon i det norske samfunnet på 1800-tallet. Elin har fordypet seg i kvinnens sosiale forskjeller og de ulike klassene. Hun nevner ulikheter på rike og fattige, de ulike arbeidsmulighetene som de hadde, og om karens jul (Amalie Skram). Mens Jannicke har skrevet om kvinnenes posisjon i samfunne

klesdrakt - Store norske leksiko

 1. Forklaringen på at Norges store folkevekst fra 1650-1800 var mulig, er at eksportnæringene skaffet inntekter og gjorde det mulig å kjøpe korn som man ikke kunne dyrke selv. Bosettingen i Norge kan forklares ut fra næringskombinasjonen mellom trelast, fiske, bergverk og sjøfart
 2. Ved midten av 1800-tallet var Norge fortsatt et land av bygdefolk. De aller fleste levde av landbruk og fiske. Levekår og forbruksvaner. Det daglige brød. Uten korn stoppet det norske bondesamfunnet. Da poteten kom til Norge. På 1800-tallet ble poteten svært viktig. Den ga store avlinger og gjorde en stor befolkningsvekst mulig
 3. Klær er i videste forstand det man bruker for å dekke kroppen. Den praktiske funksjonen til bekledning og klesplagg er å beskytte mot ytre belastninger, for eksempel kulde og uvær, insekter, kjemikalier og våpen. Valg av klær sender også sterke sosiale signaler om status, yrke eller gruppetilhørighet

Draktreformbevegelsen i Norge på 1880-tallet

Klær er noe som bæres på og som dekker kroppen. Klær er som oftest laget av tekstiler, men kan også lages av andre materialer, slik som skinn, lær, plast, papir, planter eller metall. Sammen med sko og aksessoarer (tilbehør) som belter, vesker, klokker, tørklær eller smykker, danner klær antrekk. Samlinger av klær kalles garderober På 1800-tallet var det en kraftig befolkningstilvekst her i landet. Mens innbyggertallet var 883 487 i 1801, hadde det i 1900 steget til 2 240 032. I 1801 bodde 8,8 prosent av innbyggerne i byene, mens hele 28 prosent bodde der i 1900 Norge på 1800-tallet Norge var et bondesamfunn på begynnelsen av 1800-talllet, og landet hadde ikke så mange innbyggere. Befolkning økte, og 800 000 mennesker utvandret til Amerika med skip. Det var et tungt og hardt liv i Norge fordi de ikke hadde moderne maskiner

Gjennom hele 1700-tallet og langt inn på 1800-tallet var antall analfabeter betydelig. Latinskolene ble søkt av et fåtall og hadde klassiske språk, litteratur og historie som hovedfag ved siden av kristendom. Allerede på 1700-tallet kom imidlertid morsmål, geografi og moderne historie med i læreplanen Høymiddelalderen er i norsk historie perioden fra 1130 til rundt 1350. 1130 har tradisjonelt vært regnet som et tidsskille i Norges historie. Dette året døde kong Sigurd Jorsalfare (1103-1130), og en fredelig periode ble avløst av en strid om kongemakten som varte helt til 1240. Nyere historieskrivning har opprettholdt tidsskillet ved 1130 og kalt den følgende hundreårsperioden for. 1800-tallet. Moten på begynnelsen av 1800-tallet var resultatet av en markant moteendring på slutten av 1700-tallet. Med inspirasjon fra tidens klassisistiske strømninger og antikkens drakt ble kjolene søyleslanke og fikk høytsittende livlinjer. Hvitt ble den store motefargen og tradisjonen med hvite brudekjoler skriver seg fra denne tiden

Historie Vg2 og Vg3 - Befolkningsutvikling på 1800-tallet

 1. Tanken fattigdomsbekjempelse og bedring av levestandarden for de som tilhørte denne gruppen var derfor et nærmest ukjent begrep. Dødeligheten 1800 tallet var synkende, men rammet alle samfunnslag. Etter Napoleonskrigene, da de verste nødsårene var over, fant det sted en eksplosiv folkevekst i Norge
 2. Og den eneste buksen i hele materialet på rundt 5000 tekstiler og tekstilfragmenter, stammer fra Nordland på 1000-tallet.- Forskjellen mellom klærne til vanlige folk og velstående mennesker ser man mest i valg av materiale, mens formen stort sett var den samme, forteller Vedeler. - De mer velståendes klær kunne også være mer forseggjort
 3. Første halvdel av 1800-tallet ble befolkningen i Norge fordoblet. I siste halvdel av århundret fortsatte den sterke befolkningsøkningen. Gjennom hele 1800-tallet fikk familier gjerne fem eller seks barn. Samtidig ble folk eldre. En løsning på befolkningsøkningen var å lage stadig flere husmannsplasser tidlig på 1800-tallet
 4. Livsbetingelsene i Norge ble langt på vei bestemt av årsrytmen i næringsveiene og hva naturen kunne gi. Nordmenn var fattige sammenlignet med senere tider, men ikke i forhold til andre land på samme tid. Sammenlignet med senere perioder er det ikke tvil om at nordmenn flest var fattige i årtiene midt på 1800-tallet
 5. Norge var ved begynnelsen av 1600-tallet blitt Europas største trelasteksportør, en stilling man beholdt frem til 1800-tallet. Men rundt 1700 ble det klart at de kystnære skogene i Sør-Norge var i ferd med å ryddes for skog slik den europeiske hadde blitt det. Kongen fant det derfor nødvendig å gjøre forsøk på begrense antallet sager for å holde prisene oppe og for å forhindre den.
 6. Ikke bare har det totale forbruket i Norge økt de siste fem tiårene. Også endringer i forbruksmønsteret trer fram. Mye pengebruk på mat og drikke har måttet vike for utgifter til bolig, transport, kultur og fritid som er viktigere nå enn tidligere. Det viser forbruksundersøkelsene fra årene mellom 1958 og 2006

Endringer i skolen på 1800-tallet - Kildenet

Motkulturen på 1960-tallet og tidlig på 1970-tallet skapte sitt eget unike uttrykk også i litteraturen, inkludert tegneserier og aviser, tidvis referert til som undergrunnspressen.I det som kalles som undergrunnstegneserier, som var frie serier rettet mot voksne og kunne ta opp sosiale og politiske emner, dop og sex, var det særlig Robert Crumb og Gilbert Shelton som ble de store navnene Noen byer på 1800-tallet hadde, eller fikk, et ryddig rektangulært rutemønster i sentrale deler, som Christiania og Kristiansand, men i de fleste byene lå bebyggelsen tett og uryddig, preget av det varierende landskapet. Urbaniseringen. En voldsom byvekst preget hele 1800-tallet, ikke minst annen halvdel av århundret Industrialiseringen på 1800-tallet bidro til at samfunnet ble mer organisert i ulike foreninger og nasjonale bevegelser. På bildet ser vi Hjula veveri, det første maskindrevne veveriet i Norge. C På slutten av 1800-tallet var trolig nærmere en tredjedel av byens innbyggere å regne som fattige, (men også klær) gikk på omgang mellom søsken, til den eller de som gikk på skolen den dagen. Den som ble hjemme, ble straffet for skulk når man kom på skolen, Var man gift i Norge, var det imidlertid mange som gikk på bena tilbake Følg Vi.no på Facebook (Vi.no): Fjellklatrerne i Norge på slutten av 1800-tallet var pionerer i norsk klatrehistorie. Menn og kvinner med hatt, frakk, skjørt og penskjorte, besteg de mest utfordrende fjelltopper landet har å by på - med fotograf (og et tau) på slep

Vi vet likevel lite om klesforbruket i Norge. Det er vanskelig å forske på hvor mye klær folk faktisk bruker i Norge i dag, fordi det finnes så lite kunnskap om det. Det finnes mye mer informasjon om klesbruken vår fra gammelt av, enn det finnes i 2016. - Vi har sett på utviklingen fra midten av 1800-tallet og fram til i dag Den pietistiske bevegelsen har bakgrunn i vekkelser på 1800-tallet og ble grunnlagt av svensk-samiske Lars Levi Læstadius (1800-61). I dag finnes den over hele verden, men hovedsakelig i de nordlige landsdelene i Finland, Sverige og Norge. I Norge beregnes antallet læstadianere å være rundt 20.000 Fra slutten av 1800-tallet og frem til 1970-tallet la mange kvinner ned utrolig mye arbeid Klær var frem til langt inn på 1900-tallet investeringsobjekter som var ment Kjære Norge, jeg. Det var med dette i bakhodet at mange nordmenn på midten av 1800-tallet følte bekymring og usikkerhet da statistikere pekte på en veldig befolkningsvekst i landet. Malthus teorier ble flittig brukt til å forklare økende fattigdom, sult og sykdom i Norge på midten av 1800-tallet Språkhistorie på 1800-tallet På 1800-tallet var skriftspråket i Norge dansk. Etter at unionen med Danmark ble oppløst i 1814, mente mange i Norge at vi måtte ha et eget, norsk skriftspråk. Språkdebatten på 1800-tallet handlet i stor grad om identitet. At mange ønsket et norsk skriftspråk må ses på som en del av nasjonsbygginge

Det kan bli streik på apoteker i Norge hvis de ikke blir enige. lukk Les hele artikkelen. Sjef på et sykehus i Frankrike sier jula bør bli avlyst. Det er det laveste tallet siden 2006. Les hele artikkelen. Nå har hun møtt faren og blitt prinsesse. 13. Norsk økonomi 1850 - 1900 Fra ca. 1850 startet en endrings- og moderniseringsprosess i Norge som omskapte hele det gamle bondesamfunnet. Det skjedde forandringer både på det materielle og det ideologiske plan. Norsk økonomi 1537 - 1800 Fra 1537 til 1814 var Norge i stor grad underlagt dansk styre. Denne perioden i Norges historie regnes fra reformasjonen og underordningen under Danmark i. Moten på 2000-tallet. På begynnelsen av 2000-tallet var det flere av popstjernene som var inspirasjonskilden til mote og trender. Artister som Britney Spears, Jessica Simpson, Christina Aguilera og Avril Lavigne representerte både det søte og uskyldige, det sexy og punk-stilen Nedgang i fødselstall. I teksten om befolkningsutvikling på 1800-tallet har du lest at dødeligheten sank betydelig blant annet på grunn av vaksiner, bedre kosthold og bedre hygiene og levekår. Fortsettelsen av en slik utvikling har gang på gang vist seg å være et fall i fødselstallene. Slik var det også i Norge 70-tallet på detaljer. Vil du ta den helt ut med 70-talls klær, som for eksempel i en temafest, kan du lete etter plagg med paisley- og batikkmønster, og psykedeliske blandinger av sterke farger. Gå på jakt etter lange, hippie-inspirerte kaftaner à la Joni Mitchell eller både bukser og topper i glitrende paljetter som Cher

Hvordan var situasjonen for kvinnene i det norske

Også mannsidealet på 1800-tallet var nytt og representerte et brudd med gentlemannsidealet på 1700-tallet. - Den typiske gentlemannen var emosjonell og empatisk, og tok raskt til tårene. I tillegg var han forfengelig og brukte masse pudder, vakre klær og parykker Sider i kategorien «1900-tallet i Norge» Under vises 9 av totalt 9 sider som befinner seg i denne kategorien Arbeidsformidling på 1800-tallet omfattet også tvangsformidling, som i likhet med arbeidshussystemet i hovedsak var et byfenomen i Norge. 68 I første del av 1800-tallet var privat og frivillig hjelp for fattige fortsatt veldig utbredt 1600-tallet. Ingen komplette motedrakter fra 1600-tallet er bevart i Norge og bare få enkeltplagg. Av plaggene er noen funnet på den nederlandske hvalfangerstasjonen Smeerenburg på Svalbard. De vitner om folks dagligliv. Elleve strikkede silketrøyer derimot, fra ulike deler av landet, forteller om tidens luksusmoter På slutten av 1600-tallet fremførte peblingene ukentlige oratorier i Domkirken, på initiativ av rektor Søren Linstrup, Holbergs lærer i mesterlektien. Dette kan sies å være de første kirkekonsertene i Norge. Oratoriene ble svært godt besøkt, ikke bare av folk i byen, men også av tilreisende

Video: Hvordan bodde folk på 1800-tallet? - Norgeshistori

Starten av 1970-tallet ble preget av EF-kamp og folkeavstemning. Kvinnekampen sto også sterkt på 1970-tallet. Fra 1980-tallet og til i dag har det norske samfunnet vært ganske stabilt, uten store omveltninger. Regjeringer har skiftet. Etter en høyrebølge på 80-tallet, ble Arbeiderpartiet igjen dominerende i norsk politikk 1700-tallet. Vi vet mer om 1700-tallets mote i Norge enn 1600-tallets. I samlingene til Nasjonalmuseet - Design (Kunstindustrimuseet) finnes komplette drakter og mange draktplagg fra dette århundret. Kvinnedraktene er av to hovedtyper, enten skjørt og jakke, eller skjørt og lang overkjole 1990-tallet var tiåret som kunne by på en salig blanding av hip hop, grunge, ulike jentegrupper og sukkersøte boyband. Og når vi i dag tenker tilbake på klærne og antrekkene vi brukte på 90-tallet, så er det kanskje en del av oss som blir litt flaue

kvinnekamp på 1800-tallet | øyboer

Dansketiden: Norge 1500-1800 - Norgeshistori

På denne måten hindret de en utvikling av moderne industri i andre land. I Norge dukket den første industrien opp rundt Akerselva ved Kristiania i 1840-årene. Det er likevel vanskelig å si at det er den industrielle revolusjonen i Norge, da industrireisinga her i landet var i startfasen helt fram til 1875 At Norge på slutten av 1800-tallet var et av Europas fattigste land, er blitt gjentatt gang på gang. Myten er så etablert at Vitenskapsakademiet mandag 11. november satte av en hel dag til å diskutere den i en fullsatt sal. Feil alt sammen - Selvfølgelig var Norge for drøyt hundre år siden et veldig fattig land sammenlignet med i dag Smittede, innlagte og døde, status på sykehus i Norge, hovedtall for Europa og verden Artikkel om språkdebatten i Norge på 1800-tallet. Artikkelen presenterer hva språkdebatten gikk ut på og nevner hvordan fire sentrale personer i romantikken så på språkdebatten. De fire personene som nevnes i oppgaven er Johan Sebastian Welhaven, Henrik Wergeland, Ivar Aaasen og Knud Knudsen

På en gammel husmannsplass, ikke langt unna Geiranger, ble det for 20 år siden funnet hundrevis av klesplagg som stammer fra 1800-tallet. Nå har en gjeng med unge jenter gitt skattene nye liv Utbyggingen av staten Norge henger derfor også nøye sammen med temaet nasjonalisme. Organisasjoner var også et ledd i nasjonsbygging. På 1800-tallet ble de frivillige organisasjonene et viktig ledd mellom myndighetene og innbyggerne. Organisasjonene fungerte blant annet som skoler i demokrati for befolkningen. Artikler: Embetsmennenes sta På 1750- og utover 1800-tallet var det befolkningsvekst i Norge. Dette skyldes vaksinering, bedre hygiene, bedre kosthold. - Utvandring og mulighet for arbeid i industrien førte til mangel på arbeidskraft i jordbruket... Kjøp En kort introduksjon til Norge på 1800-tallet fra Cappelendamm En kort introduksjon til Norge på 1800-tallet gir en oversikt over de mest sentrale hendelsene og utviklingstrekkene i Norge gjennom dette århundret. Utdrag fra aviser, tidsskrift og brev bidrar til å gjøre innholdet levende, og bringer deg som leser nært det som skjedde På begynnelsen av 1900-tallet utgjorde primærnæringene om lag en firedel av bruttonasjonalproduktet (BNP) både i Norge og Sverige. Beregninger viser at midt på 1800-tallet var andelen 45 prosent i Norge og 40 prosent i Sverige (Grytten 2004)

Klær - Wikipedi

 1. Det var langt større inntektsforskjeller 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet enn det var fra 1950-tallet og framover (Aaberge, Atkinson og Modalsli, 2016). I dag har land med lavere inntektsulikhet også høyere intergenerasjonell mobilitet (Corak 2013), og vi ser at utviklingen i Norge viser en slik sammenheng også over tid
 2. Som ellers i Norge økte utvandringen fra trøndelagsfylkene kraftig i andre halvdel av 1800-tallet. TANTEN: Ragnhild Kleseth fotografert en gang midt på 1900-tallet
 3. Norge stemte nei til medlemskap i EF i 1972, og EU i 1994. Etter at landet begynte å utvinne olje på 1970-tallet vokste økonomien raskt. 22 juli 2011 ble Norge rammet av et terrorangrep. En bombe i regjeringskvartalet i Oslo drepte 8 mennesker, og 77 mennesker ble skutt på Arbeiderpartiets ungdomsparti sommerleir på Utøya
 4. 90-tallet er muligens tiåret som bare skled forbi, mens vi ventet på hva som skulle skje da vi bikket år 2000. Stikkord er hip-hop og discomusikk og grunge
 5. ner blant dine kolleger eller venner når du har den på! 2. Terteskjell med fiskepudding i hvit saus
 6. Siste tredel av 1800-tallet emigrerte mange til Amerika. 780 000 Nordmenn utvandret til såkalte oversjøiske land, altså land i andre verdensdeler, mellom 1865 og 1930. Dette var mer enn en tredel av folketallet i perioden. Til tross for dette økte befolkningen i Norge på samme tid
 7. I Europa var det krig på 1800-tallet. Napoleon ledet Frankrike i Napoleonskrigene. Motstanderne til Frankrike var England, de tyske statene og Russland. Danmark-Norge støttet Napoleon, mens Sverige støttet Napoleons motstandere. Napoleon og Danmark-Norge tapte krigen. Den danske kongen måtte derfor gi fra seg Norge til den svenske kongen
Tranedansen i Hornborgarsjön! – Med koffert og kamera

klær - Store norske leksiko

 1. På midten av 1800-tallet herjet en malariaepidemi i Norge. Særlig var det mange fengselsfanger som fikk sykdommen. Flere fanger i Gamlebyen i Fredrikstad døde av sykdommen. I tillegg ble så mange som 100 av 700 personer som bodde ved våtmarksområdet i Arekilen på Kirkøya på Hvaler, smittet
 2. Mange av navnene i listen var i bruk i Norge på 1800-tallet og tidlig 1900-tall, sier navneforsker Ivar Utne. En del av navnene har imidlertid vært i bruk fram til midten av 1900-tallet, og Utne tror noen kanskje vil føle at det er litt tidlig å ta dem i bruk igjen. Les hans kommentarer til navnene under navnelisten.
 3. På 1500-tallet var talespråket i Norge norsk, og utviklingen av det «moderne system av dialekter» som vi kjenner fra 1800-tallet, var godt i gang. Man regner med at det ble etablert i løpet av 1600-tallet
 4. På 1500-tallet hadde adelen et demonstrativt høyt forbruk. Adelen brukte luksusgjenstandene til å vise frem sin sosiale posisjon. Klærne og smykkene ga status og viste som regel hvilken stand de tilhørte. Mye av fritiden ble derfor brukt til å få tak i dyre, eksotiske ting
 5. I 1860 kom en lov for skolene på landsbygda i Norge som sa at dersom det var flere enn 30 elever i distriktet måtte det bygges et skolehus. Vi finner derfor en mengde skolehus fra 1860-tallet rundt omkring i landet. Ofte var det et rom hvor læreren kunne bo, og ett enkelt klasserom. Fra 1860-1890 ble det bygget 2600 skolehus i Norge
 6. g og bruk av blomster 41 Historismen i Oslo 42 Byutvikling i Oslo på 1800-tallet 43 Bygninger forteller om sin tid 48 Nasjonalromantikk 51 Dragestilen 5
 7. Helse og sykdom på 1800-tallet. Helt siden 1856 har det blitt ført helsestatistikk i Norge. Leger rapporterte om det som møtte dem av sykdom og død rundt om på landsbygda og rapporterte om dette til myndighetene. Disse medisinalrapportene forteller mye om hva slags sykdommer folk led av på 1800-tallet,.

Fra 1500-tallet til begynnelsen av 1800-tallet økte folketallet i Norge. Landet opplevde den største økningen i folketallet først fram mot midten av 1800-tallet. Den første folketellingen i Norge var i 1769, og det var først i 1822 folketallet nådde den første millionen og i 1890 den andre Med en befolkningseksplosjon på 1800-tallet, vokste disse gruppene sterkt. Dette førte til andelen stemmeberettigede av befolkningen sank. I følge Andenæs, Statsforfatningen i Norge (1998) s. 98, regnet man at knapt 7,5 % av befolkningen var stemmeberettigede før den første utvidelsen av stemmeretten i 1884 gode. På den måten får de to temaene frem en kontrast og et spenn i barndommen. !! Bruk av barndomsminner ! Ved å ta utgangspunkt i hvordan barndom ble opplevd på slutten av 1800-tallet, møter vi på et kildeproblem.2 Det er ikke lett å finne kilder der barn selv har fått mulighet til å uttrykke seg i det aktuelle tidsrommet Var en av de verste epidemi-sykdommene på denne tiden. Herjet flere ganger i Norge på 1800-tallet. Sykdommen er en ondartet og smittsom tarminfeksjon som fører til en voldsom diarè og opptil 10-15 liters væsketap i kroppen pr.døgn. Væsketapet kan ikke erstattes med drikke og pasienten dør av uttørking 1800-tallet er preget' av retningene post impresjonisme, symbolisme og historisme. I 1886 var impresjonistene akseptert både av kritikerne og store deler av kunstpublikummet som seriøse kunstnere. Da deres lystige og fargerike studier av samtiden ikke lenger ble sett på som rå og ufullendte skisser, følte noen kunstnere og en gruppe av deres etterfølgere at for mange av de tradisjonelle.

Trelasthandel førte til at i løpet av 1500- og 1600-tallet ble mye av Norge avskoget. Det gjaldt særlig langs kysten og langs elvene. Tømmeret ble felt for å møte den europeiske etterspørselen etter trevirke. Trevirket ble brukt til å bygge infrastruktur, blant annet havner og kanaler, for den voksende handelen Metallutvinning var en viktig næring for mange i Norge i perioden 1500-1800. Salget til utlandet ga gode inntekter. Noe av metallet ble også videreforedlet til varer som Danmark-Norge hadde behov for. Metallene ble hentet ut som malm fra gruvene og videreforedlet i ovnene på verkene Å kunne dokumentere hvem som utvandret fra Norge er viktig for forståelsen av det norske samfunnet på 1800- og 1900-tallet. Emigrantprotokollene gir grunnlag for å finne ut hvilke grupper som forlot landet og derigjennom analysere mulige årsaker til utvandringen Sammendrag om Norge på 1800-tallet. Sammendraget er fremstilt ved at eleven har konstruert en fiktiv person på 18 år fra Østlandet i 1863. I sammendraget analyseres mulighetene og begrensningene til den fiktive personen, hvordan hverdagen og fremtiden ser ut. Oppgaveformulering: Situasjonen: Du skal konstruere din egen historiske person

Norsk historie fra 1815 til 1905 - Store norske leksiko

Lesekunnskapene i Norge var derfor varierende i lang tid. Selv utover på 1800-tallet kunne ikke alle lese, noe blant annet konfirmasjonslistene viser oss. For eksempel står det om Simon Olsen, konfirmert i Kinn 1824, at han har «Repeteret fra 1821 med nogen Fremgang saavel i Bog som uden Bog Skipsfarten på 1500-tallet og fram til 1800-tallet var styrt av været og sesongene. For Norges del var høysesongen de varme og rolige sommermånedene. Om vinteren var det lite eller ingen trafikk. Årsaken var til dels faren for vinterstormer, men også at mange havner var utilgjengelige på grunn av is Sko er tollfrie ved import. Det er imidlertid toll på klær, men du kan slippe tollen på visse vilkår. Dette er forklart nærmere under. Du må uansett betale merverdiavgift på 25 prosent når du importerer klær og sko

Sagbladet : Norge på 1800-tallet

 1. Vadsø ble allerede på 1800-tallet kalt finnenes hovedstad, og slik er det den dag i dag. Bugøynes, noen mil nord for Kirkenes, var kjent som finskeste bygda. Her kan man se likheten til Groruddalen, som i dag er det mest innvandrerrike området i Norge
 2. Epidemier fra 1700 til i dag. Under kriger på 1700-tallet med tetthet av folk og dårlig hygiene blomstret gjerne epidemiene opp. Men de epidemipregede infeksjonssykdommene knyttes også til 1800-tallets store folkeflyttinger, industrialiseringen og urbaniseringen
 3. På både 70- og 80-tallet var det vanlig med utspilte jeans, men sannsynligvis mer så på 70-tallet. Sammenlignet med enda lenger tilbake i tid, er det store forskjeller i hvordan man var kledd. Det var ikke mange tiår før som formelle klær var hva nesten alle hadde på seg
 4. Tidlig på 1800-tallet hadde knapt 4/10 av befolkningen i Bergen og vel ¼ i Kristiansand og Fredrikstad faste slektsnavn. Mange av navnene ble likevel ikke fast etablert for flere generasjoner. De fleste navnene i disse byene var utenlandske og helst tyske, men det var også noen få norske gårds- eller stedsnavn og sen-navn

norsk utdanningshistorie - Store norske leksiko

Norge i høymiddelalderen - Store norske leksiko

Bruken fra sent på 1800-tallet i Norge kan dels være inspirert fra gamle norske navnedeler, eller av det arabiske navnet Omar, sier Utne. Navnestatistikken i USA for 2017 er klar: Disse navnene. Sløret for et glemt, men dramatisk kapittel i norgeshistorien trekkes til side på Kulturhistorisk Museum i Oslo 12. mai. Da åpner utstillingen om epoken fra 1500-tallet frem til en gang etter 1800 — da norsk-danske handelsfartøyer i Middelhavet ble kapret av de såkalte Barbaresk-statene; Tripolis (i dag Libya), Tunisia, Algerie og Marokko Notater om Norge på 1800- og 1900-tallet. Handler om demokratiets utvikling og nasjonsbygging i Norge. Tidslinjer vg Starten av 1700-tallet i Norden var preget av Den store nordiske krig. Kontinentet derimot brukte årene på å kjempe om hvem som hadde retten til den spanske tronen. Det som sjeldent trekkes frem er at disse to storkrigene for alvor hang sammen og preget hverandre sterkt i årene de pågikk. Den store nordiske krig markerer Les vider Nord-Norge hadde vært et yndet mål for mange finske emigranter på 1800-tallet og særlig de finske kvenene var blitt en betydelig folkegruppe i området. Finsk nasjonalisme og en stor finsktalende befolkning kunne slik mange i sør så det, true norsk suverenitet over Nord-Norge

1800-tallet - Nasjonalmusee

Artikkelen handler om personer som var kjøpt i Afrika, Asia eller Amerika og deretter brakt til den europeiske delen Danmark-Norge på 1700- og begynnelsen av 1800-tallet. Artikkelen tar ikke for seg alle slaver og tidligere slaver som bodde i den europeiske delen av Danmark-Norge, men dreier seg om dem som arbeidet som tjenestefolk i husholdet hos andre, ofte sammen med lokale tjenestefolk Klær fra 1950 må være en av de mest kjente, på grunn av den unike stilen. Her var det kun en spesiell klesstil som gjaldt. Spesielt for kvinner. Det var veldig viktig å holde seg til siste mote da de store motehusene oppstod i Paris, med kjente designere som Yves Saint Laurent og Christia 80-tallet klarte mellomeuropeiske artister å hevde seg på listene i Storbritannia og U.S.A. Størst suksess hadde Nena med sin 99 Luftballons som gikk til topps i Storbritannia i 1984 (2. plass i U.S.A.), mens Falco gikk til topps i U.S.A. i 1986 med Rock me Amadeus.I Norge vil vi nok best huske tyske Alphaville som hadde store hits med Big in Japan (8. plass i UK), Dance with me. På 1800-tallet var det vanlig å amme i Norge . Dansken Harald Westergaard fremhevet på slutten av 1800-tallet at norske kvinner ammet mye og lenge, og at det var forklaringen på at spedbarnsdødeligheten i Norge var særlig lav . Det er ingen grunn til å tro at tradisjonen med amming i Norge var ny på 1800-tallet

Innlandet fylkesarkiv - Samfunnet på 1800 tallet

Ifølge tall fra Dyrevernalliansen, Landbruksdirektoratet og årsrapporter fra Norges Pelsdyralslag, har fire av fem pelsfarmer blitt avviklet eller nedlagt siden 1999. I toppåret 1999 fantes det 1287 pelsfarmer i Norge. Mot utgangen av 2019 var dette tallet gått ned til 145 farmer ifølge tall fra Landbruksdirektoratet Norsk skriftspråk på 1300-, 1400- og 1500-tallet

Lofotfisket | Verdens største torskefiske | Nord-NorgeSosiale forskjeller | Hellerasten skole

2. Hvilket skriftspråkhadde Norge i 1814? Dansk. Norsk. Svensk. 3. Hva var dannet dagligtale? Dansk med norsk uttale og noen norske ord, slik embetsklassen snakket. Talespråket til folk uten utdannelse. Talespråket på skolene. 4. Hva var talespråketi Norge ved begynnelsen av 1800-tallet? Norske dialekter. Dansk. Dannet dagligtale og. Både på slutten av 1980-tallet, da norsk økonomi var inne i en kraftig nedgangskonjunktur, og etter finanskrisen i 2008-2009 reduserte norske husholdninger forbruket. Dette gjaldt særlig reising og utenlandskonsum samt utgifter til transport, hovedsakelig knyttet til færre bilkjøp På midten av 1800-tallet ble jeans tatt i bruk av gruvearbeidere i California, USA. Gjennom 1900-tallet produseres jeans av stadig flere aktører hvorav den største var Levi Strauss. Plaggets popularitet øker, og brukes etter hvert av både kvinner og menn Folkets erobring av festningen Bastillen i Paris i 1789 var et historisk vendepunkt. Festningen var selve symbolet på eneveldet. Foto: NTB scanpix / Gianni Dagli Orti / Corbis Kapitlet dekker dette kompetansemålet i læreplanen:. drøfte hvordan opplysningstidens ideer påvirket og ble påvirket av samfunnsomveltninger på 1700- og 1800-tallet

En nasjonalromantisk fantasiAmanda Christensen Linen/Silk/Cotton Tie Green hosAmanda Christensen Plain Classic Tie 8 cm Bordeaux hos
 • Youtube italienische konversation.
 • Elektronskall formel.
 • Culottesteg udskæring.
 • Butinox våtrom.
 • New skin fortnite.
 • Bompenger drammen.
 • Sharelatex url.
 • Tørkerullholder nille.
 • Långtidshyra fritidshus.
 • Nils rune langeland breivik.
 • Film om dinosaurer.
 • Gianotti crosti syndrom homöopathie.
 • Moviestarplanet norsk.
 • Avant garde.
 • Polizeiliches führungszeugnis rheine.
 • Øvelseskjøring truck.
 • Olika crm system.
 • Båt fra norge til middelhavet.
 • Fadder hioa.
 • Kols stadie 4.
 • Toledo usa.
 • Sage plant.
 • Breadwallet.
 • Schmidt new girl full name.
 • Unngå gnagsår i skrittet.
 • Pæresokkel med ledning e27.
 • Estilos de fotografia.
 • M2m sim kort.
 • Himmelblomsttreet.
 • Århus psykologi kandidat.
 • Available in google play logo.
 • Miso cafe meny.
 • Stikksag test 2016.
 • Nonfigurativ kunst islam.
 • Co berlin.
 • Purpurrød.
 • Purpurrød.
 • Kjøkkendager ikea 2018.
 • Fransk bulldog oppdretter hordaland.
 • Dronte.
 • Støvsugerposer nilfisk multi 20.