Home

Stortingsmelding fedme

Overvekt og fedme hos voksne. Nasjonal faglig retningslinje. PDF. Andre relevante retningslinjer og veiledere. Aktivitetshåndboken - Fysisk aktivitet i forebygging og behandling Nasjonal veileder. PDF. Kosthåndboken - Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Stortingsmelding 10 (2012-13): God kvalitet - trygge tjenester Regjeringen tar nå grep for å styrke kvaliteten på alle nivå av helsetjenesten. Til det kreves beslutningsstøtteverktøy og kvalitetssikret informasjon til brukere og pasienter I Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter presenterer regjeringen strategier for å styrke folkehelsearbeidet og legge til rette for sunne helsevalg. Regjeringen vil utvikle en folkehelsepolitikk som skaper muligheter for h.. Melding til Stortinget, fram til 2009 kalt stortingsmelding, er et dokument som Stortinget får fra regjeringen og som omhandler ulike sider ved statlig virksomhet.Eksempler er årsmeldinger fra statlige bedrifter og etater, meldinger om Norges deltagelse i ulike former for internasjonalt samarbeid, eller om planer som regjeringen vurderer å sette i verk, og som den ønsker å få drøftet i. Overvekt og fedme blir vanligvis definert ved hjelp av kroppsmasseindeks (KMI/BMI). Studier viser at omtrent hver femte voksen person i Norge har en kroppsmasseindeks (KMI) på mer enn 30, som er definisjonen på fedme

Overvekt og fedme - Helsedirektorate

 1. ister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding
 2. For en stortingsmelding slik: Stortingsforhandlinger. Meld. St. 49 (2012-2013) Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2012, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid. I skriftlige publikasjoner skal det ikke henvises til et dokuments nettadresse på www.stortinget.no eller www.regjeringen.no
 3. dre i bevegelse
 4. Levevaner ved diabetes og behandling av overvekt og fedme 5. Behandling med blodsukkersenkende legemidler ved diabetes 6. Legemidler til forebygging av makrovaskulære senkomplikasjoner ved diabetes 7. Diabetisk fot og nevropati 8.

Stortingsmelding 10 - NHI

Fedme er av Verdens helseorganisasjon definert som en kroppsmasseindeks (BMI) på 30 eller mer. Fedme kjennetegnes ved at mengden fett på kroppen er unormalt høy. Det høye fettlageret skyldes at kroppen over lang tid har blitt tilført mer energi gjennom kaloriene i maten enn det kroppen har hatt behov for til nødvendige energikrevende prosesser eller fysisk aktivitet Overvekt og fedme er et økende helseproblem i store deler av verden, ikke bare den vestlige (1). I Norge har gjennomsnittsvekten for både kvinner og menn i alderen 40-42 år økt i alle deler av landet i løpet av en treårsperiode på 1990-tallet (2) Her finner du faktaark, artikler og forskningsfunn om sosial ulikhet i helse «Stortinget ber regjeringen legge frem en stortingsmelding om studenthelse.» Disse medlemmer viser til høringsinnspill fra Norsk studentorganisasjon (NSO) om behovet for et tettere og bedre samarbeid mellom helsetjenestene i de ulike kommunene og studentsamskipnadene, og at dette bør inn i de lovfestede samarbeidsavtalene mellom vertskommuner og helseforetakene

26. oktober leverte Stoltenberg II-regjeringen en ny stortingsmelding om integrering. Tittelen er En helhetlig integreringspolitikk.Arbeidslivet vies et eget kapittel hvor arbeid beskrives som «nøkkelen til deltakelse og økonomisk selvstendighet» Fedme kan være genetisk eller medisinsk betinget, men skyldes i de fleste tilfeller livsstil. Hva overvekt og fedme kan føre til. Stortingsmeldingen fra 1993 har retning mot at forebyggende helse skal være på institusjonsnivå, og stortingsmelding fra 2003, nr. 16,. Stortingsmeldinger og stortingsproposisjoner. Meld.St.29 (2019-2020): Politimeldingen - et politi for fremtiden; Meld.St.24 (2019-2020): Lindrende behandling og omsor Det er samtidig tegn til at økningen i overvekt og fedme har stoppet opp hos barn, og til at økningen i fedme er blitt mer moderat hos voksne. Nivået er likevel vesentlig høyere enn på 1980-tallet, påpeker Folkehelseinstituttet (FHI), som står bak rapporten.. Her oppsummeres status for en rekke sykdommer, helsetilstander, risikofaktorer og forebyggende faktorer

Meld. St. 19 (2014-2015) - regjeringen.n

- Stortingsmeldinger St.meld. nr. 35 (2012-2013): Framtid med fotfeste — Kulturminnepolitikken For å lese innledningen rull ned eller trykk her: 1 Kulturminneforvaltningen i et samfunn i endring - utfordringer fram mot 2030 Les hele stortingsmeldingen p Fedme er en medisinsk tilstand der overflødig kroppsfett har samlet seg slik at det kan ha en negativ effekt på helse og kan føre til redusert levealder og/eller helseproblemer. Kroppsmasseindeks (BMI), en måling som sammenligner vekt og høyde, definerer mennesker som overvektige når BMI er mellom 25 kg/m 2 og 30 kg/m 2, og svært overvektige når BMI er større enn 30 kg/m 2

melding til Stortinget - Store norske leksiko

Familie- og kulturkomiteen leverte tirsdag fra seg sin innstilling til Stortingsmelding 19 - Tid for lek og læring.Bedre innhold i barnehagen.Opposisjonen går mot det omstridte forslaget om språknorm, kartlegging og utbytte Stortingsmelding 39 fra 2003-2004. En melding til Stortinget (forkortet Meld. St.) er et dokument fra Norges regjering til Stortinget om saker som regjeringen ønsker å orientere Stortinget om eller få drøftet der uten at de er knyttet til et ferdig forslag til lov- eller plenarvedtak

Overvekt og fedme - NHI

Stortingsmelding om regionreform - Meld. St. 22 (2015-2016) Lenke: Stortingsmelding om regionreform - Meld. St. 22 (2015-2016) Stikkord: Organisasjon og kommunehelsetjeneste Uspesifiserte spiseforstyrrelser (Engelsk: Eating Disorder Not Otherwise Specified (EDNOS), er en diagnose som gjerne benyttes når en person er betydelig plaget av en spiseforstyrrelse, men ikke helt passer inn i diagnosene anoreksi, bulimi eller overspisingslidelse. Man tilfredsstiller noen av kriteriene, men ikke alle, eller man har blandete symptomer Stortingsmelding (forkortet Meld. St.) brukes når regjeringen vil presentere saker for Stortinget uten forslag til konkrete vedtak eller ny eller endret lovgivning.En stortingsmelding brukes også for å trekke tilbake et tidligere fremlagt lovforslag. I stortingsmeldinger gis bl.a. en grundig redegjørelse for regjeringens analyser, planer og ambisjoner innenfor et bestemt politikkområde Stortingsmelding 28: En ny retning for skoleledelse; Stortingsmelding 28: En ny retning for skoleledelse. Profesjonalisering må ledes. Foto: Tom Egil Jensen. Lærerprofesjonen skal styrkes og profesjonalisering i skolen må ledes. Hvordan kan DU bidra? Skrevet av: Tormod Korpås, Eli Kristine Korsmo

Ny stortingsmelding: En mer helhetlig og effektiv

Hvordan henvise til Stortingsforhandlinger - stortinget

Sosial ulikhet i helse - FH

Slakter stortingsmeldingen - Barnehage

Vekttap og demens - FH

 • Volvo fh 540 euro 6.
 • Edit text in pdf.
 • Avanza zero risk.
 • Essie gel couture review.
 • Mops jack russel mischling.
 • Spaßbad holland.
 • Visum mexiko kosten.
 • Contact microsoft office.
 • Maui insider tipps.
 • Stromberg youtube.
 • Bts norway 2018.
 • E up vs e golf.
 • Hytteutleie sotra.
 • Tanzschule höfken facebook.
 • Moments tour halden.
 • Natt til 17 full film.
 • Hvordan reposte bilder instagram.
 • Parasitter i kroppen symptomer.
 • Husleie portugal.
 • Pretor roma.
 • Ringenes herre 2 full movie.
 • Underhaugsveien bærum.
 • Growing melons minecraft.
 • Fjelltur stavanger.
 • Forslag til debatt.
 • Bytte bank.
 • Ildfast stein maxbo.
 • Why did jonestown happen.
 • Smink outlet online.
 • Miele stekeovn symboler.
 • Mammut webshop.
 • Pathfinder tool wow.
 • 1000 meter svømming tid.
 • Kanel utgått på dato.
 • Ortun skole svømming.
 • Landsbyløpet 2018.
 • Nachos med bare ost.
 • Spanish civil wars.
 • Ol resultater 2018.
 • Sognefjellet sommerskisenter.
 • Select fotballbukse.