Home

Voksenopplæring vigo

Fylkene som tilbyr søkning via VIGO Web er: (OBS! Noen fylker er slått sammen og har fått nytt navn i forbindelse med Regionreformen) Agder. Innlandet. Møre og Romsdal. Nordland. Rogaland. Troms og Finnmark. Trøndelag. Vestfold og Telemark. Vestland. Viken. til Vigo. (f.eks for søkere som det er behov for å registrere, men som ikke er del av fylkes- kommunal voksenopplæring). Den enkelte fylkeskommune definerer selv anbefalt norsknivå for å starte på videregående opplæring. REGISTRERING | SAMTALER | REALKOMP.VURDERING | OPPLÆRING | DOKUMENTASJON | RYDDING | VEDL

Akademiet - Voksenopplæring - Akademiet - Nå dine må

 1. Her vil du finne informasjon om den videregående opplæringen din som er registrert i VIGO-systemet. Dersom du mener at informasjonen ikke er korrekt, må du henvende deg til fylkeskommunen/skolen. Vær klar over at informasjonen som du finner her, ikke er gyldig som dokumentasjon
 2. istrativt ansatte i fylkeskommunene og de som søker voksenopplæring. Modulen er webbasert og består av følgende funksjoner: · Et verktøy for innsøkning via www.vigo.no · Et verktøy for realkompetansevurdering og dokumentasjon av gjennomført o
 3. Du kan søke om realkompetansevurdering og eventuell veiledning via www.vigo.no. Det er ingen søknadsfrist. Støtte til voksenopplæring. Voksne over 25 år som tar videregående opplæring kan søke Lånekassen om støtte
 4. Du må søke til fylkeskommunen for å få voksenrett. Dette gjør du gjennom vigo.no. Fullføringsrett. Voksne som har fått plass i videregående opplæring har rett til fullføre utdanningen. Det gjelder uansett om du har voksenrett eller ikke
 5. www.vigo.no er et nettsted som eies og driftes av Vigo IKS Dette nettstedet er avhengig av JavaScript for å fungere. Det virker som om nettleseren din har JavaScript avslått
 6. Vestland fylke gir tilbod om gratis vidaregåande opplæring for vaksne. Utdanninga kan føre fram til fagbrev, yrkes- eller studiekompetanse. Du kan også få realkompetansevurdering og studierettleiing hos oss. Alle tenester er gratis for deg med vaksenrett. Denne tenesta er under omorganisering og ny informasjon vil kome etter kvart

Velkommen til VIGO Bedrift! Dette er et kommunikasjonsnettsted mellom lærebedrifter, opplæringskontor og fylkeskommuner. Her finnes informasjon om formidling av lærlinger, lærekandidater, kontraktsforhold, tilskudd og rapportering. Bedrifter og opplæringskontor kan her se og endre sine person- og bedriftsdata Påmelding til norskprøver vinter 2020 er mulig mellom mandag 02.11. - fredag 06.11.20. Dette gjelder alle prøver. Prøvene på A1-A2, A2-B1 og B1-B2 arrangeres i tidsrommet 30.11.-11.12.20 Fagtilbud ved Avdeling for voksenopplæring Studieveiledning Søk skoleplass via VIGO . Minoritetsspråklige deltakere: Engelsk (halvårskurs kveldstid - avsluttes juni 2021): 8 undervisningstimer fordelt på tre kvelder i uken. Dette er et fag som er beregnet på søkere med godkjent høyere utdanning fra utlandet

VIGO

 1. Velkommen til Viken fylkeskommune. Her finner du informasjon om våre tjenester, politikk og rådsområder
 2. Voksenopplæring er videregående opplæring som er tilpasset voksne. For å ha rett til opplæring for voksne må du være over 25 år, og du har ikke fullført videregående. Les mer om videregående som vokse
 3. VIGO Opplæring Fagopplæring består av følgende funksjoner: · Database for lærlinger/lærekandidater, lærebedrifter, faglige. ledere, prøvenemndsmedlemmer · Saksbehandlingsverktøy for fagopplæringen · Registrering av lærekontrakter og opplæringskontrakter · Registrering av fag-/svenne- og kompetanseprøve
 4. Tdligere skolegang fra Vigo vil være automatisk registrert her. Sjekk forhåndsutfylt, kompletter om nødvendig. Kompletter så detaljert du kan all utdannelse du har, også grunnskole. Klikk på Lagre når du er ferdig, og klikk evt. på Legg til utdanning igjen hvis du har mer. Praksis (klikk på Legg til praksis) kun tallet, uten prosen
 5. Voksenopplæring. Vi kan gi deg tilbud om videregående opplæring hvis du ikke har fullført og bestått tidligere. Opplæring organisert for voksne (voksenopplæring) retter seg mot deg som er over 25 år. Du kan ta yrkesfag eller fag til generell studiekompetanse, eller bli realkompetansevurdert. For å ha rett må d

Vigo Vokse

VIGO Voksen - Systeminformasjon - Vigo IK

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi cookies. Ved å fortsette på denne websiden godtar du bruk av informasjonskapsler Du har rett til å få vurdert din realkompetanse når du søker videregående opplæring med voksenrett. Realkompetanse er den kompetansen du har opparbeidet deg gjennom formell opplæring og gjennom deltakelse i arbeidsliv og samfunnsliv, ved kurs, bedriftsintern opplæring o.l. Målet er at opplæringstilbudet skal bli tilpasset ditt behov Voksenopplæring. Du kan ha rett til videregående opplæring for voksne fra og med det året du fyller 25 år. Det kalles voksenrett. Søk når du vil, det er ingen søknadsfrist. Du må være bosatt i fylket, ha fullført grunnskolen, men ikke videregående skole Søk utdanning gjennom vigo.no. Søknadsfrist. Søknadsfristen for skuleåret 2021/2022 er ennå ikkje satt. Utdanninga rettar seg mot vaksne som ikkje har fullført vidaregåande skule tidlegare, og har såkalla vaksenrett. Andre kan søke og få tilbod om ledige plassar. Undervisninga er gratis for alle som får plass Du søker om opplæring, vurdering av din realkompetanse eller veiledning via ww.vigo.no; Velg Videregående opplæring for voksne/Realkompetanse Du må logge deg på med MinID eller BankID; Det er ingen søknadsfrist. Det betyr at du kan søke hele året. 1. mars er anbefalt søknadsfrist for opplæring som starter i august

VIGO Voksen er et nettsted for deg som skal søke voksenopplæring eller realkompetansevurdering. Her er link til VIGO Voksen Har du spørsmål om søking via vigo.no eller opplæringstilbud i fylket ditt, må du ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt. Tilbakemeldingen nedenfor gjelder nettstedet vilbli.no. E-postadresse (valgfri) Vi lagrer e-postadressen din for å kunne komme i kontakt med deg om denne tilbakemeldingen Du søker via nettstedet vigo.no (logg inn med MinID). Nettstedet er åpent hele døgnet fra begynnelsen av januar og frem til søknadsfristen. Det stenger kl. 23.59 den dagen det er søknadsfrist. Du kan ikke søke via Internett etter at søknadsfristen er gått ut. Ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt for nærmere informasjon

Slik søker du på vigo.no; Søknadsfrist. Ordinært inntak har frist 1. mars. Søknadssiden til vigo.no stenger 1. mars klokken 23.59. Les mer om søknadsfrister i videregående opplæring. Søke læreplass. Du må alltid søke opp formidling til læreplass via vigo.no, hvor du logger på med MinID. Les mer om hvordan du søker læreplas Voksenagronom. Mange som går inn i landbruket i voksen alder ønsker en grunnleggende yrkesutdanning som agronom eller gartner. De fleste som ønsker landbruksutdanning som voksne har videregående utdanning fra før (annen yrkesutdanning eller studiekompetanse) og er da voksne uten rett

Kvinesdal voksenopplæring Vesterdalsvegen 5 4480 Kvinesdal Tlf. 38354180 Org. nr 987 871 172 Faktura adresse KVinesdal kommune Nesgata 11 4480 Kvinesda Voksne i videregående opplæring skal i hovedsak få et tilbud særskilt organisert for dem. Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring for voksne. Det gjelder ulike regler for voksne med rett og voksne uten rett til videregående opplæring Sauda Vaksenopplæring er organisert under Sauda Ungdomsskule. Vaksenopplæringa føl skuleruta, og har undervisning på Sauda Vidaregåande Skule og Sauda Ungdomsskule Voksenopplæring er videregående opplæring som er tilpasset voksne, og du lærer mer om de generelle basisfagene som du trenger for å få generell studiekompetanse. Kursene er komprimert. Det innebærer at du får færre timer i hvert fag enn ungdommen får, men du får likevel de samme eksamenene

Viken fylkeskommune, Videregående skoler i Viken, Spesialskoler, OT, PPT, karriere, voksen, NAV i Viken, Opplæringskonto Vi har kjørt voksenopplæring både lokalt i Lofoten, men også andre steder i Nordland. Tidligere ble denne opplæringen bare drevet på dag eller kveldstid men i de siste årene har vi også begynt med nettstøttet opplæring noe som har gitt mange nye muligheter, både det at det er blitt flere studietilbud men også at det er blitt mer fleksibelt for deg som deltaker Når søknaden din er fylt ut sendes denne til en av våre koordineringsskoler for voksenopplæring for videre behandling. For at søknaden din skal bli behandlet må du sende inn nødvendig dokumentasjon (vitnemål/kompetansebevis på grunnskole, eventuell annen utdanning, oppholdstilatelse,dokumentasjon på relevant arbeidspraksis o.l) innen 10 dager etter at søknaden er levert

Vigo IKS har oppnevnt flere faggrupper (inntak-web, fagopplæring, kodeverk, Qlik, Voksenopplæring) som består av representanter for fylkeskommunene. Det er disse faggruppene som ivaretar detaljutviklingen av modulene. Videreutviklingen kan være ønsket av Vigo IKS, brukerne eller som et myndighetskrav Korona: Norsk, arabisk, somali.. Åpningstider resepsjon. Mandag, tirsdag og torsdag 08.00 - 15.30. Onsdag og fredag stengt. Kartlegging og registrering. Ta kontakt på 72 54 49 30 eller voksenopplaring.postmottak@trondheim.kommune.no for avtale om kartlegging.. Kontakt rådgive NB: PÅ GRUNN AV SAMMENSLÅING AV DATABASENE I VESTFOLD OG TELEMARK, VIL DET IKKE VÆRE MULIG Å SØKE VOKSENOPPLÆRING PÅ WWW.VIGO.NO FØR 1. JANUAR 2020. Du søker gjennom nettstedet www.vigo.no. Når du søker må du ha MinID eller BankID tilgjengelig. Informasjon om MinID finner du på DIFIs nettsider. All påmelding må søkes om før. For voksenopplæring gjelder egne frister fastasatt av hvert enkelt fylke. I Møre og Romsdal Fylke kan du søke hele året. Har du brukt MinID tidligere, kan du logge deg inn på www.vigo.no - Trenger du hjelp med innloggingen, kontakt brukerstøtten til MinID på telefon 800 30 300; Du får mer informasjon på vilbli.n

Vigo IKS har våren 2020 etablert en ny skybasert teknisk løsning i Microsoft Azur. Qlik - applikasjonene er nå webbaserte og ligger på utsiden av Citrix, noe som skal gi en raskere og bedre brukeropplevelse. En presentasjon med mer utfyllende informasjon finner du ved å trykke på lenken til Qlikportalen Senter for voksenopplæring i Hordaland. Bergen katedralskole - studiekompetansefag . Sotra vidaregåande skule - yrkesfag og studiekompetansefag . Du kan søke gjennom søkebasen vigo.no til Åsane vgs, Stord vgs, Sotra vgs og Voss gymnas. Hugs å velje riktig fylke, skule og fag Kurssted: Nye Åsane vgs. og Os vidaregåande skule Kontakt oss. Rogaland fylkeskommune Postboks 130 sentrum 4001 Stavanger. firmapost@rogfk.no. eDialog - send post og dokumenter på en sikker måte. Organisasjonsnummer: 971 045 69 Alle fylkeskommuner har sentre hvor voksne kan få hjelp med: registrering, vurdering og dokumentasjon av realkompetanse; generell informasjon om videregående opplærin

Møllegata Voksenopplæring, Hanskemakargata 15, har ansvaret for denne opplæringen i Verdal kommune. Se kontaktinforrmasjon i høyre marg. Introduksjonsloven (Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere) fra Lovdata Storhamar videregående skole tilbyr både yrkesfaglig og studiespesialiserende utdanning. Skolens visjon er: Vi former framtida Aust-Agder fylkeskommune tilbyr undervisning for voksne på bestemte vilkår. Arendal videregående skole vil i kommende skoleår, under forutsetning av Fylkestingets godkjennelse, ha undervisning tilpasset voksne i utdanningsprogram for studiespesialisering. Det gis tilbud både på dagtid og kveldstid i fagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og historie som samlet gir. Tilbudet er gratis og primært for voksne. For å få tilbud om veiledning, må du registrere en søknad på Vigo. Når du har søkt, vil du motta en invitasjon til karriereveiledning. I veiledning, går du og en rådgiver igjennom din tidligere utdanning og arbeidserfaring Voksenopplæring. Gå direkte til. Vestfold og Telemark fylkeskommune har ansvar for videregående opplæring til voksne. men prioritert etter søknader mottatt innen frist. Du søker videregående opplæring for voksne via www.vigo.no. Når du søker må du ha MinID eller BankID tilgjenglig for innlogging. For deg med annet morsmål enn norsk

Du kan søke gjennom søkebasen vigo.no til Åsane vgs, Stord vgs, Sotra vgs og Voss gymnas. Hugs å velje riktig fylke, skule og fag. Skal du søke til Bergen Katedralskole bruker du eige søknadsskjema som du kan finne på nettsida deira. Pris: Undervisning og læremiddel er gratis for alle som får plass OPUS tilbyr voksenopplæring på videregående skole nivå. Nye kurs starter jevnlig opp i januar og august/september. Hvilke kurs som starter opp varierer, og er blant annet avhengig av hvor mange søkere vi har til de enkelte fag. Kontakt oss for informasjon om aktuelle kurs Slik søker du voksenopplæring. Alle søknader må sendes gjennom Vigo, og du kan søke hele året. Du får tre alternativer når du skal sende inn din søknad: Opplæring, realkompetansevurdering og veiledning

Kurs og utdanning - voksenopplæring. Du kan søke i vigo.no til Åsane vgs, Stord vgs, Sotra vgs og Voss gymnas. Me tek imot søknadar fram til 1. mai på fag som ikkje er fullteikna. Ordinær søknadsfrist 1. april og 15. november. Søk utdanning i Vigo.no. Vidaregåande utdanning for vaksne Kurs for voksneKristiansund videregående skole har et ressurssenter som arrangerer kurs og opplæring for voksne innen ulike fagområder Voksenopplæring. Voksne over 25 år som ikke har fullført videregående, har rett til videregående opplæring, gratis karriereveiledning og dokumentasjon på egen kunnskap. Du søker om opplæring, vurdering av realkompetanse eller veiledning via vigo.no. Du må logge deg inn med MinID eller BankID Vigo Voksen har ikke vært tilgjengelig en periode, men er nå åpen for søknader. Søknad registreres via vigo.no, velg søknad for voksne/realkompetanse. Du finner søkeveiledning på startsiden til vigo (grønn knapp). Husk å laste opp vedlegg i søknaden før du sender søknaden. Registrer din søknad her

Video: Videregående opplæring for voksne - Viken fylkeskommun

Videregående som voksen utdanning

Voksenopplæring Annen opplæring. SFO/AKS Kulturskolen Lukk. Læring og trivsel Barnehage. Rammeplan og Spørsmål og svar fra Vigo. Oversikt spørsmål og svar fra Vigo (pdf) Oversikt over endringer. Forrige side Neste side. Fant du det du lette etter Vigo. Lånekassen Voksenopplæring. Læreplaner. Kurs for voksne. Spjelkavik videregående skole har et ressurssenter som arrangerer kurs og opplæring for voksne som kan gi generell studiekompetanse. Organisering og ansvar: Det er fylkeskommunens ansvar å tilby videregående opplæring, også for voksne Viken fylkeskommune ønsker deg velkommen som søker til videregående skole. Her finner du den viktigste informasjonen du trenger for å søke om plass i videregående opplæring og hvordan inntaket foregår Søknad om voksenopplæring eller realkompetansevurdering. Her kan du søke om voksenopplæring (for voksne som er 25 år eller eldre) eller realkompetansevurdering. Vigo.no er en fylkeskommunal søknadstjeneste. Gå til tjeneste

PPT - Systemansvarlig kurs for Vigo Gardermoen 18

Voksne søker om voksenopplæring via Vigo.no (klikkpunkt Søknad for voksne/realkompetanse). Du kan søke selv eller ta kontakt med et Karrieresenter i Nordland som kan hjelpe deg med søknaden Lærlinger tar kontakt med et opplæringskontor eller fagopplæringen i fylkeskommunen Elever ved en videregående skole kontakter skolens rådgivningstjeneste De fleste tilbudene i. VOKSENOPPLÆRING på Skogmo videregående skole . Elever med voksenrett har rett på voksenopplæring. Utdanningstilbud på Skogmo vgs året 2020/2021. Vg1 Helse og oppvekstfag starter 24.08.2020; Vg1 Bygg og anleggsteknikk starter 01.09.2020; Vg2 Byggteknikk starter 01.09.202 Utstyrsstipend er ment å bidra til å dekke skolemateriell, som for eksempel leie av PC, kjøp av bøker eller kokkeklær. Du får 1 071, 1 611, 2 597 eller 4 412 kroner i stipend per år, avhengig av hvilket utdanningsprogram du tar Søkerskole på vigo er Steinkjer videregående skole. Dokumenter i tillegg til søknaden (attester og vitnemål) sendes til denne e-postadressen: ingau@trondelagfylke.no. Ordinær søknadsfrist til videregående opplæring er 1. mars, men for voksenopplæring er denne fristen av veiledende art, og det er åpent for søking etter denne fristen

Vidaregåande utdanning for vaksne - Vestland fylkeskommun

Ønsker du å starte en yrkesutdanning som voksen? Videregående opplæring for voksne er et tilbud for deg som er 25 år eller eldre, og som ikke har fullført videregående opplæring tidligere. Les mer om OPUS voksenopplæring ved Åssiden vgs: OPUS Dramme Voksenopplæring Realkompetanse- vurdeñng . e Vigo - Windows Internet Explorer Bokmål Du er ikke innlogget Logg inn Personalia Min historikk ID-porten/ MiniD 1 ID-porten er en felles innlogging til offentlige tjenester_ Logg inn med. Passord og engangskode til Minl Voksenopplæring / Praksiskandidatkurs Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på våre praksiskandidatkurs. Normalt er det fra 15 til 20 elever som går på dette kurset. Praksiskandidatkurset arrangeres både i våre lokaler i Drammen og i Trondheim, med forbehold om nok antall påmeldte På Vigo kan du søke om videregående opplæring i skole, bedrift eller voksenopplæring. Gå til Vigo. Høyere utdanning. På Samordna opptak kan du søke på studier ved universiteter, høgskoler og fagskoler i Norge. Gå til Samordna opptak. Nord-Troms studiesenter

Voksenopplæring Oppstart høsten 2020. Alle voksenopplæringsgruppene har oppstart i slutten av august. Nærmere opplysninger følger. Søknadsfrister - Voksenopplæring. Vi har mange ulike tilbud. Husk at søknadsfristen på VIGO er 1.mars. Fagfolk for fremtiden - Stortingsmelding om fagskoleutdanning . Kunnskapsministeren la fredag 2. Søkes på vigo.no, skolene har eget inntak Forberedende år for minoritetsspråklige elever Regnes som år 0, bruker ikke av retten til videregående opplæring. Søker i Vigo. Følges opp av seksjon «Voksenopplæring og karriereveiledning VIGO Vigo er siden for deg som skal søke videregående opplæring i skole eller bedrift, fagskoleutdanning eller voksenopplæring/realkompetansevurdering Nye søkere må søke via www.vigo.no - gå videre til voksenopplæring/ realkompetansevurdering (brukerveiledning finner du her) ; Du må logge inn med MinID eller BankID. MinID er din personlige ID til offentlige tjenester på nett. Trenger du hjelp med innloggingen, kontakt brukerstøtten til MinID på telefon 800 30 30 Vi kan også hjelpe deg å søke i VIGO. Ta kontakt med rådgiver for avtale. Når du får melding om avtale får du også melding om møtested. Maria Granbo - Maria.Granbo@vlfk.no, tlf 458 71 658; Bergen Katedralskole, Senter for voksenopplæring, Kalfarveien 2, 5018 Berge

VIGO Bedrif

Du kan ha rett til videregående opplæring for voksne fra og med det året du fyller 25 år. Det kalles voksenrett. Ved Nord-Østerdal videregående skole finner du Senter for voksnes læring Ved Herøy vidaregåande skule sitt ressurssenter vert det arrangert kurs og opplæring for vaksne innan ulike fagområder

Påmelding - Søke om voksenopplæring. Alle søkere til voksenopplæringen må søke elektronisk via www.vigo.no Fyll ut søknadsskjemaet nøyaktig og legg inn all nødvendig dokumentasjon. Søkeveiledning i pdf-forma Hovedregelen er at alle nye kommunene og fylkeskommunene får nye kommune- og fylkesnummer. Sammenslåing av fylkeskommuner gjør det også nødvendig å fastsette nye kommunenummer til alle kommunene i det nye fylket, da de to første sifrene i et kommunenummer viser til fylke Søknadsfrister - Voksenopplæring. Vi har mange ulike tilbud. Husk at søknadsfristen på VIGO er 1.mars. Fagfolk for fremtiden - Stortingsmelding om fagskoleutdanning . Kunnskapsministeren la fredag 2. desember fram stortingsmelding 9 (2016 - 2017) Fagfolk for fremtiden. Elektro Jeg må søke i www.vigo.no for å delta på kurset. Nye søkere må søke via www.vigo.no - gå videre til voksenopplæring/ realkompetansevurdering. Du trenger MinID eller bankID for å søke. Kontaktpersonar. Linn Mekvik. Konsulent +4771283840 / Mob. 40603085 Send e-post. Atlanten.

Voksenopplæring i VIDEREGÅENDE SKOLE Om du ikke har fullført videregående skole, kan du søke voksenrett i vigo.no Du kan velge mellom ulike fagbrev eller generell studiekompetanse. Utdanningstilbudene finner du på utdanning.no Voksenopplæring Voksenopplæring. Voksenopplæringa på Kongsbakken er et tilbud til voksne elever som ikke har fullført videregående opplæring. Vi tilbyr fag som gir Opplæringa er gratis og studieplass tildeles etter søknad på vigo.no (vigo voksen) Lov om voksenopplæring Kompetansereformen vilbli vigo Finn din utdanning . Publisert 23. mai 2016 | Oppdatert 26. april 2017. ENEBAKK KOMMUNE. Prestegårdsveien 4 1912 ENEBAKK Faktura til Enebakk kommune: sendes som EHF til org.nr. 964 949 581. Tlf.: 64 99 20 00 Selv om du har søkt læreplass i Vigo er det viktig at du søker direkte til lærebedrifter og opplæringskontor. Læreplasser forsvinner raskt, så husk å søk tidlig. Det er viktig at du er tilgjengelig på epost og telefon slik at bedriftene får tak i deg. Ikke vent for lenge på svar, ta heller kontakt med lærebedriften Hvordan søke? Logg deg inn på vigo.no og velg alternativet «Søknad for voksne/realkompetanse». Det er viktig at du følger søkerveiledningen når du fyller ut søknaden.. Det er viktig at du sjekker at alle nødvendige dokumenter er registrert. Vi må ha dokumentasjon for å behandle søknaden din

Voksenopplæring; Søk utdannelse; Søk utdannelse. Voksne kan søke om videregående utdanning og realkompetansevurdering. Du kan søke i søkebasen vigo.no. Her finner du alle fagtilbud i Hordaland. Kontakt oss om du ikke kan finne faget ditt på listen. Du kan også søke realkompetansevurdering Voksenopplæring Elev ved Notodden vgs. Eksamener og eksamensdatoer Elevsida Elevtjenester Regler og rettigheter Servicedesk og IT-support Skolebevis/It'sMeID Skole-hjem-samarbeid Skoleskyss Skoleåret Timeplaner og økter Vitnemål/kompetansebevis Om skolen. Elevråd FNs. Voksenopplæring Samisk Lukk. Eksamen og prøver Eksamen. Eksamen - oversikt Finn eksamensoppgaver Administrere eksamen Forberede Spørsmål og svar fra Vigo; Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 202 Realkompetanse er det du har lært deg deg gjennom lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid eller fritidsaktiviteter. Dersom du ikke har formell utdanning som grunnlag for opptak til utdanning, kan du søke om opptak på grunnlag av din realkompetanse

Voksenopplæring. Publisert: 29.09.2014 / Sist endret: 07.12.2018 Voksne over 25 år som ikke har fullført videregående, har rett til videregående opplæring, gratis karriereveiledning og dokumentasjon på egen kunnskap All søkning til videregående opplæring skoleåret 2020-21 vil foregå på www.vigo.no. Frister for lærlinger og lærekandidater. Lærlinger søker via internett innen søknadsfristen 1. mars. Voksenopplæring. Veiledende søknadsfrist 1. mars for søkere til voksenopplæring i Vestfold

Husk å søke videregående opplæring - Vestfold fylkeskommune

Voksenopplæringa i Troms

Administrasjon og økonomi er et av tre programfag på utdanningsprogrammet Service og samferdsel Vg1, men kan tas som enkeltfag. Faget handler om å følge opp den daglige driften i en virksomhet, om etablering, rekruttering, organisering og finansiering av virksomheter.Til info: de to emnene. Alle søker på vigo.no. Hvordan du søker avhenger om du skal begynne på Vg1, Vg2, Vg3 eller voksenopplæring. Se linker til venstre. Her er det forklart hvordan du går fram enten du skal ta studiespesialisering - ordinær, studiespesialisering - internasjonal eller International Baccalaureate (IB)

Voksenopplæring i landbruksfag - Val videregående skoleVoss vidaregåande skuleAvisa Nordland - Gir voksne mulighet til å ta videregåendeSøke til skolen - Om skolen - Romsdal VGSVestre Toten kommune
 • Howard hughes death.
 • Elixir niactil.
 • Skifte sim kort iphone 4s.
 • Solariumskrem.
 • Stimmersee fest 2017.
 • Usmc knife.
 • Celebration dinnershow leipzig.
 • Mf trondheim telefon.
 • Partyfotos paderborn.
 • Led ohm.
 • Vacant vikarbyrå.
 • Boligbyggelaget nobl.
 • Skandinavia definisjon.
 • Soilrør levetid.
 • Prisnivå maldivene.
 • Hjemmelaget tomatsuppe med chili.
 • Basiron 10.
 • Hvordan vurdere ernæringsstatus.
 • Om å bli gammel.
 • Roller kinder hudora.
 • Dora og vennene film.
 • Self actualization.
 • Auris touring 2017.
 • Etiske dimensjonen islam.
 • Zak todesanzeigen.
 • Wandgitter deko ikea.
 • Selvmord chat.
 • Talking ben.
 • Reisetips storfamilie.
 • Sushi jernbanetorget.
 • Mountain time us.
 • Dos command check disk.
 • Soester anzeiger traueranzeigen soest.
 • Lyse muffins.
 • Umg gravering.
 • Vollzeit jobs stuttgart verkauf.
 • Hvordan skrive sponsorsøknad idrett.
 • Människosyn islam och kristendom.
 • Karneval aktiviteter.
 • Muffins topping sjokolade.
 • Tourismusbüro wörthersee.